NEDENES

Konvallveien 2

Prisantydning
3 750 000 kr
Omkostninger
110 750 kr
Totalpris
3 860 750 kr
Formuesverdi
713 695 kr
Formuesverdi sekundær
2 712 042 kr
Byggeår
1978
Internt bruksareal (BRA‑i)
140 ㎡
Bruksareal
153 ㎡
Tomteareal
401 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Attraktiv, oppgradert enebolig i rekke på ende - Innholdsrik og fin planløsning - Garasje - Koselig hage - Barnevennlig

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Pen, lys og arealeffektiv bolig som er modernisert de siste år.

1 etasje: Vaskerom , Gang , Stue , Kjøkken , Bod
2. etasje: 4 soverom , Gang , Bad

Oppvarming

To varmepumper, varmekabler på bad og peis i stuen.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal eller Grimstad følger man E18 til Nedenes og holder til høyre/rett frem i første rundkjøring. I neste rundkjøring tar man 2 avkjørsel ut av rundkjøringen og følger veien forbi Nedenes skole. Ta første vei til høyre etter skolen og deretter første vei til venstre. Boligen ligger da på din venstre hånd.
Velkommen!

Parkering

Garasje i rekke på gnr. 429 bnr. 211 - eierbrøk 1/12

Beliggenhet

Beliggende i etablert rolig barnevennlig boligområde med 2 min skolevei for de minste. Nedenes er populært både for unge og voksne og det er spesielt barnevennlig og hyggelig oppvekstvilkår. Kort vei til båthavn og bademuligheter i Nidelva. Vakre turområder og kort vei til det nye handelsområdet på Nedenes med bla dagligvarebutikker, frisør, interiørbutikk, Europris mm.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 06.02.1978. Ferdigattesten gjelder kjedehus - Konvallveien 2. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Eiendommen ligger på grensen til naboeiendom gnr. 429 bnr. 159.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Eiendommen har installert vannmåler.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, tilhører reguleringsplan Natvig-Nedenes, samlevei, felt C, del av felt B, datert 26.08.1974. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Eiendommen grenser til friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
29.11.1978 - Dokumentnr: 9357 - Bestemmelse om bebyggelse. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
Ingen rettigheter registrert.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 93 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 110 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 18.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
Taktekking,TG2


Betongtaktstein, besiktelse fra bakkenivå.

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
- Skade på vindskie som har løsnet noeTiltak

- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

- Reparasjoner av vindskier anbefales slik at ikke skader oppstår i underliggende konstruksjoner.
snøfangere,TG3


Manglende snøfangere.

Vurdering av avvik:

- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.


Tiltak

- Det må monteres snøfangere for å oppfylle byggeårets krav.

Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Veggkonstruksjon,TG2


Bindingsverkskonstruksjon med stående bordkledning.

Vurdering av avvik:

- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
- Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.


Tiltak

- Lokal utbedring må utføres.

- Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.

- Kledning uten åpen lufting innebærer hyppigere vedlikeholdsbehov da fukt ikke tørker ut på samme måte som med en luftet konstruksjon. Utbytting av enkelte bord eller anlegge ny kledning med lufting og museband må vurderes individuelt. Estimatet tilsier utbytting av enkelte bord.
Takkonstruksjon/Loft,TG2

Sperrekonstruksjon.

Vurdering av avvik:

- Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
- Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen.
- Noe fuktskjolder rundt gjennomføring Lufting synlig anlagt med forhudningspapp på hovedbygg - raftepapp på tilbyggsdel, anbefales forbedret lufting da den synlig strupes.


Tiltak:
- Lokal utbedring bør utføres.
- Lufting/ventilering bør forbedres.
- Store og ikke lett tilgjengelige utettheter i dampsperra er ofte vanskelige å utbedre lokalt. Et eksempel er der folien er montert på tvers av takstolene uten klemte omleggsskjøter, eller der det mangler dampsperre i større deler av himlingen. Løsningen kan være å demontere deler av tak- eller himlingskonstruksjon og utbedre klemmingen av dampsperra, eller montere ny og tett dampsperre. Man må sørge for gode tetteløsninger i alle overganger og rundt alle gjennomføringer. Lett tilgjengelige utettheter i dampsperre, som ved gjennomføringer av ventilasjonskanaler o.l., kan tettes med fugemasse. Uttettheter ved overganger mot yttervegg kan tettes med fugemasse eller med remser av plast som limes og klemmes i omleggene. Der det er tilgjengelig fra loftet, kan man fjerne isolasjonen og tette fra oversiden. Man tetter ved å lime/klemme ny plastfolie til den opprinnelige slik at det blir lufttett. Limet som brukes, må kunne hefte til dampsperra. Alternativt kan tetting utføres med tape.
Vinduer,TG2

Malte trevinduer med 2-lags glass.

Vurdering av avvik:
- Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
- Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass.
- Eldre vinduer med nedsatt funksjon med hensyn til tetningslister, synlig kondenserings skader på enkelte vinduer. Glass på vaskeroms vindu knust. Begynnende råteskader i bunn karm er registrert.

Tiltak:
- Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet.
- Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2


Terrasse oppført i treverk.

