Kristiansand

Kjerrheia 28-38

Prisantydning
6 900 000 kr - 7 200 000 kr
P-rom
140 - 144 m2
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
- Ukjent -
Bolig Soverom P-rom BRA Totalpris
Vis 3 142 ㎡ 148 ㎡ 7 143 670 kr

Oversikt

Om eiendommen

Bo i nærhet til alt, i ny og barnevennlig bolig med carport. Solrikt tun/fellesareal med lekeplass- bygging igangsatt!

Om eiendommen

Oppvarming

Det leveres vedovn type Lotus Mira 3 eller tilsvarende i stue andre etasje. Vedovnen leveres med tilhørende stålpipe og nødvendig beslag over tak. Foran ovn leveres gulvplate i glass. Det er leveres varmekabler i gang/trapp, bad, vaskerom og tv stue 1. etg. (det legges ikke varmekabler inn under trapp) Videre leveres det varmekabler i bad 2 etg. Alle varmekabler er beregnet for fliser på gulv.

Beliggenhet

Beliggenhet

Sentralt i Vågsbygd

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Området blir tilknyttet offentlig vei vann og kloakk. Dog vil deler av innkjørsel for boligene 1 til 6 være privat. Felles stikkledninger for vann og avløp fra offentlig anlegg. Felleskostnader for drift og vedlikehold av felles infrastruktur fordeles likt mellom boligeierne. Vedrørende forhold vil bli tinglyst- kopi av erklæring fås ved henvendelse megler.

Reguleringsplan

Reguleringsplan for Kirsten Flagstadsvei 2-22. Plan nr. 4204-1458. Godkjent 16.06.2019.Formål: Bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur. Det gjøres oppmerksom på at boligene inngår i del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp. Reguleringsplanen fås ved henvendelse megler.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/14/1914:
23.02.2011 - Dokumentnr: 147893 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:14 Bnr:39


16.01.2012 - Dokumentnr: 42020 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:14 Bnr:1922


16.01.2012 - Dokumentnr: 42028 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:14 Bnr:1923


16.01.2012 - Dokumentnr: 42033 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:14 Bnr:1924


16.01.2012 - Dokumentnr: 42038 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:14 Bnr:1925


01.01.2020 - Dokumentnr: 1710957 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:14 Bnr:1914


Økonomi

Info eiendomsskatt

Vil bli utlignet av kommunen ved innflytning.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Boligene oppføres i tråd med teknisk forskrift 15.09.2017.

Boligene leveres med kjøkkeninnredning iht. egne tegninger fra Strai Kjøkken, som inngår i boligenes salgssum. Hvitevarer er ikke medregnet i leveransen. Baderomsinnredning til hvert av badene leveres fra Vikingbad i serien «Mie». Her er også dusjvegger og veggtoalett. Gulv i stue/kjøkken og soverommene leveres med parkett 1 stavs fra Tarkett «Eik Shade Sisal». 60X60 gulvflis i gang/trapp 1.etasje samt begge bad. 5X5 cm. mosaikkflis i dusjsone på gulv. 30X60 veggflis i begge bad. Aggregat for balansert ventilasjon med varmegjenvinner leveres til hver bolig. Innvendig trapp med åpne trinn og barnesikring. Garderobeløsninger til boligene er ikke medregnet i leveransen. Øvrige detaljer følger av byggbeskrivelse fra utbygger, som er en del av dette prospekt. Det er muligheter for enkelte individuelle tilpasninger - avtales skriftlig med utbygger.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/14/1914:
23.02.2011 - Dokumentnr: 147893 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:14 Bnr:39


16.01.2012 - Dokumentnr: 42020 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:14 Bnr:1922


16.01.2012 - Dokumentnr: 42028 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:14 Bnr:1923


16.01.2012 - Dokumentnr: 42033 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:14 Bnr:1924


16.01.2012 - Dokumentnr: 42038 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:14 Bnr:1925


01.01.2020 - Dokumentnr: 1710957 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:14 Bnr:1914


Info kommunale avgifter

Kjøper må påregne kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt. Iflg. kommunens hjemmeside er abonnementsgebyrene:

• Vann 1094,- pr. år/forbruk 6,78,- pr. m3

• Avløp 2.114,- pr. år/forbruk 15,35,- pr. m3. Prisene gjelder for 2022.

Årsgebyr for renovasjon vil avhenge av størrelse/omfang.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Kontakt megler

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Tor Even Kristensen

Vis profil
Produktnr: 172298D9-05D4-40C4-8F75-2169C354B730