Arendal

Krøgleviga tomt nr. 10

Prisantydning
2 390 000 kr
Omkostninger
76 220 kr
Totalpris
2 466 220 kr
Byggeår
565
Tomteareal
565 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

Om eiendommen

Byggeklar utsiktstomt i Krøgleviga med nydelig utsikt over Tromlingene og havet

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum følger man RV410 til Krøgenes. Følg skilt til Tromøy, over Tromøybroa og hold til venstre, ut 3. vei i rundkjøringen. Følg skilter mot Kongshavn. Kjør forbi Coop Prix på din høyre hånd på Kongshavn og videre forbi Sandnes skole på venstre hånd. Ta inn ved skilt Skarestrand og følg veien til neste skilt til Skarestrand. Ta IKKE til høyre mot Skarestrand men følg veien rett frem. Ved stor snuplass for bussen ta tinn til venstre på Toves vei. Ved postkassestativ ta til høyre ved skilt Krossen. Følg denne asfaltveien, og kjør forbi skilt til Valåsen på din høyre hånd, etter gult hus på høyre hånd tar du opp den nye bakken og inn i det nye feltet. Tomten som nå selges er den andre tomten på venstre hånd, merket med "til salgs" skilt fra Sørmegleren. Velkommen.

Beliggenhet

Krøgleviga er et helt nytt unikt hyttefelt på Krossen, på østerenden av Tromøy. Her ligger hyttetomtene skrånet oppover i terrenget og utsikten er over Tromlingene og havet. Det er en nydelig naturlig sandstrand nederst i feltet og det vil bli laget bryggeanlegg rundt svaberget. Her er det vakre naturområder og RAET nasjonalpark ligger like utenfor. Tromlingene er bare noen rotak unna, fiskemulighetene og sjøsportsaktivitetene er det bare å sette i gang med. Fantastiske turområder og fine sykkelstier. Dagligvarebutikk og gartneri på Kongshavn. Nå har du en helt unik mulighet til å bygge ny hytte i et fantastisk område med vid og flott utsikt.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Offentlig vann og kloakk. Privat stikk. Kjøper plikter å være medlem i velforening og bidra til felles innbetaling til grunneier og vedlikehold av privat vann/avløpsanlegg.
Privat vei. Det tilkommer en engangsum på kr 3.000,- for å benytte vei fra Tovesvei og frem til avkjørselen til Krøgleviga. Beløpet innbetales til veianlegget Skare/Krossen. I tillegg kommer årlig vedlikehold/brøyteavgift for samme vei antatt ca kr 500,- pr år pt.
Kjøper må betale tilkoblingsavgift til Arendal Kommune for vann/avløp og evnt strøm.
Tilkoblingsavgift i følge hjemmesiden til Arendal kommune pr. 12.12.19 :
Tilkobling til kommunal vannledning kr. 6 250,-
Tilkobling til kommunal avløpsledning kr. 6250,-

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, småbåtanlegg og friluftsformål, tilhører reguleringsplan Krøglevig Hytteområde, datert 23.10.15, sist revidert 28.06.16. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen tinglyste servitutter.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Rettigheter som følger eiendommen:
2017/1293654-1/200 Bestemmelse om veg 20.11.2017 21:00
Rettighetshaver:Knr:0906 Gnr:221 Bnr:587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609.

2017/1293654-2/200 Bestemmelse om vannledning 20.11.2017 21:00
Rettighetshaver:Knr:0906 Gnr:221 Bnr:587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609.

2017/1293654-3/200 Bestemmelse om kloakkledning 20.11.2017 21:00
Rettighetshaver:Knr:0906 Gnr:221 Bnr:587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609.

Kommentar konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
59 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 390 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
76 220,- (Omkostninger totalt)
2 466 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Pr. 2019 betales eiendomsskatt på kr. 672,- pr. år for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Nydelig hyttetomt uten byggeklausul av noe slag slik at kjøper kan bestemme leverandør.
TTC Bygg og Eiendom AS orgnr. 996 014 355 har avtale med grunneier på å levere byggearbeider med normal standard for en konkuransedyktig pris. Avtale vedrørende dette gjøres direkte med TTC Bygg og Eiendom AS.

Det vil bli parkering på egen eiendom.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-18-0162. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen tinglyste servitutter.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Rettigheter som følger eiendommen:
2017/1293654-1/200 Bestemmelse om veg 20.11.2017 21:00
Rettighetshaver:Knr:0906 Gnr:221 Bnr:587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609.

2017/1293654-2/200 Bestemmelse om vannledning 20.11.2017 21:00
Rettighetshaver:Knr:0906 Gnr:221 Bnr:587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609.

2017/1293654-3/200 Bestemmelse om kloakkledning 20.11.2017 21:00
Rettighetshaver:Knr:0906 Gnr:221 Bnr:587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Provisjon (forutsatt salgssum: 2 290 000,-) (Kr. 35 000)
Tilretteleggingshonorar (Kr. 3 500)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.525)
Grunnpakke markedsføring (Kr.4 900)
Oppgjørshonorar (Kr.5 000)
Totalt kr. (Kr.48 400)
Produktnr: 6A1ED256-F4AF-4AB6-A478-AEEEF0EF7493