Kristiansand-Lund

Kjøita 51

Prisantydning
5 190 000 kr
Omkostninger
142 120 kr
Andel fellesformue
9 332 kr
Totalpris
5 332 120 kr
Formuesverdi
914 810 kr
Formuesverdi sekundær
3 293 314 kr
Felleskostnader
3 525 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
6 875 kr / år
Byggeår
2017
P-rom
83 ㎡
Bruksareal
89 ㎡
Tomteareal
8 510 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Pen 3-roms leilighet med en gjennomgående god standard. Romslig balkong, heis og p-plass. Velkommen!

Om eiendommen

Standard

Gang/entré:

Hyggelig gang/entré med parkett på gulv. Garderobeløsning til oppbevaring av sko og yttertøy. Dør-calling.

Stue/kjøkken:
Romslig stue med god plass til sofagruppe og tilhørende bord. Leiligheten har fine vindusflater som gir god med lys til rommet. Mellom stue kjøkken er det plass til et spisebord. Her kan deilige middager spises med venner og familie. Fra stue er det utgang til en balkong med god plass til utemøblementer. Her kan deilige sommerdager nytes.

Praktisk åpen stue/kjøkkenløsning. HTH-Kjøkken med mye skap- og benkeplass. Kjøkkenet inneholder integrerte hvitevarer og alt ligger her til rette for god matlaging. Malte flater på vegger og parkett på gulv.

Soverom:
Leiligheten inneholder 2 soverom med god plass til seng. God plass til garderobeskap på hovedsoverom. Soverom 2 passer bra som barnerom eller gjesterom.

Bad:
I leiligheten er det et romslig flislagt bad. Bad inneholder servant, dusjhjørne, opplegg for vaskemaskin og wc. Varmekabler i gulv.

Det er også en innvendig bod i leiligheten, samt i kjeller.

Velkommen til visning!

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 83 kvm, Bruksareal: 89 kvm Sekundærrom: 6 kvm.
P-rom inkl: Gang, bad, stue/kjøkken, soverom, soverom 2.
S-rom inkl.: Bod.

Romarealer: Gang: 9,5 m2, bad: 5,5 m2, stue/kjøkken: 46,7 m2, bod: 4,9 m2, soverom 1: 9,3 m2, soverom 2: 8,7 m2.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

2017 ifølge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Vannbåren varme/fjernvarme. Fjernvarmen kommer i tillegg til felleskostnadene og faktureres etterskuddsvis hver måned etter forbruk.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Sameiet har en egen hjemmeside, www.kjøitasecretgarden.no, hvor styret legger ut info.

Det fremkommer av styrets årsmelding for 2021 at det ble gjennomført sanering mot skjeggkre i slutten av januar 2022, og at det deretter ikke er meldt om ytterligere observasjoner av skjeggkre.

Styret har gjennom 2021 hatt en tett oppfølging av de gjenstående reklamasjonssakene gjennom flere møter både med Kjøita Bolig, Kjøita Næring (kjeller), Veidekke samt Veidekke sine underleverandører/underentreprenører. Etter vedtak i årsmøtet 2021 innhentet styret juridisk bistand fra Adv.firma Wigemyr & Co v/ Adv. Yngve Andersen, primært først for å gjennomgå sakene i forhold de formelle forholdene rundt reklamasjonene og innhente råd i forhold til videre behandling fra sameiets side. Styret har på dette grunnlag fortsatt dialogen med sameiets avtalepartnere for på en konstruktiv måte komme til enighet rundt disse sakene. Styret har utarbeidet en liste med de viktigste sakene som er utført eller blir utført i nær fremtid.

Det ligger under styrets ansvars og myndighetsområde å sørge for at sameiets eiendom forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en bærekraftig og verdibevarende måte til det beste for eierne. Styret har som strategi å sørge for at dette oppnås på en forutsigbar måte ved ansvarlig budsjettering både for løpende drift, samt for det man vet og kan forutsi av fremtidige kostnader til reparasjoner, planlagt vedlikehold, utskifting og utvikling. Garantitiden på byggene/installasjonene løper ut i nær fremtid og det er i denne sammenheng påregnelig at drifts- og vedlikeholdskostnadene som sameiet må dekke vil øke samt at behovet for finansiering av fremtidige kostnader til reparasjoner, planlagt vedlikehold, utskifting og utvikling også vil øke. De fremtidige kostnadene vil bli forsøkt dekket inn gjennom en forsiktig og langsiktig oppbygging av egenkapital. I plan for vedlikehold ligger nå bla. utvendig fasadevask. Videre er det registrert at albubrytere, avbruddsfri strømforsyning, (batteripakker og UPS), til nødlys og dørautomatikk, som normalt har en teknisk levetid på 2-4 år, krever systematisk utskifting. Styret forventer at dette også vil medføre utgifter i kommende periode.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Arild Grundetjern den 03.02.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Rapporten omhandler kun leiligheten innvendig. Leiligheten er i god stand, følgende hovedtrekk kan nevnes:
Vinduer og ytterdører er i god stand. Vinduer og balkongdør er aluminiums-kledd på yttersiden, dette er en god løsning mht. vedlikehold. Hulltaking ble ikke utført i vegger inn mot bad da baderomskabin er montert. Det er etablert svakt fall til gulvsluket i dusjhjørnet, flatt i deler av gulvet ved nedsenket dusjhjørnet. HTH kjøkkeninnredning er i god stand, induksjon platetopp er montert. Lekkasjevarsler er montert i kjøkkenbenken. Gulvhøyder ble kontrollert i 3 rom, ingen nevneverdige avvik ble registrert. Røropplegget ligger rør i rør, ingen synlige lekkasjer under befaringen. Rørskapet for røropplegget er montert i bad. Sikringsskap med automatsikringer. Vannbåren gulvvarme i gang, stue/kjøkken og bad.
Forøvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet."

