LAUDAL

Konsmoheiveien 1151

Prisantydning
1 200 000 kr
Omkostninger
50 300 kr
Totalpris
1 250 300 kr
Formuesverdi
663 040 kr
Formuesverdi sekundær
2 519 550 kr
Byggeår
1910
Internt bruksareal (BRA‑i)
191 ㎡
Bruksareal
254 ㎡
Tomteareal
2 004 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Stor enebolig på stor og usjenert tomt opparbeidet med plen, utleiehytte, lekestue og garasje | Kort vei til skolen

Om eiendommen

Oppvarming

Varmepumpe i soverom i 1. etg. Peis i stuen. Ellers basert på annen elektrisk oppvarming.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal: kjør til Laudal og ta til venstre inn mot skolen. Følg veien ca 800 m og boligen kommer på venstre side. Den er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Skolekrets

Laudal Barneskole.

Parkering

Rikelig med plass til parkering på egen tomt.

Beliggenhet

FIn beliggenhet på stor tomt kort vei fra skolen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Lindesnes kommune opplyser: Det foreligger ingen bygningsdokumenter for bolig. Bolig er ført opp før bygningslovens virkning av 1965. Ferdigattest foreligger ikke. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Det foreligger godkjenning for oppføring av garasje og riving av et tilbygg, datert 23.10.2007. Det er avvik mellom godkjenning av garasjen og dagens bebyggelse da den ikke er oppført helt i tråd med tegningen. Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det foreligger godkjenning for oppføring av en utleiehytte. datert 09.07.2008. I godkjenningen er det oppstilt krav til en godkjennelse fra Statens Vegvesen for utvidet bruk av avkjørsel til RV 461 samt søknad om ansvarsrett for membran på bad. Dette foreligger ikke. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Vei: Konsmoheiveien er fylkesvei, mens stikkvei inn til eiendommen er privat.
Vann/Avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig anlegg. Vannmåler er installert.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Jord-og skogbruk, og tilhører reguleringsplan for Laudal sentrum, datert 14.03.1979. Kommuneplanens arealdel 2023-2035, datert 07.09.2023, er fortsatt gjeldende med arealbruk spredt boligbebyggelse. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.
Utleie er i følge dokumentene fra Lindesnes Kommune godkjent til utleie. Viser til mangler ved dokumentasjon som oppstilt under punktet for Ferdigattest/brukstillatelse.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/643/135:
21.12.1951 - Dokumentnr: 1559 - Rettighet
Rettighetshaver: Laudal Skytterlag Løpenr: 1808362 LEIEAVTALE LEIE-TID: 99 ÅR ÅRLIG AVGIFT NOK 25
Overført fra: Knr:4205 Gnr:643 Bnr:10 Gjelder denne registerenheten med flere

22.09.2000 - Dokumentnr: 4035 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4205 Gnr:643 Bnr:10

Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 30000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 50300,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det betales eiendomsskatt i Lindesnes kommune

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takstmann Leif Vinsjevik den 16.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen ligger i ett spredt boligområde like ved Laudal skole i Lindesnes kommune. Ligger usjenert til med romslig tun og stor hage. Det er etablert både anneks og stor garasje/redskapsskjul på eiendommen. Boligen bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger og det må påberegnes fornyinger på både utvendige og innvendige overflater.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Usjenert eiendom med stor hage og gode parkeringsmuligheter.
-Stor terrasse.
-4 soverom
-Etablert eget anneks.
-Stor garasje/redskapsskjul.
-Nærhet til skole.

Enebolig:
• Det foreligger ikke tegninger: Det foreligger ikke tegninger for boligen.
Garasje:
• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Det foreligger godkjente tegninger men garasje er kun delvis bygget mht. mottatte tegninger.
Anneks:
• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Tegninger foreligger og stemmer med dagens bruk.

