Byglandsfjord

Kjøpmannsgata 8, 10, 12 og 14

Prisantydning
1 690 000 kr
Omkostninger
58 120 kr
Totalpris
1 748 120 kr
Kommunale avgifter
16 669 kr / år
Byggeår
1983
P-rom
256 ㎡
Bruksareal
296 ㎡
Tomteareal
1 296 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Om eiendommen

2 hele vertikaldelte tomannsboliger midt i Byglandsfjord - nærhet til fjorden, butikk og oppvekstsenter

Om eiendommen

Innhold

Eiendommen inneholder 2 tomannsboliger, 4 boenheter. Hver leilighet inneholder vindfang, hall, bad/vaskerom, kjøkken og stue. Det medfølger også en innvendig bod og en utvendig bod. Det er en liten terrasse til hver leilighet ved inngangspartiet.

Standard

Boligene er oppført i 1983 og er tilrettelagt for livsløpsstandard. Leilighetene ble frem til 2010 brukt som aldersbolig. Det har etter dette vært litt tilfeldig beboelse, og flere leiligheter har ofte stått tomme over lengre tid. Det må påregnes oppgraderinger og generelt vedlikehold av tomannsboligene. Det eldre kjøkkeninnredning i nummer 8 og 10. Det er satt inn nyere kjøkkeninnredning i nummer 12 og 14 rundt 2016/2017. Bad i alle leiligheter må renoveres. Det er utført overflatebehandling i alle rom med unntak av bad i nummer 12 og 14.

Alle leilighetene har ett soverom. Det er vedovn i alle stuer. Bad er innredet med toalett, vask og dusjhjørne.

Arealer med beskrivelse

Bolig Kjøpmannsgata 8: Bra: 74 m² - P-rom: 64 m² - S-rom: 10 m²
Bolig Kjøpmannsgata 10: Bra: 74 m² - P-rom: 64 m² - S-rom: 10 m²
Bolig Kjøpmannsgata 12: Bra: 74 m² - P-rom: 64 m² - S-rom: 10 m²
Bolig Kjøpmannsgata 14: : Bra: 74 m² - P-rom: 64 m² - S-rom: 10 m²

P-rom inkluderer: 8: Vindfang, hall, bad/vaskerom, soverom, kjøkken og stue. 10: Vindfang, hall, bad/vaskerom, soverom, kjøkken og stue. 12: Vindfang, hall, bad/vaskerom, soverom, kjøkken og stue. 14: Vindfang, hall, bad/vaskerom, soverom, kjøkken og stue.
S-rom inkluderer: 8: Utvendig bod og bod. 10: Utvendig bod og bod. 12: Utvendig bod og bod. 14: Utvendig bod og bod.

Det foreligger en godkjent tegning av leilighet. Denne stemmer med dagens planløsning. Dette er den eneste tegningen kommunen finner i sine arkiv. Det er usikkert om denne tegningen gjelder for alle leilighetene eller om den kun gjelder for en leilighet. Det står ikke spesifisert i tegning. Ferdigattesten gjelder for alle 4 leilighetene.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1983 ifølge Bygland kommune.

Grunnmurer av pussede murblokker. Støpt plate mot grunnen. Yttervegger av isolert trekonstruksjon, vindtetting av asfaltplater, kledd utvendig med malte stående under og over bord. Tak av saltak form av trekonstruksjon med kaldt kryploft, tekket med takbord , asfaltpapp og takstein. Se forøvrig tilstandsrapport.

Oppvarming

Elektrisk og ved. Vedovn i alle leilighetene. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eiendommen er forsikret i Waco (felles kommunal forsikring gjennom Waco). Forsikringspremie pr år utgjør kr. 3 115,-.
Selger opplyser om et årlig strømforbruk på 15 000 kwh. Dette vil variere med bruken av boligene. Flere av boligene har stått tomme.

Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Odd Kjell Skjørli den 28.05.22 og 31.05.2022 og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Konklusjon Kjøpmannsgata 8: Leilighet i vertikaldelt tomannsbolig. Felles tun og parkering med annen kommunal tomannsbolig. Kommunal bolig tilrettelagt for livsløpsstandard. Utvendige flater fra byggeår med manglende vedlikehold. Her må renovering påregnes. Innvendige flater fra byggeår med normal slitasje og vedlikehold. Kjøkken innredninger og utstyr er eldre og utdatert. Fornyelse av kjøkken og utstyr må påberegnes. Elektrisk anlegg fra byggeår, dette må påregnes oppgradert. Varmtvannstank må fornyes. Bad/vaskerom med eldre overflater og sanitær som er passert forventet levetid. Full renovering av bad/vaskerom må påregnes. Vann og avløpsrør må påregnes oppgradert om ikke for lang tid. Se ellers de enkelte postene i rapporten og kommentar avvik bakerst i rapporten.

