Voie

Klipperveien 32

Prisantydning
2 700 000 kr
Omkostninger
68 670 kr
Totalpris
2 768 670 kr
Formuesverdi
957 287 kr
Formuesverdi sekundær
957 287 kr
Kommunale avgifter
14 442 kr / år
Byggeår
1968
P-rom
125 ㎡
Bruksareal
164 ㎡
Tomteareal
937 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Frittligende enebolig i rolig og etablert boligstrøk | Garasje | Solrik tomt

Om eiendommen

Innhold

1.etg:
Vindfang , gang , trapperom , bad , vaskerom , kjøkken , stue , toalettrom , 4 soverom ,spisestue.
U.etg/kjeller:
ikke godkjent for varig opphold eller som egen bruksenhet. Det er egen inngangsdør til u.etg. som er innredet som en leilighet.
Entré, gang, bad, stue/kjøkken, alkove.
Tillegg:
Enkel garasje på tomt.

Standard

Utvendig:
Taktekking med takstein fra byggetiden. Undertak av asfaltpapp. Undertaket har nådd forventa levetid. Bør byttes. Takrenner og nedløp i plast. De går ut på bakken. Det er ikke montert stigtrinn på taket opp til pipen. Det er ikke montert snøfangere på taket. Stående bordkledning. Noen bord er byttet. Deler av kledningen er malt i nyere tid. Ellers trenger kledningen på baksiden og siden av boligen maling. Noen bord anbefales å byttes. Lite eller ingen lufting bak kledningen. w-takstoler i tre. Ingen synlige vesentlige skjevheter. Rundt luftelyre og pipe har det kommet inn litt vann. Merker ser ut til å være fra før pipehatter ble byttet. Det er lite lufting av loftet. Det anbefales å åpnes opp. Da må det monteres fluenetting i luftespalte. Det er noen vepsebol på loftet. Disse må fjernes. Vinduer med eldre glass. Eldre glass kan punktere. Det må påregnes at noen glass må byttes etter hvert. Flere vinduer er eldre. Disse må påregnes å snart måtte byttes. Eldre ytterdører. Utvendig trapper i mur. Det er ikke tilstrekkelig monterte rekkverk i trappene.

Innvendig:
Boligen var bebodd og møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Normal oppussing må påregnes. Noen utskiftinger må påregnes. Noen bruks og slitasjemerker i diverse rom. Etasjeskillere av tre. Mur mot bakken. Etasjeskiller har noen høydeforskjeller som er litt større enn godkjente avvik. Boligen var møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Ved byggetiden var det ikke krav til radonsperre. Rennemerker på pipen på loftet. Åpen plasslaget peis. Feier bør anbefale eventuelle tiltak og sjekke pipe/feie pipe ved neste befaring. Det er fuktsøkt på vegger. Det var høyere verdier på toppen enn på bunnen. På vegger av mur er det saltutslag/merker etter fukt. Det må nevnes at rom under terreng er generelt å regnes som en risikokonstruksjon. Med dette menes å formidle at selv om det ikke observeres sopp eller råte, kan dette ligge skjult i lukkede og vanskelig tilgjengelige konstruksjoner. Svertesopp på murvegg mot terreng. Eldre innvendige dører. Innvendige dører har vanlige bruksmerker.

Bad i 1.etg:
Eldre bad i 1.etg. Badet er ikke tilstrekkelig fuktsikret. Badekar. Vindu i våtsonen. Vegger og gulv uten tilstrekkelig membran. Eldre rør og sluk. Badet må renoveres. Det er målt med pigger og fuktmåler i treverk inne i badet på ytterveggen. Det var for høye verdier av fukt. 21 V% fukt. Vegger må åpnes og tørkes.

Bad u.etg:
Bad pusset opp i kjelleren. Fliser på gulv og vegger. Dusjnisje. Fliser på vegger. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. 27 mm. Ok. Det er ikke laget oppkant ved døren. Ved inspeksjon i sluket er det vanskelig å se hvordan det er gjort med fuktsikring. Innredning og sanitærutstyr.
Det må monteres elektrisk avtrekksvifte. Det er boret hull i motstående rom til våtrom. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var 17,6 V% fukt i veggen. Litt over grensen for ok. (17 vekt % er ca max før det må gjøres utbedringer).

Vaskerom:
Eldre vaskerom. Det er ikke tilstrekkelig fuktsikring av vegger i rommet. Belegget på gulvet er eldre og har hull ved døren. Sluket er eldre. Rør og fuktsikring må byttes i rommet. Vaskerommet må renoveres. Det er målt med fuktmåler inne i vaskerommet på plater på vegg. Det var 28 V%fukt i platen. Vegger må åpnes opp når vaskerommet renoveres.

Kjøkken:
Eldre kjøkkeninnredning med utslagsvask i stål. Innredningen har vanlig bruksslitasje. Kjøkkeninnredningen er i ok stand. Eldre kjøkkenvifte bør byttes. Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.

Spesialrom:
Vask montert på veggen. Toalett montert på gulvet. Lufteventil i himlingen.

Tekniske installasjoner:
Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. Vannrør av kobber og plast. Kobberrør i fra byggetiden. De må snart byttes ut i fra forventet levetid på ca 50 år. Ikke synlig stoppekran for vann. Det er ikke synlig stakeluke fra avløpsrør. Avløpsrør av plast og soil. Soilrør i fra byggetiden inne i boligens gulv og vegger. De må snart byttes ut i fra forventet levetid på ca 50 år. Lufting fra ventil og vinduer. Elektrisk avtrekksvifte må monteres på bad og vaskerom. Ny vifte på kjøkken må også monteres. Varmepumpen virket ok. Vvbereder på 282 liter. Eldre elektrisk anlegg. Men noen oppgraderinger er gjort. Eier har bare papirer på det siste som er gjort. Elektrisk kontroll anbefales. Det er røykvarslere i hver etasje. Det er brannslukningsapparat i boligen. Det må monteres flere røykvarslere i boligen. Det må minst være en røykvarsler i hver etasje. Den skal plasseres slik at den kan oppdage og varsle om brann på kjøkken, i stua, i sonen utenfor soverom og i sonen utenfor teknisk rom. Det kan ikke være dør mellom et rom som skal dekkes og rommet der røykvarsleren er plassert. DVS at det må være i soverom også.

Tomteforhold:
Byggegrunnen kunne ikke sjekkes. Drenering: Langs den utvendige grunnmuren er det ingen synlige grunnmursplater/fuktsikring. Dersom det er montert drensrør må det antas at disse har en begrenset effekt som følger av alderssvekkelser. Grunnmur av stein og mur. Forstøtningsmurer. Så ok ut. Ingen vesentlige sprekker. Gjerder må monteres for å sikre tomten. Det meste av terrenget fall vekk i fra grunnmuren. Men litt av terreng må endres ved vinduer til u.etg. Vann og avløpsrør i fra byggetiden. Det ble ikke fremlagt noen papirer eller informasjon om utvendige rør. Ingen informasjon om oljetank. Det er innvendig oljebrenner i stuen. Denne bør fjernes etter nye regler.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 125 kvm, Bruksareal: 164 kvm
P-rom inneholder: 1.etg: Vindfang, gang, trapperom, bad, vaskerom, kjøkken, stue, toalettrom, 4x soverom, spisestue. Kjeller: Entré, gang, bad, stue/kjøkken, alkove.


Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning.Kjeller er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som henholdsvis brenselrom, matbod og disp.rom. De ombygde rommene ER IKKE godkjent til varig opphold/beboelse. På originale tegninger er kjelleren dobbelt så stor som vist i salgsoppgaven. Selger sier han ikke vet om de ekstra rommene som er vist i tegningene.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.
Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de nødvendigvis opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1968 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Elektrisk.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 01.09.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig i Voiebyen, Kristiansand. Garasje i gavlveggen på boligen. Det er laget hybel i kjelleren. Pusset opp i nyere tid. Den er ikke godkjent. Det er ikke tilstrekkelig brann og rømningsvei fra kjelleren. Eldre taktekking på boligen. Bør byttes. Vinduer er eldre. Dører er eldre. Noen oppgraderinger og utskiftinger må gjøres. Kledning i tre trenger vedlikehold. Bad og vaskerom må renoveres i 1.etg. Kjeller bad av nyere dato har skadepotensiale. Kjøkkeninnredning i 1.etg. er eldre. Nyere i kjelleren. Rør i boligen er eldre. Elektrisk anlegg må ha en el-kontroll. Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no Hele rapporten må leses. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG 3:
Utvendig > Utvendige trapper
- Det er ikke montert rekkverk. Kostnadsestimat: Under 10 000
Våtrom > Generell > Bad
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000
Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad
- Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000
Våtrom > Generell > Vaskerom
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000
Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom >Vaskerom
- Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000
Våtrom > Ventilasjon > Bad
- Rommet har ingen ventilasjon Kostnadsestimat: Under 10 000
Tekniske installasjoner > Vannledninger
- Stoppekran er ikke lokalisert eller tilgjengelig. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
- Eldre elektrisk anlegg. Men noen oppgraderinger er gjort. Eier har bare papirer på det siste som er gjort. Elektrisk kontroll anbefales. Kostnadsestimat: Under 10 000
Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
- Det er røykvarslere i hver etasje. Det er brannslukningsapparat i boligen. Det må monteres flere røykvarslere i boligen. Det må minst være en røykvarsler i hver etasje. Den skal plasseres slik at den kan oppdage og varsle om brann på kjøkken, i stua, i sonen utenfor soverom og i sonen utenfor teknisk rom. Det kan ikke være dør mellom et rom som skal dekkes og rommet der røykvarsleren er plassert. DVS at det må være i soverom også. Kostnadsestimat: Under 10 000
Tomteforhold > Forstøtningsmurer
- Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Kostnadsestimat: Under 10 000
TG 2:
Utvendig > Taktekking
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
Utvendig > Nedløp og beslag
- Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Utvendig > Veggkonstruksjon
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
- Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Utvendig > Vinduer
- Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Vinduer er å regnes som eldre. På grunn av vinduenes alder (glass) må det kunne forventes/tas høyde for noe risiko for å at glass kan punktere eller er punktert.
Utvendig > Dører
- Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Eldre ytterdører. De må om ikke for lenge byttes ut i fra normal slitasje og energitap.
Innvendig > Overflater
- Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
- Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Innvendig > Radon
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Pipe og ildsted
- Pipa har rennemerker etter sotvann. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
Innvendig > Rom Under Terreng
- Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
Innvendig > Innvendige dører
- Det er avvik: Innerdører har litt slitasje. Det er bruksmerker på dører. Noen dører er malt 1. strøk.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
- Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet. Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll".
Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad
- Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
- Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
- Det er avvik: Eldre kjøkkenvifte i 1.etg.
Spesialrom > Overflater og konstruksjon >Toalettrom
- Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør
- Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
Tekniske installasjoner > Ventilasjon
- Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Tomteforhold > Drenering
- Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Tomteforhold > Terrengforhold
- Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
Tomteforhold > Oljetank
- Kombinasjon av alder og materiale tilsier at denne bør fjernes. Ingen dokumentasjon fra kontroll siste 12 måneder foreligger. Synlig oljebrenner inne i stuen.
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Boligen ligger i et barnevennlig boligstrøk i Voiebyen. Det er det første huset i begynnelsen av en blindvei på toppen av klipperveien. Boligen ligger usjenert til med meget gode solforhold.

Det er gode bussforbindelser til sentrum.  I nærområdet finner man barne- og ungdomsskole (Voiebyen skole og Møvig skole), dagligvarebutikker(Rema 1000, Meny og Joker), bensinstasjon, gode bussforbindelser, gode turmuligheter, kirke m.m. Den kjente lysløypa i Voie er en kort spasertur fra boligen. Her er det også badeplass. For de som er glad i litt lengre turer er det også flotte turområder nedover mot Møvik og sjøen. Det er ca. 7 km. til Kristiansand sentrum.

Tomt

Areal: 937 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkering på tomten og enkel garasje på tomten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 13.02.1969. Ferdigattesten gjelder enebolig med garasje. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan PLAN NR. 131 VOIEBYEN DEL 1, datert 19.06.1963. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikkledninger.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1968/4328-2/93  Bestemmelse om veg. Tinglyst: 30.05.1968.
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
 
1968/4810-1/93  Best. om vann/kloakkledn. Tinglyst: 18.06.1968.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, og er godkjent med kun en boenhet. Deler av boligen er i dag innredet som en egen utleiedel, endringen er ikke søkt omsøkt hos Kristiansand kommune. Rommene i  utleiedelen er godkjent som kjeller, hobbyrom, disprom  og ER IKKE godkjent til varig opphold Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar risiko og ansvar for eventuelle pålegg/søknader som følger av dette.

Energiattest

Det er ingen krav til energiattest ved tvangssalg.
 

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 700 000,-)) 68 670,- (Omkostninger totalt) 2 768 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 14 442 pr. år Eiendomsskatt Kr. 4.160,10,-, Feieavgift Kr. 380,-, Vannabonnement og forbruk Kr. 3.094,98,-, Kloakkabonnement og forbruk Kr. 6.806,93,-.
Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr var beregnet for 2023 kr. 4.238,89,-. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4.160,10,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Faste løpende kostnader

Selgers kostnader inkluderer strøm, internett, TV-abonnement, bygg- og innboforsikring. Beløp kan variere ut fra forbruk og valgt abonnement. Øvrige spesifiserte kostnader, herunder kommunale avgifter og eiendomsskatt vil komme i tillegg.

Formuesverdi

Primær: Kr. 957 287,- for år 2021. Sekundær: Kr. 957 287,- for år 2021.


 

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Klipperveien 32, Gnr. 11 Bnr. 383 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Selger

Agder Tingrett

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Det er ingen krav til løsøre ved tvangssalg.

Boligselgerforsikring

Eier kan ikke tegne boligselgerforsikring ved tvangssalg.

Boligkjøperforsikring

Kjøper kan ikke tegne HELP boligkjøperforsikring ved tvangssalg.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 98 00 90 08.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtagelse kan allikevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Klargjøring før overtagelse

Det gjøres oppmerksom på at boligen ikke blir ryddet og rengjort før overtagelse. Oppgjørsdag/overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(eiendomsmegler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt  oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtakelsen kan likevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Tvangssalg

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten. Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26.juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg. Kjøperen har begrenset adgang til å påberope mangler. Det vil ikke bli skrevet kjøpekontrakt. Budet, dersom det blir stadfestet av Tingretten tjener som kontraktsdokument. Tingretten kan når som helst endre sin beslutning om tvangssalg ved medhjelper og trekke tilbake oppdraget.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Det gjelder spesielle regler for budgivning, jfr. Tvangfullbyrdelsesloven § 11-26. Budskjema ligger vedlagt og rådgivning fås hos Sørmegleren.

Lovverk

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er under tvangssalg og oppdraget er gitt av tingretten. I denne forbindelse er det viktig for en kjøper å være oppmerksom på at han har begrenset adgang til å påberope seg feil og mangler ved eiendommen. Eiendommen bør derfor befares sammen med en bygningskyndig. Det gjøres videre oppmerksom på at det gjelder spesielle regler for budgivning, overtakelse og utgifter som kan påbeløpe for kjøper. Disse vil du få opplyst ved henvendelse Sørmegleren. Henviser forøvrig til lov om tvangsfullbyrdelse av 26.juni 1992 kap. 11 og 12. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-23-0094

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside sormegleren.no/65-23-0094. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Nina Merethe Bentsen, tlf. 40 40 80 10

Vederlag

Når det gjelder meglers vederlag er det regulert ved forskrift ved medhjelper §3-3.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
 
Produktnr: 3072387