Grasåsen/ Kringkollen

Kringkollen 10

Prisantydning
2 500 000 kr
Omkostninger
62 500 kr
Totalpris
2 562 500 kr
Formuesverdi
575 000 kr
Formuesverdi sekundær
2 185 000 kr
Byggeår
1972
Internt bruksareal (BRA‑i)
111 ㎡
Bruksareal
145 ㎡
Tomteareal
234 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Rekkebolig med alt på en flate - Solrik og usjenert terrasse - Atrium - 2 garasjer i rekke - Sentralt

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Inneholder: Stue, kjøkken, 2 bad, vaskerom, 2 soverom, bod som benyttes som soverom men er ikke omsøkt, gang, vindfang og bod.

Oppvarming

Elektrisk, varmepumpe og ved.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Kjør fra Arendal sentrum til lyskrysset ved Langsæ og ta til høyre, kjør ned Barbudalen og ta den siste avkjørselen i den første rundkjøringen. Kjør opp Barbudalsbakken og ta til venstre etter Baptistkirken, følg bakken til toppen og ta deretter 1. vei til høyre og du er i Kringkollen.

Barnehage, skole og fritid

Barnehager
Moltemyrskogen barnehage (0-5 år) 1.1 km
Svalestien barnehage (1-5 år) 1.3 km
Lindebakken barnehage (2-5 år) 1.5 km

Skoler
Moltemyr skole (1-10 kl.) 0.9 km
Steinerskolen i Arendal (1-10 kl.) 1.1 km
Stinta skole (1-10 kl.) 2.4 km
St. Franciskus skole (1-10 kl.) 2.4 km
Arendal videregående skole2.4 km

Gode fritidstilbud i nærområdet.

Offentlig kommunikasjon

Bratthenget Linje 110, N110 0.1 km
Arendal stasjon Linje R50 1.3 km
Arendal bussterminal Totalt 24 ulike linjer 1.9 km
Arendal Rådhusbrygga kai Linje 001 2.4 km
Svinodden ferjekai Linje 191 3.2 km

Parkering

Boligen har 2 garasjeplasser i rekke, den ene er i bruk som bod.

Beliggenhet

Kringkollen er et veletablert, rolig og barnevennlig boligområde bare 2 km NØ fra sentrum. Solrikt og med kort vei (ca 60 m) til buss med avgang hver halvtime. Det er gang-/sykkelavstand til sentrum, sykehuset, skoler, barnehager, lysløype og nærbutikk. Rolig nabolag. Kort vei til fine turområder med bl.a. lysløype.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 31.07.1973. Ferdigattesten gjelder våningshus - Kringkollen 10. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Det ene soverommet i tilknytning til gang er opprinnelig godkjent som bod. Rommet er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 
Bod tilstøtende til gang brukes som soverom, bruken er ikke omsøkt.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse, tilhører reguleringsplan Olandsjordet - Grasåsen, datert 15.11.1974. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/507/1439:
Heftelser:
05.03.1973 - Dokumentnr: 1568 - Bestemmelse om bebyggelse. Bestemmelse om veg. Bestemmelse om vann/kloakkledning. Diverse ledninger kan føres over dette bruk.
Rettigheter: Ingen rettigheter registrert.

4203/507/1398:
15.10.1974 - Dokumentnr: 7641 - Bestemmelse om bebyggelse. Bestemmelse om vann/kloakkledning, trafostasjon/kiosk og veg.
Rettigheter: Ingen rettigheter registrert.

4203/507/1444:
15.10.1974 - Dokumentnr: 7646 - Bestemmelse om bebyggelse. Bestemmelse om vann/kloakkledning, trafostasjon/kiosk og veg.
Rettigheter: Ingen rettigheter registrert.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 62 500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 900,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 75 200,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 19.03.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Rekkehus fra 1972. Liggende kledning der begrenset lufting ble registrert og vedlikeholdsbehov. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget, ved besiktelse i luke til nedløpsrør ble det ikke registrert plast i overgangen isolasjon/konstruksjon og plast vurderes perforert. Eldre vinduer der vedlikeholdsbehov og nedsatt funksjon med hensyn til isoleringsevne er tilstede. Påregnelig slitasje, opphengsskader innvendig må påregnes, det har vært røykt på 2 av soverommene og lukt ble registrert. Våtrom der underliggende konstruksjoner er eldre der eier opplyser om utført enkel oppgraderinger oppå overflater fra byggeår. Utfra mangler, alder på røranlegg, utførelse vurderes våtrommen som renoverings klare innen rimelig tid. Elektrisk anlegg der eier opplyser om utført arbeider med stikkontakter, brytere på egeninnsats der videre utvidet elkontroll anbefales for tilstand. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet. Se for øvrig punkter nedenfor.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3:
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er ikke montert rekkverk. Terrasse er over 50 cm over terreng og anbefales anlagt rekkverk.