Konklusjon Kjøpmannsgata 10: Leilighet i vertikaldelt tomannsbolig. Felles tun og parkering med annen kommunal tomannsbolig. Kommunal bolig tilrettelagt for livsløpsstandard. Det opplyses om at leilighetene ble frem til 2010 brukt som aldersbolig. Etter denne tid har det vært litt tilfeldig beboelse, og flere leiligheter har ofte stått tomme over lengre tid. Utvendige flater og dør/vindu fra byggeår med manglende vedlikehold. Her må renovering påregnes. Innvendige flater fra byggeår med normal slitasje og vedlikehold. Kjøkken innredninger og utstyr er eldre og utdatert. Det nevnes likevel nyere ventilator enn byggeår og vask og armatur av nyere årgang. Fornyelse av kjøkken og utstyr må påberegnes. Elektrisk anlegg fra byggeår, dette må påregnes oppgradert. Varmtvannstank lekker og må fornyes. Bad/vaskerom med eldre overflater og sanitær som er passert forventet levetid. Veggplater her må fornyes. Full renovering av bad/vaskerom må påregnes. Vann og avløpsrør må påregnes oppgradert om ikke for lang tid. Se ellers de enkelte postene i rapporten og kommentar avvik bakerst i rapporten.

Konklusjon Kjøpmannsgata 12: Leilighet i vertikaldelt tomannsbolig. Felles tun og parkering med annen kommunal tomannsbolig. Kommunal bolig tilrettelagt for livsløpsstandard. Det opplyses om at leilighetene ble frem til 2010 brukt som aldersbolig. Etter denne tid har det vært litt tilfeldig beboelse, og flere leiligheter har ofte stått tomme over lengre tid. Utvendige flater og dør/vindu fra byggeår med manglende vedlikehold. Her må renovering påregnes. Innvendige flater overflaterenovert fra 2016/2017, eksklusiv bad/vaskerom. Kjøkken innredninger og utstyr er fra 2016/2017. Elektrisk anlegg trolig oppgradert i 2016/2017 men kan ikke bekreftes. Varmtvannstank fra 2016. Bad/vaskerom med eldre overflater og sanitær som er passert forventet levetid. Det må påregnes full renovering av bad/vaskerom. Vann og avløpsrør må påregnes oppgradert om ikke for lang tid. Se ellers de enkelte postene i rapporten og kommentar avvik bakerst i rapporten.

Konklusjon Kjøpmannsgata 14: Leilighet i vertikaldelt tomannsbolig. Felles tun og parkering med annen kommunal tomannsbolig. Kommunal bolig tilrettelagt for livsløpsstandard. Det opplyses om at leilighetene ble frem til 2010 brukt som aldersbolig. Etter denne tid har det vært litt tilfeldig beboelse, og flere leiligheter har ofte stått tomme over lengre tid. Utvendige flater og dør/vindu fra byggeår med manglende vedlikehold. Her må renovering påregnes. Innvendige flater overflaterenovert fra 2016/2017, eksklusiv bad/vaskerom. Kjøkken innredninger og utstyr er fra 2016/2017. Elektrisk anlegg trolig oppgradert i 2016/2017 men kan ikke bekreftes. Varmtvannstank fra 2016. Bad/vaskerom med eldre overflater og sanitær som er passert forventet levetid. Det må påregnes full renovering av bad/vaskerom. Vann og avløpsrør må påregnes oppgradert om ikke for lang tid. Se ellers de enkelte postene i rapporten og kommentar avvik bakerst i rapporten.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 Kjøpmannsgata 8:
10.2 Varmtvannsbereder. Eldre varmtvannstank passert forventet levetid for lenge siden.

TG3 Kjøpmannsgata 10:
7.1.1 Bad/vaskerom. Overflater vegger og himling. Eldre veggplater med sprekker i skjøter og ingen aluminium sokkellist på plater. Plater begynner å gå i oppløsning i underkant. Trekker vann i skjøter og underkant plate med fare for konstruksjon blir påført fukt og råteskade over
tid. Bad fungerer men det må påregnes full renovering av vegger og hele badet. Noe sprekk i tak.
10.2 Varmtvannsbereder. Eldre varmtvannstank passert forventet levetid for lenge siden. Lekkasje fra varmtvannstank ned på gulv og og kjøkkenskrog. Målt fukt i gulv og skrog i dette området og funnet litt for høye verdier.

