VÅGSBYGD / KJOS

Kjosdalen 42

Prisantydning
4 790 000 kr
Omkostninger
136 750 kr
Totalpris
4 926 750 kr
Formuesverdi
830 545 kr
Formuesverdi sekundær
3 156 070 kr
Byggeår
1931
Internt bruksareal (BRA‑i)
155 ㎡
Bruksareal
175 ㎡
Tomteareal
5 452 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Sjarmerende eldre enebolig med ca. 5,5 mål tomt! Stort potensiale. Sørlandsidyll med inngangsport til Vågsbygdskauen!

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Boligen inneholder:
Kjeller: Kjellerrom.
Hovedetasje: Hall m/trapp, stuer, kjøkken og bad/vaskerom.
Loftsetasje: Kontor/gang, lagringskott og to soverom.

Videre står det et uthus på ca. 20 kvm på tomten som i dag primært brukes til lagring. Dette var tidligere i bruk som kombinert utedo og hønsehus.

Oppvarming

Ved og elektrisk oppvarming.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart på våre nettsider www.sormegleren.no

Barnehage, skole og fritid

Se vedlagte nabolagsprofil.

Parkering

Det er god plass til parkering på egen tomt.

Beliggenhet

Eiendommen har fin beliggenhet med kort gangavstand til bl.a. skole, barnehage, idrettsplass, dagligvareforretning og kollektivtransport. Med bil tar det ca. 8 minutter til Kristiansand sentrum. Det er ellers flere fine turområder i nærheten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Eiendommen er registrert tatt i bruk i 1931 i matrikkelen. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv (kun rørleggertegninger fra 1983 som følger vedlagt salgsoppgaven). Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Eiendommen har adkomst til offentlig vei via privat stikkvei.

Det foreligger en veirett til fordel for gnr. 12 bnr. 1055 over eiendommen. Bestemmelsen lyder: "Eier av gnr.12 bnr. 1055 har rett til å anlegge kjørevei over gnr. 12 bnr. 25 og rett til å bruke denne som kjørevei til gnr. 12 bnr. 1055. Veien etableres langs grense til gnr. 12 bnr. 1055. Vann, kloakk og andre installasjoner kan legges i veien." Avtalen er datert og signert 4. september 2010 og kopi følger vedlagt salgsoppgaven. Rettigheten er ikke tinglyst.

Reguleringsplan

Eiendommen er i all hovedsak avsatt til bebyggelse og anlegg i kommuneplanen. Eiendommen er ikke regulert. Interessenter oppfordres til å ta kontakt med megler og/eller Kristiansand kommune for å få tilsendt kopi av kommuneplanens arealdel.

Selger har tidligere hatt dialog med kommunen med tanke på hva som kan gjøres på/med eiendommen og har fått følgende tilbakemelding:

"Eiendommen 12/25 er i kommuneplanen avsatt til bebyggelse og anlegg, med plankrav. Den er uregulert, og som hovedregel må det da lages en reguleringsplan før den kan bebygges. Riving og oppføring av ny enebolig vil sannsynligvis kunne gjøres uten plan, med dispensasjon fra plankravet. Ellers må ny bebyggelse kunne kobles til kommunalt VA-anlegg og ha tilgang til kommunal vei. §§ 27-1, 3 og 4 i plan- og bygningsloven.

Jeg legger inn denne e-posten på sak 201904049 som svar på henvendelsen."

Svar som sitert over ble mottatt av selger 10. april 2019. Interessenter oppfordres til å selv kontakte kommunen ved ytterligere spørsmål rundt ev. utvikling av eiendommen.

Se ellers vedlagte planbestemmelser for eiendommen.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/12/25:
23.03.1944 - Dokumentnr: 990129 - Elektriske kraftlinjer

14.04.1983 - Dokumentnr: 5112 - Best. om vann/kloakkledn.

02.08.1929 - Dokumentnr: 900049 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:12 Bnr:17

20.11.1992 - Dokumentnr: 13229 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere

20.11.1992 - Dokumentnr: 13229 - Målebrev

20.11.1992 - Dokumentnr: 13231 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere

01.01.2020 - Dokumentnr: 1839559 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:12 Bnr:25

02.08.1929 - Dokumentnr: 900133 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:12 Bnr:17


Kommentar konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 119 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 136 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt er inkl. i oppgitte kommunale avgifter og utgjør kr 6 691,- for år 2024.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Boligens nærområde består for det meste av boligbebyggelse.

Standard

Boligen ble opprinnelig oppført på tidlig 1930-tall og er vedlikeholdt og pusset opp siden den gang. Kjøper må imidlertid regne med vesentlig oppgradering for å imøtekomme dagens krav til standard og boligen selges som et oppussingsobjekt. Se ellers vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av boligens tilstand og standard.