Beskrivelse:
Garasje er kun arealmålt og er ikke teknisk gjennomgått men kun kort beskrivelse av konstruksjoner. Garasje med støpt betonggulv og bindingsverk i tre. Plassbygget taksperr med undertak av sutak. Stålplater på taket. Det må påberegnes påkostninger og vedlikehold av garasjen.

Anneks er kun arealmålt og er ikke teknisk gjennomgått men kun kort beskrivelse av konstruksjoner. Anneks med tregulv og reisverk i tre og stålplater på taket. Anneks er innredet til oppholdsrom. Det må påberegnes oppgraderinger og vedlikehold av annekset.

Følgende avvik har fått TG2: 
-Det er avvik på våtrom
-Det anbefales el-tilsyn.
-Kjøkken er eldre.
-Etasjeskille har høydeavvik.
-VVS tank er over 40 år.
-Det mangler ventilering i kjeller.
-Ukjent utvendige dreneringsforhold.
-Utvendige og innvendige vann og avløpsforhold har ukjent alder.

Følgende avvik har fått TG3:
-Taktekke må skiftes.
Punktet må sees i sammenheng med Takkonstruksjon/Loft.
Taktekke av betongtakstein og undertak av takbord og papp. Ukjent alder på taktekke. Det er påvist fuktskader i undertak på krypeloftet. Deler av taket har store nedbøyinger på baksiden av boligen. Store deler av taktekke er tildekket med mose. Taktekke over baderom er i stålplater med ukjent oppbygging og løsninger.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
Det er påvist fuktskader og nedbøyinger i undertak flere plasser på taket.
Konsekvens/tiltak:
• Taktekkingen må skiftes eller utbedres. Taktekke og undertak bør snarest skiftes.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

-Nedløp og beslag må skiftes.
Takrenner i dels plast og dels stål. Nedløp ledes til drensslanger under bakken til ukjent sted. Takrenner er ødelagt flere plasser og mangler på deler av taket. Kilrenner er rusten og har ukjent kvalitet. Pipehatt er noe rusten. Det er ikke montert stigetrinn eller snøfangere på taket.
Vurdering av avvik:
• Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
• Det er store deformasjoner i renner og nedløp. Renner mangler flere plasser og andre beslag er rustne og utett.
Konsekvens/tiltak:
• Nye renner og nedløp må monteres. Det vil være naturlig med nye renner og beslag ved skifte av taktekke.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

-Deler av kledning er råteskadet.
Bindingsverk fra byggeår med malt dels liggende og dels stående liggende trekledning. Ytterkledning bærer preg av manglende vedlikehold og har råteskader flere plasser på veggene.
Kledning på badevegg er skiftet i 2015. Det er ikke etablert lufting bak kledning og det må påberegnes utskifting av store deler av ytterkledning.
Vurdering av avvik:
• Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
• Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Det er påvist flere plasser med råteskader i kledning.
Konsekvens/tiltak:
• Råteskadet trekledning må skiftes ut. Det må påberegnes utskifting av de fleste overflater på ytterkledning de neste årene. Synlige fuktskadet ytterkledning bør snarest utbedres.
Kostnadsestimat: Over 300 000

-Flere vinduer må skiftes.
Malte trevinduer med 2 lags glass. Vindu på bad er i PVC fra 2012 og er ok. De fleste vinduer er ellers fra 1970 tallet og har oppnådd forventet levealder. flere vinduer er punktert og det er begynnende sprekker og fuktskader i flere trekarmer. Ved stikkprøver så skraper vinduer mot karmen og bør justeres.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
• Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne.
• Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Flere vinduer har begynnende råteskader.
Konsekvens/tiltak
• Vinduer med råteskader må erstattes med nye. Det må påberegnes utskifting av flere vinduer de neste årene og de fleste må skiftes de innenfor de 10 neste årene.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

