Kristiansand-Grim

Kobberveien 13

Kommunale avgifter
14 293 kr / år
P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
Ikke oppgitt
Tomteareal
466 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Kontorlokale

Oversikt

Om eiendommen

Praktiske kombinasjonslokaler til leie

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Flott næringseiendom til leie. Bygget er oppgradert og tilpasset liten kontor /håndverksbedrift. Ligger innenfor bomring, med kort avstand til sentrum, E39 og eiendommen har god parkeringsdekning.

Oppdragsnummer

9-21-0056

Utleieobjekt

Kobberveien 13, Gnr. 151 Bnr. 1089 i Kristiansand kommune.

Utleier

Nisi AS
Alle opplysninger i prospektet er godkjent av utleier.

Beliggenhet

Beliggenhet

Kobberveien, kort avstand til E39, samt Tinnheia og sentrum. Enkel adkomst.

Næringstype

Kombinasjonsbygg

Byggeår

tatt i bruk i 1966 i følge Kristiansand kommune.

Areal

Grunnflate 224
Bruttoareal 448 kvm
Kjeller med full høyde.

Innhold

Innhold

Innholdsrikt kombinasjonsbygg - store kontorer, møterom med innredet kjøkken, toalett med dusj, lager, samt stort lager i kjelleren. Passer godt til håndverksbedrift eller en kontoraktør med lagerbehov.

Standard

God standard, bygget er oppgradert utvendig med ny kledning og vinduer, i tillegg er møterom og kjøkken pusset opp. Kontorene holder alminnelig standard.

Diverse

Korte og langsiktige leieforhold vurderes, det kan også tenkes en kombinasjon av flere leietakere, bygget kan selges.

Parkering

God dekning på egen tomt i tillegg til eksklusivt areal på fellesområde.

Oppvarming

Hovedsaklig elektrisk.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 466 kvm, Eierform: Eiet tomt

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til næring og tilhører plan nr. 96 for Kolsdalsheia (Dueknipen vest) - regulerings. og bebyggelsesplan stadfestet 26.06.1959. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Leieforhold

Langsiktig leieforhold foretrekkes, kontakt megler for informasjon og priser.

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet. Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer 12 måneder forpliktelser iht. leiekontrakt.

Økonomi

Antydet leiepris

Kontakt megler for ett godt leietilbud.

Visning

Etter avtale med John Christian Webb på tlf. 93 84 33 29

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

John Christian Webb, tlf. 93 84 33 29

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3050971