Kvadraturen

Kongens gate 26

Prisantydning
4 790 000 kr
Omkostninger
131 620 kr
Andel fellesformue
11 000 kr
Totalpris
4 921 620 kr
Formuesverdi
734 439 kr
Formuesverdi sekundær
2 643 980 kr
Felleskostnader
1 800 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
14 126 kr / år
Byggeår
1902
P-rom
100 ㎡
Bruksareal
105 ㎡
Tomteareal
519 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Stor "Frognerleilighet" som dekker hele byggets 2. etg. Utgang til solrik balkong. Attraktiv beliggenhet

Om eiendommen

Standard

Sørmegleren ved Kristian Lossius har gleden av å ønske deg velkommen til Kongens gate 26!
En stor 4-roms selveierleilighet som dekker hele byggets 2. etg. med utgang til solrik balkong. Attraktiv beliggende - Felles innelukket hage med plen og beplantning.

Leiligheten har følgende planløsning:
Gang/entrè med vegg-til-vegg teppe som er gjennomgående i store deler av leiligheten. Skyvedørsgarderobe til oppbevaring. Meget romslig stue med raus takhøyde og gjennomgående lysinnslipp. I stuen er det god plass til både spisebord og sofagruppe. Flott stukkatur over spisebord. I stuen er det både en peis og en peisovn som gir godt med varme. Fra spisestuen er det utgang til en stor og solrik balkong mot bakhage. Her har man morgen-/formiddags-/ettermiddagssol. Leiligheten har videre et kjøkken med frittstående og innebygde hvitevarer som blir stående ved salg.  Utgang til felles trapp fra kjøkken. Bad med fliser på gulv. Badet har badekar, toalett og dobbel servant med underskap. Det er 3 soverom i leiligheten med vegg til vegg teppe. En innvendig bod. Det medfølger også en loftsbod: 7,5 m2, kjellerbod x 3: 21 m2 (10,5 + 1,5 + 9 m2).
Nabolaget passer for alle, studenter, enslige, par osv.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 100 kvm, Bruksareal: 105 kvm Sekundærrom: 5 kvm.
P-rom inkl: Entre, gang, soverom, soverom 2, soverom 3, vaskerom, kjøkken, vaskerom, stue.
S-rom inkl.: Bod.

Romarealer: Entrè og stue: 55 m2, gang: 7 m2, soverom: 5,8 m2, soverom: 5,8 m2, bod: 3,9 m2, soverom: 7,5 m2, kjøkken: 8,6 m2, vaskerom: 3,2 m2, bad: 5 m2.

Tilleggsarealer: Loftsbod: 7,5 m2, kjellerbod x 3: 21 m2 (10,5 + 1,5 + 9 m2).

Tegninger har avvik ved at tidligere soverom i stua er innlemmet i stue. Deler av kjøkken er omgjort til bad og vaskerom.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1902 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Ved og elektrisk til oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Styreleder opplyser at sameiet følger opp en lekkasje på taket som kan medføre kostnader. Avløpsrør/rørføringen i huset er gammel og vurderes skiftet. Fasade vil renoveres på lengre sikt. Det er således påregnelig med låneopptak (og derav økte felleskostnader) i sameiet.

Renhold av trapper:
Seksjon 2: Inngangsparti: Feie / støvsuge og vaske gulv i 1. etg, og trapp fra 1. til 2. etg. Baktrapp: Gang 2 etg. og trapp fra 2. til 1. etg.
Renholdsplikten gjelder bare dersom det ikke står løse gjenstander og er ryddig i trapp/repos/gang.

På årsmøtet (avholdes mars/april) fordeles dugnadsarbeider i løpet av året; i løpet av våren samme år (innen 15. mai) og én i løpet av høsten (i oktober).

Søppeldunker settes ut i hht rulleringsplan over tre uker med skifte søndager kl 18.00. Plan slås opp på oppslagstavle ved dør i baktrappen. Skuffing av snø, strøing, markering / sikring av fortau ved rasfare fra tak, feiing av fortau, klipping av plen, deles på alle 3 seksjoner etter rulleringsplan.

