TRYSNES - SØGNE

Kjeholmen 7

Prisantydning
6 300 000 kr
Omkostninger
174 500 kr
Totalpris
6 474 500 kr
Formuesverdi sekundær
282 750 kr
Byggeår
1971
P-rom
1 ㎡
Bruksareal
21 ㎡
Tomteareal
883 ㎡
Etasje
1
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Kjeholmen 7/Trysnes - Attraktivt beliggende vestvendt hytte - strandlinje og stor brygge - Rammetillatelse for utvidelse

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Sørmegleren / Jon A Røsstad presenterer Kjeholmen 7. Dette er en perle av en Sørlandsidyll i vakre omgivelser.
Hytta er meget attraktivt beliggende i et område som må anses som ett av Norges flotteste hva gjelder skjærgård.
Her hviler solen fra morgen til kveld. Eiendommen har flott naturskjønn tomt med egen strandlinje og stor brygge.
Det er gitt rammetillatelse for utvidelse/ ombygging til ny hytte jfr illustrasjoner/ tegninger.

Her kan man nyte sjølivet ved brygga med båtliv, bading, svaberg og fisking.
Her er det lagt til rette for veksling mellom avslapping og aktivitet i herlige omgivelser.

Naust 437/207: Godkjenninger. Det er gitt byggetillatelse for opprinnelig volum . Finner ingen tegninger eller ferdigattest i kommunens arkiv.
Hovedvolum bygget 1971-72 med brygge i front.
Tilbygg mot syd bygget midt 70-tallet.
Tilbygg mot øst bygget midt 70-tallet.
Brygge 1 utrigger mot sydvest: bygget 1975. Går delvis over naboeiendom ute i sjøen. Dersom bryggen skal gjenoppbygges/ flyttes / endres må bnr 95 samtykke. Ved eierskifte kan en ikke påregne at del av brygge kan ligge på naboeiendommen. Nytt samtykke må innhentes.
Tinglyst erklæring fra 1994 mellom eiere redegjør for forholdet.
Brygge 2 mot nord: bygget 1979.
Strøm: Eiendom 437/207 har i dag en kabel for el-tilknytning som går over 437/89 i delvis felles grøft. Kabel trukket og godkjent av e-verket. Denne må tinglyses ifm overdragelse/ salg.
Vann 437/207:kan knyttes til vann i bukta vest for 437/207.
Avløp: Wc og gråvann kan knyttes til avløpsrør i bukta vest for 437/207.
Bil og båtplass: 1 p-plasser og en båtplass ifm marina på Trysnes
Det er gitt rammetillatelse på utvidelse av eiendommen 5.4.2022. Det er ikke igangsatt arbeider eller søkt om igangsettelse.

Oppvarming

Vedfyring.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Med båt

Parkering

Tinglyst avtale vedr parkering og båtplass i Trysnes Båthavn. Avtale vedlagt i salgsoppgave. Leie for 1 båtplass og 1 bilplass i Trysnes Marina betalte eier i 2023 ca kr 3.500,- Leie for 2024 er ikke betalt. Beløpet kan være noe høyere.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Kommunen opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Denne matrikkelenhet opprettet fra Gnr 437 Bnr 89
Det foreligger tinglyst avtale mellom gnr 437 og bnr 95 ( Kjeholmen 9 ) og denne eiendommen ang småbåtbrygge som er anlagt i 1974/ 1975 beliggende dels på bnr 95 og dels på denne eiendommen at bryggen slik den fremstår og brukes, for fremtiden skal kunne bli liggende permanent, så lenge den består i nåværende utforming, utstrekning og tilstand og med normalt vedlikehold. Dersom bryggen skal gjenoppbygges/ flyttes / endres må bnr 95 samtykke. Ved eierskifte kan en ikke påregne at del av brygge kan ligge på naboeiendommen. Nytt samtykke må innhentes.

Det foreligger vedtak fra Kristiansand Kommune datert 05.04.2022 til ombygging og utvidelse av hytte i henhold til tegninger og situasjonsplan 04.07.2021.
Ansvarlig søker er VORAA ENTREPRENØRFIRMA AS. Tiltaket kan igangsettes når ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse.
Vedtak om igangsettingstillatelse kan fattes når følgende vilkår er oppfylt: Komplett søknad om igangsettingstillatelse må innsendes. Trinnvis igangsetting kan avtales med saksbehandler. Bekreftelse på avtale om fjernvarme må innsendes. Søknad om arbeid på privat vann- og avløpsanlegg med nødvendig dokumentasjon skal sendes ingeniørvesenet. Meldingen skal godkjennes av ingeniørvesenet, avd. abonnement. Kopi av godkjent søknad for utvendig og
innvendig VA skal vedlegges søknad om igangsettingstillatelse for å vise at krav i pbl §§ 27-1 og 27-2 er oppfylt. Tiltaket må være lovlig satt i gang innen tre år, ellers faller tillatelsen bort. Det betyr at dere må ha satt i gang arbeidene i tilstrekkelig tid før fristen løper ut. Fristen begynner å løpe fra vedtaksdato, og den kan ikke forlenges, jf. pbl. § 21-9.