TG3 Kjøpmannsgata 12:
Ingen TG3 registrert.

TG3 Kjøpmannsgata 14: 
7.1.1 Bad/vaskerom. Overflate vegger og himling.
Eldre veggplater med sprekker i skjøter og ingen aluminium sokkellist på plater. Plater begynner å gå i oppløsning i underkant. Trekker vann i skjøter og underkant plate med fare for konstruksjon blir påført fukt og råteskade over tid. Noe sprekk i tak. Slange i dusjen er defekt. Bad fungerer men det må påregnes full renovering av vegger og hele badet.

TG2 Kjøpmannsgata 8:
1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet. Noen få sprekker i ringmur. Sprukne og mangelfulle sammenføyninger i nedløpsrør fører takvann ned langs ringmur mange steder.
1.3 Terrengforhold. Nærmest flatt og noen steder litt fall fra grunnmur. Asfaltert tun med svakt fall ut fra ringmur til dreneringskum.
2.1 Yttervegger. Noe avskalling av maling og noe råteskade på utvendige flater som kledning og listverk. Mangelfull ventilering bak kledning.
3.1 Vinduer og ytterdører. Noen vinduer kan ikke åpnes uten stor kraft. Det er gjennomgående dårlig funksjon ved åpning og lukking av
vinduer. Ytterdør fungerer greit men tetter dårlig. Skyvedører er mange trege med dårlig funksjon
4.1 Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak. Det er ikke netting i ventilasjonspalte i gesims så veps og lignende kan komme inn.
4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen). Noe avskalling på overflater på pipebeslag. Litt løs topp luftebeslag på pipen. Mønestein har løsnet fra innfesting. Vannbord over vindskier i dårlig stand.TG3. Takrenner og nedløpsrør i særdeles dårlig stand og manglende sammenkoblinger. TG3. Takstein er slitt og utvaskede men i hovedsak tette sett fra stigetrinn.
5.1 Loft (konstruksjonsoppbygging). Takkonstruksjonen virker i god stand uten observerte avvik. Det er imidlertid manglende adkomst for inspeksjon
av konstruksjoner og pipe og gjennomføringer grunnet manglende gulv på loft.
6.1 Balkonger, verandaer og lignende. Plattingen og rekkverk ligger nærmest lavere enn tilstøtende terreng og fukt kan trekke inn under platting. Stor
fare for råteskade i konstruksjoner mot grunnen. Bevegelse i gulvkonstruksjon. Avskalling og begynnende råte på toppbord rekkverk.
7.1.1 Bad/vaskerom Overflate vegger og himling. Eldre veggplater med sprekker i skjøter. Belegg på vegg nyere enn byggeår i ok stand.
Noe sprekk i tak. Bad fungerer men det må påregnes full renovering av bad.
7.1.2 Bad/vaskerom Overflate gulv. Det er en del ujevnheter og buler og flekker på gulv. Bad fungerer men det må påregnes full renovering av bad.
7.1.3 Bad/vaskerom Membran, tettesjiktet og sluk. Eldre belegg med forventet levetid passert. Bad fungerer men det må påregnes full renovering av bad.
8.1 Kjøkken. Det mangler utvendig rist på ventilatorrør. Det lekker ut av avløpsrør fra vask ved funksjonstest. Enkelt kjøkken med noe redusert funksjon skuffer og dører. Det må påregnes fornyelse av innredning og utstyr på kjøkken.
10.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør. Kobber irrer og det er et grønt belegg på rørene som tegn på at kobber korroderer. Avløpsrør fra kjøkkenvask lekker ved funksjonstest. Sterk avløpslukt på befaringstidspunktet. Det må påregnes fornyelse av vann og avløpsrør om ikke for lang tid.
10.5 Ventilasjon. Manglende ventilering fra bad/vaskerom. Sterk avløpslukt på befaringstidspunktet. Eldre og svak ventilator på kjøkken.
11.1 Elektrisk anlegg og samsvarserklæring. Eldre sikringsskap og skrusikringer fra byggeår. Elektrisk anlegg må påregnes oppgradering.

