Urevannet

Kjørkleiv - Strånnebakkveien

Prisantydning
1 850 000 kr
Omkostninger
47 420 kr
Totalpris
1 897 420 kr
Formuesverdi
135 523 kr
Kommunale avgifter
4 403 kr /
Byggeår
1880
P-rom
51 ㎡
Bruksareal
51 ㎡
Tomteareal
4 745 ㎡
Antall soverom
1
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Idyllisk beliggende fritidseiendom med uthus.

Om eiendommen

Standard

Boligen holder en gjennomgående eldre standard.
Innvendig er det gulv av furu og malte per. Veggene har tapet, trepanel og malte plater. Innvendige tak har trepanel og åpent malt
bjelkelag.
Eldre bad med behov for renovering. Gulv har belegg og vegger er tapetsert. Innredet med badersominnredning, toalett, opplegg for vaskemaskin og dusjkabinett.
Kjøkkeninnredning med glatte fronter. Benkeplate i laminat. Enkeltstående hvitevarer.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 51 kvm, Bruksareal: 51 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 51 m²
P-rom inkl: gang m/trapp, stue, kjøkken, bad/vaskerom og soverom.

Kommentar
Arealberegning er basert på egen oppmåling på stedet.
Innredet loft har ikke måleverdig areal.

Det forligger ikke tegninger.

Krav for rom til varig opphold.
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja.
Det er lav takhøyde i boligens 1. etg., i gammel del målt til ca. 1,86-1,92 m. under åpent bjelkelag (hovedsakelig over 60 cm mellom bjelker), og ca. 2,00-2,05 m til underside av gulvbord over bjelkelag. I tilbygget del er takhøyde målt til ca. 2,12-2,14 m.
Et vindu på loft mangler barnesikring.

Uthus.:
Bra: 47 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 47 m²
S-rom inkl.:  boder og garasje/lager.

Kommentar
Arealberegning er basert på egen oppmåling på stedet. Ett rom i 1. etg. har ikke måleverdig areal pga. lav takhøyde.
Areal på mesanin er ikke oppmålt, da her var lagret store mengder materialer og annet løsøre. Det var heller ikke trapp opp til mesanin.
Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av rom/bygningskonstruksjoner.
Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig.
Faktisk areal kan avvike fra oppgitt areal, da grunnmur delvis er av naturstein med variabel tykkelse og ujevn innvendig linje langs gulv. I tillegg
var det lagret store mengder løsøre langs innside av grunnmur, som gjorde nøyaktig oppmåling noe vanskelig.

Det foreligger ikke tegninger.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1880 i følge Farsund kommune.

Påkostning og modernisering

Fritidsbolig:
Bygning trolig oppført på slutten av 1800-tallet, bestående av innredet 1. etg. samt et innredet loft (som ikke har måleverdig areal og derav heller ikke godkjente oppholdsrom). Det er i tillegg en krypkjeller, som ved befaring var avlåst og derav ikke tilgjengelig for kontroll. Boligen er trolig tilbygget en gang på 1990-tallet. Boligen holder en til dels enkel standard på overflater, innredninger og utstyr. Det kan for øvrig nevnes at det er nyere taktekking og takrenner. Det bør også nevnes at våtrom står foran en totalrenovering.

Uthus:
Bygning oppført i samme periode som bolig, og senere renovert i 1982. Bygningen holder en enkel standard, og har en del utvendig etterslep på vedlikehold.

Oppvarming

Ved og elektrisk.
Vedovn og varmepumpe i gangen. Åpen peis i stuen.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Sefrakminne: 1003 10 126 - Våningshus, Åsen, 'odden', Aasen 1875-1899
Tilbygg/ombygging: Vinduer 1979, peis i stue ca. 1969, fra kjøkken. 1990 tak, s hingel. Tilbygg ca. 15 år siden nytt. Kledn. Ca. 1982

Sefrakminne: 1003 10 127 - Låve, Åsen, 'odden', Aasen 1875-1899
Tidligere funksjon: 2 kyr, sauer, høns, kaniner
Tilbygg/ombygging: 1982 støpt gulv og oppfikset totalt

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 30.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 (store eller alvorlige avvik)

Utvendig > Nedløp og beslag - 2
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.

