Konsmo Sentrum

Kjørkeheiveien 9

Prisantydning
1 500 000 kr
Omkostninger
54 500 kr
Totalpris
1 554 500 kr
Formuesverdi
545 962 kr
Formuesverdi sekundær
2 074 655 kr
Byggeår
1968
Internt bruksareal (BRA‑i)
257 ㎡
Bruksareal
257 ㎡
Tomteareal
422 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Innholdsrik enebolig sentralt i Konsmo.

Om eiendommen

Oppvarming

Vedovn i stuen. For øvrig elektrisk oppvarming. Peisen i stuen er ikke i bruk.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagte situasjonskart.

Barnehage, skole og fritid

Barnehage og barneskole på Helle, ca 1 km fra eiendommen. Flott idrettsanlegg m/flerbrukshall ligger også på Helle. Flott Frisbeegolfbane et par tre hundre meter fra eiendommen.

Skolekrets

Konsmo/Helle.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til i Konsmo. Her er det gode solforhold og kort avstand til blant annet butikk, bensinstasjon, skole og idrettsanlegg m/flerbrukshall.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Foreligger ikke iflg. Lyngdal kommune. På generell basis opplyses det om at dette ikke er uvanlig på boliger oppført på 1960 tallet.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolligbebyggelse/grøntareal , tilhører reguleringsplan "områderegulering for Konsmo", datert 21.10.2014. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

1911/900089-1/39 20.05.1911 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE

1935/900239-1/39 09.09.1935 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om
telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.

1970/841-2/39 16.05.1970 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 4225 GNR: 428 BNR: 63
Bestemmelse om veg
Overført fra: KNR: 1027 GNR: 28 BNR: 78

1970/2262-1/39 09.11.1970 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om bebyggelse
Vegvesenets betingelser vedtatt

Kommentar Bo/Driveplikt

Det er ikke boplikt i Lyngdal kommune.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 37.500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 54.500,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Området er en del av et etablert boligområde bestående av eneboliger i kombinasjon med noen rekkehus/flermannsboliger.

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Mangler data den 24.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig beliggende i sentrum av Konsmo. Området tilbyr nærhet til skole, barnehage, turområder samt kollektivtransport b.l.a. Romslig og attraktiv bolig med fint potensiale som er oppført i 1968. Av nyere overflater neves det flere laminat gulver, loftsetasjen rom samt bad fra 2011 b.la. Øvrige overflater på boligen både innvendig og utvendig fremstår av noe eldre dato samt stedvis fra byggeåret og man vil måtte påregne noe moderniseringer/vedlikehold av overflatene. Det er registrert enkelte konstruksjoner som er gitt TG 2 og TG 3, da dette blant annet er
forhold hvor utførelse avviker fra standardens krav (NS3600), og ikke nødvendigvis har skader eller feil som tilsier at umiddelbare tiltak er nødvendig. Samtidig er det enkelte av forholdene som blant annet påvirker sikkerhet i bruk og vannskadesikkerhet, og hvor det anbefales at tiltak utføres. Deler av avvikene er enkelt beskrevet nedenfor og blir ytterlige kommentert i rapport:

 Følgende avvik har fått TG3: 

 - Drenering er svekket og rom under terreng har avvik.
Oppsummering: Dreneringen fungerer ikke som tiltenkt. Det er tydelige tegn på fukt og skader i kjelleren. For videre omtale se "rom under terreng"
Anbefalte tiltak:
Kjeller bør holdes under observasjon. Lagring av varer bør unngås og god utlufting ivaretas. Drenering må skiftes ved ønske om tørrere kjeller. Taknedløp bør etableres med utkast sammen med godt fall på terreng, eller ført i et lukket avløpsanlegg, slik at takvannet kontrollert blir ført bort fra bygningen. For videre omtale se "rom under terreng"
Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000.
Rom under terreng:
Kjeller Oppsummering: Dreneringen er svekket og det registreres fukt og mineralutslag (salt/kalkutslag) i overflater, som indikerer at det er en fuktgjennomgang i grunnmur. Dette er ikke uvanlig for for boligen fra denne tidsperioden da kjellergulv og fundamenter ligger etablert uten spesiell fuktsikring mot grunnmasser. Kjelleren egner seg ikke for innredning med organiske materialer, og bør kun benyttes med fritt eksponerte murflater, for å ivareta best mulig vilkår for uttørking.
Anbefalte tiltak:
Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Kjelleren må ha mest mulig åpne murkonstruksjoner med god utlufting og lagring av fuktømfintlig utstyr anbefales ikke. Fuktsikringstiltak må påregnes om ønske om tørrere kjeller, se punkt drenering for kostnad utbedring drenering.
Utbedringskostnader: Ingen umiddelbar kostnad