TG2 Kjøpmannsgata 10:
1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet. Noen få sprekker i ringmur. Sprukne og mangelfulle sammenføyninger i nedløpsrør fører takvann ned langs ringmur mange steder.
1.3 Terrengforhold. Nærmest flatt og noen steder litt fall fra grunnmur. Asfaltert tun med svakt fall ut fra ringmur til dreneringskum.
2.1 Yttervegger. Noe avskalling av maling og noe råteskade på utvendige flater som kledning og listverk. Mangelfull ventilering bak kledning.
3.1 Vinduer og ytterdører. Noen vinduer kan ikke åpnes uten stor kraft. Det er gjennomgående dårlig funksjon ved åpning og lukking av
vinduer. Ytterdør fungerer greit men tetter dårlig. Skyvedører er mange trege med dårlig funksjon.
4.1 Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak Det er ikke netting i ventilasjonspalte i gesims så veps og lignende kan komme inn.
4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen). Noe avskalling på overflater på pipebeslag. Litt løs topp luftebeslag på pipen. Mønestein har løsnet fra innfesting. Vannbord over vindskier i dårlig stand.TG3. Takrenner og nedløpsrør i særdeles dårlig stand og manglende sammenkoblinger. TG3. Takstein er slitt og utvaskede men i hovedsak tette sett fra stigetrinn.
5.1 Loft (konstruksjonsoppbygging). Takkonstruksjonen virker i god stand uten observerte avvik. Det er imidlertid manglende adkomst for inspeksjon av konstruksjoner og pipe og gjennomføringer grunnet manglende gulv på loft.
6.1 Balkonger, verandaer og lignende. Plattingen og rekkverk ligger nærmest lavere enn tilstøtende terreng og fukt kan trekke inn under platting. Stor fare for råteskade i konstruksjoner mot grunnen. Bevegelse i gulvkonstruksjon. Avskalling og begynnende råte på toppbord rekkverk.
7.1.2 Bad/vaskerom Overflate gulv. Det er en del ujevnheter og buler og flekker på gulv. Bad fungerer men det må påregnes full renovering av bad.
7.1.3 Bad/vaskerom Membran, tettesjiktet og sluk. Eldre belegg med forventet levetid passert. Bad fungerer men det må påregnes full renovering av bad.
8.1 Kjøkken. Lekkasje fra varmtvannstank ned på gulv og kjøkkenskrog. Målt fukt i gulv og skrog i dette området og funnet
litt for høye verdier. Enkelt kjøkken med noe redusert funksjon skuffer og dører. Det må påregnes fornyelse av innredning og utstyr på kjøkken.
10.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør. Kobber irrer og det er et grønt belegg på rørene som tegn på at kobber korroderer. Det må påregnes fornyelse av vann og avløpsrør om ikke for lang tid.
10.5 Ventilasjon. Manglende ventilering fra bad/vaskerom.
11.1 Elektrisk anlegg og samsvarserklæring. Eldre sikringsskap og skrusikringer fra byggeår. Elektrisk anlegg må påregnes oppgradering.

TG2 Kjøpmannsgata 12:
1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet. Noen få sprekker i ringmur. Sprukne og mangelfulle sammenføyninger i nedløpsrør fører takvann ned langs ringmur mange steder.
1.3 Terrengforhold. Nærmest flatt og noen steder litt fall fra grunnmur. Asfaltert tun med svakt fall ut fra ringmur til dreneringskum.
2.1 Yttervegger. Noe avskalling av maling og noe råteskade på utvendige flater som kledning og listverk. Mangelfull ventilering bak kledning.
3.1 Vinduer og ytterdører. Noen vinduer kan ikke åpnes uten stor kraft. Det er gjennomgående dårlig funksjon ved åpning og lukking av vinduer. Det mangler vrider på ett vindu i stuen. Ytterdør fungerer greit men tetter dårlig. Skyvedører er mange trege med dårlig funksjon.
4.1 Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak. Det er ikke netting i ventilasjonspalte i gesims så veps og lignende kan komme inn.
4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen). Noe avskalling på overflater på pipebeslag. Litt løs topp luftebeslag på pipen. Mønestein har løsnet fra innfesting. Vannbord over vindskier i dårlig stand.TG3 Takrenner og nedløpsrør i særdeles dårlig stand og manglende sammenkoblinger. TG3. Takstein er slitt og utvaskede men i hovedsak tette sett fra stigetrinn.
5.1 Loft (konstruksjonsoppbygging). Takkonstruksjonen virker i god stand uten observerte avvik. Det er imidlertid manglende adkomst for inspeksjon av konstruksjoner og pipe og gjennomføringer grunnet manglende gulv på loft.
6.1 Balkonger, verandaer og lignende. Plattingen og rekkverk ligger nærmest lavere enn tilstøtende terreng og fukt kan trekke inn under platting. Stor
fare for råteskade i konstruksjoner mot grunnen. Bevegelse i gulvkonstruksjon. Avskalling og begynnende råte på toppbord rekkverk.
7.1.1 Bad/vaskerom Overflate vegger og himling. Eldre veggplater med sprekker i skjøter. Noe sprekk i tak. Bad fungerer men det må påregnes full renovering av bad.
7.1.2 Bad/vaskerom Overflate gulv. Det er en del ujevnheter og buler og flekker på gulv. Bad fungerer men det må påregnes full renovering av bad.
7.1.3 Bad/vaskerom Membran, tettesjiktet og sluk. Eldre belegg med forventet levetid passert. Bad fungerer men det må påregnes full renovering av bad.
10.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør. Bra stand på vanninstallasjon på kjøkken og tilkobling varmtvannstank på bad/vaskerom.
Men eldre vann og avløpsinnstalsjoner i vegger og i grunnen. Det må påregnes fornyelse av vann og avløpsrør om ikke for lang tid.
10.5 Ventilasjon. Manglende ventilering fra bad/vaskerom.

