Kristiansand-Kvadraturen

Kristian IVs gate 36B

Felleskostnader
3 472 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1966
P-rom
34 ㎡
Bruksareal
48 ㎡
Tomteareal
1 137 ㎡
Etasje
5
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Sentrum - Lys 1-roms toppleilighet med alkove og innglasset balkong

Om eiendommen

Innhold

5. etg,: Stue/kjøkken, bad, bod benyttet som sovealkove. Innglasset balkong.

Standard

Lys og arealeffektiv 1-roms leilighet med bod benyttet som sovealkove og følgende innhold. 5 etg.: Romslig stue med åpen kjøkkenløsning og utgang nyere innglasset balkong som kan fungere som en stue 2. Bad med dusjkabinett, vask og toalett. 1 bod og felles vaskeri i kjeller.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 34 kvm, Bruksareal: 48 kvm Sekundærrom: 14 kvm.
P-rom inkl.: Stue/kjøkken, sovealkove, bad.
S-rom inkl.: Innglasset balkong.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Bod benyttes til sovealkove. Sovealkoven er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1966 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Morgan Pedersen den 05.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG2:
Bad Overflate vegger og himling:
TG settes grunnet valg av oveflate på vegg

Bad Overflate gulv:
TG settes grunnet alder og manglende dokumentasjon.

Andre rom:
TG settes grunnet lovlighetsmangel

WC og innvendige vann- og avløpsrør:
TG settes grunnet alder og manglende dokumentasjoner.

Varmtvannsbereder:
TG settes pga berederens plassering og ikke waterguard.

Elektrisk anlegg og samsvarserklæring:
TG settes grunnet manglende tilkomst.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse Ny jording i rør til vvb kurs og kjøkken. Arbeid utført av Elektroexperten AS.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse Borettslaget har satt i gang og ansatt firmaet til balkonger og fasaden på bygningen. Arbeid utført av Balkongentrepenøren AS.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Enkel adkomst fra Kristian IVs gate. Mellom Festningsgata og Kirkegata. Det vil bli skiltet
med Sørmegleren visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Leiligheten ligger svært sentralt ii hjertet av Kristiansand sentrum, dermed har du alt Kristiansand har å by på like utenfor døren.  Her kan man nyte Kristiansands yrende kaféliv, bystranda, aquarama, fiskebrygga, kino, kommunal båthavn, Odderøya med flotte turområder, Nupen parken, Universitetet i Agder og handlegaten Markens Turområder i Baneheia med ferskvanns badeplassen stampa med mer. Svært sentral beliggenhet midt i Kvadraturen.

Tomt

Areal: 1 137 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

Borettslaget disponerer carporter i felles bakgård. Andelseiere kan søke styret om å få egen carport. Det er også 4 gjesteparkeringsplasser i bakgården. Gjesteparkering, sykkelparkering, samt mulighet for dedikert parkering etter ansiennitet i carport i bakgården. Ellers gateparkering etter offentlig gjeldende bestemmelser.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som sentrumsformål, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei og vann. Eiendommen har septiktank/ slamavskiller. Det gjøres oppmerksom på at Kristiansand kommune har rett til å gi pålegg om kortslutning av septiktank og kreve til tilkobling til offentlig avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 3607 - Best. om vann/kloakkledn. Tinglyst: 07.06.1966
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.

Dagboknr.: 1253 - Erklæring/Avtale. Tinglyst: 05.02.1974
Vedr. lekeplass, kjøreport m.v.

Dagboknr.: 2437 - Erklæring/Avtale. Tinglyst: 26.02.1982
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om borettslaget

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for borettslagets andelseiere, og dernest medlemmer i boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten er forhåndsutlyst.

Husdyrhold

Husordensreglene tillater ikke husdyrhold. Styret kan gi dispensasjon fra dette forbudet. Se vedlagte husordensregler. Borettslagslovens § 5-11 (4) åpner for dyrehold på tross av forbud, dersom gode grunner taler for dyreholdet, og det ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen. Husdyrhold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Rettigheter og forpliktelser

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. Kjøper forplikter seg til å bli / være medlem av Sørlandet Boligbyggelag ved kontraktsinngåelse. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierene har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forsikring mot felleskostnader

Borettslaget er medlem av Borettslagenes Sikringsfond. Dette innebærer at andelseiere ikke er solidarisk ansvarlig for hverandres andel av fellesgjeld.

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

Forretningsfører

Sørlandet Boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 390 000,- (Prisantydning) 622 957,- (Andel av fellesgjeld) 2 012 957,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 4 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 7 643,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett) 16 303,- (Omkostninger totalt) 2 029 260,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Inkludert i fellesutgiftene.

Eiendomsskatt

Inkludert i fellesutgiftene.

Felleskostnader

Kr. 3 472,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Driftskostnader kr. 1 334,- som inkluderer renovasjon, kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt, styre.- og revisjonshonorar, forretningsførerhonorar, kontingent boligbyggelag, vaktmestertjenester, vedlikehold/serviceavtaler, felles byggforsikring, strøm i fellesareal

Renter felleslån kr. 1 089,-
Renter felleslån kr. 320,-
Dugnadsbidrag kr. 50,-
TV/Bredbånd kr. 479,-
Akonto fjernvarme kr. 200,-

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesgjeld kr. 622 957 pr. 24.06.22
Andel fellesformue kr. 18 957 pr. 24.06.22

Lånevilkår fellesgjeld

Lånenummer: 16362621058, DnB Bank ASA
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 24.06.2022: 2.75% pa.
Antall terminer til innfrielse: 113
Saldo per 24.06.2022: 4 478 785
Andel av saldo: 141 363
Første termin: 27.12.2020Neste avdrag: 27.06.2030 ( siste termin 27.06.2050 )
Bundet rente på 2,70% i 10 år fra 28.9.21
Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 27.06.2030
utgjøre ca kr 437,00 per måned for denne boligen.

Lånenummer: 012345678, DnB Bank ASA
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 24.06.2022: 2.75% pa.
Antall terminer til innfrielse: 113
Saldo per 24.06.2022: 11 521 215
Andel av saldo: 481 594
Neste termin: 27.06.2022Neste avdrag: 27.06.2030 ( siste termin 27.06.2050 )
Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 27.06.2030
utgjøre ca kr 1 488,00 per måned for denne boligen.

Fradragsberettiget

Renteutgifter på andel fellesgjeld kan trekkes fra på selvangivelsen som vanlige gjeldsrenter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 337 101,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 213 562,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kristian IVs gate 36B, Andelsnr. 17 Orgnr. 953859122 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Hvitevarer på kjøkkenet er ikke fastmonterte, men de må gjerne overtas av kjøpers dersom de skulle ønske det. Det samme gjelder seng og stuemøbler.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 00 00 00.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

13-22-0077

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/13-22-0077. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Geir Flaa Johansen, tlf. 95 00 00 00

Vederlag

Annonsepakke To halvsider i Fædrelandsvennen (Kr.5 500) Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - SELGER (Kr.6 115) Digital grunnpakke (Kr.6 850) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet BRL - Statens Kartverk (Kr.480) Provisjon (Kr.48 000) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.91 345)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt
Varenummer: 3061932