Tvedestrand By og Omegn

Korsenstubben 12

Prisantydning
2 190 000 kr
Omkostninger
70 620 kr
Totalpris
2 260 620 kr
Formuesverdi
571 176 kr
Formuesverdi sekundær
2 056 234 kr
Kommunale avgifter
10 582 kr / år
Byggeår
1977
P-rom
174 ㎡
Bruksareal
241 ㎡
Tomteareal
2 351 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Frittliggende enebolig med gode solforhold og flott usikt - garasje - pent opparbeidet tomt - godkjent utleiedel

Om eiendommen

Innhold

Hovedbolig:

1.etg.: Vindfang, gang, 3 soverom, bad, kjøkken, stue og vaskerom.
U.etg.: Mellomgang, vaskerom og boder

Leilighet med egen inngang:

U.etg.: Gang, stue, 1 soverom, kjøkken, bod som har blitt benyttet av nåværende eier som soverom og bad

Frittliggende garasje på egen grunn

Standard

Hovedbolig:

1.etg.: Vindfang har laminat på gulv og panel på vegger. Gang har laminat på gulv og panel på vegger. 3 soverom med belegg på gulv og tapet på vegger. Bad har belegg på gulv og våtromstapet på vegger. Her er det baderomsinnredning og badekar. Wc-rom har laminat på gulv og panel på vegger. Her er det wc og vask. Kjøkken har laminat på gulv og flis/malt på vegg. Her er det laminat benkeplate og laminat fronter. Stue har laminat på gulv og panel på vegger. Her er det vedovn, varmepumpe og utgang til veranda.

U.etg.: Mellomgang har laminat på gulv og panel på vegger. Vaskerom har har belegg på gulv og malte vegger. Her er det opplegg til vaskemaskin og utslagsvask.

Leilighet:

U.etg.: Gang, har belegg på gulv og panel på vegger. Mellomgang har belegg på gulv og panel på vegger. 1 soverom med belegg på gulv og panel på vegger. Kjøkken har belegg på gulv og panel på vegger. Her er det laminat benkeplate og laminat fronter. Bad har belegg på gulv og våtromstapet på vegger. Her er det utslagsvask, dusjnisje og vask.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 174 kvm, Bruksareal: 241 kvm Sekundærrom: 67 kvm.
Bra. pr. etasje.: Hovedetasje 105 m²  - Underetasje 95 m².
Hovedetasje - P-rom inkl.: Entrè/ekundærinngang, kjøkken, stue, gang, vindfang, toalettrom, trapperom, soverom 1, soverom 2, soverom 3, bad. 
Underetasje - P-rom inkl.: Entrè/vindfang, soverom, bad, mellomgang, kjøkken, stue, trappegang, vaskerom.
Underetasje - S-rom inkl.: Bod 1, bod 2, bod 3, teknisk rom.

Boligen har en innholdsrik planløsning.
Forutsetningen for måleverdig høyde i henhold til Norsk standard 3940, er minimum 190 cm.
Øverloftet er derfor ikke inkludert inkludert i arealberegningen.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Bodrom i underetasjens sydvestlige side har i følge eier vært benyttet som soverom i en periode. Rommet var umøblert på befaringstidspunktet, definert som bodrom på tilgjengelige tegninger og inngår derfor i beregningen av boligens sekundærrom rapporten.

Garasje:
Bra: 41 m² - S-rom: 41 m²
S-rom inkl.: Bod, garasje, verksted.

Forutsetningen for måleverdig høyde er 190 cm.
Trev/loft er derfor ikke inkludert i arealberegningen.
I følge eier er den tilbygde redskapsboden oppført uten formell byggesøknad / melding. Tilgjengelige kartløsninger tilsier at deler av den tilbygde boden er ført over den sydlige tomtegrensen.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Soverom i underetasjens sydvestlige side er opprinnelig godkjent som bod/matbod og er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Teknisk rom er ikke tegnet inn på de opprinnelige tegningene fra kommunen og er trolig ikke omsøkt.  Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Byggeår og byggemåte

1977 i følge Tvedestrand kommune.