-Rekkverk mangler på veranda.
Treveranda utenfor stue mot øst. Overflater bærer preg av manglende vedlikehold og enkelte partier har begynnende råteskader i terrassedekke. Rekkverk på 80 cm.
Det mangler deler av rekkverk rundt trampoline. Veranda med betongdekke utenfor stue mot vest med eldre trerekkverk. Høyde rekkverk er 60 cm og det er store åpninger mellom utskjæringer.
Vurdering av avvik:
• Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
• Det er ikke montert rekkverk.
• Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Deler av terrassedekke har begynnende fuktskader.
Rekkverkshøyde under 90 cm er noe lavt etter dagens forskrifter.
Konsekvens/tiltak:
• Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Deler av terrassedekke må påberegnes å skiftes. Det må monteres rekkverk der hvor dette mangler. Dagens krav til rekkverk er 1 meters høyde ved verandaer over 0,5 meters høyde. Det anbefales å forhøye rekkverk til minst 1 meters høyde.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

-Utvendig trapp mangler rekkverk.
Betongtrapp fra overbygget veranda og ned til hagen. Det mangler rekkverk i trappen.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke montert rekkverk.
Konsekvens/tiltak:
• Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
Kostnadsestimat: Under 10 000.

-Innvendig kjellertrapp mangler rekkverk.
Malt tretrapp til kjeller. Trapp er smal, bratt og mangler rekkverk. Må sees som en typisk kjellertrapp uten boligstandard.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke montert rekkverk.
Konsekvens/tiltak:
• Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
Kostnadsestimat: Under 10 000.

-Det mangler ildfast plate foran peis i stue.
Mursteinspipe uten innerrør og med eldre vedovn i kjeller samt peis i stue. Sotluke i kjeller. Mursteinspiper uten innerrør er risikosoner for brann og alle sider må være synlig for inspeksjon og
må jevnlig sjekkes for sprekker eller andre avvik. Det anbefales i slike tilfeller å kontakte stedlige feiervesen for gjennomgang og godkjenning av pipe og ildsteder.
Vurdering av avvik:
• Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet. Ildfast plate er fjernet ved peis i stue.
Konsekvens/tiltak:
• Det må monteres ildfast plate under/foran ildsted.
Kostnadsestimat: Under 10 000.

-Rom under terreng har avvik
Punktet må sees i sammenheng med ‘Drenering’. Rom under terreng med store deler av vegger med synlig betong. Enkelte vegger er kledd med panel. Det er ikke foretatt hulltaking da store deler av oppfylte vegger er synlig for inspeksjon. Det er uansett foretatt søking med fuktindikator på veggoverflater med påvist forhøyet fukt i flere vegger. Det er forhøyet fukt og saltutslag på flere synlige vegger og gulv. Kjeller har lav takhøyde og er ikke egnet for varig opphold. Det anbefales å fjerne treverk på innforede vegger i bod og etablere ventiler i alle rom for god gjennomlufting av etasjen. Bemerker uansett at slike rom under terreng er risikosone for fuktinntrengning og må overvåkes nøye for misfarginger eller fuktmerker slik at tidlige utbedrelser kan foretas. Rom under terreng henger sammen med dreneringsforhold og det anbefales å lese punkt drenering.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
• Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.
Konsekvens/tiltak:
• Det må foretas tiltak for å redusere/begrense fuktgjennomtrenging inn i kjeller. Det anbefales å fjerne trepanel på innforede vegger slik at jevnlig inspeksjon kan foretas på alle yttervegger.
Det må etableres ventilering i alle rom for god gjennomlufting samt etablere avfukter for å få ned luftfuktighetsnivået i kjelleretasjen. Les også punkt drenering.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

På de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: steketopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kombiskap

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/643/135:
21.12.1951 - Dokumentnr: 1559 - Rettighet
Rettighetshaver: Laudal Skytterlag Løpenr: 1808362 LEIEAVTALE LEIE-TID: 99 ÅR ÅRLIG AVGIFT NOK 25
Overført fra: Knr:4205 Gnr:643 Bnr:10 Gjelder denne registerenheten med flere

22.09.2000 - Dokumentnr: 4035 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4205 Gnr:643 Bnr:10

Info kommunale avgifter

Beløpet dekker faste gebyrer: Vann (1869,-) Avløp (2778,-), Vannmålerleie (250,-), Branntilsyn/Feiing (440,-) og standardrenovasjon/MAREN (3990,-). I tillegg kommer forbruk vann/avløp iflg. måler med hhv kr 17,16 m3 og kr 39,70 m3.

