LUND/KUHOLMSVEIEN 3

Kuholmsveien 3

Prisantydning
6 250 000 kr
Omkostninger
172 720 kr
Totalpris
6 422 720 kr
Formuesverdi
1 055 983 kr
Formuesverdi sekundær
3 801 539 kr
Kommunale avgifter
15 982 kr / år
Byggeår
1894
P-rom
148 ㎡
Bruksareal
150 ㎡
Tomteareal
314 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Sjelden sjanse! Flott renovert Sørlandshus med solrik flott opparbeidet bakgårdshage like v/gamle Lundsbroa - Garasje

Om eiendommen

Innhold

Påkostet og renovert enebolig over 2 etasjer + kjeller. Nydelig beliggenhet i koselig liten Sørlandsgate. Nyere, flott og isolert hagestue med varme i gulv og downlights i tak. Stor utvendig redskapsbod.

Hovedplan:
Flislagt påbygd gang med varme i gulv. Flislagt  toalett med wc og servant. Stor, romslig og todelt stue med god plass for flere sittegrupper. Downlights i tak, flotte gulv og peisovn. Romslig kjøkken/allrom med varme i gulv, downlights i tak, lekkert plassbygd kjøkkeninnredning med god benkeplass, integrerte hvitevarer (induksjonstopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøleskap) og god spiseplass. Utgang til bakgårdshage. Romslig og flislagt vaskerom med varme i gulv, godt med innredning, benker, vask og opplegg til dusj. Egen utgang til bakgården.

2. etasje:
Gang med downlights i tak, liten loftstue, flott, romslig flislagt bad/wc med varme i gulv, downlights i tak, dusjkabinett, hjørnebadekar, vegghengt wc,  baderomsinnredning og badstue. 3 soverom hvorav 1 har godt med garderobeskap.

Bortsettingsbod.

Kjeller:
God plass for bortsetting.

Standard

Meget pen renovert enebolig med gjennomgående høy standard. Se vedlagt i prospekt oppgraderinger som er gjort de seneste årene. Bør sees for å få det rette inntrykket!

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 148 kvm, Bruksareal: 150 kvm

Bra. pr. etg.: 1. etg.: 87 kvm. 2. etg.: 63 kvm.

P-rom 1. etg.: Gang, toalettrom, stue, kjøkken og vaskerom.     
P-rom 2. etg.: Gang, bad, sovealkove og 2 soverom.
S-rom 2. etg.: Bod.

Krypkjeller har lav takhøyde, ca. 1,62 m. og er ikke målbar iflg. NS-3940.

Hagestuen på ca. 12 m2. og garasjen på ca. 17 m2. er ikke med i areal beregningen.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de nødvendigvis opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1894 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Flott peisovn i stue, varme i gulv i gang, stue, kjøkken, toalett, vaskerom og bad/wc, samt elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Bolig med bevaring (Fasaden kan ikke endres/forandres). Selger har installert Verisure alarm abonnement som kan overtas hvis ønskelig. Verisure vil hente alarmutstyr hvis dette ikke vil overtas. Telia tv/internett.

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Thomas Adler Olsen den 20.04.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Beskrivelse av eiendommen:
Boligen ble oppført i 1894 og er påbygd ved inngangspartiet, påbygd kvist/takopplet i 2007 og vaskerom ble påbygd i 2014 på baksiden av boligen. Det er utført jevnlig vedlikehold av boligen og flere oppgraderinger, oppussinger de senere år. Se videre punkter i rapporten og en bør merke seg at boligen er nesten 130 år. For øvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet.

Følgende har fått TG2 i rapporten (avvik som kan kreve tiltak):
Utvendig > Taktekking - 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Eldre tegl-takstein av ukjent årgang som utvendig taktekke på framsiden av boligen har noe værslitasje etc. ut i fra alder.
Utvendig > Nedløp og beslag - 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Eldre takrenne m/nedløp av ukjent årgang på framsiden av boligen og kilrenner på kvisten har div. værslitasje, flass på skvettsink på takrenne ble registrert.
Utvendig > Veggkonstruksjon - 2: Det er avvik: Stående trekledning oppe på gavl-veggen mot syd er i fra byggeår, samt oppe på langveggen mot bakgården. Div. slitasje ut i fra alder og manglende lufting bak eldre trekledninger gir økt fare for kondens, fukt i kledning og konstruksjoner. Trekledningen på sideveggen på kvisten mot gata har noe værslitasje etc. er kun besiktiget i fra bakkenivå og ytterlige kontroll anbefales.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Utvendig > Vinduer - 2: Det er avvik: Kjeller vinduer div. slitasje og ut i fra alder kan punktering oppstå i vindus glass i fra 1978.
Innvendig > Overflater - 2: Det er avvik: Flere innvendige overflater i loftsetasjen er i fra byggeår med slitasje ut i fra alder, bla. tregulver har litt gliper, sprekk i malt lerrets-himling m.m.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn - 2: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Innvendige gulver i loftsetasjen har skjevheter, sig/retningsavvik som normalt for eldre boliger. Det ble målt ca. 5-30 mm. sig/avvik med gulvlaser gjennom hele rommet i gang, soverom på befaringen. Alle gulver ble ikke kontrollert med laser for å måle avvik. Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
Innvendig > Rom Under Terreng: Det er avvik: Krypkjelleren fremstår som i fra byggeår med synlig grunnmur innvendig uten påforinger i trekonstruksjoner mot grunnmuren som er en utsatt konstruksjon mht. kondens, fukt. Det ble ikke registrert nevneverdige fukt, merker på de innvendige overflater som var mulig å besiktige på befaringen, og eier opplyste at det ikke har vært problemer med fukt, vann i krypkjelleren. TG er vurdert ut i fra alder og generelt er rom under terreng en utsatt konstruksjon mht. kondens, fukt.
Innvendig > Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Innvendig > Innvendige dører: Det er avvik: Innvendige trefyllingsdører i fra byggeår har slitasje ut i fra alder, bla. slitasje i låsekasser, litt skjeve dørblad, enkelte tar litt i mot karm/terskel og dører i loftsetasjen har loddavvik (siger opp/igjen) grunnet skjeve gulver.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom: Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll".
Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad: Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.
Våtrom > Ventilasjon > Bad: Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.
Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Badstue: Det er ikke tilfredsstillende ventilering fra rommet.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