- Trapper mangler rekkverk.
Oppsummering: TG3 gis etter krav da begge de støpte trappene mangler rekkverk. - Av øvrige avvik registreres lave rekkverk mot dagens krav på 1m. - Hull i betong trapp kjeller, sluk må og holdes fri fra smuss her. - Støpt veranda har en større sprekk i seg.
Anbefalte tiltak:
Rekkverk må monteres iht. krav. Kostnad gitt dette. For å lukke avviket må høyden på rekkverk allerede anlagt heves til dagens krav på 100 cm. Overflatebehandling må påregnes. Ved fjerning av oljetank lag ny veranda hvor støpt.
Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000

- Vinduer/dører med avvik.
Oppsummering: TG3 gis takvinduet som har en pågående mindre lekkasje. Videre ble det mellom to av de store stuevinduer mot kjøkken også registrert fukt innvendig, vinduer ut fra veranda har og noe mindre fukt/råteskader.
Øvrige vinduer har og flere avvik ved:
- Flere vinduer vil ikke åpnes eller tar imot karmer.
- Registrert ett par sprukkne glass i kjellervinduer samt ett punktert/kondenserer.
- Dører tar imot karmer.
- Flass/kondensmerker og stedvis bruksslitasje på dører/vinduer.
- Verandadør 2004 gliper og er utett.
- Defekte pakninger m.m.
- Alder vinduer/dører.
Anbefalte tiltak:
Utskifting av vinduer med skade må påregnes. Gjennomgang av alle de andre vinduer/dører må påregnes og det må taes høyde for overflatebehandlinger, justeringer og smøringer. På sikt vil og de eldre vinduer/dører måtte påregnes skiftet.
Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000.

- Taktekking med dets konstruksjoner, beslag/nedløp, loft konstruksjon med avvik, ny tekking må påregnes.
Loft (konstruksjonsoppbygging) Oppsummering: Øverste loftet er i sin helhet funnet i bra stand ut ifra alder på befaring men TG3 settes etter krav da da det er påvist en mindre lekkasje fra luftehatten ved pipen. Videre er det tegn til spor av veps og muselort. Det mangler og vind/dampsperre mot varm sone. Isoleringen ligger stedvis imot bordtaket og ventilering av konstruksjonen blir noe svekket. Det er og noen sverteskjolder på undertaket, yttervegger samt kloakk/ventileringsrørene må skiftes da har hull og er av eldre dato med merkbar kloakklukt. Se og punkt taktekking, ventilering og avløpsrør for mer.
Anbefalte tiltak:
Lufting/ventilering bør forbedres ved å anlegge 5cm spalte mot undertaket om det ikke etableres diffusjonsåpen duk ved ny tekking. Videre må man gå over flueduker i gesimser samt ventiler grunnet spor av veps. Lekkasjen rundt luftehatten må holdes under oppsyn frem til ny tekking. Videre anbefales det å etablere damp/vindsperre mot varm sone. Kloakk/ventilasjonsrør må skiftes.
Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000.

Renner og nedløp Oppsummering:
Det registreres sprekker og skader og takrenner/nedløp med dets beslag må påregnes skiftet ved ny tekking.
Anbefalte tiltak:
Utskifting av takrenner/nedløp/beslag må påregnes ved omlegging tekking. Normalt vedlikehold frem til den tid.
Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000.

Taktekking Oppsummering: Taktekking er fra byggeåret, det er påvist pågående lekkasjer rundt luftehatt og takvindu og med tanke på alder er det risiko for at flere lekkasjer kan oppstå.
Anbefalte tiltak:
Taktekkingen nå oppgraderes med dets renner/nedløp og beslag. Det bør da anlegges takutstikk da konstruksjonen med vannbord rett på kledning er en risikokonstruksjon. Diffusjonsåpen undertekking bør vurderes, hør med fagkyndig.
Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000.

- Ildsted må kontrolleres og oljetank må påregnes sanert.
Oppsummering: Vedovnen i stuen har sprekk i ildstein, videre er det sprekk i pipens puss her samt deler er ikke synlige. Alle 4 sider synlige skal være tilgjengelige på teglpipe. Videre mangler peisen spjeldet/srutskjoldet samt opplyses til å ikke være i bruk. Pipa er og en eldre teglsteinspipe. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering.
Anbefalte tiltak:
Med bakgrunn i påviste avvik og for en vurdering av eventuelle tiltak må en ytterligere kontroll av pipa/ildsteder utføres av brann- og feiervesen. Kostnad er gitt sjablongmessig kontroll samt installering stålrør og anskaffelse ildstein. Kostnader vil kunne påkomme.
Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000.