Innvendig > Krypkjeller
Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig.
Det er påvist andre avvik:
Krypkjeller var kun tilgjengelig for inspeksjon via luke i stuegulv, men det var her ikke mulig å komme ned i kjeller pga. installasjoner like under lukeåpning. I tillegg var ytterdør til krypkjeller låst, og det var ikke nøkkel tilgjengelig.
Dels åpent bjelkelag ved kryperom under våtrom, hvor isolasjon i bjelkelag kommer til syne. Risiko for skjult skade.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Det er ikke montert rekkverk.
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
Det er påvist andre avvik:
Trappen er svært bratt.
På loft mangler det rekkverk rundt trappeåpning.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet.
Det er påvist utette rørgjennomføringer i våtsone.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er påvist andre avvik:
Stoppekran er ikke lokalisert eller tilgjengelig.
Misfarget vannledninger, kan tyde på dårlig vannkvalitet.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Brannslukkingsapparat. Røykvarslere.

Konstruksjoner som ikke er undersøkt
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

TG2 (avvik som kan kreve tiltak)

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng.
Det er påvist andre avvik:
Det er ført en vann-/hageslange ut gjennom yttervegg/kledning. Risiko for at skadedyr her kan ta seg inn. Risiko for skjult skade.
Kledning og belistning er stedvis noe oppsprukket/slitt.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Det er påvist andre avvik:
Dels løsnet, samt slitte tresprosser utvendig.

Utvendig > Dører - 2
Det er påvist andre avvik:
Ytterdør har noe malingslitasje utvendig, samt skade på beslag under dørterskel.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.

Innvendig > Overflater
Det er påvist andre avvik:
Manglende belistning, samt misfarget hjørner på vegg i soverom 1. etg.
Rester av byggskum på gulv-/veggoverflate i et loftsrom.
Noe slitasje/misfarging på gulv i gang 1. etg.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Noe skakt gulv i gang 1. etg. og på loft.
Stedvis gulvknirk.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Pipevanger er ikke synlige.
Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe.
Det er registrert små riss i pipepuss på loft.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Noe vindskjev dør på loft.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
Det er registrert knirk i gulvet.
Det er påvist andre avvik:
Det er ikke montert gulvsluk i rommet.
Det ble stedvis registrert høye fuktvariasjoner i gulv, bl.a. inntil toalett hvor gulvbelegg dels var løsnet/bulket.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning - Bad/vaskerom
Det er påvist skader på innredning.
Det er påvist andre avvik:
Demontert sisternelokk på toalett. Defekt skylling på wc.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom
Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad/vaskerom
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
Det er registrert symptom på fuktskader.
Det er ikke montert gulvsluk i rommet, kun et hull i gulv ved gjennomføring av avløp fra dusj. Det ble  registrert høye fuktvariasjoner i gulvoverflate rundt denne gjennomføringen. Risiko for skjult skade.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
Det er påvist andre avvik:
Det er mye hakk/merker på fronter.
Det er et større hull i benkeplate.
Det mangler sokkelfront under kjøkkeninnredning.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er påvist andre avvik:
Det er dårlig sug/avtrekk fra ventilator.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
Det er påvist andre avvik:
Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger.
Avløpsrør som kommer ned gjennom gulv under våtrom, er fraglidd ved skjøt på avløp.
Det synes å mangle blendelokk ved en forgrening på avløp i kryperom under våtrom. Uvisst om dette er tiltenkt som lufting av avløpsanlegg.
Mangelfull klamring av avløpsrør under bygning.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.
Varmepumpe ble forsøkt startet fra fjernkontroll, men virket da ikke.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist andre avvik:
Varmtvannstank står montert i krypkjeller, hvor det ikke er tilkomst for kontroll.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Det er påvist andre avvik:
Innvendige forhold kunne ikke vurderes pga. manglende tilkomst til kjeller (låst ytterdør og nøkkel ikke tilgjengelig).

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er påvist andre avvik:
Deler av grunnmur er ikke synlig for kontroll utvendig.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Gå til side
Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten
på brønnvannet.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Stavanger: Ta av til Farsund etter Fedabroen. Ta til høyre til Lista (før man kommer til Åpta) og følg grusveien innover. Ta så til høyre ved Urvannet/Urdevatnet og eiendommen er skiltet med salgsskilt fra Sørmegleren.

Fra Farsund kjør Fv 465 mot Vanse. Ta til høyre inn på Åptaveien mot Stavanger og følg 14 km. Ta til venstre mot Lista og følg grusveien innover. Ta så til høyre ved Urvannet/Urdevatnet og eiendommen er skiltet med salgsskilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Hytten ligger i landlige og naturskjønne omgivelser like ved Urevann/Urdevatnet. Kort vei til Åpta og ca. 20 minutters kjøring til Farsund sentrum. Badeplass rett ved eiendommen.

