Kristiansand-Grim

Kobberveien 13

Omkostninger
1 170 kr
Totalpris
1 170 kr
Kommunale avgifter
14 293 kr / år
P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
Ikke oppgitt
Tomteareal
466 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Kontorlokale

Oversikt

Om eiendommen

Praktiske kombinasjonslokaler - Bud ønskes!

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Flott næringseiendom til salg.
Bud ønskes!

Oppdragsnummer

9-20-0025

Adresse med betegnelse

Kobberveien 13, Gnr. 151 Bnr. 1089 i Kristiansand kommune.

Selger

Nisi AS

Beliggenhet

Beliggenhet

Kobberveien, kort avstand til E39, samt Tinnheia og sentrum. Enkel adkomst.

Næringstype

Kombinasjonsbygg

Eierform

Selveier

Byggeår

tatt i bruk i 1966 i følge Kristiansand kommune.

Areal

Grunnflate 224
Bruttoareal 448 kvm
Kjeller med full høyde.

Innhold

Innhold

Innholdsrikt kombinasjonsbygg - store kontorer, møterom med innredet kjøkken, toalett med dusj, lager, samt stort lager i kjelleren. Passer godt til håndverksbedrift eller en kontoraktør med lagerbehov.

Standard

God standard, bygget er oppgradert utvendig med ny kledning og vinduer, i tillegg er møterom og kjøkken pusset opp. Kontorene holder alminnelig standard.

Diverse

Det foreligger ett leieforhold på eiendommen som løper frem til 31.12.2021- pris 419.000 eks mva pr år. Leieforholdet kan reforhandles slik at det ikke følger med eiendommen ved salg dersom lokalene kjøpes til eget bruk/utleie fra kjøpstidspunktet. Eiendommen kan alternativt leies, kontakt megler for mer informasjon.
Selskapet Nisi AS kan også selges - selskapet er ett SPV med eiendommen som hovedaktiva. Kontakt megler for informasjon.

Parkering

God dekning på egen tomt i tillegg til eksklusivt areal på fellesområde.

Oppvarming

Hovedsaklig elektrisk.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 466 kvm, Eierform: Eiet tomt

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 26.11.1966. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til næring og tilhører plan nr. 96 for Kolsdalsheia (Dueknipen vest) - regulerings. og bebyggelsesplan stadfestet 26.06.1959. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagbok nr. 6991 vedr. bestemmelse om vann/kloakkledn. tinglyst 01.10.1965.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen funnet.

Leieforhold

Med EK elektro, kr 419.000 pr år frem til 31.12.2021.

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Bud ønskes

Offentlige avgifter

Kr. 14 293 pr. år Renovsjon kommer i tillegg.

Merverdiavgift

Det er ikke opplyst om justeringsrett/og eller forpliktelser som følger eiendommen.

Merverdiavgift

Det er opplyst fra selger at det ikke foreligger noen justeringsplikter/rettigheter på eiendommen i forbindelse med oppgraderinger.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med John Christian Webb på tlf. 93 84 33 29

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

John Christian Webb, tlf. 93 84 33 29

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3042790