Kristiansand

Krittveien 16

Prisantydning
3 490 000 kr
Totalpris
3 490 000 kr
Byggeår
2019
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Kombinasjonslokale

Oversikt

Lauvåsen/Krittveien - Sentralt plassert kombinasjonsseksjon i attraktivt området. Med eller uten leieforhold

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Krittveien 16 - NOK 3.490.000
Hjørneseksjon. Gir godt med naturlig lys i seksjonen. I 1 etg er eiendommen delt 1/2 mellom lagerhall og kontor. I 2 etg er det ca. 64 kvm med kontor. 25 kvm med toalett og teknisk.

Beliggenhet

Parkering

Seksjonen fremstår som godt egnet, både til kontor/verksted og/eller lager.

Beliggenhet

Krittveien - Lauvåsen

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til kontor og industri, tilhører reguleringsplan 1184 Reguleringsplan for Lauvåsen næringsarealer, datert 13.04.2011. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/63/1311:
04.09.2018 - Dokumentnr: 1219501 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:63 Bnr:1147
Elektronisk innsendt


21.11.2019 - Dokumentnr: 1392998 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 497/2839
Snr: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 127/2839
Snr: 3
Formål: Næring
Sameiebrøk: 127/2839
Snr: 4
Formål: Næring
Sameiebrøk: 189/2839
Snr: 5
Formål: Næring
Sameiebrøk: 189/2839
Snr: 6
Formål: Næring
Sameiebrøk: 185/2839
Snr: 7
Formål: Næring
Sameiebrøk: 185/2839
Snr: 8
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 765/2839
Snr: 9
Formål: Næring
Sameiebrøk: 194/2839
Snr: 10
Formål: Næring
Sameiebrøk: 191/2839
Snr: 11
Formål: Næring
Sameiebrøk: 190/2839
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 1875827 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:63 Bnr:1311
Gjelder denne registerenheten med flere


04.09.2018 - Dokumentnr: 1219501 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:63 Bnr:1147
Elektronisk innsendt


21.11.2019 - Dokumentnr: 1392998 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 497/2839
Snr: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 127/2839
Snr: 3
Formål: Næring
Sameiebrøk: 127/2839
Snr: 4
Formål: Næring
Sameiebrøk: 189/2839
Snr: 5
Formål: Næring
Sameiebrøk: 189/2839
Snr: 6
Formål: Næring
Sameiebrøk: 185/2839
Snr: 7
Formål: Næring
Sameiebrøk: 185/2839
Snr: 8
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 765/2839
Snr: 9
Formål: Næring
Sameiebrøk: 194/2839
Snr: 10
Formål: Næring
Sameiebrøk: 191/2839
Snr: 11
Formål: Næring
Sameiebrøk: 190/2839
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 1875827 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:63 Bnr:1311
Gjelder denne registerenheten med flere


Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selger regning innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Megler har informert selger forskrift for energimerking av bygg.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Kontakt megler for mer info

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Lagerseksjon

Krittveien 16 - Grunnflate ca. 126 kvm. Mesanin ca. 89 kvm. Totalt 215 kvm

Standard

Seksjonen fremstår som godt egnet, både til kontor/verksted og/eller lager.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/63/1311:
04.09.2018 - Dokumentnr: 1219501 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:63 Bnr:1147
Elektronisk innsendt


21.11.2019 - Dokumentnr: 1392998 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 497/2839
Snr: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 127/2839
Snr: 3
Formål: Næring
Sameiebrøk: 127/2839
Snr: 4
Formål: Næring
Sameiebrøk: 189/2839
Snr: 5
Formål: Næring
Sameiebrøk: 189/2839
Snr: 6
Formål: Næring
Sameiebrøk: 185/2839
Snr: 7
Formål: Næring
Sameiebrøk: 185/2839
Snr: 8
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 765/2839
Snr: 9
Formål: Næring
Sameiebrøk: 194/2839
Snr: 10
Formål: Næring
Sameiebrøk: 191/2839
Snr: 11
Formål: Næring
Sameiebrøk: 190/2839
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 1875827 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:63 Bnr:1311
Gjelder denne registerenheten med flere


04.09.2018 - Dokumentnr: 1219501 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:63 Bnr:1147
Elektronisk innsendt


21.11.2019 - Dokumentnr: 1392998 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 497/2839
Snr: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 127/2839
Snr: 3
Formål: Næring
Sameiebrøk: 127/2839
Snr: 4
Formål: Næring
Sameiebrøk: 189/2839
Snr: 5
Formål: Næring
Sameiebrøk: 189/2839
Snr: 6
Formål: Næring
Sameiebrøk: 185/2839
Snr: 7
Formål: Næring
Sameiebrøk: 185/2839
Snr: 8
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 765/2839
Snr: 9
Formål: Næring
Sameiebrøk: 194/2839
Snr: 10
Formål: Næring
Sameiebrøk: 191/2839
Snr: 11
Formål: Næring
Sameiebrøk: 190/2839
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 1875827 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:63 Bnr:1311
Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

Estimert til NOK 10.524 pr år. Dette inkl. eiendomsskatt.
V/A med fastgebyr og variabel kostnad vil variere etter forbruk.

Byggemåte

Sandwichkonstruksjon
Produktnummer: DD77C2DF-691D-4EAF-ABDE-82F8BA25E2B7 Kategori: