Grimstad Øst  

Kroken tomt

Prisantydning
750 000 kr
Omkostninger
34 620 kr
Totalpris
784 620 kr
Kommunale avgifter
2 600 kr / år
Tomteareal
997 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Flott tomt uten byggeklausul med pen utsikt til Nidelva og nærhet til naturen

Om eiendommen

Byggeår og byggemåte

Tomt

Beliggenhet

Adkomst

Følg E-18 østover til Vik, og ta av mot Rykene (riksvei 407). Kjør forbi Temsevannet og ta til venstre mot Kroken

Beliggenhet

Eiendommen ligger solrikt og landlig til på Kroken, mellom Arendal og Grimstad,
Flott turterreng i nærheten. Landlig område med spredt boligbebyggelse og landbruk.
Eiendommer ligger med flott utsikt, samt  i nærheten til  Nidelva med fiskemuligheter og båt/padleidyll

Tomt

Nabotomt er bebygd etter at bildene er tatt.

Parkering

Det er klargjort for en frittstående dobbel garasje på tomten

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område. Viser til kommuneplanen for Grimstad periode 2015-2027, vedtatt 31.08.2015.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

VVS-anleggene utføres med rør i rør systemer. Vann og avløp tilknyttes privat anlegg, eget borehull til vann på tomten, og tilkoblet felles renseanlegg som plasseres utenfor tomtegrensen. Det er laget borehull, men kjøper må selv koble seg på borehull og privat renseanlegg.
Ikke tilknyttet offentlig vann eller avløp.
Privat vei.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Skjønn og jordskiftesaker er overført fra hovedbølet men har ingen betydning for disse to tomtene, men de vil forbli tinglyst på eiendommene som heftelser .

1909/901809-1/37 UTSKIFTING TINGLYST
20.02.1909
OVERFØRT FRA: 4202-69/27
Gjelder denne registerenheten med flere
1910/900230-1/37 UTSKIFTING TINGLYST
30.04.1910
OVERFØRT FRA: 4202-69/27
Gjelder denne registerenheten med flere
1927/961394-1/37 SKJØNN TINGLYST
15.12.1927
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
OVERFØRT FRA: 4202-69/27
Gjelder denne registerenheten med flere
1943/263-1/37 SKJØNN TINGLYST
22.03.1943
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
OVERFØRT FRA: 4202-69/27
Gjelder denne registerenheten med flere
1960/225-1/37 JORDSKIFTE TINGLYST
09.02.1960
Grensegangssak
OVERFØRT FRA: 4202-69/27
Gjelder denne registerenheten med flere
1962/480-1/37 JORDSKIFTE TINGLYST
26.02.1962
Grensegangssak
OVERFØRT FRA: 4202-69/27
Gjelder denne registerenheten med flere
1972/589-1/37 SKJØNN TINGLYST
16.02.1972
Ekspropriasjonsskjønn for klausulering av Rorevanns
nedbørsfelt og anlegg av vannledning fra Rorevann til
Saltrød i Moland
OVERFØRT FRA: 4202-69/27
Gjelder denne registerenheten med flere
1974/654-1/37 JORDSKIFTE TINGLYST
14.02.1974
Grensegangssak
OVERFØRT FRA: 4202-69/27
Gjelder denne registerenheten med flere
1978/4887-1/37 SKJØNN TINGLYST
09.10.1978
Elektriske kraftlinjer
Med flere bestemmelser
OVERFØRT FRA: 4202-69/27
Gjelder denne registerenheten med flere
1990/215-1/37 JORDSKIFTE TINGLYST
10.01.1990
Rettsforlik vedr. grensene.
OVERFØRT FRA: 4202-69/27
Gjelder denne registerenheten med flere
1992/448-1/37 JORDSKIFTE TINGLYST
27.01.1992
OVERFØRT FRA: 4202-69/27
Gjelder denne registerenheten med flere
2013/350385-1/200 JORDSKIFTE TINGLYST
02.05.2013
Jordskiftesak 0900-2012-0037 vedtekter for Myravegen
Aust-Agder Jordskifterett
OVERFØRT FRA: 4202-69/27
Gjelder denne registerenheten med flere
2015/907174-1/200 JORDSKIFTE TINGLYST
02.10.2015
Saken gjelder grensegang
Sak: 0900-2015-0001 Kroken
Aust-Agder jordskifterett
OVERFØRT FRA: 4202-69/27
Gjelder denne registerenheten med flere
2016/584352-1/200 JORDSKIFTE TINGLYST
28.06.2016
Aust-Agder jordskifterett
Sak 0900-2014-0060 Nedre Nidelv Eleveeierlag
OVERFØRT FRA: 4202-69/27
Gjelder denne registerenheten med flere

Eldre servitutter forsøkt innhentet, forbehold om at de eksisterer og er lesbare.


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på  at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Odel

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 34 620,- (Omkostninger totalt) 784 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Offentlige avgifter

Ingen kjente kostnader på tomten idag. Kommunale avgifter fastsettes av kommunen etter bebyggelse er etablert på tomten.

Formuesverdi

Det er ikke innhentet ligningsverdi.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kroken tomt, Gnr. 69 Bnr. 130 i Grimstad kommune

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Sørmegleren anbefaler boligkjøperforsikring fra Help Forsikring AS. Dette er en rettshjelpsforsikring, som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst, og har ingen egenandel. Mer informasjon kan fås av megler.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 31

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-22-0139

Salgsoppgave og vedlegg

Denne prospektteksten, med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Camilla Stenberg Rimestad

Vederlag

Oppgjørshonorar (Kr.7 900)
Provisjon (forutsatt salgssum: 750 000,-) (Kr.35 000)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3059549