Lillesand

Kokkenes 9

Prisantydning
4 950 000 kr
Omkostninger
140 750 kr
Totalpris
5 090 750 kr
Formuesverdi
1 127 099 kr
Formuesverdi sekundær
4 282 977 kr
Byggeår
1880
Internt bruksareal (BRA‑i)
138 ㎡
Bruksareal
216 ㎡
Tomteareal
254 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Innholdsrik enebolig med meget attraktiv beliggenhet i et veletablert område - Ta kontakt med megler for visning.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1.etg: Entré, hall m/trapp, toalettrom, bad, kjøkken, spisestue og stue.
Loftsetasje: Gang, soverom, soverom/loftstue, alkove og bad.
Kjeller: Boder.

Lillesand kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar. 
Det foreligger tegninger fra tilbygg datert 16.06.1999.

Oppvarming

Elektrisitet, vedovn og varmepumpe.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Parkering langs husvegg ved veien.

Beliggenhet

En fantastisk beliggenhet i et veletablert og populært boligområde. Boligen ligger like ved sjøen og flotte badeplasser.
En liten spasertur til Lillesand sentrum og flere parker i området. Velkommen til et meget attraktivt sted å bo.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse, tilhører reguleringsplan "Verneplan Lillesand sentrum A", datert 07.11.1996. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.


Eiendommen ligger innenfor hensynssone H570_01 Bevaring kulturmiljø og H350 Brann-/eksplosjonsfare. Tiltak som utvikling, terrengendring, bygging etc. kan kreve dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (300 meter)
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon
Id: 2024001010
Navn: De reisendes hus
Status: Planlegging igangsatt
Plantype: Detaljregulering

Id: 2021001340
Navn: Lillesands Sparebank
Status: Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning
Plantype: Detaljregulering

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/47/206:
13.05.1992 - Dokumentnr: 2402 - Erklæring/avtale
RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER SOM ER STIFTET VED FESTEAVTALER
SKAL FORTSATT BESTÅ.

07.01.1837 - Dokumentnr: 900009 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:47 Bnr:53

01.01.2020 - Dokumentnr: 1824766 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:47 Bnr:206

Kommentar konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 123 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 140 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 24.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig på Kokkenes i Lillesand sentrum. Utsikt til havnen. Bod i bakgården har delvis rast sammen. Boligen er eldre. Tilbygg fra 2004. Noen oppgraderinger med utvendige fasader er gjort.
Innvendig er boligen å regnes som eldre. Oppussing må påregnes.
Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no
Hele rapporten må leses. OGSÅ DEN delen med bilder. Der er det ofte mer utfyllende tekst. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3: Innvendig > Innvendige trapper - 2
Det er ikke montert rekkverk.
TG3: Våtrom > Loftstasje > Bad > Generell
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
TG3: Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Eldre elektrisk anlegg. Noen oppgraderinger er gjort. Elektrisk anlegg må påregnes større oppgraderinger. Elektrisk kontroll anbefales.
TG3: Tomteforhold > Terrengforhold
Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.
TG3: Utvendig bod i bakgården.
Den er laget av tre. Den er delvis rast sammen. Hele boden må rives og bygges ny.

TG2: Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
TG2: Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
TG2: Utvendig > Vinduer - 2
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Vinduer er å regnes som eldre.
TG2: Utvendig > Dører - 2
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
TG2: Innvendig > Overflater
Det er avvik: Innvendige flater har vanlig bruksslitasje.
TG2: Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Retningsavvik på eldre boliger som denne er helt vanlig.
TG2: Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
TG2: Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
TG2: Innvendig > Krypkjeller
Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er manglende fuktsperre på bakken.
TG2: Våtrom > Loftstasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom
Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone. Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det ikke påvist indikasjoner på fuktskader.
TG2: Våtrom > 1.etasje > Bad > Overflater Gulv
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre
enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
TG2: Våtrom > 1.etasje > Bad > Ventilasjon
Rommet har kun naturlig ventilasjon. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
TG2: Kjøkken > 1.etasje > Kjøkken > Overflater og innredning
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
TG2: Kjøkken > 1.etasje > Kjøkken > Avtrekk
Det er avvik: Eldre kjøkkenvifte.
TG2: Spesialrom > 1.etasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon
Det er avvik: Eldre slitt toalettrom.
TG2: Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
TG2: Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
TG2: Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
TG2: Tomteforhold > Drenering
Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
TG2: Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader.
TG2: Utvendig > Utvendige trapper
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
TG2: Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

TGIU: Våtrom > 1.etasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom
Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: KJøleskap, komfyr/stekeovn/koketopp. Det er ikke oppvaskmaskin på kjøkkenet.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/47/206:
13.05.1992 - Dokumentnr: 2402 - Erklæring/avtale
RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER SOM ER STIFTET VED FESTEAVTALER
SKAL FORTSATT BESTÅ.

07.01.1837 - Dokumentnr: 900009 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:47 Bnr:53

01.01.2020 - Dokumentnr: 1824766 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:47 Bnr:206

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer: Vann, avløp, eiendomsskatt og feiing. I tillegg kommer renovasjonsgebyr fra Libir på kr. 5.110,- pr. år.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vern/SEFRAK

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.
Produktnummer: DA69D15B-1551-4A14-89F0-BC4270D04DA2