Byggemåte

Taktekke av betongtakstein og undertak av takbord og papp. Ukjent alder på taktekke. Det er påvist fuktskader i undertak på krypeloftet. Deler av taket har store nedbøyinger på baksiden av boligen. Store deler av taktekke er tildekket med mose. Taktekke over baderom er i stålplater med ukjent oppbygging og løsninger. Bindingsverk fra byggeår med malt dels liggende og dels stående liggende trekledning. Ytterkledning bærer preg av manglende vedlikehold og har råteskader flere plasser på veggene. Kledning på badevegg er skiftet i 2015. Det er ikke etablert lufting bak kledning og det må påberegnes utskifting av store deler av ytterkledning. Sperrekonstruksjon med deler av konstruksjoner synlig på krypeloftet. Det er ikke påvist skader i selve
bærekonstruksjonen men undertaket har synlige fuktskader både på krypeloftet og utvendig ved taktro. Ved skifte av taktekke må takkonstruksjon undersøkes og utbedres ved behov.
Tilbygg over bad har ukjent og skjult sperre konstruksjon med ukjent lufting. Isolasjon i deler av krypeloftet ligger tett mot undertak/skråtak og her bør det være minst 5 cm luftesjikt for å unngå kondensering i konstruksjonen.
Vinduer:
Malte trevinduer med 2 lags glass. Vindu på bad er i PVC fra 2012 og er ok. De fleste vinduer er ellers fra 1970 tallet og har oppnådd forventet levealder. flere vinduer er punktert og det er begynnende sprekker og fuktskader i flere trekarmer. Ved stikkprøver så skraper vinduer mot karmen og bør justeres.
Dører:
Teak hoveddør med ett lags glass fra ukjent alder. Ett glass er knekt og må skiftes. Dobbel verandadør med 2 lags glass av ukjent alder men antatt fra 1980 tallet. Dør har enkelte småskader i overflater.
Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Treveranda utenfor stue mot øst. Overflater bærer preg av manglende vedlikehold og enkelte partier har begynnende råteskader i terrassedekke. Rekkverk på 80 cm . Det mangler deler av rekkverk rundt trampoline.
Etasjeskille/gulv mot grunn:
Trebjelkelag med bærende undergulv av furugulv. I slike eldre boliger må det forventes høydeavvik og ujevnheter utover normalen samt noe knirk. Ved punktsjekk av høyder er det påvist ca 25 mm høydeavvik gjennom rom. Dimensjonering etter datidens byggeskikk.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Altifiber

Sammendrag selgers egenerklæring

Våtrom:
1. Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja.
Beskriv feilen og omfanget: Vannlekkasje i toalettet.
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 2.1.2 Årstall: 2023.
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Stoppet vannet å konstant renne.
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Egeland rør.
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

Kjeller:
6. Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken? Ja.
7 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? Ja.
Beskriv omfanget: Vaskerommet.

Rør:
12. Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja.
Lekkasje av utvendig rør.
13. Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja.
13.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 13.1.2 Årstall: 2024.
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
13.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Lekkasjesøk og avstengning.
13.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Aamodt
13.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

Sopp og skadedyr:
19. Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja.
Hva slags skadedyr og hva var omfanget? Skogmaur.
21. Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja.
Beskriv omfanget: Kledning ute.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Visning

onsdag 24. juli
kl. 16:30-17:30
Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!
Produktnummer: 4BA1CC1A-890A-438B-9011-F766D70881A1