Lillesand

Kroksteinåsen 22

Prisantydning
3 950 000 kr
Omkostninger
115 220 kr
Totalpris
4 065 220 kr
Formuesverdi
800 670 kr
Formuesverdi sekundær
2 882 410 kr
Kommunale avgifter
15 615 kr / år
Byggeår
1985
P-rom
139 ㎡
Bruksareal
139 ㎡
Tomteareal
714 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Innbydende enebolig i et attraktivt og veletablert boligområde. Garasje. Ta kontakt med megler for visning.

Om eiendommen

Innhold

En innholdsrik enebolig i et attraktivt og veletablert boligområde. Boligen inneholder blant annet:
1.etg: Entré, bad, vaskerom, stue, kjøkken og tv-stue.
2.etg: Tre soverom, loftstue og bad.

Standard

Utvendig:
Taktekking med takstein fra byggetiden. Undertak av asfaltpapp. Undertaket har nådd forventa levetid. Taktekking må byttes. Takrenner i metall. De går ut på bakken. Stigtrinn til pipen er montert. Det er ikke montert snøfangere på taket. Stående bordkledning. Ok vedlikeholdt. Takkonstruksjon fra byggetiden. Det er laget litt lufting. Men flere plasser er luftespalter presset opp av isolasjonen. Disse må åpnes for å få tilfredsstillende gjennomlufting av loftet. Vinduer i tre med 2-lags glass. De er fra 1985. Noen er byttet. Vindu på kvisten er fra 1992. Vindu i 1. soverom av pvc. Vinduer trenger bare normalt vedlikehold. Det må nevnes at glass begynner å blir eldre. Vinduer med eldre glass. Eldre glass kan punktere. Det må påregnes at noen glass må byttes etter hvert. Dører i tre fra byggetiden. Terrasseplatting i tre. Terrasse i mur ved inngangspartiet. Skiferheller med noen riss i
enkelte fuger.

Innvendig:
Innvendige flater. Ok vedlikeholdt. Innvendige flater har vanlig bruksslitasje. Etasjeskillere av tre. Etasjeskiller har ikke vesentlige retningsavvik. Det er noen retningsavvik på lengre strekk i stuen. Ved byggetiden var det ikke krav til radonsperre. Vedovn. Eier opplyser om at feier ikke hadde
noen merknader ved forrige kontroll. Trapper i tre. Rekkverk i tre. Håndløper på veggen. Trappen har bare vanlig bruksslitasje. Det er for store åpninger i rekkverk og mellom trinniht. dagens krav. Innvendige dører ok. De har litt bruksslitasje.

Våtrom:
Bad Loftsetasjen:
Bad av eldre dato. Vask og badekaret er byttet. Feil fall til sluket. Belegg som fuktsikring på gulvet. Vegger er ikke tilstrekkelig fuktsikret. Badet må pusses opp på grunn av alder, byggemåte og ikke tilstrekkelig fuktsikret. Det er montert elektrisk avtrekksvifte i 2022. Det ble fuktsøkt inne i rommet uten å finne unormale verdier. Det ble boret hull i veggen mot badet fra soverom. Det var tørt inne i veggen.
Vaskerom:
I følge eier er rommet laget i 2011. Belegg på gulvet. Vegger er ikke fuktsikret. Innvendige vegger er ikke fuktsikret. Ikke tilstrekkelig fall mot sluket. Det er montert belegg som oppkant mot dørsvillen. Belegg klemt i sluket. Innredning og sanitærutstyr. Ok vedlikeholdt. Det er montert elektrisk avtrekksvifte i 2022. Våtsone mot rom med innredning. Det er boret hull i veggen mot vaskerommet. Det var tørt inne i veggen.
Bad 1.etg:
Bad i fra byggetiden. Rommet må renoveres. Fuktsikring er ikke tilfredsstillende. Det er fuktskade i veggen mot stuen fra dusjen. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var 26,6 V%. Vått. Plater på vegg i stuen buler litt. Det er synlig fukt inne i veggen.
Kjøkken:
Kjøkkeninnredningen er i ok stand. Innredningen har vanlig bruksslitasje. Eier opplyser om at hvitevarer er i ok stand. Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.

Tekniske installasjoner:
Stoppekran på vaskerommet. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. Kobberrør i fra byggetiden. De må snart byttes ut i fra forventet levetid på ca 50 år. Det er ikke synlig stakeluke fra avløpsrør. Avløpsrør i plast. Videre rør er skjult i vegg/gulv. Lufteventil av anlegg over taket. Staking av avløpsrør i sluket. Lufting fra ventil og vinduer. Elektrisk avtrekksvifte er montert på bad i loftsetasjen og vaskerommet. Varmepumpen virket ok. Eldre.
Vvbereder på 198 liter fra 2010. Elektrisk anlegg fra byggetiden. Noen oppgraderinger er gjort. Eier har ikke samsvarserklæring på tidligere arbeid.

Tomteforhold:
Byggegrunnen kunne ikke sjekkes. Ingen unormale skjevheter eller større sprekker på synlig grunnmur med indikasjon på setninger ble registrert.
Forstøtningsmurer. Så ok ut. Ingen vesentlige sprekker. Men noen riss er det. Disse bør fuges tette. Flater tomt bak og foran boligen. Litt vann blir
liggende på tomten. Vann og avløpsrør i fra byggetiden. Det ble ikke fremlagt noen papirer eller informasjon om utvendige rør.

