Lund

Kongsgård alle 5B

Felleskostnader
1 998 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
5 767 kr / år
Byggeår
1983
P-rom
40 ㎡
Bruksareal
42 ㎡
Tomteareal
2 537 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Nyere (2021) oppusset 2-roms + (alkove) selveierleilighet med utgang til platting og felles hage - Endeleilighet

Om eiendommen

Standard

Sørmegleren ved Kristian Lossius har gleden av å ønske deg velkommen til Kongsgård Alle 5 B!
En nyere oppusset 2-roms + (alkove) selveierleilighet med utgang til platting og felles hage.

Leiligheten har følgende planløsning:
Flislagt gulv over hele leiligheten samt gulvvarme. Gang med plass til å henge av seg ytterklær. Flott flislagt bad med dusjhjørne, toalett og servant, samt opplegg til vaskemaskin og tørketrommel. (Medfølger ikke).
Romslig stue/kjøkken som er åpent. Flott kjøkken med integrerte hvitevarer som ovn, platetopp med integrert avsug, oppvaksmaskin og kjøleskap. Rikelig med skap og benkeplass. I stuen er det plass til sofagruppe samt utgang til platting og solrik hage. Leiligheten har et soverom samt en alkove med 2 dører.

Felles parkeringsplass på fremsiden.

Medfølger 2 boder.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 40 kvm, Bruksareal: 42 kvm Sekundærrom: 2 kvm.

P-rom inkl: Bad, stue/kjøkken, soverom og sovealkove.
S-rom inkl.: Garderobe.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.
Det er gjort endringer med planløsningen.

Byggeår og byggemåte

1983 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Sameiet avholder minst to dugnader i året, henholdsvis mai og innen oktober hvor forefallende arbeid på eiendommen utføres.
Alt vedlikehold av fellesarealer og fellesanlegg ute og inne, skal besørges og bekostes av eierne av seksjonene i fellesskap.

Sameiet godkjenner reseksjonering av sameiet Kongsgård Alle 5, slik at sameiebrøken blir lik størrelsen på seksjonen. Vedtatt på ordinært årsmøte 04.04.2022. Dagens brøk utgjør 3/100. Ny brøk i henhold til m2 blir 3,12/100.

Sameiet har vedtatt å frikjøpe festetomten, gnr. 152, bnr. 502, Kongsgård allé 5, for kr. 2.200.000,- pluss omkostninger, ref. ekstraordinært årsmøte i sameiet 16.06.2022. Frikjøpet vil måtte finansieres med lån. Frikjøp er planlagt finansiert med langsiktig lån, som betales månedlig over felleskostnadene og utgjør i praksis kr. 91.667,- pr. seksjon. Økning av felleskostnadene pr. seksjon er ennå ikke avklart, og vil ikke endres før januar neste år.

Sameiets bygningsmasse står overfor betydelige oppgraderinger. Styret har utarbeidet en langsiktig vedlikeholdsplan som ble vedtatt på forrige generalforsamling 27.04.2021, som innebærer større lån fremover: Løpende vedlikehold og mindre utbedringer tas av driftsbudsjettet hvert år (de ulike vedlikeholdspostene) som før.

• 2021- Utskifting av vifteanlegg sentralventilasjon- Finansierer over driftsbudsjettet
• 2022- Renovering av halvtak andre etasje, inkludert takrenner- Finansieres med lån
• 2023- Renovering av halvtak første etasje, inkludert takrenner- Finansieres med lån
• 2024- Renovering av hovedtak, inkludert takrenner- Finansieres med lån
Det gjøres oppmerksom på at dette er lån som vil gi økte felleskostnader samt andel fellesgjeld. Nøyaktige beløp er ikke kjent p.t.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Kibsgaard Takst AS den 02.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Beskrivelse av eiendommen:
Bygningen ble oppført i 1983. Leilighet som er tilknyttet ett sameie. Leiligheten befinner seg i underetasje, og har adkomst via trapperom. Planløsning over en etasje. Badet er aldrende, og bør oppgraderes. Ellers så er innvendige rom oppgradert i 2021. I forbindelse med befaringen ble det avdekket enkelte avvik/tilstander, aktuelle forhold og mulig tiltak vises til i rapporten. Ytterligere informasjon finnes i rapporten.

Følgende har fått TG2 i rapporten (avvik som kan kreve tiltak):
Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger - avvik - Begynnende råte i konstruksjoner som ligger nært terrenget.
Våtrom - Overflater vegger og himling - avvik - Bad - Dokumentasjon på utførelse mangler.
Våtrom - Overflater Gulv - avvik - Bad - Dokumentasjon på utførelse mangler. Noen av flisene har hulrom, slike fliser vurderes som ett avvik, årsaken skyldes manglende limdekning under fliser. Aktuelle fliser vurderes som avvik ettersom de er særlig utsatt for støt. Enkelte fliser i dusjsone mangler.
Misfarging av fuger.
Våtrom - Sluk, membran og tettesjikt - Bad- Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for membran/tettesjikt er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Høy alder på tettesjikt.

Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak er ikke opplyst her.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 4: Flyttet varmtvannsbereder og nytt kjøkken. Ny rør i gulv til dette. Arbeid utført av: Krv.
Pkt. 11: Nytt elektrisk anlegg i leiligheten. Arbeid utført av: Wehus Installasjon AS.
Pkt. 12: El-anlegg ved renovering.

Tilleggskommentar:
Leiligheten gjennomgikk renovering i 2021. isloasjon og gips ble byttet ut. Nytt kjøkken ble etablert.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt kart på høyre side i Finn-annonsen.

Beliggenhet

Beliggende i et meget attraktivt område på Lund. Kort vei til skoler, barnehager, butikker m.m. Gangavstand til sentrum.

Tomt

Areal: 2 537 kvm, Eierform: Festet fellestomt Det er vedtatt på ekstraordinær generalforsamling at tomten skal frikjøpes, ref. ekstraordinært årsmøte i sameiet 16.06.2022.

Parkering

Felles parkeringsplass på fremsiden.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 20.12.1985. Ferdigattesten gjelder bolighus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål og tilhører reguleringsplan nr. 98, stadfestet 08.06.1959. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei og vann. Eiendommen har septiktank/ slamavskiller og deler tank med de andre sameierne. Det gjøres oppmerksom på at Kristiansand kommune har rett til å gi pålegg om kortslutning av septiktank og kreve til tilkobling til offentlig avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 5428. Tinglyst: 02.09.1967. Best. om vann/kloakkledn. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.
Dagboknr.: 1964. Tinglyst: 10.02.1983. Festekontrakt - vilkår.
Dagboknr.: 3148. Tinglyst: 03.03.1983. Best. om adkomstrett. Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold. Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet.
Dagboknr.: 3149. Tinglyst: 03.03.1983. Best. om adkomstrett. Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold. Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet.
Dagboknr.: 8501. Tinglyst: 22.06.1984. Erklæring/avtale.
Dagboknr.: 8501. Tinglyst: 22.06.1984. Pantsettelseserklæring - Panthaver: Sameiet Kr. 5.000. Prioritet etter 90% av lånetakst.
Dagboknr.: 12134. Tinglyst: 11.09.1984. Erklæring/avtale. Festeretten skal alltid følge fremtidig overdragelse av leiligheten.
Dagboknr.: 5582. Tinglyst: 14.05.1992. Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr: 152 Bnr: 607 med flere bestemmelser. Gjelder feste.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan leies ut i sin helhet. Korttidsutleie av hele eller deler av boligseksjonen i mer enn 60 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Se vedtekter for mer info.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Kjæledyr er ikke tillatt ifølge husordensreglene. Lov om eierseksjoner § 28 åpner for dyrehold på tross av forbud, dersom gode grunner taler for dyreholdet, og det ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen. Styret kan dispensere når særlige grunner foreligger.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Styregodkjennelse

Styregodkjennelse av ny eier kreves ikke.

Forretningsfører

Arendal Boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 61 250,- (Dokumentavgift) 73 120,- (Omkostninger totalt) 2 563 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 5 767 pr. år

Eiendomsskatt

Kr. 2.559,- for år 2022 er inkludert i de årlige kommunale avgiftene.

Felleskostnader

Kr. 1 998,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

TV, internett, driftsutgifter, renovasjon, felles forsikring på bygg, festeavgift, vedlikehold, energi/strøm fellesareal, forretningsførsel, styre- og revisjonshonorar m.m.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Ingen fellesgjeld.
Andel fellesformue kr. 1 334 pr. 20.07.22

Lånevilkår fellesgjeld

Det er planlagt å ta opp et felleslån ifbm. frikjøp av tomt på 2,2 mill. fordelt på seksjonseierne. Det er også planlagt flere felleslån i årene fremover. Se vedlikeholdsplan under diverse i salgsoppgaven, og generalforsamling fra 27.04.2021. Størrelsen på disse lånene er ikke bestemt pt.

Formuesverdi

Primær: Kr. 377 503,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 359 011,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kongsgård alle 5B, Gnr. 152 Bnr. 602 Snr. 8 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk: 3/100

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på
tlf 90 89 59 07.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

11-22-0134

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/11-22-0134. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kristian Lossius, tlf. 90 89 59 07

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 850) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.39 200) Tilrettelegging (Kr.14 500) Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.6 115) Totalt kr. (Kr.77 150)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt
Varenummer: 3059242