Våtrom > Etasje > Vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet. Tettesjiktet rundt sluket (klemring) er ikke utført fagmessig.

Våtrom > Etasje > Bad 2 > Overflater vegger og himling: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Respatex plater fra byggeår, ikke egnet til å lime fliser direkte mot. Det ble ikke registrert større avvik på befaringsdagen i fuger eller fliser.

Våtrom > Etasje > Bad 2 > Overflater Gulv: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall).

Våtrom > Etasje > Bad 2 > Sluk, membran og tettesjikt: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Tettesjiktet rundt sluket (klemring) er ikke utført fagmessig. Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført. Det er ikke synlig membran klemt til klemring.

Våtrom > Etasje > Bad > Overflater vegger og himling: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Respatex vegger våtrom men ikke egnet til å dusje direkte på. Feil utførelse der plater står direkte mot gulv fliser.

Våtrom > Etasje > Bad > Overflater Gulv: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Feil utførelse på plater som er anlagt i beslag direkte mot gulvfliser og oppkant vurderes ikke tilstede.

Våtrom > Etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Tettesjiktet rundt sluket (klemring) er ikke utført fagmessig.

Våtrom > Etasje > Bad > Ventilasjon: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Motorenhet på mekanisk avtrekksanlegg fungerer ikke.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Eier opplyser om byttet ut deler av anlegget på egeninnsats. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på anlegget. Undertegnede har
ikke elektrofaglig kompetanse og tilstandsvurdering beror på dokumentasjon og visuell undersøkelse av tilfeldig komponenter i boligen. Anbefaler gjennomgang på det elektriske anlegget med en utvidet elkontroll før bruk. Estimat tilsier gjennomgang med utvidet el-kontroll ikke eventuelle utbedringer da dette må eventuelt estimeres av elektriker. med nye brytere og stikk.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold: Det er skader på brannslokkingsutstyr eller apparatet er eldre enn 10 år.

TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Besiktelse i luke viser ikke dampsperre der man ser isolasjonen i overgang nedløp taktekking.

Utvendig > Vinduer: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Vinduer fra forskjellige årstall. Eldre vinduer med nedsatt funksjon med hensyn til isoleringsevne, pakninger som tetter etc.

Utvendig > Dører: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Manglende terskelbeslag.

Innvendig > Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det har vært røykt på 2 av soverommene og lukt må påregnes. Generell slitasje, opphengsskader der grad av renvovering må vurderes individiuelt.

Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Pipe og ildsted: Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen.

Våtrom > Etasje > Vaskerom > Overflater vegger og himling: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet.

Våtrom > Etasje > Vaskerom > Overflater Gulv: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).

Våtrom > Etasje > Vaskerom > Ventilasjon: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Våtrom > Etasje > Bad 2 > Ventilasjon: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/507/1439:
Heftelser:
05.03.1973 - Dokumentnr: 1568 - Bestemmelse om bebyggelse. Bestemmelse om veg. Bestemmelse om vann/kloakkledning. Diverse ledninger kan føres over dette bruk.
Rettigheter: Ingen rettigheter registrert.

4203/507/1398:
15.10.1974 - Dokumentnr: 7641 - Bestemmelse om bebyggelse. Bestemmelse om vann/kloakkledning, trafostasjon/kiosk og veg.
Rettigheter: Ingen rettigheter registrert.

4203/507/1444:
15.10.1974 - Dokumentnr: 7646 - Bestemmelse om bebyggelse. Bestemmelse om vann/kloakkledning, trafostasjon/kiosk og veg.
Rettigheter: Ingen rettigheter registrert.

Info kommunale avgifter

Totalt kr. 22 498,-. Beløpet inkluderer renovasjon, eiendomsskatt og gebyr for vann- og avløp.

Byggemåte

Treterrasse. Etasjeskille i betongsåle med overflater.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja, nytt arbeid 2009. Utført av faglært. Begge badene ble pusset opp. Husker ikke firma som gjorde arbeidet. Har ikke dokumentasjon på arbeidet.

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja, nytt arbeid 2023. Utført av faglært. Taket ble skiftet i fjor, Ble gjort i regi av naboene, vet ikke firma navn. Har dokumentasjon på arbeidet.

16 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Ja, nytt arbeid 2022. Utført av faglært. Satt inn varmepumpe med air condition. Husker ikke firma som gjorde arbeidet. Har dokumentasjon på arbeidet.

31 Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt. Ja, Hjemmelshaver er elektriker og har utført noe arbeider, bla hengt opp lamper og kontakter.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 1E1295B7-91A3-4AB5-8BDB-D9DBAEB296BF