TG2 Kjøpmannsgata 14:
1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet. Noen få sprekker i ringmur. Sprukne og mangelfulle sammenføyninger i nedløpsrør fører takvann ned langs ringmur mange steder.
1.3 Terrengforhold. Nærmest flatt og noen steder litt fall fra grunnmur. Asfaltert tun med svakt fall ut fra ringmur til dreneringskum.
2.1 Yttervegger. Noe avskalling av maling og noe råteskade på utvendige flater som kledning og listverk. Mangelfull ventilering bak kledning.
3.1 Vinduer og ytterdører. Noen vinduer kan ikke åpnes uten stor kraft. Det er gjennomgående dårlig funksjon ved åpning og lukking av
vinduer. Ytterdør fungerer greit men tetter dårlig. Skyvedører er mange trege med dårlig funksjon.
4.1 Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak. Det er ikke netting i ventilasjonspalte i gesims så veps og lignende kan komme inn.
4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen). Noe avskalling på overflater på pipebeslag. Litt løs topp luftebeslag på pipen. Mønestein har løsnet fra innfesting. Vannbord over vindskier i dårlig stand.TG3. Takrenner og nedløpsrør i særdeles dårlig stand og manglende sammenkoblinger. TG3. Takstein er slitt og utvaskede men i hovedsak tette sett fra stigetrinn.
5.1 Loft (konstruksjonsoppbygging). Takkonstruksjonen virker i god stand uten observerte avvik. Det er imidlertid manglende adkomst for inspeksjon av konstruksjoner og pipe og gjennomføringer grunnet manglende gulv på loft.
6.1 Balkonger, verandaer og lignende. Plattingen og rekkverk ligger nærmest lavere enn tilstøtende terreng og fukt kan trekke inn under platting. Stor fare for råteskade i konstruksjoner mot grunnen. Bevegelse i gulvkonstruksjon. Avskalling og begynnende råte på toppbord rekkverk.
7.1.2 Bad/vaskerom Overflate gulv. Det er en del ujevnheter og buler og flekker på gulv. Bad fungerer men det må påregnes full renovering av bad.
7.1.3 Bad/vaskerom Membran, tettesjiktet og sluk. Eldre belegg med forventet levetid passert. Bad fungerer men det må påregnes full renovering av bad.
10.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør. Bra stand på vanninstallasjon på kjøkken og tilkobling varmtvannstank på bad/vaskerom. Men eldre vann og avløpsinnstalsjoner i vegger og i grunnen. Det må påregnes fornyelse av vann og avløpsrør om ikke for lang tid.
10.5 Ventilasjon. Manglende ventilering fra bad/vaskerom.
11.1 Elektrisk anlegg og samsvarserklæring. Ny innmat i sikringsskap trolig fra 2016/2017, men eldre installasjoner fra byggeår som kontakter, brytere og termostater på vegger. Det mangler samsvarserklæring. Det er ikke montert røykvarslere.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæring:
3. Kjenner du til om det er /har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignedene? - Siste årene har byggene stått mye ubebodd. Lukt ved tørre sluk.
10.2 Hvem er arbeid utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses.  - Bygland kommune har egne fagarbeidere som har utført fortløpende vedlikehold.
11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner? (f.eks. oljetank, sentralfyr og ventilasjon)? - Nei. Evt har dette blitt utført av autorisert firma.
15. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av eiendommens omgivelser? - Reguleringsplan fra hele Byglandsfjord skal revideres i 2023 etter planen.
18. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel e.l.? - To bygg med 4 boenheter.
18.2 Er det foretatt radonmåling? Hvis ja, hva var radonverdien? - 213 bekerell. Skal være gjennomført tilak.
21. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger? - Har radonrapport fra 2013.
22. Er det andre forhold av betydning for eiendommen som kan være relevante for kjøper å vite om (f. ekes. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Hvis, redegjør.  - Anbefaler å montere vannmåler.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart.  Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Sentralt beliggende tomannsboliger på  Byglandsfjord. Byglandsfjord oppvekstsenter med skole og barnehage, samt Årdalshallen flerbrukshall ligger kun en 5 minutters spasertur unna. Det er kun 3 minutters gangavstand til dagligvarebutikk. Like nedenfor oppvekstsenteret finner man badeplassen Kilen, med fin sandstrand. Det er utallige rekreasjonsområder langs Byglandsfjorden. Det er omtrent 2 mil til Høgås skianlegg med flotte oppkjørte skiløyper på vinterstid. Flotte turområder og turstier i området. Det er ca. 10 minutters kjøretur til Evje sentrum med alle fasiliteter.