Oppvarming

Ved, varmepumpe og elektrisk. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det foreligger avtale om vinterparkering.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 02.06.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Innholdsrik enebolig fra 1977, oppført i 2 etasjer, med tilhørende garasjebygning fra 1986/1987. Videre er tomten bebygget med frittstående bod og drivhus. Tomten er betydelig opparbeidet med plenarealer, beplantning og forstøtningsmurer mellom nivåene.

Boligen fremstår i sin helhet som velholdt. Hoveddelen av vinduene er av nyere dato. Videre er enkelte innvendige overflater fornyet de senere år.

Kjøper må være oppmerksom på naturlige aldringssvekkelser for aktuelle bygningsdeler. Det er hovedsakelig gjenværende isolerglassvinduer, taktekkingen, dreneringen, gjenværende røropplegg og elektriske anlegg fra oppføringsperioden, som legges til grunn for vurderingen. Viser for øvrig til kommentarer vedrørende våtrommene i boligen.

Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt.
Rapporten må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Treplatting ved parkering:
Konstruksjonene har skjevheter. Oppbyggingen av terrasse/balkong øker faren for skjulte skader i konstruksjonene. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.

Innvendig > Innvendige trapper:
Det er ikke montert rekkverk. Det er liten frihøyde i trappeløp Videre har trappeløpet smal bredde.

Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Generell > Vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
Boligen er utstyrt med røykvarslere og brannslukningsapparater. Brannslukningsapparatene er produksjonsmerket 2003 og 2011.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Terreng faller inn mot bygning. Det ble registrert motfall på terreng i tilknytning til hovedinngang.

Tomteforhold > Oljetank:
Det foreligger krav om sanering av oljetank. Det er ikke påvist tilfredsstillende lekkasjesikring på oljetank som er i bruk. Ingen dokumentasjon fra kontroll siste 12 måneder foreligger.

Tomteforhold > Bod - Frittstående:
Det er avvik: Bygningen har et helhetlig oppgraderingsbehov.

TG2:
Utvendig > Taktekking:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Det ble registrert uttørkede fuktmerker rundt gjennomføring for luftelyre. For øvrig normal alders slitasje for taktekkingen.

Utvendig > Nedløp og beslag:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Datidens byggemåte medfører noe luftlekkasjer i vindsperresjiktene. Varierende grad av sol og værslitasje.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er påvist andre avvik: Manglende vindtetting/slagregnstetting i tilknytning til endevegg øst.

Utvendig > Vinduer - 2:
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Normale aldringssvekkelser for tettepakninger og isolerglasser. Halvparten av forventet brukstid er oppbrukt for vinduene.

Utvendig > Terrassedører:
Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Soveromsdøren har synlig punktert isolerglass.

Utvendig > Dører:
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Normal slitasje. Kjellerdør og sekundærinngang i hovedetasjen har etterjusteringbehov, som følge av friksjon mellom terskel og dørblad.

Utvendig > Terrasse - Hovedetasje:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Innvendig > Overflater:
Det er påvist andre avvik: Enkelte opphengsmerker etter mekaniske innfestinger på veggflatene. Det ble registrert stedvis gulvknirk. Sprekk i beleggskjøt i underetasjen.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Horisontalavvik/bue i gulv mot grunnen, i tilknytning til kjellerstue.

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Ved eventuell utleie er det forskiftsmessig krav til dokumentasjon av radonverdier.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er påvist at pipe har sprekker og riss. Pipevanger er ikke synlige.
Det ble registrert noe sprekksymptomer i fuger ved ovn i hovedetasjen. Delvis tildekkede pipesider i hovedetasjen.

Innvendig > Rom Under Terreng:
Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Kjeller har begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er påvist andre avvik: Sprekk i laminatoverflate. Flissprekk og redusert limdekning (bom) ved utslagsvask.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken:
Det er påvist andre avvik: Det ble registrert friksjonslyd ved oppstart av ventilatoren.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken:
Det er påvist andre avvik: Ventilatoren har passert sin forventede brukstid men fungerte på befaringstidspunktet.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom:
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.

Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner:
Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av
varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det mangler fast tilkobling for bereder i bod og manglende avrenningsmulighet for bereder i bad.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Elektrisk anlegg tilknyttet tavleskap i trapperom. Tavleskapet er utført med tradisjonelle keramiske skrusikringer, ettermonterte automater og nyere
strømmåler. Det er installert underfordeler med skrusikringer i underetasjen.

Tomteforhold > Drenering:
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for dreneringen er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer:
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Varierende grad av sprekk-symptomer i murene. Naturlige aldringssvekkelser for betong. Det ble registrert rustsvekkelser i flettverksgjerde. Videre ble det registrert skjevheter i støttemur ved garasje.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige avløpsledninger. Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.

Tomteforhold > Drivhus / veksthus:
Det er påvist andre avvik: Bygningen har synlige aldringssvekkelser.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?
- Ja, egen leilighet i kjeller.

Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?
- Tegnet inn på tegninger ved byggestart.

Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
- Ja, Tatt bort en vegg for å få større stue og da 1. Mindre soverom Sått inn en innerdør fra leilighet til hovedkjellergang.

Er det foretatt radonmåling?
- Ja, resultater var oppløftende.

Radonmåling:
År: 1998. Verdi: 19 Bq/m.

Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
- Ja, Har gjort en avtale som gjelder dette salg. Om vinterparkering i garasje. Samt 1 ekstra parkering foran garasjeport. Megler har fått dokumentet signert fra Magne J. Oland.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart.

Beliggenhet

Eiendommen ligger landlig og usjenert til, med fine solforhold. Kort vei til både Tvedestrand og Arendal. Gangavstand til barneskole og barnehage. Flott golfpark på Nesverk ca. 3,5 km. unna.

Tomt

Areal: 2 351 kvm, Eierform: Eiet tomt Flott utsiktstomt, med gode solforhold. Tomten er pent opparbeidet med plen, prydbusker og bed.

Parkering

På egen grunn, samt avtale om parkering i garasje nedenfor på vinter.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 04.11.1977. Ferdigattesten gjelder Korsen, gnr. 33, gnr. 2 - Våningshus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger godkjenning for oppføring av garasje, datert 13.06.1984.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei og avløp. Privat vei inn til selve eiendommen.

Ikke tilknyttet offentlig vann.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1055 - Rettigheter iflg. skjøte. Tinglyst: 02.04.1976
Bestemmelse om veg.

Dagboknr.: 145384 - Sammenslåing. Tinglyst: 16.02.2017
Denne matrikkelenheten er sammenslått med:Knr:0914 Gnr:33 Bnr:40
Denne matrikkelenheten er sammenslått med:Knr:0914 Gnr:33 Bnr:43

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 2680 - Forkjøpsrett. Tinglyst: 13.08.1976
rettighetshaver:Knr:4213 Gnr:33 Bnr:34. gjelder del av eiendommen.
TIL OMRÅDE ØST MOT NABOEIENDOMMEN.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Tvedestrand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. I tillegg er eiendommen over to mål. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 190 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 54 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 190 000,-)) 70 620,- (Omkostninger totalt) 2 260 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 10 582 pr. år
Beløpet inkluderer eiendomsskatt, gebyr for valøp og feiing.

Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr er for 2022 beregnet til kr. 4 219,-. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5 481,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 571 176,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 056 234,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Korsenstubben 12, Gnr. 33 Bnr. 34 i Tvedestrand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr/stekeovn x2, oppvaskmaskin og vaskemaskin.
Følger med en stig. Gardiner til kjellerleilighet følger med. Stue gardiner følger med. Lysekrone i stue følger ikke med salget. Lysekrone i kjellerstue følger ikke med salget. 
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 24.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

41-22-0029

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-22-0029. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Jurist Even Nyheim Guttormsen, tlf. 40 40 80 24

Vederlag

Tillegg for dronefoto (Kr.2 000) Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.8 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 190 000,-) (Kr.70 080) Tilrettelegging (Kr.13 500) Totalt kr. (Kr.100 515)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060325