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
Våtrom > Overflater Gulv > Bad. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

- Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?
Ja. Ikke i min leilighet, men vet det har vært i blokka.

- Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?
Ja. Kan ta litt tid å få kokende varmt vann i kjøkken og dusj. Kan ta noen minutter.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt kart på høyre side i Finn-annonsen.

Beliggenhet

Kjøita Secret Garden ligger svært attraktivt plassert mellom kanalen og elva på Kjøita; bare få minutters spaser- eller sykkeltur fra Kristiansands bykjerne og Lund Torv. Skoler, barnehager, butikker og metrobuss finnes like i nærheten, det samme gjelder Universitetet i Agder og flere treningssentre. Både sjø og skogsterreng innbyr til et innholdsrikt og aktivt liv i sentrum av Sørlandets hovedstad.  Det er flotte turmuligheter med bla. lysløype og oppmerkede turstier i Jegersbergområdet, og det er flotte bademuligheter i Bertesbukta og Blomma.

Tomt

Areal: 8 510 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

Tilhørende bruksrett på p-plass i felles garasjekjeller. 2 gjesteparkeringer i kjeller.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 16.01.2018. Ferdigattesten gjelder for Kjøita 41-51, brobygget. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

I en tilsynsrapport utarbeidet av Kristiansand kommune datert 14.12.2022 ble det avdekket forhold i strid med bestemmelser i gjeldende plan- og

bygningsloven med forskrifter, vedrørende utført rekkverk på balkong og terrasser. Rekkverk er ikke i samsvar med TEK10 gjeldende for tiltaket. Bygningsmyndighetene gir herved ARK NET AS 992713313, en advarsel i henhold til pbl § 23-3 (4). På bakgrunn av de funn som fremkommer i denne rapporten bør det på sikt foretas et nytt tilsyn med foretaket ARK. NET, særlig mht. foretakets utarbeidelse av produksjonsunderlag og kontroll mot teknisk forskrift. Tiltakshaver gis mulighet til å lukke åpne avvik fra TEK 10. Blir avvikene ikke lukket innen rimelig frist overføres saken til ulovlighetsforfølgning.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål og tilhører reguleringsplan nr. 1328 "Detaljregulering for Kjøita, gnr. 152, bnr. 587" datert 21.11.2012. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1195166. Tinglyst: 23.12.2016. Erklæring avtale. Rett for kommunen til å ha liggende, bruke og vedlikeholde snuhammer T1 og snøopplag. Almennheten har bruksrett til regulerte gangveier og regulert sandlekeplass. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Dyrehold er tillatt på følgende vilkår:
- Før kjøp av husdyr skal styret orienteres
- Det er båndtvang hele året for hunder og andre dyr som luftes ute, innenfor sameiets eiendom.
- Ekskrementer fjernes umiddelbart og kastes i egnede søppelkasser innenfor sameiets eiendom.

Den enkelte dyre- eller fugleeier er ansvarlig for at det ikke er til sjenanse for andre beboere. Det er ikke tillatt å mate fugler eller dyr fra veranda, svalgang eller annet fellesareal.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forretningsfører

Sørlandet Boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

5 190 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 129 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 190 000,-)) 142 120,- (Omkostninger totalt) 5 332 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 6 875 pr. år
Gjelder eiendomsskatt. Dette faktureres direkte til eier, og betales ikke gjennom felleskostnader.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 6875,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet faktureres direkte til eier, og er ikke inkludert i felleskostnader.

Felleskostnader

Kr. 3 525,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Telenor TV/bredbånd (kr. 399,-), garasjeplass (kr. 435,-), fastgebyr for vann og avløp (kr. 268,-), filterskifte og service ventilasjon (kr. 89,-) og driftskostnader (kr. 2334,-). Innenfor driftskostnader ligger kommunale avgifter (ekskl. eiendomsskatt), renovasjon, forsikring på bygg, felles strøm og oppvarming, renhold av fellesareal, vaktmestertjenester, vedlikehold/serviceavtaler, styrehonorar, forretningsførsel m.m.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesformue kr. 9 332

Formuesverdi

Primær: Kr. 914 810,- for år 2021. Sekundær: Kr. 3 293 314,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kjøita 51, Gnr. 152 Bnr. 2210 Snr. 68 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk: 90/12393

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: integrerte hvitevarer.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 47 60 06 02.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

11-23-0040

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/11-23-0040. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Henrik Lossius, tlf. 47 60 06 02

Vederlag

Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.6 215) Digital grunnpakke (Kr.6 850) Oppgjør (Kr.10 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 5 190 000,-) (Kr.51 900) Tilrettelegging (Kr.10 000) Totalt kr. (Kr.86 450)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3068347