Vurdering av avvik:
- Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse.
- Flisene har bom (hulrom under) eller er løse.


Tiltak
- Ny tekking må legges.
- Beslag må skiftes ut/monteres.

Innvendig
Overflater,TG2


Laminat, belegg på gulv. Tapet, malte plater på vegg. Trepanel i himling.

Vurdering av avvik:
- Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
- Det er påvist heksesot/støvkondens på overflater.
- Enkelte avslutninger vurderes mangelfullt utført på gulver etc.Tiltak

- Andre tiltak:
- Oppgraderinger av overflater må vurderes individuelt etter den enkeltes referanser.
Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2


Betongsåle 1. etasje, videre tredekke.

Vurdering av avvik:
- Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Ved nivellering i gang, soverom loftsetasje ble det registrert skjevheter 15 mm Noe knirk i gulver loftsetasje ble registrert.


Tiltak:
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

Radon,TG2


Bygget er ikke oppført med radon duker utfra byggeår og normal utførelse. Det er ikke utført radonmålinger som er fremvist.

Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltakTiltak:
- Det bør gjennomføres radonmålinger.
- Ved eventuelle forhøyede verdier må det eventuelt utføres sikring mot radon.
Pipe og ildsted,TG2


Stålpipe anlagt med ildsted 1. etasje. Eier har i ettertid av befaringen fjernet brennbart matriell bak ovnen og bekreftet dette per telefon. Undertegnede har ikke utført senere befaring av arbeidet. Ved videre undersøkelser ang. pipeløp/ovn trengs det spesialkompetanse og dette er ikke vurdert i denne rapporten, videre undersøkelser kan gjøres av branntilsyn o.l.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
- Det er anlagt stålpipe fra byggeår i boligen, tildekket med plater. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på type stålpipe og utførelse. Undertegnede har undersøkt sintefs detaljblader for type utførelse og det er ikke datablad som omhandler emnet. Videre undersøkelser må eventuelt utføres med branntilsyn for godkjenning. Det er fremlagt tidligere sjekkliste og kontrollerklæring for installasjon av ildsted uten avvik fra montør.


Tiltak:
- Eventuell innhenting av dokumentasjon av type stålpipe eller gjennomgang av branntilsyn.
Innvendige trapper,TG2


Malt tretrapp med teppe i trappetrinn.

Vurdering av avvik:
- Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.


Tiltak:
- Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet.
- Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.

Våtrom
1. etasje > Vaskerom
Overflater vegger og himling,TG2


Plater med strie på vegg, panel på innvendig.

Vurdering av avvik:
- Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet


Tiltak

- Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes.

1. etasje > Vaskerom
Sluk, membran og tettesjikt,TG2


Plastsluk med smøremembran med ukjent utførelse. Det er ikke registrert slukmembran klemt til klemring.

Vurdering av avvik:
- Tettesjiktet rundt sluket (klemring) er ikke utført fagmessig.
- Det er ikke anlagt slukmembran til klemring. Synlig membran som er smurt ned i sluk.


Tiltak
- Sluket må utbedres eller skiftes.

1. etasje > Vaskerom
Ventilasjon,TG2


Naturlig ventilering.

Vurdering av avvik:

- Rommet har kun naturlig avtrekk via ventil i vegg eller tak.


Tiltak

- Mekanisk avtrekk bør etableres.

Loftsetasje > Bad
Overflater vegger og himling,TG2


Våtromsplater på vegger Malt panel i himling.

Vurdering av avvik:

- Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet


Tiltak

- Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes.

Loftsetasje > Bad
Overflater Gulv,TG3


Fliser på gulv.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
- Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall).
- Det er ikke 1:100 jevnt fordelt eller nedsenket dusjnisje (min. 10mm) Motfall mot sluk rett utenfor dusjnisje og ved eventuell vannsøl vil vann kunne renne motsatt vei.


Tiltak:

- Overflater må behandles.
- Det må foretas utbedring av fallforhold.
- Oppkant ved dør og ved eventuell lekkasje vil vann måtte tørkes opp. Vær oppmerksom ved bruk. Gulvet må bygges om for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk. Belegg under fliser og utbedring vurderes å kunne utføres lokalt
Kostnadsestimat : Under 10 000

Loftsetasje > Bad
Sluk, membran og tettesjikt,TG2


Plastsluk, synlig klemring klemt til belegg.

Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.


Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

Tekniske installasjoner
Vannledninger,TG2


Røranlegg til vann av kobber Rør- og avløpsanlegget fungerte ved en enkel test av dette på stedet. Videre kontroll av anlegget krever avansert teknologi og må eventuelt rekvireres spesielt. Tilstandsgraden er derfor ikke vurdert på det skjulte anlegget

Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.


Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Avløpsrør,TG2


Avløpsrør av plast fra byggeår, ikke anlagt stakeluke.

Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.


Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

- Ved eventuell behov for staking av avløpsanlegg ved tetting vil normalt sluk kunne brukes til formålet.
Ventilasjon,TG2


Naturlig ventilasjon, luftespalte på vinduer. Anbefales anlagt veggventiler.

Vurdering av avvik:
- Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.


