Høyland

Kirkemyrsveien 2A

Prisantydning
2 090 000 kr
Omkostninger
72 550 kr
Totalpris
2 162 550 kr
Formuesverdi
810 669 kr
Formuesverdi sekundær
3 080 540 kr
Byggeår
1969
Internt bruksareal (BRA‑i)
211 ㎡
Bruksareal
235 ㎡
Tomteareal
828 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Solrikt beliggende enebolig på fin tomt i et barnevennlig boligfelt.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Enebolig med gjennomgående eldre boligstandard. Gulvene er i hovedsak belagt med tepper og belegg. Veggene er bekledd med tapet og malte flater.

Lys og trivelig stue med gode vindusflater for godt lysinnslipp. På solfylte dager får man godt med sol inn i stua.

Lukket kjøkken med eldre profilert innredning med avsatt plass til enkeltstående hvitevarer. På kjøkkenet er det plass til et kjøkkenbord med stoler og det er utgang til en solrik terrasse.

Boligen er utstyrt med ett bad. Badet har fliser på gulv og baderomsplater på vegg. Badet er innredet med servant med speil, toalett og badekar med hånddusj.

Boligen er utstyrt med 3 godkjente soverom. Hovedsoverommet ligger i 1. etasje. Ett av soverommene har utgang til baksiden av hagen med en liten balkong hvor morgensola kan nytes.

I underetasjen er det innredet med en kjellerstue og et soverom. Rommene er ikke godkjent til varig opphold ihht. originale tegninger.

Eget vaskerom og rom for lagring i underetasjen. I tillegg er det lagringsplass på loft.

Oppvarming

Elektrisk. Radiatorsystemet er tilkoblet et nyere elkjelsystem.
Det er pipeløp i boligen uten tilsluttet ildsted. Pipa er i teglstein og må fores før evt. bruk jfr. tilstandsrapport.

Det ligger en nedgravd oljetank på eiendommen. Oljetanken må saneres.
Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund, kjør Nordre vei ut mot Vanse. Ta til høyre inn mot Høylandsveien. Følg veien innover og ta til venstre inn i Kirkemyrsveien og deretter første til høyre og følg veien innover. Boligen ligger på høyre side og er merket med Til Salgs skilt fra Sørmegleren.

Skolekrets

Vanse skolekrets - Vanse barne- og ungdomsskole.

Parkering

På egen tomt og i garasje.

Beliggenhet

Barnevennlig beliggende enebolig, beliggende i et veletablert boligfelt hovedsakelig bestående av eneboliger. Boligen ligger i nærheten av flere lekeplasser, fotballbaner og fine turløyper. Til Vanse sentrum er det ca. 1 km, hvor det tilbys fasiliteter som bl.a. idrettsanlegg med svømmehall, barnehager, skoler, butikker og restauranter.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 17.08.196 . Ferdigattesten gjelder våningshus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det ble i 2010 godkjent utvidelse av terrassen. I vedtaket står det at tiltaket skal avsluttes med ferdigattest, noe som ikke er sendt inn. Det vil bli kjøpers ansvar å sende inn ferdigattesten.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Kjellerstue og soverom i underetasjen er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som henholdsvis disponible rom. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse.
Ihht. originale tegninger er det ikke tegnet inn balkong med trapp til hagen på baksiden. Tiltaket antas dermed å ikke være byggemeldt.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Pålegg: Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger , tilhører reguleringsplan Høyland I og II, datert 10.07.1968. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelse:
4206/20/52:
22.10.1966 - Dokumentnr: 1324 - Rettigheter iflg. skjøte
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om gjerde

Rettighet:
05.01.2016 - Dokumentnr: 4971 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighet hefter i: Knr:4206 Gnr:20 Bnr:49


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 52 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 72 550,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

EIendomsskatt er inkl i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 04.06.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen på Kirkemyrsveien 2A er en eldre enebolig med underetasje og hovedetasje fra 1966. Bygget har integrert garasje i underetasjen med adkomst fra yttersiden. I 1997 ble tekking, renner og ned løp ble skiftet i 2018. I 2019 ble det lagt inn overspenningsvern og kurser for å drive en Elkjele for radiatorvarme, samt ny vvb og enkelte nye kobberrør. Ut over det fremstår det meste av eldre årgang og følgende kan nevnes. Våtrommene er av eldre dato og man må påregne full oppgradering og utskiftning. Flere innvendig overflater er slitt og er moden for utskiftning. Kledningen er fra byggeår og det er spredt råteskade og oppsprukket paneler på stedvise plasser og kledning er heller ikke ventilert. Man må påregne en del oppgraderinger og utskiftninger på boligen for å få den opp til en god standard. Viser for øvrig til rapportens enkelte punkter som må nøye gjennomgås.
 
