Hægebostad

Kongenesveien, hytte 27

Prisantydning
1 780 000 kr
Omkostninger
60 970 kr
Totalpris
1 840 970 kr
Formuesverdi sekundær
221 444 kr
Byggeår
1970
P-rom
66 ㎡
Bruksareal
69 ㎡
Tomteareal
9 277 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Hytte ved Lygnevannet i Eiken. Bilvei, strøm, vann og avløp.

Om eiendommen

Innhold

Primærrom: 66 kvm, Bruksareal: 69 kvm Sekundærrom: 3 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 69 m².
P-rom inkl: Vindfang, gang, bad/vaskerom, stue/kjøkken, soverom, soverom 2, soverom 3.
S-rom inkl.: boder.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Det foreligger godkjente tegninger fra tilbygg i 2006. Det er bygget en bod i en del av trapperommet/gang i tilbygget, dette avviker fra tegningene.

Oppvarming

Strøm (panelovner) og vedovn montert i stue. (ny rørpipe). Varmekabel i gulv på bad/wc.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Kjørevei helt frem til hytten. Sentralt i Eiken, sving av fra hovedveien og følg Kongenesveien innover, ta så til høyre inn til hytteområdet ved vannet. Følg skilting og hytten er merket med TIL SALGS-plakat på veggen.

Parkering

Tilhører egen parkeringsplass for 2 biler, beliggende på hovedbruket. Den er opparbeidet av hytteeier.
Felles parkeringsplass innerst på felles tomt.

Beliggenhet

Hytten ligger nydelig til like ved Lygnevannet i Eiken. Felles hytteområde med 9 hytter på en felles tomt som er seksjonert. Ellers boliger og hytter i nærområdet. Sentralt beliggende med nærhet til butikker, bensinstasjon m.m. Flott turområde ved vannet og nærområde, samt på Hekkfjell.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for opprinnelig hytte. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiv. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse på tilbygg oppført i 2006, iflg. Hægebostad kommune. Manglende ferdigattest/brukstillatelse innebærer at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei og felles privat vei (siste stykket).
Tilknyttet offentlig vann og avløp. Vannmåler er installert.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område med vedtatt kommunedelplan for Eiken. Bygning er registrert som hytte.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Hytten har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 900056, Tinglyst: 11.10.1912 - bestemmelse om veg
Dagboknr.: 900083, Tinglyst: 03.12.1932 - skjønn
Dagboknr.: 900083, Tinglyst: 27.03.1933 - elektriske kraftlinjer
Dagboknr.: 990062, Tinglyst: 25.02.1952 - elektriske kraftlinjer
Dagboknr.: 3293, Tinglyst: 15.12.1972 - jordskifte (bruksrett til beite mm)
Dagboknr.: 990, Tinglyst: 25.03.1976 - Best. om vann/kloakkledn.

Det er reigstrert flere servitutter. (se grunnboksutskrift). Disse gjelder hovedbruket og er overført derfra. Kopi er derfor ikke innhentet.
Dagboknr.: 1776, Tinglyst: 16.06.2003 - erklæring/avtale og bestemmelse om veg + seksjonering.

Kopi av seksjonering med bestemmelser og vedtekter, fåes hos megler. Vedlagt i salgsoppgaven.

Dagboknr.: 875303, Tinglyst: 09.11.2010 - kjøpekontrakt (gjelder Eiken næringspark) - ikke relevant
Dagboknr.: 233500, Tinglyst: 20.03.2013 - jordskifte - knyttet til Eiken næringspark - ikke relevant.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Økonomi

Omkostninger kjøper

1 780 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
44 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 780 000,-))
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

60 970,- (Omkostninger totalt)

1 840 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Standard

Innvendig er det gulv av laminat, furu og belegg. Veggene har trepanel og malte plater. Innvendige tak har trepanel. Overflater fremstår med normal bruksslitasje. Hytta har bjelkelag av tre mot det fri med plater på undersiden. Hytten står på pilarer. Hytten har isolert stålpipe med vedovn i stuen. Innvendig har hytten furu fyllingsdører.

Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av heltre, fra 2005. Det er kjøleskap, oppvaskmaskin, komfyr og platetopp. Rommet er ventilert med avtrekksvifte (ventilator) over komfyren.

Badet er ifra 2005 ifølge eier. Belegget er lagt av ufaglærte, ifølge eiers egenerklæring. Veggene har baderomsplater. Taket har malt panel. Gulvet har vinylbelegg. Rommet har elektriske varmekabler. Det er etablert oppkant med belegget i forbindelse med døren. Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt.

Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett, dusjvegger/hjørne og opplegg for vaskemaskin. Rommet er ventilert med mekanisk/elektrisk avtrekksvifte.

Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Det ble boret hull på soverommet i veggen bak dusjhjørne.

-----

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Alfred Møll den 11.08.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3:

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK;
Utvendig > Taktekking

Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er ikke registrert lufting av takkonstruksjonen på den eldste delen. På tilbygget er det registrert luftespalter i gesimsen.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Konstruksjonene har skjevheter. Det er registrert manglende musetetting bak kledningen på den eldste delen av hytten. Skjevhetene må sees i sammenheng med svikt i pilarene, gjelder spesielt ned mot vannet.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Konstruksjonene har skjevheter. Det er skjevheter i takkonstruksjonen, dette på grunn av at det er svikt i hyttepilarene under hytten.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble målt 60 mm. nivåforskjell på gulvkonstruksjonen på det ene soverommet. I stuen ble det målt 50 mm. nivåforskjell. Det er registrert at det er montert tre bjelke opp i mellom bjelkene under hytten. Det er brukt eldre betongplater som som kan inneholde asbest, disse må leveres som spesialavfall om de skal byttes ut.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er avvik: Det er registrert svikt i flere pilarer som har medført til skjevheter i gulvkonstruksjonen og takkonstruksjonen.