Tiltak:
- Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.
- Boliger fra det aktuelle byggeåret vurderes utfra dagens forskrifter å være under ventilerte. Anbefales å anlegge vegg ventiler i tillegg til lufte spalter på vinduer i rom med bruks belastning for tilfredsstillende ventilering. Aktiv bruk av mekanisk ventilasjon på våtrom og kjøkken ved bruk anbefales slik at varm fuktig luft transporteres ut av bygningen.
Elektrisk anlegg,TG3


Sikringsskap med automatsikringer. Det er fremlagt godkjent el-tilsyn rapport fra 13.01.2023 uten feil eller mangler.

21.Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?

Nei

Kommentar:

1.Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.

Kommentar:

2.Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?

Ja

Kommentar:

3.Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?

Ja

Kommentar:

5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?

Ja

Kommentar:

6.Forekommer det ofte at sikringene løses ut?

Nei

Kommentar:Nei, veldig lite

7.Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?

Nei

Kommentar:

8.Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank

Nei

Kommentar:

10.Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?

Nei

Kommentar:

14.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?

Ja

Kommentar:

15.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?

Ja

Kommentar:

16.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?

Ja

Kommentar:Sikringsskap der alle hull til kabelgjennomføringer ikke er tettet. Skjematuret tilsier tilstandsgrad 3 på punktet.

Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tomteforhold
Forstøtningsmurer,TG3


Betongstein stablet.

Vurdering av avvik:
- Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren.


Tiltak:
- Forstøtningsmuren må rives og ny mur bygges.

Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Terrengforhold,TG3


Utvendig terreng med plen, grus og heller

Vurdering av avvik:
- Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.


Tiltak:
- Det bør foretas terrengjusteringer.
- Terrenget rundt bygningen bør ha tilstrekkelig fall fra byggverket dersom ikke andre tiltak er utført for å lede bort overvann. Fallet ut fra bygningen bør være minst 1 : 50 over en avstand på minst 3 m fra veggen. Man må ta hensyn til at tilbakefyllingsmassene kan sette seg over tid og at angitt minimumsfall må etableres etter at massene har stabilisert seg. Hvis det ikke er mulig å etablere fall ut fra bygningen, kan man etablere fall langs veggen til lavereliggende terreng dersom forholdene ligger til rette for det. Fallet bør være minst 1 : 50.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000


Enebolig:

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk
Bad loftsetasje er utvidet ut i opprinnelig bod, ikke omsøkt Loftsstue er mindre med anlagt 1 soverom i tillegg, dette er ikke bruksendrings pliktig. Det er fremlagt stemplet bygnings tegninger på tilbyggdsdel men ikke ferdigattest.

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei


Garasje:

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

Det er fremlagt tegninger på garasje

 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Alle hvitevarer på kjøkken.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
29.11.1978 - Dokumentnr: 9357 - Bestemmelse om bebyggelse. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
Ingen rettigheter registrert.

Info kommunale avgifter

Totalt kr. 26 707. Beløpet inkluderer renovasjon, eiendomsskatt og gebyr for vann- og avløp.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja, Badet ble pusset opp og renovert gjennom ( Maler Gundersen) som jeg har fått fra Fargerike. Fikk et feil etter noen måneder som ble fiksert igjen gjennom Maler Gundersen firma og alt ble i orden etterpå. Feil var : feil type forhøyningsring i sluk er montert av utførende rørlegger. Fliser har løsnet rundt sluket. Uorginale deler til sluk ved forhøying av gulv.

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja, nytt arbeid 2022. Utført av faglært. Badet i 2. etasje ble pusset opp gjennom ( Maler Gundersen firma) som jeg har fått fra Fargerike. Nye bademøbler og dusjdører. Firma som utførte arbeidet var Maler Gundersen. Har dokumentasjon på arbeidet.

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja, nytt arbeid 2022. Utført av faglært. 25.07.2022 monterte innfelte stikkontakter på soverom og kjøkken 26.07.2022 rehab av tavle 27.07.2022 tre kurser fra den (platetopp, oppvaskmaskin, stekeovn) 27.07.2022 byttet brytepanel, trakk PN 3g6mm2 fta tavle til 04.08.2022 monterte en modulkapsling i kjøkken innredning og tatt 2022 Egen 16A kurs til varmepumpe i 2. etasje 10.08.2023 Egen 16A kurs til varmepumpe i 1. etasje. Firma som utførte arbeidet var Centrum Elektro AS i Arendal. Har dokumentasjon på arbeidet.

14 Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen? Ja, Det var nedgravd av naboen og naboen har ordnet alt arbeidet fordi det var foran hennes hus.

16 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Ja, nytt arbeid 2022. Utført av faglært. 2 nye varmepumper ( i 1. og 2. etasjer ). Firma som utførte arbeidet var Inselo Norge AS. Har dokumentasjon på arbeidet.

32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? Ja, Monterte nye gulvlaminat, veggpanel og lister i ( Kjøkken, stue på 1. etasje , 3 sover rom i 2. etasje og i stuen på 2. etasje ).

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: F07383DE-C552-4A1D-A7B0-F26B1B3ABCDB