Tomt

Areal: 4 745 kvm, Eierform: Eiet tomt
Naturtomt med enkel opparbeidelse. Tomten grenser ned til et lite tjønn.

Parkering

På egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Det foreligger ikke tegninger i kommunens arkiv. Megler har dermed begrenset mulighet til å sjekke faktisk utførelse mot opprinnelig godkjenning. Eiendommer fra denne tidsalderen har sjeldent tegninger i kommunens arkiv. Påbygg etc. som er gjort i senere tid ligger det heller ikke tegninger/godkjenninger på.

Det foreligger ikke pr. dd. noe pålegg fra kommunen vedr. eiendommen.

Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til friluftsområde, tilhører reguleringsplan Åsen - gnr 156 bnr. 3 og 5, datert 31.03.2009. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Avløp: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig eller privat nett.
Eiendommen har eldre septiktank. Anlegget er fra 50-tallet i følge hjemmelshaver. Anlegget er ikke registrert i kommunens arkiv.
Vann: Privat fra brønn. Brønnen ligger på egen eiendom. Vannkvalitet er ikke sjekket.
Utslippstillatelse foreligger ikke.
Vei: Eiendommen er tilknyttet privat vei. Kostnader for bruk og vedlikehold må påregnes.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Dagboknr.: 108023 Tinglyst: 30.06.2005 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om båtplass
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om benyttelse
Bestemmelse om vannrett.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Boligen ligger i et område med moderat- til lav radonaktsomhetsgrad iflg. geokart.

Energiattest

Det er ingen krav til energiattest ved tvangssalg.

Odel

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,-)) 47 420,- (Omkostninger totalt) 1 897 420,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 4 403 Beløpet innbefatter hytterenovasjon, eiendomsskatt og feie- og branntilsynsavgift pr. 2021.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 1562,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Kr. 135 523,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kjørkleiv - Strånnebakkveien, Gnr. 156 Bnr. 11 i Farsund kommune.

Boligtype

Fritidseiendom

Eierform

Selveier

Selger

Agder Tingrett

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Det er ingen krav til løsøre ved tvangssalg.

I låven er det diverse som tilhører et jaktlag, som vil bli tatt ut av eiendommen før overtagelse. Dette gjelder hammock, benk og båter også.

Boligselgerforsikring

Eier kan ikke tegne boligselgerforsikring ved tvangssalg.

Boligkjøperforsikring

Kjøper kan ikke tegne HELP boligkjøperforsikring ved tvangssalg.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtagelse kan allikevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Klargjøring før overtagelse

Det gjøres oppmerksom på at boligen ikke blir ryddet og rengjort før overtagelse. Oppgjørsdag/overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(eiendomsmegler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt  oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtakelsen kan likevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Tvangssalg

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten. Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26.juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg. Kjøperen har begrenset adgang til å påberope mangler. Det vil ikke bli skrevet kjøpekontrakt. Budet, dersom det blir stadfestet av Tingretten tjener som kontraktsdokument. Tingretten kan når som helst endre sin beslutning om tvangssalg ved medhjelper og trekke tilbake oppdraget.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Det gjelder spesielle regler for budgivning, jfr. Tvangfullbyrdelsesloven § 11-26. Budskjema ligger vedlagt og rådgivning fås hos Sørmegleren.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er under tvangssalg og oppdraget er gitt av Tingretten. I denne forbindelse er det viktig for en kjøper å være oppmerksom på at han har begrenset adgang til å påberope seg feil og mangler ved eiendommen. Eiendommen bør derfor befares sammen med en bygningskyndig. Det gjøres videre oppmerksom på at det gjelder spesielle regler for budgiving, overtakelse og utgifter som kan påløpe for kjøper. Disse vil du få opplyst ved henvendelse Sørmegleren. Henviser forøvrig til lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 kap. 11 og 12.

Lovverk

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er under tvangssalg og oppdraget er gitt av tingretten. I denne forbindelse er det viktig for en kjøper å være oppmerksom på at han har begrenset adgang til å påberope seg feil og mangler ved eiendommen. Eiendommen bør derfor befares sammen med en bygningskyndig. Det gjøres videre oppmerksom på at det gjelder spesielle regler for budgivning, overtakelse og utgifter som kan påbeløpe for kjøper. Disse vil du få opplyst ved henvendelse Sørmegleren. Henviser forøvrig til lov om tvangsfullbyrdelse av 26.juni 1992 kap. 11 og 12. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-21-0179

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside sormegleren.no/61-21-0179. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Når det gjelder meglers vederlag er det regulert ved forskrift ved medhjelper §3-3.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3055710