Arealer med beskrivelse

Bra: 139kvm. Bra. pr etasje:
1.etg: 92kvm. 2.etg: 47kvm.
P-rom: 139kvm.
P-rom inneholder: 1.etg: Entré, bad, vaskerom, stue, kjøkken, TV-stue og trapperom.
2.etg: Trapperom, 3 soverom, loftstue og bad.

Grasje: Bra: 35kvm.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de nødvendigvis opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1985 i følge Lillesand kommune.

Oppvarming

Elektrisitet, varmepumpe og vedovn.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 27.10.22 12:34, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig i Lillesand med garasje på tomten. Boligen er for det meste fra byggetiden. Normal oppussing og vedlikehold er gjort. Vaskerommet er laget i 2011. 2 bad fra byggetiden. Badet i 1.etg. har råte inne i veggen. Begge bad må pusses opp. 2 avtrekksvifter er montert i 2022. Bad loftsetasjen og vaskerom. Kjøkkeninnredning ok. Vinduer og dører er stort sett i fra byggetiden. Noen oppgraderinger må påregnes. Taktekking har undertak og takstein som regnes som eldre. Taktekking må om ikke for lenge byttes.
Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no
Hele rapporten må leses. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3: Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

TG3: Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

TG3: Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Ved fuktmåling i nedre del av vegg mot våtsone fra tilstøtende rom, måles høye fuktverdier.

TG2: Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.

TG2: Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Kilrenner har også litt slitasje. Det bør byttes sammen med taktekkingen.

TG2: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.

TG2: Utvendig > Vinduer
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.

TG2: Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

TG2: Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

TG2: Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.

TG2: Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom
Det er uegnede materialer i våtsoner

TG2: Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

TG2: Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

TG2: Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

TG2: Tekniske installasjoner > Varmesentral
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

TG2: Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Elektrisk anlegg fra byggetiden. Noen oppgraderinger er gjort. Eier har ikke samsvarserklæring på tidligere arbeid.

TG2: Tomteforhold > Terrengforhold
Det er påvist områder på eiendommen med stående vann.

TG2: Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: Flyttet vaskemaskin - rørleggerarbeid utført av faglært Olav Skuggevik. Gulv lagt av Teppehuset Lillesand. Ny vask og badekar på bad i 2. etasje - egeninnsats.
Arbeid utført av: Olav Skuggevik.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Svar: Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: Flytting av stikk-kontakt i loftstue i 2.etasje.
Arbeid utført av: Lillesand Elektro.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: Bygget terrasse ut fra stue.

Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
Ja. Sportsbod gjort om til tv-stue.

Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)? Ja. Avløp i innkjørselen foran garasjen drenerer sakte. Når det regner mye samler det seg en pytt foran garasjen.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Boligen ligger i et rolig og meget barnevennlig boligområde ca 3 km vest for Lillesand sentrum. I nærområdet finner man, barnehage, barneskole, dagligvarebutikk og et flott turterreng. Det er gangavstand til bussholdeplass med bussforbindelser både til Arendal og Kristiansand.
Boligen ligger i umiddelbar nærhet til en stor lekeplass med fotballbane og andre lekeapperater.

Tomt

Areal: 714 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Garasje samt biloppstillingsplass på tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 18.12.85. Ferdigattesten gjelder "Nybygg bolig Kroksteinåsen 22". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent. Ferdigattesten gjelder ikke for garasje.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Tv-stue og vaskerom er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som henholdsvis sportsbod og matbod. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Frittliggende småhusbebyggelse, tilhører reguleringsplan "Del av sekkebekk Kroksteinåsen 1", datert 16.12.1982. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Delarealer:
Delareal: 698 kvm
Formål: Frittliggende småhusbebyggelse
Delareal: 3 kvm
Formål: Offentlig friområde
Delareal: 12 kvm
Formål: Felles avkjørsel

Eiendommen grenser til friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.
Eiendommen er overbeheftet. Det er en forutsetning for gjennomføring av salget at kreditoren(e) aksepterer å slette sitt pant mot nettoproveny. Dersom det blir tinglyst ytterligere pant/utlegg i eiendommen, kan handel kun gjennomføres forutsatt at disse aksepterer å slette sitt pant uten å få innfrielse av det underliggende kravet. Megler vil holde kjøper orientert om eventuell utvikling i saken. For i best mulig grad å sikre gjennomføring av handelen, er det et ønske og en fordel at overtagelse blir satt til snarest mulig.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 98 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 950 000,-)) 115 220,- (Omkostninger totalt) 4 065 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 15 615 pr. år Kommunale avgifter inkluderer: Vann, avløp, eiendomsskatt og feiing. I tillegg kommer renovasjonsgebyr fra Libir på kr. 4.454,-.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2906,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 800 670,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 882 410,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kroksteinåsen 22, Gnr. 18 Bnr. 270 i Lillesand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-22-0137

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-22-0137. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Ørjan Aas Nielsen, tlf. 99 15 90 73

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 950 000,-) (Kr.55 300) Tilrettelegging (Kr.18 000) Totalt kr. (Kr.83 785)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3066020