Følgende avvik har fått TG3: 
Utvendig > Nedløp og beslag: Renner, nedløp og takbordbeslag i lakkert aluminium.Vurdering av avvik: • Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. • Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. • Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Byggeforskrift 1997. Byggverk skal sikres slik at is og sne ikke kan falle ned på steder hvor personer kan oppholde seg. Tak med glatt overflate, som takplater eller glatt takstein, er det krav til snøfangere uansett. Tak med ru overflate, som takpapp, shingel eller ru takstein, skal det være snøfanger hvis takvinkelen er 27 grader eller mer. Konsekvens/tiltak • Det må monteres snøfangere for å oppfylle byggeårets krav. • Stigetrinn for feier må monteres. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

Innvendig > Pipe og ildsted: Boligen har mursteinspipe og sotluke/feieluke. Det er ikke koblet til ildsted. Vurdering av avvik: • Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. • Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. • Pipevanger er ikke synlige. • Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Konsekvens/tiltak • Pipevanger må gjøres tilgjengelig. • Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. • Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe. Et godt tiltak for å renovere eldre piper i tegl, vil være å fore pipen. Med det menes å installere et innerrør i eksisterende teglpipe. Uansett, enbefales det full gjennomgang av pipe før den tas i bruk. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

Våtrom > 1. Etasje > Bad > Generell: eller som har store avvik, automatisk faller inn under en kategori hvor det fastsettes en fastsatt tilstandsgrad TG3. Bakgrunnen for dette er en sammensetning av alder på produkter og generell oppbygging som ikke vil imøtekomme dagens krav til våtrom. Dette vil i noen tilfeller ikke nødvendigvis si at våtrommet ikke kan brukes, men at man må kunne påregne oppgradering i nær fremtid. Vurdering av avvik: • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Konsekvens/tiltak • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000.

Våtrom > Underetasje > Vaskekjeller > Generell: Rapporten baserer seg på kravene i NS3600 hvor bad eldre enn 1997, eller som har store avvik, automatisk faller inn under en kategori hvor det fastsettes en fastsatt tilstandsgrad TG3. Bakgrunnen for dette er en sammensetning av alder på produkter og generell oppbygging som ikke vil imøtekomme dagens krav til våtrom. Dette vil i noen tilfeller ikke nødvendigvis si at våtrommet ikke kan brukes, men at man må kunne påregne oppgradering i nær fremtid. Vurdering av avvik: • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Konsekvens/tiltak • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000.

Våtrom > Underetasje > Fyrrom > Generell: Rapporten baserer seg på kravene i NS3600 hvor bad eldre enn 1997, eller som har store avvik, automatisk faller inn under en kategori hvor det fastsettes en fastsatt tilstandsgrad TG3. Bakgrunnen for dette er en sammensetning av alder på produkter og generell oppbygging som ikke vil imøtekomme dagens krav til våtrom. Dette vil i noen tilfeller ikke nødvendigvis si at våtrommet ikke kan brukes, men at man må kunne påregne oppgradering i nær fremtid. Vurdering av avvik: • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Konsekvens/tiltak • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold: Boligen har kun en røykvarsler i 1 etg, Batteri må skiftes. Brannslukningsapparat er eldre enn 10 år.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer: Forstøtningsmurer er av lettklinkerblokker. Vurdering av avvik: • Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. • Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Konsekvens/tiltak • Forstøtningsmuren må rives og ny mur bygges. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

Tomteforhold > Terrengforhold: Vurdering av avvik: • Det er påvist dårlig fall eller flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger. • Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren. Konsekvens/tiltak • Det bør foretas terrengjusteringer. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

Tomteforhold > Oljetank: Det er oljetank i stål. Oljetank er fra 1966. Vurdering av avvik: • Det foreligger krav om sanering av oljetank. Konsekvens/tiltak • Røropplegg og tank utvendig må fjernes/saneres. • Oljetank må påregnes sanert. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

Følgende avvik har fått TG2: 

Utvendig > Veggkonstruksjon: Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Vurdering av avvik: • Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. • Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Konsekvens/tiltak • Råteskadet trekledning må skiftes ut. • Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon med undertak av spon. Vurdering av avvik: • Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Konsekvens/tiltak • Lufting/ventilering bør forbedres. Ved en eventuell utskiftning av kledning, vil tilrettelegging for spalter i gesims være en god løsning. Kostnadsestimat: Under 10 000.

Utvendig > Vinduer: Bygningen har malte trevinduer med enkle glass og vinduer med 2-lags glass. Alder på glass varierer, et er fra 1972, et fra 1983 Vinduer i underetasje med enkle glass, er fra byggeår. Vurdering av avvik: • Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Konsekvens/tiltak • Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

Utvendig > Dører: Bygningen har teak hovedytterdør, garasjeport i tre, og malt balkongdører i tre. Vurdering av avvik: • Det er påvist rustskader i metalldeler i og rundt vinduet. Konsekvens/tiltak • Andre tiltak: Vedlikehold eller utskiftning må påregnes. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

Utvendig > Balkonger: Understøtte balkong med trapp i tre. Vurdering av avvik: • Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. • Det er avvik: Det er skjevheter i trinn Konsekvens/tiltak • Tiltak: • Andre tiltak: Rette opp trapp.

Innvendig > Overflater: Innvendig er det gulv av parkett,betong og belegg. Veggene har tapet,trepanel og betong. Innvendige tak har himlingsplater og slett malt overflate. Vurdering av avvik: • Det er påvist skader på overflater. Flere overflater er slitt eller har sprekker eller skader Konsekvens/tiltak • Andre tiltak: Utskiftning av overflater må påregnes. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Etasjeskiller er av trebjelkelag, søpt gulv på kjøkken og soverom over garasje og gulv i underetasje. Det er målt ca 12 mm høydeforskjell på gulv isoverom i underetg over en lengde på ca 2 m. Vurdering av avvik: • Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Konsekvens/tiltak • Andre tiltak: Et tiltak kan være å slipe overflate og eventuelt påføre avretningsmasse Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: • Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Konsekvens/tiltak • Det bør gjennomføres radonmålinger. Kostnadsestimat:
Under 10 000.

Innvendig > Rom Under Terreng: Hulltaking er ikke foretatt. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig. Vurdering av avvik: • Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist malingflass og antydninger til saltutslag på murvegg. Konsekvens/tiltak • Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Lokal utbedring, mulig vurdere utskiftning av drenering. Kostnadsestimat: Under 10 000.

Innvendig > Innvendige trapper: Boligen har malt tretrapp med teppe i trinn Vurdering av avvik: • Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. • Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. • Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Konsekvens/tiltak • Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. • Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. • Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav. • Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

Innvendig > Innvendige dører: Innvendig har boligen finèrdører. Vurdering av avvik: • Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Konsekvens/tiltak • Det bør foretas tiltak på enkelte dører. Kostnadsestimat: Under 10 000.

Kjøkken > 1. Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning: Kjøkkenet har innredning med glatte fronter og profilerte fronter. Benkeplater er av laminat om metall. Vurdering av avvik: • Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Konsekvens/tiltak • Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Kostnadsestimat: Under 10 000.

Tomteforhold > Drenering: Dreneringen er fra 1966. Vurdering av avvik: • Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. • Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Konsekvens/tiltak • Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Bygningen har grunnmur i betongstein. Det er stripefundamenter av betong under grunnmur. Vurdering av avvik: • Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. Konsekvens/tiltak • Lokal utbedring må utføres. Kostnadsestimat: Under 10 000.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Utvendige avløpsrør er av keramiske rør og er fra 1966. Det er offentlig avløp via private stikkledninger Utvendige vannledninger er av plast (PEL) Vennledning fremstår som ny type, alder er ukjent. Det er offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Vurdering av avvik: • Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Konsekvens/tiltak • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. • Avløpsanlegget må sjekkes. Kostnadsestimat: Under 10 000.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: ingen

Diverse

Eiendommen selges på grunnlag av salgsfullmakt. Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Randonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelse:
4206/20/52:
22.10.1966 - Dokumentnr: 1324 - Rettigheter iflg. skjøte
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om gjerde

Rettighet:
05.01.2016 - Dokumentnr: 4971 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighet hefter i: Knr:4206 Gnr:20 Bnr:49


Info kommunale avgifter

Totalt kr. 16.496 -. Beløpet inkluderer renovasjon, eiendomsskatt, målerleie og gebyr for vann- og avløp. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk.

Byggemåte

Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Renner, nedløp og takbordbeslag i lakkert aluminium. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon med undertak av spon. Bygningen har malte trevinduer med enkle glass og vinduer med 2-lags glass. Alder på glass varierer, et er fra 1972, et fra 1983 Vinduer i underetasje med enkle glass, er fra byggeår. Bygningen har teak hovedytterdør, garasjeport i tre, og malt balkongdører i tre. Understøttet balkong i tre. Understøtte balkong med trapp i tre.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er ikke lagt inn fiber. Det ligger fiber i nærheten.

Sammendrag selgers egenerklæring

Under følger en kort oppsummering av selgers egenerklæringsskjema. For fullstendige opplysninger vises det til vedlagte egenerklæring.

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja, Lagt på nytt tak. Takplater og vindskeier i 1997. Utført av Helvighus.

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja, Lag inn el-kassett for oppvarming i stedet for oljefyring i 2020. Utført av Strømmes elektro.

14 Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen? Ja, Tanken ligger nedgravd. Vært meldt inn,men ikke hørt noe enda.

16 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Ja, El-kassett Strømmen Elektro. Rør og varmtvannsbereder Tratec Farsund i 2020.

Selger har tegnet boligselgerforsikring gjennom Gjensidige.
Produktnummer: 35FF8C3B-5C68-475D-B72E-1A86E7AED611 Kategori: