Lindesnes - Øst for Ime, Tregde

Kristiansandsveien 430

Prisantydning
650 000 kr
Omkostninger
31 720 kr
Totalpris
681 720 kr
Tomteareal
1 167 ㎡
Etasje
1
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Stor og solrik boligtomt på Storaker med godkjente tegninger, avløp og byggetillatelse.

Fakta om eiendommen

Oppdragsnummer

55-19-0182

Adresse med betegnelse

Kristiansandsveien 430, Gnr. 42 Bnr. 46 i Lindesnes kommune.

Beliggenhet

Sørmegleren har til salgs en flott boligtomt med tegninger på en prosjektert enebolig med leilighet. Landlig beliggende på Storaker med tur-terreng like utenfor stuedøra. Det er sykkelsti helt frem til sentrum. Den prosjekterte boligen har i tillegg til leiligheten i 1.etasje, en kontor/hybel-del med eget dusjbad. Selger er tidligere byggmester og kan ordne gunstig matrialtilbud.
Det står fritt til kjøperen å benytte tegningen på den prosjekterte boligen som det også foreligger byggetillatelse til.
I nær fremtid flyttes E39 fra dagens trasé slik at boligen blir liggende langlig og rolig til, likevel realtivt kort til skolene og Mandal sentrum.

Adkomst

Tomten ligger nordvest for det gamle
bedehuset på Storaker, ca 5 km øst for Mandal sentrum.  Tomten er merket med til salgs skilt.

Boligtype

Boligtomt med godkjent byggetillatelse

Eierform

Selveier

Tomt

Areal: 1 167 kvm, Eierform: Eiet tomt

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i LNF-område. Tomten er fradelt og godkjent for bebyggelse av en enebolig med leilighet. Tegninger og byggetillatelse vedlagt.

Vei / Vann / Avløp

Det er tinglyst veirett inn til tomten. Det må bores etter vann på tomten. Avløp via mini renseanlegg til spredegrøfter er godkjent av Mandal kommune.
Firma LKS Bygg A/S har stått for  søknad om utslipp. Utslippsøknaden er utløpt( 3 år) og det må derfor søkes på nytt.

Heftelser / Rettigheter

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, er det tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler. En del av disse skal slettes. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.
Rettigheter som følger eiendommen: Det er tinglyst veirett og rett til å legge infiltrasjonsgrøfter over gnr.42, bnr.6

Formuesverdi

Ikke fastsatt.

Omkostninger

650 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
16 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,-))

Omk. totalt kr. 17.300,-

667 300,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Odel

Nei

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 92 01.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Vederlag

Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.17 150) Provisjon (forutsatt salgssum: 650 000,-) (Kr.45 000) Totalt kr. (Kr.69 835)

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kai Andrè Osestad

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Salgsoppgave og vedlegg

Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Varenummer: 3032699