Lillesand

Kvarsnesveien 1

Prisantydning
2 950 000 kr
Omkostninger
89 620 kr
Totalpris
3 039 620 kr
Kommunale avgifter
200 kr / år
Byggeår
1962
P-rom
35 ㎡
Bruksareal
38 ㎡
Tomteareal
1 309 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Sjarmerende fritidseiendom med egen brygge og båtplass. Stor tomt med flott utsikt. Visning ons 06.07 kl. 16:30-17:30.

Om eiendommen

Innhold

Hytta innholder kjøkken, stue, 2 soverom, hems og utebod med bad og en bod.

Standard

Lyst og trivelig kjøkken m/ komfyr og kjøleskap, stue med malte tregulv og lyse panelplater. Begge soverom har malte gulv og panel på vegger.
På hems er det 2 sengeplasser, tapet på vegg og laminat på gulv. Badet i boden har fliser på gulv og vegger, forbrenningstoalett og litt innredning med vask.

Utvendig:
Taktekking med takstein fra byggetiden. Undertaket har nådd forventa levetid. Taktekking må byttes. Takrenner og nedløp i metall. 2021. Det går ut
på bakken. Stående bordkledning. Ingen synlige råteskader i kledningen på befaringsdagen. Ok vedlikeholdt. Takkonstruksjon fra byggetiden. Bordtak oppå bjelker. Det er ikke laget lufting i mellom bjelker. (Overgang tak/vegg for lufting av loft). Ved endret bruk eller etterisolering må tiltak
mht. lufting og fuktsikring gjøres. Noen er nyere. Noen er litt eldre. Ok vinduer. Utadslående balkongdør. Terrasseplatting. Terrassebord i tre. Rekkverk i tre på 80 cm høyt. Dimensjonering av terrassen ser litt ut til å være litt mindre enn tabell for snølast skal tåle. Men den ser ok ut. Bør sikkert skuffes på de mest snørike vinterene. Trapper i mur. Laget i terrenget.

Innvendig:
Fritidsboligen var møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Innvendige flater er pusset opp i 2020/21. Ok utført
Målt med laser på langt strekk i stuen. Etasjeskiller har ikke vesentlige retningsavvik. Etasjeskiller har noen høydeforskjeller som er litt større enn godkjente avvik. Ved fritidsboliger er ikke omfattet av kravet til radonnivået. Dette forutsetter imidlertid at bruken er begrenset til fritidsutleie over
kortere tidsrom. Dersom fritidsboligene benyttes som boliger, vil de være omfattet av kravet.Ved byggetiden var det ikke krav til radonsperre.
Det er ikke ildsted i fritidsboligen. Luke inn til krypkjeller utenfra. Kryprom under deler av hytten er tilgjengelig fra luke i grunnmuren. Rommet virket ok, men litt fuktig. Vanlig på denne typen konstruksjon. Men jordfukt kan stige opp. Terreng av fjell og løse masser.Når det ikke er drenert rundt vegger under terreng kan det komme inn fukt. Det må da dreneres på utsiden. (Anbefales også å etterisolere på utsiden). Gulv mot grunnen må fuktsikres med radonduk (eller plast). Innvendige flater må tørkes ut. (Avfukter er vanlig å bruke til de Sintef Byggforsk anbefaler å legge plast over hele gulvet i krypkjelleren. Det må da klemmes mot vegger. Dette for å forhindre fukt i å stige opp i fra grunnen. Innvendige dører ok. Stige opp til hems. Hems er ikke godkjent som oppholdsrom. Eldre oppusset.

Kjøkken:
Eier opplyser om at hvitevarer er i ok stand. Kjøkkeninnredningen er i ok stand. Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.