Tomt

Areal: 1 296 kvm, Eierform: Fellestomt

Flat tomt i etablert boligområde. Asfaltert tun med romslig parkering. Felles tomt.
Eiendommen har noe usikre grenser ihht Bygland kommune. Oppgitt areal er basert på matrikkelinformasjon. Tomtens areal og eksakte grenser kan derfor avvike i større eller mindre grad.

Parkering

Parkeringsplass på tomten. Felles asfaltert tun.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 27.12.1983. Ferdigattesten gjelder 2 nybygg/aldersbolig. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål, tilhører reguleringsplan "Byglandsfjord sentrum", ikrafttredelse 03.02.1999. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Reguleringsplan fra hele Byglandsfjord skal etter planen revideres i 2023.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr: 1944/100034-1/93, tinglyst 22.01.1944 - Utskifting
Dagboknr: 1944/1000436-1/93, tinglyst 29.11.1944 - Utskifting
Dagboknr: 1945/100398-1/93, tinglyust 10.11.1946 - Utskifting
Dagboknr: 1946/100255-1/93, tinglyst 21.08.1946 - Utskifting
Dagboknr: 1980/104830-1/93, tinglyst 22.12.1980 - Skjønn. I/S Øvre Otra, Fravikelseskjennelse (Dokumentet finnes ikke hos Statens Kartverk. Megler har ikke mottatt dokument og er ikke kjent med innholdet.)
Dagboknr: 1983/103366-1/93, tinglyst 22.09.1983 - Bestemmelse om fiskerett
Rettighetshaver: Knr.: 4220 Gnr. 69 Bnr. 284

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Dagboknr: 1952/100073-1/93, tinglyst 27.02.1952 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver:Knr:4220 Gnr:69 Bnr:87. Bestemmelse om spillvann/drensvann/overvann/stikkrenner m.m.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000,-)) 58 120,- (Omkostninger totalt) 1 748 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 16 669 pr. år
Kommunale avgifter inkluderer vanngebyr etter areal kr. 1 053,-, abonnement vann kr. 2 514,-, kloakkgebyr etter areal kr. 3 553,-, abonnement kloakk kr. 6 102,50,-, renovasjon kr. 3 021,- og feiing kr. 425,-. Dette er faktisk forbruk for 2021. Kostnaden vil variere avhengig av bruk av boligene.

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kjøpmannsgata 8, 10, 12 og 14, Gnr. 69 Bnr. 87 i Bygland kommune.

Boligtype

Tomannsbolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Ingen.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 57 03 07.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

17-22-0048

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17-22-0048. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Maria Stornes, tlf. 90 57 03 07

Vederlag

Foto tilvalg (drone, panorama, flyfoto mv.) - stor fotopakke (Kr.1 000) Provisjon (Kr.49 000) Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.14 500) Foto tilvalg (drone, panorama, flyfoto mv.) (Kr.2 500) Totalt kr. (Kr.83 335)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3059186