Vei, vann og avløp

Adkomst med båt. Eiendommen har ikke vann eller avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som Bebyggelse og anlegg, og er en del av Kommuneplan for Kristiansand 2024-2035 datert 28.02.2024

Eiendommen ligger innenfor 100-metersbelte mot sjø/vassdrag. Kjøper må være oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner på eiendommener i 100-metersbeltet. All utvikling, herunder terrengendringer, bygging m.m. er søknadspliktige tiltak som krever dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Adgang for utleie

Eiendommen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/437/207:
Heftelser i eiendomsrett:
28.10.1994 - Dokumentnr: 18663 - Best. om båt/bryggeplass
Gjelder denne registerenheten med flere

02.02.1999 - Dokumentnr: 1502 - Best. om båt/bryggeplass
Bestemmelse om garasje/parkering

28.07.2009 - Dokumentnr: 552220 - Bruksrett
Rettighetshaver: Weidemann Kirsten Marie
Under sletting hos Statens Kartverk

Grunndata
28.10.1988 - Dokumentnr: 15918 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:437 Bnr:89

01.01.2020 - Dokumentnr: 1202518 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:37 Bnr:207

Eiendommens rettigheter
02.02.1999 - Dokumentnr: 1502 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:437 Bnr:211
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:437 Bnr:330
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:437 Bnr:334
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:437 Bnr:335
Bestemmelse om garasje/parkering
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 157 500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 174 500,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3.624,- pr. år 2024 for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap. Ingen garanti på hvitevarenes tilstand.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/437/207:
Heftelser i eiendomsrett:
28.10.1994 - Dokumentnr: 18663 - Best. om båt/bryggeplass
Gjelder denne registerenheten med flere

02.02.1999 - Dokumentnr: 1502 - Best. om båt/bryggeplass
Bestemmelse om garasje/parkering

28.07.2009 - Dokumentnr: 552220 - Bruksrett
Rettighetshaver: Weidemann Kirsten Marie
Under sletting hos Statens Kartverk

Grunndata
28.10.1988 - Dokumentnr: 15918 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:437 Bnr:89

01.01.2020 - Dokumentnr: 1202518 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:37 Bnr:207

Eiendommens rettigheter
02.02.1999 - Dokumentnr: 1502 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:437 Bnr:211
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:437 Bnr:330
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:437 Bnr:334
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:437 Bnr:335
Bestemmelse om garasje/parkering
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Kr. 4 036 pr. år
Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift.
Renovasjon kommer i tillegg, årsbeløp for 2024 er kr. 1.682,-
Det er ikke innlagt vann og avløp

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon. Eiendommen brukes som fritidsbolig i sommersesongen

Tak, yttervegg og fasade
3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? ja- Påbygningsdel mot syd med bod og "verksted" har store skader. Glassfasade mot vest har råteskader. Soverom mot øst er fuktig. Taket er tekket med plater som inneholder asbest.

Skjevheter og sprekker
17 Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser? ja- Utstikkende brygger har seget noe. Stolpesko på utstikkende tak mot nord bør byttes ut.

18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? ja- Vedovn. Ovnen har ikke vært godkjent av brannvesenet. Det er sprekker i godset på ovnen

Sopp og skadedyr
21 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen? ja- Råte på vindu mot vest, hele utbygg mot syd, samt noe på hjørnet av utbygg mot øst

Planer og godkjenninger
23 Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak? ja- Byggetillatelse er gitt, men etter henvendelse har ikke kommunen klart å oppdrive de opprinnelig innsendte tegningene fra søknaden. Det samme gjelder brygger fra begynnelsen av 70-tallet ( del av opprinnelig tillatelse) Brygge mot nord er fra 1979. Uklart om denne er søkt om

28 Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? ja- Brygge mot syd går delvis over naboens eiendom ute i sjøen. Det foreligger tinglyst erklæring mellom eiere 1994 som redegjør for dette forholdet vedlegges prospekt

Andre opplysninger
32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? ja- Det foreligger godkjent rammetillatelse for utvidelse av eiendommen til 120m2 BYA, gitt 5.4.2022. Brygger/terrasser er ikke medtatt i BYA-regnskap til kommunen. Det er ikke søkt om igangsettingstillatelse. Det må være søkt om igangsettingstillatelse og arbeidene må være lovlig igangsatt innen 5.4. 2025. Hytta er ikke endret siden slutten av 70-tallet, kun enkelt vedlikehold. Det er tinglyst rett til en båtplass og en parkeringsplass ifm Marinaen i Trysnes .
Produktnummer: 294417F1-A5A4-4BB4-A3D9-F470418444D9