- Kjøkkenviften bråker.
Oppsummering av avtrekk: Viften bråker samt front deksel er knekt. Anbefalte tiltak avtrekk. Viften må påregnes skiftet.
Utbedringskostnader ventilasjon: Under 10 000.

Varmesentral
Oppsummering: TG3 gis da det er etablert en oljetank på eiendommen, denne måp ette krav saneres. TG2 gi varmepumpen fra 2008 som har en forventet levetid på en varmepumpe er ca 12 - 15 år. Med bakgrunn i alder vil det være risiko for feil på anlegget, eller at anlegget ikke fungerer optimalt, og som krever utbedring/utskifting.
Anbefalte tiltak:
Sanering /fjerning av oljetank må foretas. Tanken er plassert under støpt veranda vaskerom/soverom. For lengst mulig levetid er det viktig med jevnlig service og vedlikehold. Med service vil man kunne avdekke eventuelle problemer tidlig og gjøre nødvendige utbedringer før de eskalerer. Dersom service ikke gjøres ofte nok, er dette hovedårsak til havari på pumper da feil gassmengde ikke blir oppdaget før kompressor ryker.
Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000

- Vaskerommet fungerer til bruken men belegget er av eldre dato.
Våtrom: Vaskerom Oppsummering: Vaskerommet fungerer fint til bruken men TG3 er satt da rommets overflater med belegg som tettesjikt har oppnådd en betydelig alder samt har stedvise sprekker. Av øvrige avvik registreres det manglende elektrisk vifte selv om naturlig ventilering var godkjent på oppføringsåret. De mangler og tilluft i rommet. Videre grunnet tapet på veggflater mangler vasken sprutsikker overflate samt rør gjennomføringer er ikke tilfredsstillende tettet. Hulltaking ble ikke utført da rommet ikke har en videre brukssone. Søkt med fuktindikator viser ingen tegn til fukt fra kjeller og tilstøtende rom samt overflater på vaskerommet. For øvrig faller det noe ned mot sluk og oppkanter ved dører vurderes tilfredsstillende ut ifra bruken. Rommet er innredet med opplegg for vaskemaskin, utslagsvask og øvrig innredning. Ventilert med ventil u tak samt tilluft. Rommet har belegg på gulv, tapet/malte flater vegger.
Anbefalte tiltak:
Etter krav må rommet påregnes renovert grunnet oppnådd alder på overflater. Rommet fungerer for øvrig fint til bruken.
Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000.

Følgende avvik har fått TG2:
- Grunnmur og yttervegger har avvik ut ifra alder.
- Etasjeskillet, trapp, kjøkken, wc-rom med avvik etter krav/alder.
- VVS opplegget samt El-anlegget grunnet oppnådd alder på deler.
- Diverse overflater har noen mangler.
- Badet har avvik mot krav b.l.a.

Øvrige viktige opplysninger for deg som kjøper kan være:
- Romslig enebolig med potensiale.
- Loftet har mulighet for utbygging.
- Oppvarming med vedovn, varmekabler samt varmepumpe.
- Sentral beliggenhet på Konsmo.

Tiltak etter byggeår:
2004 - Terrasse/veranda ca. 2004. - Varmepumpe installert 2008. Service utført i 2014. Bad ble modernisert 2011. Laminatgulv og en del malearbeider innvending 2012. Liggende kledning på noen fasader nord-øst 2012. - Mye nytt rør i rør system. 2018. Etterisolert og pusset opp loft 2020. Eier opplyser.
Det er ikke fremlagt dokumentasjon fra håndverker.