Renovert

1983

Hvitevarer

Hvitevarer som står på kjøkken under visning medfølger i handelen.

Diverse

Eiendommen er ikke oppmålt av megler. Oppgitte arealer for bygningsmassen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport og oppgitt tomteareal er hentet fra offentlige registre.

Selger har ikke selv bebodd boligen og har således begrenset kjennskap til denne. Eiendommen selges som et totaloppussingsobjekt og interessenter oppfordres til å ha med seg bygningskyndig(e) person(er) på visning.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/12/25:
23.03.1944 - Dokumentnr: 990129 - Elektriske kraftlinjer

14.04.1983 - Dokumentnr: 5112 - Best. om vann/kloakkledn.

02.08.1929 - Dokumentnr: 900049 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:12 Bnr:17

20.11.1992 - Dokumentnr: 13229 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere

20.11.1992 - Dokumentnr: 13229 - Målebrev

20.11.1992 - Dokumentnr: 13231 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere

01.01.2020 - Dokumentnr: 1839559 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:12 Bnr:25

02.08.1929 - Dokumentnr: 900133 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:12 Bnr:17


Info kommunale avgifter

Oppgitte kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift, abonnementsgebyr vann, stipulert vannforbruk, abonnementsgebyr avløp og stipulert forbruk avløp. Det gjøres oppmerksom på at renovasjonsavgift kommer i tillegg til oppgitt beløp.

Byggemåte

Samtlige undersøkte/vurderte bygingsdeler som ikke er nevnt i det følgende har fått tilstandsgrad 0 eller 1 (TG0, TG1) av takstmann.

TG2:
- Utvendig, taktekking
- Utvendig, nedløp og beslag
- Utvendig, veggkonstruksjon
- Utvendig, dører
- Utvendig, balkonger, terrasser og rom under balkonger
- Innvendig, overflater
- Innvendig, radon
- Innvendig, pipe og ildsted
- Innvendig, rom under terreng
- Innvendig, andre innvendige forhold
- Kjøkken, overflater og innredning
- Kjøkken, avtrekk
- Tekniske installasjoner, vannledninger
- Tekniske installasjoner, avløpsrør
- Tekniske installasjoner, elektrisk anlegg
- Tomteforhold, grunnmur og fundamenter
- Tomteforhold, terrengforhold

TG3:
- Utvendig, vinduer
- Utvendig, utvendige trapper
- Utvendig, andre utvendige forhold
- Innvendig, etasjeskille/gulv mot grunn
- Innvendig, trapper
- Våtrom, bad/vaskerom - generell
- Tekniske installasjoner, branntekniske forhold
- Tomteforhold, drenering

Overnevnte er en kort oppsummering av overskriftene i vedlagte tilstandsrapport. Interessenter oppfordres til å lese vedlagte tilstandsrapport i sin helhet.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Under følger et kort sammendrag av selgers egenerklæringsskjema. Dokumentet følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter oppfordres på generelt grunnlag til å lese egenerklæringen i sin helhet.

Selger har ikke selv bebodd boligen og har således begrenset kjennskap til denne.

2. Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Nytt arbeid for 30+ år siden. Generell oppgradering med hvitevarer, gulvbelegg o.l.. Delvis egeninnsats (veggplater). Utført av faglært gulvlegger og eier. Selger har ikke dokumentasjon på arbeidet.

3. Har det lekket vann utenfra og inn, eller sett andre tegn til fukt?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Ved kvist - før ombygging. Fra balkong til kjeller. Gjennom kjellergulv.

4. Er det utført arbeid på tak, yttervegg , vindu eller annen fasade?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Nytt arbeid rundt år 2 000. Usikker på tidspunkt, utført av snekker på tak. Selger har ikke dokumentasjon på arbeidet.

6. Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken?
Svar: Ja.

7. Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Fuktinntrenging ved mye nedbør. Drenering foretatt for en del år siden.

8. Er det utført arbeid med drenering?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Gravd ut drenering - Lagt på knotteplast. Usikker på tidspunkt. Usikker på hvem som utførte arbeidet. Selger har ikke dokumentasjon på arbeidet.

13. Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Nytt arbeid ca. år 2 000. Utført av faglært, usikker på hvem og omfanget av arbeidet. Har ikke dokumentasjon på jobben. Ellers ny stoppekran i 2024.

17. Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Noe setninger ved tidens tann - Ikke utbedrert.

18. Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Avdekket brannmur i kjøkken. Tettet feieluke i kjeller. Alt i henhold til brannforskrift 2023.

19. Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Noe spor i ene stuegulv.

21. Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen?
Svar: Ja.
Beskrivelse: I kjeller - generell aldring.

Selger har tegnet boligselgerforsikring fra Gjensidige, avtalenummer 93695647.
Produktnummer: 64C74A96-2F9D-46D1-99EE-0A762231650E