Følgende avvik har fått TG2:

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK;
Utvendig > Nedløp og beslag
Takrenner har punktvise lekkasjer. Taknedløp slipper vann ved piparer. Takrennene har skjevheter, dette på sees i sammenheng med svikt i pilarer under hytten.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Dette må sees i sammenheng med skjevheter i pilarene.

Utvendig > Dører
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Må sees i sammenheng med svikt i pilarene.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Konstruksjonene har skjevheter. Bærekonstruksjonen til terrasser har skjevheter. Krav til rekkverks høyde var 0.9 m. på byggetidspunktet. Dagens krav er 1.0 m.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er avvik: Det mangler håndløper og trappene har behov for vedlikehold.

Innvendig > Overflater - 2
Det er avvik: Det mangler gulvlister på soverommene, gangen og boden.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom
Det er avvik: Det er ikke fuget mellom sokkellisten og våtromsplatene. Det er utettheter i våtsonen under vasken. Det er ikke fuget i de innvendige hjørnene. Det er fuget i innvendig hjørne i dusjhjørne.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/vaskerom
Det er påvist fuktskjolder/svelling i skapinnredning. Resten av installasjonene fremstår med normal slitasje.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. Det mangler tettemuffer i forbindelse med vannrørene.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Det elektriske anlegget er fra byggetiden og har automatsikringer.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: komfyr, koketopp (induksjon), oppvaskmaskin, kjøleskap.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at fritidsboligen er rengjort før visning, og at den ikke vil bli ytterligere rengjort før overtagelse. Selges delvis møblert, slik som forevist.

Parabolantenne vil medfølge, men ikke tuner.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.

Velforening

Andel utgifter felles tomt, veivedlikehold og brøyting. Ved større arbeider som blir vedtatt, kan årlig beløp bli større.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 900056, Tinglyst: 11.10.1912 - bestemmelse om veg
Dagboknr.: 900083, Tinglyst: 03.12.1932 - skjønn
Dagboknr.: 900083, Tinglyst: 27.03.1933 - elektriske kraftlinjer
Dagboknr.: 990062, Tinglyst: 25.02.1952 - elektriske kraftlinjer
Dagboknr.: 3293, Tinglyst: 15.12.1972 - jordskifte (bruksrett til beite mm)
Dagboknr.: 990, Tinglyst: 25.03.1976 - Best. om vann/kloakkledn.

Det er reigstrert flere servitutter. (se grunnboksutskrift). Disse gjelder hovedbruket og er overført derfra. Kopi er derfor ikke innhentet.
Dagboknr.: 1776, Tinglyst: 16.06.2003 - erklæring/avtale og bestemmelse om veg + seksjonering.

Kopi av seksjonering med bestemmelser og vedtekter, fåes hos megler. Vedlagt i salgsoppgaven.

Dagboknr.: 875303, Tinglyst: 09.11.2010 - kjøpekontrakt (gjelder Eiken næringspark) - ikke relevant
Dagboknr.: 233500, Tinglyst: 20.03.2013 - jordskifte - knyttet til Eiken næringspark - ikke relevant.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Gjelder faste avgifter for 2023; renovasjon, off. vann og kloakkavgift, feiing. Det betales i tillegg kr 62,06 pr kubikk brukt vann. (Eks. 50 kubikk = kr 3.103)

Byggemåte

Taket er tekket med torvtak. Det er registrert takpapp og knotteplast på taket under torven. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall og er fra byggeåret.

Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og ved nytt tilbygg. Fasade/kledning har stående bordkledning. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass, fra 2005. Det er også et vindu med enkelt glass i stuen. Ytterdørene har karmer av tre og er skiftet ut i 2005 ifølge eier.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger har kommentert følgende:

Spørsmål 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: Nytt belegg, varmekabler, våtromspanel, dusj, toalett, servant.
Spørsmål 2.1: Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja, dette ble gjort av ufaglært egeninnsats.
Spørsmål 2.2: Er arbeidet byggemeldt? Nei.

Spørsmål 4: Kjenner du til feil eller om det har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Svar: Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: Laget nytt kjøkken, rør i rør løsning. Arbeid utført av Andreas Telhaug, Tømmermann Eiken.

Spørsmål 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Elektrisk anlegg ble byttet ut til nytt når hytta ble påbygget. Nytt sikringskap. Alt gjort av faglært. Arbeid utført av Andreas Telhaug, tømmermann, Eiken.
Spørsmål11.1: Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Ja.

Spørsmål 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Terrasser er laget med egeninnsats. Terrasse utfor dør er laget av Tømmermann.

Tilleggskommentar: Eier av Fritidsbolig har opparbeidet parkering til 2-3 biler på tidligere grunneiers eiendom og oppfordring. Denne parkeringsplassen blir kun brukt av eier av nr.3.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.4 450)
Oppgjørs-og visningshonorar (Kr.11 500)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 1 780 000,-) (Kr.49 000)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Totalt kr. (Kr.80 435)
Produktnr: F4253097-8A49-42F3-8FCB-60C3D42C36D3