Tomteforhold > Drenering: Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Det er avvik: Ingen større sprekker ble registrert i synlig grunnmur på befaringen, mindre sprekker noen steder bla. i krypkjelleren ble registrert.

Det er ingen avvik som krever umiddelbare tiltak.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2: Nytt røropplegg til kjøkken, vaskerom og bad. Arbeid utført av: Arnfinn Johannessen VVS, samt ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Pkt. 2,1: Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Nytt bad laget i 2. etg.
Pkt. 8: Det er byttet gulv i hele 1. etg og 2. etg har gamle gulv som ikke er rettet.
Pkt. 11: Nytt el anlegg i hele huset. Arbeid utført av: Elpunkt.
Pkt. 16: Byttet halve taket og laget nytt vaskerom og vindfang. Arbeid utført av: Byggmester Reidag Frigstad og Sollie bygg, samt ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Pkt. 19: Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av dens omgivelser? Kommunale planer for Lund torg

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Kvadraturen: Kjør Dronningensgate over Lundsbroa og ta til høyre på Rundingen.  Boligen ligger ved Rundingen. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning. Anbefales og parkere på SPAR ved rundingen til visning.

Beliggenhet

Eiendommen har svært solrik og sentrumsnær beliggenhet i begynnelsen av Kuholmsveien.  Boligen ligger ca. 300 meter fra Gamle Lundsbroa og Otras flotte elvebredde med badestrand og strandpromenade. Kort gangavstand til flotte badeplasser i Blomma på Galebergtangen og Bertesbukta.

Langs elvebredden er det også både private og kommunale båtplasser. Herfra er det kun en kort båttur ut til den ypperste Kristiansand skjærgård. Her kan man også søke Kristiansands kommune om leie av båtplass.

Umiddelbar nærhet til sentrum, dagligvareforretninger, friareal ved sjøen, Lovisenlund barneskole og Oddemarka ungdomsskole, off. kommunikasjon, UiA, samt fantastisk turterreng og lysløype i Jegersberg.

Tomt

Areal: 314 kvm, Eierform: Eiet tomt
Solrik eiertomt som er pent opparbeidet med flott opparbeidet hellebelagt bakgårdshage med stor solrik, lun uteplass med sol fra morgen til sene kvelden, samt nyere fullisolert flislagt hagestue med varme i gulv og downlights i tak. Stor redskapsbod.

Garasje i tilknytning til boligen.

Parkering

Garasje i tilknytning til boligen og p-plass foran garasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse av ukjent grunn. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger tillatelse til tilbygg/utvidelse av enebolig, datert: 20.01.2014. Det foreligger ikke ferdigattest for tiltaket.

Det foreligger ferdigattest for garasje oppført i 1961.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål og tilhører reguleringsplan nr. 1443, reguleringsbestemmelser for Lund Torv - områderegulering, datert: 20.05.20. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det skal bygges blokkbebyggelse i nærområdet. På østsiden (nabotomt) er det regulert at det kan bygges 3 etasjer boligblokk med inntrukket 4. etasje. Det skal bygges blokkbebyggelse i nærområdet. På sydsiden (nabotomt) er det regulert at det kan bygges 3 etasjer boligblokk med inntrukket 4. etasje.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 2085. Tinglyst: 03.05.1966. Erklæring/avtale. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

6 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 156 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 250 000,-)) 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 172 720,- (Omkostninger totalt) 6 422 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 15 982 pr. år

Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2023 er kr. 2.666,-. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Kr. 7315,- for år 2023 er inkludert i de årlige kommunale avgiftene.

Formuesverdi

Primær: Kr. 1 055 983,- for år 2021.
Sekundær: Kr. 3 801 539,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kuholmsveien 3, Gnr. 152 Bnr. 654 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr/stekeovn/koketopp, kjøleskap/kombiskap og oppvaskmaskin. Lamper i tak i stue, på kjøkken og soverom medfølger ikke.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på
tlf 99 09 92 28.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

11-23-0152

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/11-23-0152. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Pål Birkeland, tlf. 99 09 92 28

Vederlag

Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no (Kr.2 200) Digital grunnpakke (Kr.6 850) Oppgjør (Kr.10 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 6 250 000,-) (Kr.109 375) Tilrettelegging (Kr.15 500) Totalt kr. (Kr.145 410)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3070492