Tekniske installasjoner:
Eier opplyser om at det er brønn på tomten. Pumpe fra brønnen. Vann i kranen på befaringsdagen. Virket ok. Avløpsrør i plast. Videre rør er avløp i
terrenget. Lufting fra ventil og vinduer. Ventilasjon fra elektrisk vifte i kjøkken. Vvbereder på 30 liter fra 2021. Den er montert i utvendig bod.
Automatsikringer. Eier opplyser om at alt av det elektriske anlegget ble byttet i 2017. Sjekket av Oneco Elektro AS. Det stilles samme krav til hytter og
fritidsboliger som til ordinære boliger. Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst én røykvarsler i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange.

Tomteforhold:
Fritidsboligen er laget på fjell og løse masser i terrenget. Drenering: Langs den utvendige grunnmuren er det ingen synlige grunnmursplater/fuktsikring. Dersom det er montert drensrør må det antas at disse har en begrenset effekt som følger av alderssvekkelser.
Plasstøpt betong grunnmur. Ingen unormale skjevheter eller større sprekker på synlig grunnmur med indikasjon på setninger ble registrert. Så ok ut. Ingen vesentlige sprekker. Flater tomt rundt fritids boligen. Skrånende terreng på tomten. Det ble ikke fremlagt noen papirer eller informasjon om utvendige rør.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 35 kvm, Bruksareal: 38 kvm,
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 33m²
P-rom inkl: kjøkken, stue, 2 soverom og bad

Uthus/Anneks/ ol.:
Bra: 5m² - P-rom: 2m² - S-rom: 3m²
S-rom inkl.: bod
Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1962 i følge Lillesand kommune.
Hytta er fundamentert på plasstøpt betong grunnmur og yttervegger beror på bindingsverk med utvendig stående utlektet låvetrekledning.

Påkostning og modernisering

Hytta er pusset opp og modernisert i senere år. Kledning fra 2021 og nesten alle vinduer er byttet i senere tid.
Badet ble pusset opp i 2021 med fliser, dusj, vask og nye vannrør.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Elektristet. Det er pipe, men ikke ovn.

Diverse

Hytta selges møblert, uten personlige eiendeler. Utemøblement følger ikke med. En 14 fots båt med 9,9 HK kan medfølge.

Utebod og utedo er bygget utenfor eiendommens grenser. Risiko forbundet med dette påhviler kjøper.
Brønn ligger utenfor eiendommens grenser. Risiko forbundet med dette påhviler kjøper.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 19.07.21, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Fritidsboligen fremstår i ok teknisk stand. Den er vedlikeholdt og vurdert ut i fra alder og normal bruk. Noen bygningsdeler i fra byggeår kan ha behov for vedlikehold og normale oppgraderinger. Taktekkingen på hytten har nådd forventa levetid. Det bør byttes. Litt fuktig i krypkjelleren. Ting som ligger lagret bør fjernes. Det bør legges plast over bakken for å hindre jordfukt i å gå opp i bjelkelaget. Fritidsboligen varmes opp med: Strøm.
Det må gjøres oppmerksom på at rapporten ikke er et salgsprospekt, men en objektiv uavhengig vurdering av fritidsboligens tilstand.
Spørsmål om befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann på hverdager fra kl.09.00 til 16.00. Tlf 913 23180. Eventuelt send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no Hele rapporten må leses. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er ingen lufting i konstruksjonen. Konstruksjonen er lukket uten lufting i sovehemsen. Den er ok nå, men kondensproblemer kan oppstå.
Det er synlig isolasjon mellom bjelker i gulvet på loftet. Det er ikke laget lufting i raft.
TG3: Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.

TG2: Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
TG2: Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
TG2: Innvendig > Krypkjeller
Det er manglende fuktsperre på bakken. Krypkjelleren har risiko for ytterligere skadepotensiale.
TG2: Innvendig > Andre innvendige forhold
Det er avvik: Stigtrinn opp til hems er enkelt laget.
TG2: Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er avvik: Vann fra avløp går i terrenget.
TG2: Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
TG2: Innvendig > Etasjeskille/ gulv mot grunn.
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: Utedo er montert, fliser og dusj/vask montert i 2021.

Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Ja. Ny gips, membran og fliser.
Er arbeidet byggemeldt? Nei.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Svar: Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: Nytt elektrisk anlegg i 2017. Arbeid utført av: OneCo.
Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
Nei.

Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
Ja. Eier har skiftet kledning i samråd med faglært snekker.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: Nye beslag på store vindu og ny takrenne mot parkering. Tak malt i 2021.
Arbeid utført av: Salvesen blikk.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger idyllisk og usjenert til med lite trafikk. Det er svært barnevennlig og man har mye plass rundt seg.

Hytta ligger i umiddelbar nærhet til sjøen og bryggeanlegg med båtplass. Fra brygga kan man ta seg kjapt ut til Blindleia, Ågerøya, Brekkestø og mange andre flotte steder i skjærgården. Mange fine badeplasser i nærheten og gode fiskemuligheter.

Fra eiendommen er det ca. 10 minutters kjøring til Lillesand og 8 minutter til Dyreparken og Sørlandssenteret.

Tomt

Areal: 1 309 kvm, Eierform: Eiet tomt
Pent opparbeidet tomt med plen, beplantning, terrasse med gjerde.
Det er egen brygge med båtplass.

Parkering

Kjørevei helt frem til tomten og biloppstillingsplass på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Eiendommen ligger under hensynssone for bevaring av naturmiljø.
Areal: 1309kvm.
KPHensynssonenavn: H560
KPAngittHensyn: Bevaring naturmiljø.

Hensynssone for bevaring av naturmiljø (H560)
a) Disse hensynssonene markerer kjente lokaliteter av stor verdi for naturmangfold, slik at områdenes kvalitet, økologiske tilstand og viktighet som leveområde for artene som naturlig forekommer der lettere kan ivaretas.
b) Hensynet til lokalitetenes betydning for naturmangfold skal legges til grunn for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, motorferdselloven, landbrukslovgivningen og annet sektorlovverk der kommunen er myndighet. Tiltak som forringer lokalitetens verdi skal unngås.
c) Det forutsettes at andre sektormyndigheter også tar nødvendige hensyn i samsvar med krav i naturmangfoldloven.
d) Eventuell skjøtsel av lokalitetene skal skje i samsvar med forvaltningsplan der slik foreligger, ellers etter avtale om gjennomføringsmåte med kommunens miljøansvarlige og eventuelt med fylkesmannens miljøvernavdeling.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei, vann og avløp
Vann fra egen brønn (sommervann)
Forbrenningstoalett.

Eiendommen har innlagt vann fra brønn/vannpost. Tiltaket er ikke omsøk. Vanntilførsel gjennom yttervegg er krever utslippstillatelse fra kommunen. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuelle pålegg eller søknader til kommunen påhviler kjøper.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Rettigheter på 4215-51/16, 4215-51/31 2001/1040-2/37  Best. om båt/bryggeplass av 19.02.2001 

rettighetshaver:Knr:0926 Gnr:51 Bnr:60  
rettighetshaver:Knr:0926 Gnr:51 Bnr:149  
rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:51 Bnr:59  
Gjelder denne registerenheten med flere
 

Kopi bestilt: 14.07.2021 kl. 11:24 av Ørjan Aas Nielsen

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 73 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 950 000,-)) 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 89 620,- (Omkostninger totalt) 3 039 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 200 pr. år Kommunale avgifter inkluderer: Feiing. I tillegg kommer renovasjons gebyr fra Libir på kr. 2.305,- pr. år.

Formuesverdi

Primær: Kr. ,- for år 2019. Sekundær: Kr. ,- for år 2019.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kvarsnesveien 1, Gnr. 51 Bnr. 59 i Lillesand kommune.

Boligtype

Fritidseiendom

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: komfyr og kjøleskap
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-21-0074

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-21-0074. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Ørjan Aas Nielsen, tlf. 99 15 90 73

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 950 000,-) (Kr.53 100) Tilrettelegging (Kr.18 000) Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no (Kr.1 500) Totalt kr. (Kr.83 085)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3052453