Lindesnes - Øst for Ime, Tregde

Kristiansandsveien 430A

Prisantydning
690 000 kr
Omkostninger
33 720 kr
Totalpris
723 720 kr
Formuesverdi
80 000 kr
Tomteareal
1 187 ㎡
Etasje
1
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Solrik og romslig boligtomt øst for Mandal

Om eiendommen

Diverse

Sørmegleren har nå til salgs en fin og romslig boligtomt i Kristiansandsveien, ca 5 km øst for Mandal.
Solrik og landlig beliggenhet på Storaker med fint tur-terreng i umiddelbar nærhet. Sykkelsti helt inn til Mandal sentrum.
Ingen byggeklausul.

Det er opparbeidet kjørevei til tomtegrensen, for øvrig leveres den som den ligger (som råtomt). Det foreligger tinglyst avtale omkring fremtidig avløp/renseanlegg og veirett.

Med ny E 39 er kjøretiden til Kr. sand betydlig redusert samtidig som trafikkstøyen forbi dette området i stor grad er borte sammenlignet med tidligere (før omleggingen av E 39).

Tidligere (for noen år siden) forelå det godkjente tegninger for bygging av en enebolig med leilighet. Denne godkjennelsen er imidlertid utløpt nå, og ny eier må søke på nytt. De tidligere godkjente tegningene kan fås ved henvendelse til megler.

Tomten er skiltet og kan fritt besiktiges.

Beliggenhet

Adkomst

Tomten ligger  ca 5 km øst for Mandal sentrum. Følg gamle E.39 i østlig retning mot Kristiansand og tomten kommer på venstre hånd.  Tomten er merket med til salgs skilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Solrik og fin beliggenhet i landlige omgivelser ca 5 km øst for Mandal sentrum. Fin turområder i umiddelbar nærhet. Kort kjøreavstand til Mandal, og kjøretiden til Kristiansand er nå redusert til ca 20 minutter.

Tomt

Areal: 1 187 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

På egen grunn

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i LNF område og er regulert til spredt boligbebyggelse, tilhører Kommuneplanens arealdel 2018-2030, datert 31.01.2019.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen har adkomst via privatvei. Denne rettigheten er tinglyst.
Ny eier må ta høyde for å bore etter vann og anlegge privat avløp. (Firmaet LKS Bygg A/S stod i sin tid for søknad om utslipp. Utslippsøknaden er nå utløpt og det må derfor søkes på nytt).

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1873/903670-1/39 Erklæring/avtale 20.08.1873 - gjelder en kvernbekk
Overført fra: 4205-42/6
Gjelder denne registerenheten med flere

1886/900033-1/39 Utskifting 28.06.1886 Overført fra: 4205-42/6
Gjelder denne registerenheten med flere

1895/900042-1/39 Rettsbok 03.04.1895
Voldgiftskjennelse ang. senkning av en bekk
Overført fra: 4205-42/6
Gjelder denne registerenheten med flere

1921/902347-1/39 Skjønn 17.12.1921 Ekspropriasjonsskjønn - VAE
Overført fra: 4205-42/6
Gjelder denne registerenheten med flere

1933/900087-1/39 Elektriske kraftlinjer 27.03.1933
Overført fra: 4205-42/6
Gjelder denne registerenheten med flere

1963/661-1/39 Rettigheter iflg. skjøte 27.04.1963
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:42 Bnr:19
Bestemmelse om kloakkledning Overført fra: 4205-42/6
Gjelder denne registerenheten med flere

1963/1783-1/39 Rettigheter iflg. skjøte 09.10.1963 rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:42 Bnr:24
Bestemmelse om veg
Overført fra: 4205-42/6
Gjelder denne registerenheten med flere

1964/640-2/39 Rettigheter iflg. skjøte 18.04.1964 rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:42 Bnr:21
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vannrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4205-42/6
Gjelder denne registerenheten med flere


1965/1269-1/39 Rettigheter iflg. skjøte 27.07.1965 rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:42 Bnr:26
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om kloakkrenseanlegg
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: 4205-42/6
Gjelder denne registerenheten med flere

1970/990025-1/39 Elektriske kraftlinjer 02.03.1970 Overført fra: 4205-42/6
Gjelder denne registerenheten med flere
1975/990023-1/39 Elektriske kraftlinjer 05.02.1975
Overført fra: 4205-42/6
Gjelder denne registerenheten med flere

1975/3862-1/39 Erklæring/avtale 12.12.1975 Bestemmelse om vannledning
Overført fra: 4205-42/6
Gjelder denne registerenheten med flere


1978/1728-3/39 Rettigheter iflg. skjøte 24.05.1978 rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:42 Bnr:39
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vannrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4205-42/6
Gjelder denne registerenheten med flere

1981/399-1/39 Erklæring/avtale 02.02.1981
Bestemmelse om bebyggelse inntil nabogrensene
Overført fra: 4205-42/6
Gjelder denne registerenheten med flere

2004/349-1/39 Erklæring/avtale 23.01.2004
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:42 Bnr:20
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:42 Bnr:21
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4205-42/6
Gjelder denne registerenheten med flere

2017/466431-1/200 Bestemmelse om veg 04.05.2017 21:00
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:41 Bnr:5
Overført fra: 4205-42/6
Gjelder denne registerenheten med flere

Det presiseres at alle de overstående heftelsene er overført fra gården ,Gnr. 42, Bnr.: 6, som denne tomten (som nå selges) er utskilt fra.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

2017/681290-1/200 Bestemmelse om veg 26.06.2017 21:00 rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:42 Bnr:46

Rettigheter på 4205-42/6
Rettigheter i eiendomsrett
2017/681290-2/200 Erklæring/avtale 26.06.2017 21:00 rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:42 Bnr:46
Bestemmelse om rett til å anlegge mekanisk renseanlegg med infilstrasjonsgrøfter
Bestemmelse om rett til å grave nødvendige grøfter til elektriske ledninger
nødvendige grøfter til elektriske ledninger.
Denne avtalen følger som en del av salgsoppgaven.
 

Odel

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

690 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
17 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 690 000,-))

33 720,- (Omkostninger totalt, inkl. valgfrie)

708 420,- ,- (Totalpris inkl.  off. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Formuesverdi

Primær: Kr. 80 000,- for år 2021. Sekundær: Kr. ,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kristiansandsveien 430A, Gnr. 42 Bnr. 46 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 92 01.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-23-0048

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-23-0048. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kai Andrè Osestad, tlf. 99 09 92 01

Vederlag

Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585 )
Tilrettelegging/markedsføring/oppgjør: Kr.22.700,-
Provisjon: Kr.40 000,-
Totalt kr. (Kr.63.700,-)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3069043