Lovlighet.
Dagens bruk av boligen er ikke i samsvar med byggegodkjente tegninger. Det foreligger tegninger fra 1992 da boligen ble søkt på med to kvister som ikke er blitt utført. Disse stemmer ikke helt med dagens bruk i forhold rominndeling men rommene er betegnet som oppholdsrom og boligens romfordeling pr dags dato vurderes tilfredsstillende i forhold hoveddeler/tilleggsdel. Avviket er at loftets trapp er noe smal for rømning, trappen skulle vært bredere eller det skulle har vært en annen mulighet for rømning i etasjen utenom vinduet på soverommet. Slik det er nå vil soverommet ved ett evnt. tilsyn frafalle. Fasademessig er det foretatt noen mindre endringer med vinduer som er skiftet til dører og motsatt. Veranda stuen er og satt opp. For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Det er ikke fremlagt ferdigattest / midlertidig brukstillatelse. Det er ikke fremlagt noen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Boligen er byggemeldt og søkt før 1 .januar 1998. Det vil ikke bli mulig å få utstedt ferdigattest. Er bygget i henhold til opprinnelig godkjenning, er bygget lovlig i bruk. Det er avvik på krav til rømning, dagslysforhold eller takhøyde under 2 meter. Det er ikke etablert tilfredsstillende rømningsvei etter dagens krav loftsetasjen da trappen er for smal. Ved tilsyn vil man kunne måtte utvide trappen til 90cm for godkjent rømningsvei loft. Det er ikke etablert brannslukkingsutstyr og/eller røykvarsler i boligen iht. forskrift. Gjennomgang av opplegget må påregnes inkl. 6 kg slukkninsgapparat som må påregnes nytt.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Alle hvitevarene på kjøkkenet medfølger. I tillegg medfølger vaskemaskinen på vaskerommet.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

1911/900089-1/39 20.05.1911 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE

1935/900239-1/39 09.09.1935 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om
telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.

1970/841-2/39 16.05.1970 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 4225 GNR: 428 BNR: 63
Bestemmelse om veg
Overført fra: KNR: 1027 GNR: 28 BNR: 78

1970/2262-1/39 09.11.1970 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om bebyggelse
Vegvesenets betingelser vedtatt

Info kommunale avgifter

Beløpet dekker faste gebyrer: Vann (1628,-) Avløp (2041,-), Branntilsyn/Feiing (415,-) og renovasjon grunnbeløp (973,-) og renovasjonsgebyr pr bolig (3608,-). I tillegg kommer forbruk vann/avløp iflg. måler med hhv kr 21,08 m3 og kr 28,70 m3.

Byggemåte

Plate på mark, Grunnmur m/kjeller. Vinduer/dører med koblede enkle glass, enkle glass, isoler og 2-lags glass. Innerdører slette. Liggende kledning, Stående kledning. Delvis innredet /kaldtloft. Saltak. Takstein. Etasjeskille: Støpt gulv på grunn, Trebjelkelag.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Våtrom
1. Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja.
Beskriv feilen og omfanget: Lekkasje i baderomsvegg i juni 2011
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 2.1.2 Årstall: 2011.
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Badet ble renovert juli 2011. Ny vegg til tilstøtende soverom. Nytt flilagt gulv m/varmekabler. Nytt dusjkabinett og toalett. Dette ble gjort ett år før vi overtok så jeg vet ikke mer om hvem som gjorde det. Dette var en forsikringssak.
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Gjensidige forsikring
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

Tak, yttervegg og fasade
3. Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja.
Beskriv feilen og omfanget: En taksten hadde flyttet seg og det var hull i den, dette medførte lekkasje ned bak soveromsvegg på loftet i kottet. Det ble oppdaget og reparert ved å bytte takstein.

Kjeller
6. Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken? Ja.
7 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? Ja.
Beskriv omfanget: Det har vært noen fuktmerker, det er drenert på utsiden mot butikken i forbindelse med bygging av ny rundkjøring.

Rør
12. Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja.
Vannlekkasje på vaskerom.
13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja.
13.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 13.1.2 Årstall: 2018.
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
13.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Lagt rør i rør på det meste av innvendige rør, kan sees i taket på kjelleren.
13.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Hjorteland Rørlegger
13.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

Ventilasjon og oppvarming
14 Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen? Ja.
Beskriv tilstanden og om tanken er tømt/sanert eller fylt igjen? Kjenner ikke til det.

Skjevheter og sprekker
18. Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? 2 Ja.
Beskriv feilen eller endringen: Montert ny pipehatt på pipen i 2012.

Planer og godkjenninger
28. Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? Ja.
Beskriv nærmere hvilke forhold: Det er bygget ny rundkjøring som er plassert nesten inntil husveggen. I forbindelse med dette, er det drenert og lagt ned nye avløpskummer på flere steder utenfor. Det er gjort endringer på eiendommen og foretatt ett makebytte med fylkeskommunen, noe som gjør at det det ble mer parkeringsplass utenfor.

Andre opplysninger:
28. Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? Ja.
Beskriv nærmere hvilke forhold: Det er bygget ny rundkjøring som er plassert nesten inntil husveggen. I forbindelse med dette, er det drenert og lagt ned nye avløpskummer på flere steder utenfor. Det er gjort endringer på eiendommen og foretatt ett makebytte med fylkeskommunen, noe som gjør at det det ble mer parkeringsplass utenfor.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 3DB51380-76AC-4D90-8784-6C305D0F35D6