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

- Mulig med kraftig bredbånd i følge selger.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Arild Grundetjern den 24.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Rapporten omhandler kun leiligheten innvendig. Leiligheten trenger oppussing/renovering, følgende hovedtrekk kan nevnes:
Ytterdører og vinduer er fra 1980-tallet og har normal slitasje, vanlig vedlikehold bør beregnes. Bad og vaskerom trenger oppussing opp til dagens krav til våtrom. Hulltaking ble utført inn mot begge rommene, ingen synlig eller målbar fuktighet ble registrert. Kjøkkeninnredningen antas å være
fra 1980-tallet og har normal slitasje. Gulv har retningsavvik flere steder, dette må sies og ofte være vanlig i eldre bygg. Sikringsskap er oppgradert med automatsikringer. Røropplegget er av eldre årgang, vedlikehold/oppgradering bør beregnes. Innvendig stoppekran er montert i vaskerom.
Ved og elektrisk til oppvarming. Det ble opplyst under befaringen om at det nylig har vært lekkasje i utvendig tak og dette har også forårsaket mindre
skade på leiligheten som er blitt utbedret. Det kan fremlegges god dokumentasjon på skaden og utbedringen, ref. revidert rapport fra Kaph datert 19.04.22 og div. oppsummerende mailer fra POI om utbedring av tak og følgeskader. Det fremgår av protokollen fra årsmøtet at det må påregnes
fremtidige utgifter knyttet til vedlikehold av fasaden. Forøvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet."

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Våtrom > Generell > Vaskerom. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Våtrom > Generell > Vaskerom. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

TG2:
Utvendig > Vinduer. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken. Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap.
Tekniske installasjoner > Vannledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

- Se rapport UXT3735, saksnr. 2022/7960, By- og stedsutvikling, Kristiansand kommune 22.02.2022. Informasjonsskriv om arbeid på vann- og avløpsanlegg i Dronningensgt. og Kirkegata.
- Byttet til automatsikring.
- Lekkasje tak. Byggmester Per Otto Ingebrethsen

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Dødsbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Særdeles god beliggenhet i den attraktive aksen mellom Bystranda og Markensgate. Her fra er det kun et kvartal til Markensgate samt et par kvartaler til Fiskebrygga med yrende folkeliv i sommerhalvåret. Forøvrig i umiddelbar nærhet til alle servicetilbud samt gangavstand til UiA.

Tomt

Areal: 519 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

Bo- sone parkering.
Ellers parkering etter gatens gjeldene bestemmelser.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på om- og påbygging datert 02.09.1958, på garasje datert 26.11.1960, samt på påbygging (oppføring av nye balkonger i 1., 2. og 3.etg., samt innglassing av balkong i 1.etg.) datert 10.10.2006. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Bad og vaskerom er opprinnelig godkjent som kjøkken. De to mindre soverommene samt bod er godkjent som stue. Det er godkjent et ekstra soverom i det som idag benyttes som spisestue/del av stue. De ombygde rommene er godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig/forretning m/bevaring, tilhører reguleringsplan nr. 724 "Murbyen, Kvartalene 31-33, 38-41, 43-48, 50-54 og 58 og deler av kvartalene 20, 26, 27, 37, 42, 49, 56 og 58", datert 17.06.1998, samt kommunedelplan nr. 1264 "Kvadraturen og Veste Havn, Del 1 - Kvadraturen 2011-2022", datert 12.02.2014. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei og vann. Eiendommen har septiktank/ slamavskiller. Det gjøres oppmerksom på at Kristiansand kommune har rett til å gi pålegg om kortslutning av septiktank og kreve til tilkobling til offentlig avløp.

En av beboerne i 1.etg. har deltatt på et møte i kommunen vedr. deres planer om rørfornyelse i Kongens gate og forespurt om Kongens gate 26 vil kunne søke om å delta i denne omgang. Dette er kommunen ikke fremmed for, men nr. 26 må bekoste litt graving selv for å bli med i denne omgang. Sameiet venter på et prisoverslag på graving som sameiet må bekoste. Det vil bli orienterert så snart priser/opplegg foreligger.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1570. Tinglyst: 20.08.1955. Best. om vann/kloakkledn. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.
Dagboknr.: 19245. Tinglyst: 07.11.1994. Erklæring/avtale. Panterett til sameiet for kr. 20.000,- som sikkerhet for fellesutgifter.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Dyrehold krever styregodkjenning.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett og husordensregler må leses før budgivning.

Forretningsfører

Sverre Bragdø-Ellenes

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 790 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 119 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 790 000,-)) 131 620,- (Omkostninger totalt) 4 921 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 14 126 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5914,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Felleskostnader

Kr. 1 800,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Renovasjon, felles strøm, felles forsikring på bygg, vedlikehold og forretningsførsel.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesformue kr. 11 000 pr. 31.12.21

Formuesverdi

Primær: Kr. 734 439,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 643 980,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kongens gate 26, Gnr. 150 Bnr. 699 Snr. 2 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk: 30/100

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Selger

Randi Jørgensen's bo v/fullmektig Nora-Lise Jørgensen Thorsen.

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: hvitevarer på kjøkken (selger garanterer ikke for levetid).
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 89 59 07.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

11-22-0053

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/11-22-0053. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kristian Lossius, tlf. 90 89 59 07

Vederlag

Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585) Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.3 500) Digital grunnpakke (Kr.6 850) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 4 790 000,-) (Kr.62 270) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.98 190)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3057689