KLEVEÅSEN

Kleveåsen 17

Prisantydning
5 890 000 kr
Omkostninger
163 720 kr
Totalpris
6 053 720 kr
Formuesverdi
767 138 kr
Formuesverdi sekundær
2 761 697 kr
Kommunale avgifter
15 001 kr / år
Byggeår
1987
P-rom
195 ㎡
Bruksareal
205 ㎡
Tomteareal
922 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Påmeldingsvisning 13/6. Lekker enebolig med nydelig havutsikt | Renovert og påbygd i 2013 | 4 soverom og 2 bad

Om eiendommen

Standard

Boligen er opprinnelig oppført i 1987 og påbygd i 2 omganger senest i 2013 med stue og soverom. I forbindelse med tilbygget ble også de fleste overflater og innredninger i eksisterende bolig, byttet.
Videre ble det lagt ny drenering enkelte steder, nytt taktekke, oppgradert elektrisk anlegg og deler av røropplegg.

Gulver med parkett, fliser og tepper. Vegger og tak med malte plater og noe trepanel.

Se ellers tilstandsrapport for mer informasjon.

Kjøkkeninnredning fra Svane (Kjøkkensenterer Mandal) med integrerte hvitevarer
Fiberkabel fra Telenor.  Kjøper må tegne eget abonnement.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 195 kvm, Bruksareal: 205 kvm Sekundærrom: 10 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje: 112m²
P-rom inkl: stue, soverom, soverom 2, soverom 3, soverom 4, bad, vaskerom
S-rom inkl.: bod, bod 2

1. etg. 93m²
P-rom inkl: gang, bad, kontor/soverom, stue/kjøkken

Garasje:
Bta: 24m² 

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Kommentar tilk planløsningen:

Det er lav takhøyde i deler av kontor (benyttes som soverom) i 1. etasje.
Omsøkte WC rom i 1 etasje er utvidet til baderom med dusj.
Bod i underetasje er noe større enn vist på omsøkte tegninger.

Byggeår og byggemåte

1987 i følge Lindesnes kommune. Påbygd i 1999 og 2013.

Oppvarming

Peisovn i stuen. Varmekabler på bad.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 15.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen ligger sørøstvendt til i Kleveåsen i Mandal.
Ligger med gode sol og utsiktsforhold og med kort vei til sentrum av Mandal.
Det er etablert store uteområder med terrasser og hage samt egen garasje ved innkjørsel.
Det er i 2013 utført en stor omfattende fornying med tilbygg og fornyinger av de fleste rom i boligen.

Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Det anbefales el-tilsyn.
-Det foreligger ingen dokumentasjon på utførte
våtromsarbeider.
-Det er løs membran i bad underetasje
-Belegg på vaskerom er enkelte plasser løs.
-Enkelte vinduer er fra byggeår.
-Det mangler snøfangere på taket.
-Ved sjekkpunkter er det ikke påvist musebånd i luftesjikt bak
kledning.
Viktig momenter for interesserte kan være:
-Sentral beliggenhet med kort vei til Mandal sentrum.
-Gode solforhold og utsiktsforhold.
-Store utearealer i forskjellige nivåer.
-Nytt taktekke på hele boligen i 2013.
-Egen garasje ved innkjørsel.
-4 soverom samt ett kontor/soverom.
-Eget vaskerom.
-2 bad.
-Stor stue/kjøkken

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller
på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om
rapporten.
Lykke til på visning.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Nedløp og beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Det mangler snøfangere på taket.
Taknedløp under veranda er ikke sluttført.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad. Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

TG2:
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad. Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring.
Det er ikke registrert membranmansjett bak klemring i sluk.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av faglært
Beskrivelse: Bygde/pusset opp bad i begge etg 2013. Arbeid utført av Hjortelands aut rørleggerforretning/Byggplan AS
2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja
Beskrivelse: På bad i hovedetasje.
2.2. Er arbeidet byggemeldt? Ja.
Beskrivelse: I forbindelse med utbygging i 2013.

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja.
Beskrivelse: Var fuktskader på rom inntil fjellvegg i 1. etg før 2013. Nå totalrenovert (i forbindelse med utbygging).

9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja.
Beskrivelse: Mus i vegg i forbindelse med utbygging i 2013. Noen maur med ujevne mellomrom.

11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglært
Beskrivelse: Nye vifter på bad og elanlegg i 2013. Arbeid utført av YIT

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad
Beskrivelse: Tak/deler av fasade står Byggplan for, datert 2013. Byggplan står for veranda utenfor stue i hovedetasje og trapp ned til hage. Egeninnsats på terrasser for øvrig. Arbeid utført av Byggplan / egeninnsats

18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Ja.
Beskrivelse: Bygget på fasade mot sørøst i 2013. Utvidet/bygget på stue, gang og bad i hovedetasje. Et nytt soverom nede, i tillegg til utvidelse av et av de eksisterende soverommene og stue i første etasje. Endret inngang til badet i første etasje og fjernet mursteinspipe.
18.1. Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene? Ja
Beskrivelse: Ja, hos daværende Mandal, nå Lindesnes kommune.

19. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser? Ja
Beskrivelse: Nabo i Kleveåsen 19 vurderer veranda i 2. etg mot nord.

23. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Ja.
Beskrivelse: Rapport i forbindelse med forsikringssak i 2013 avdekket fukt på rom i 1. etg. Dette er nå utbedret, ifb med utbygging/oppussing.


Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal Sentrum: Følg Søren Jaabæksvei østover. Ta inn til høyre i Kleveveien på Skinsnes. Ta deretter første vei til høyre opp bakken mot Persheia. Følg denne veien og hold til høyre mot Klevåsen.  Bolgien liger på bakketoppen på høyre side og er merket med  Sørmeglerens Til Salgs plakat.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i en blindvei med grei gang-sykkelavstand inn til sentrum.
Nydelig utsikt mot Klevefjorden og havet.

Kleveåsen er et veletablert og barnevennlig boligområde like øst for Mandal sentrum. Nærhet til butikker, barnehage, skoler, Buen kulturhus og flere turområder som utsiktspunktet Kua og badeplassen Ulvsvika.

Tomt

Areal: 922 kvm, Eierform: Eiet tomtPent opparbeidet tomt i flere nivåer. Usjenerte uteområder  opparbeidet med blant annet terrasser og hage. Asfaltert tun foran garasje og inn mot boligen. Noe naturtomt.

Parkering

I garasje og foran garasjen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 14.08.1987. Ferdigattesten gjelder bolighus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ferdigattest for oppføring av to tilbygg og terrasse til bolig, datert 09.10.2014.
Det foreligger tillatelse for tilbygg til bolig, datert 05.03.1999.
Det foreligger godkjenning for garasje, datert 03.10.1988.
Det foreligger godkjenning til ending av plassering av garasje, datert 23.07.1987.

Deler av garasjens bygningsmasse står på grensen til naboeiendommene gnr. 39 bnr. 173 og gnr. 39 bnr. 168.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger, tilhører reguleringsplan for Kleveåsen, datert 29.05.1985. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. En liten del av eiendommen er regulert til offentlig friområde (1 kvm).

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1986/3410-2/39  Rettigheter iflg. skjøte for mandal kommune
2005/854-1/39 Grensejustering. Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

5 890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 147 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 890 000,-)) 163 720,- (Omkostninger totalt) 6 053 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 15 001 pr. år
Beløpet inkluderer feiing (kr. 530,- pr. pipeløp), målerleie (kr. 250,-), standard renovasjon (kr. 3 820,-), eiendomsskatt (6 443,-) og abonnementsgebyr for vann- (kr. 1 604,-) og avløp (kr. 2 354,-). Forbruk av vann og avløp kommer i tillegg til de faste kommunale avgiftene med hhv. kr. 14,73,- pr. m3 og kr. 33,64,- pr. m3

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 6 443,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 767 138,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 761 697,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kleveåsen 17, Gnr. 39 Bnr. 175 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.
(Vaskemaskin og tørketrommel FØLGER IKKE.) Skap på kontor/soverom hovedplan medfølger ikke.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 23 89 76.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-23-0072

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-23-0072. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik,
tlf. 95 23 89 76

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 600)
Oppgjør (Kr.9 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 5 890 000,-) (Kr.74.375)
Tilrettelegging (Kr.14 500)
Totalt kr. (Kr.220 065)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Varenummer: 3043497