Arendal Hisøy

Kirkelia - Hisøy

Prisantydning
2 525 000 kr - 4 740 000 kr
Byggeår
2023
P-rom
45 - 87 m2
Antall soverom
1 - 3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
A101 2 1. 68 ㎡ 72 ㎡ 3 557 370 kr
A102 1 1. 45 ㎡ 50 ㎡ 2 530 470 kr
A103 3 1. 87 ㎡ 92 ㎡ 4 499 070 kr
A201 2 2. 68 ㎡ 72 ㎡ 3 597 370 kr
A202 1 2. 45 ㎡ 50 ㎡ 2 550 470 kr
A203 3 2. 87 ㎡ 92 ㎡ 4 619 070 kr
A302 1 3. 45 ㎡ 50 ㎡ 2 595 470 kr
B203 1 2. 45 ㎡ 50 ㎡ 2 550 470 kr
A303 3 3. 87 ㎡ 92 ㎡ 4 749 070 kr
B204 2 2. 68 ㎡ 73 ㎡ 3 667 440 kr
B304 2 3. 68 ㎡ 73 ㎡ 3 772 440 kr

Oversikt

Om eiendommen

17 prosjekterte selveierleiligheter med parkering i p-kjeller - Kirkelia - Hisøy

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

17 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 1. til 3. etasje. I underetasjen blir det sportsboder tilknyttet leilighetene samt parkeringsplasser.

I bygg A sin underetasje vil det være et fellesrom for sameiet, med kjøkkenbenk, entrè, bod og toalettrom.

Bygget blir organisert som et eierseksjonssameie.

Prosjektet er siste byggetrinn av et større utbyggingsprosjekt for området, med inntil til sammen 64 boliger.

Innhold

Hver enkelt leilighet er presentert med sin egen tegning her, og i prospektet. Alle leiligheter får i tillegg en sportsbod foran sin p-plass i underetasjen.

Standard

Det er lagt vekt på å gi bygninger og leiligheter god standard på materialer, utstyr og overflater. Det er blant annet én-stavs laminat av høy kvalitet på gulv, helflisede baderom, integrerte hvitevarer i kjøkkeninnredning, og vannbåren gulvvarme.. Se forøvrig detaljert beskrivelse i vedlagte bygningsmessige beskrivelse

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 16 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende.

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme i entrè, bad og stue/kjøkken.. Panelovn i soverom. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Dersom forbrukeren avbestiller før igangsetting er vedtatt, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsetting er vedtatt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun for illustrasjon, og er ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter:
Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Meglers vederlag utgjør kr. 48.125,- pr. enhet.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, følg RV420 til Hisøya. I rundkjøringen ved REMA1000 tar du 2. avkjørsel, og følger Kirkeveien rett frem, og deretter gjennom skarp venstresving. Følg veien videre til rundkjøring, og kjør rett frem. Ta første avkjørsel til høyre inn på Kirkelia. Du får leilighetstomten som skal bygges ut, på venstre side, på toppen av bakken.

Beliggenhet

Beliggende på Hisøya ca. 4,5 km fra Arendal sentrum. Området er svært solrikt med sol fra morgen til sen kveld, og med flotte badestrender, turområder og utsiktspunkter i gangavstand. Butikker, frisør, barnehager og skoler er også i umiddelbar nærhet. Det er kun 4,5 km til Arendal sentrum, og ca 2 km til idylliske Kolbjørnsvik med båtforbindelse til byen. Gode bussforbindelser til Arendal, Grimstad og Kristiansand.

Tomt

Eierform: Fellestomt Eksakt areal på tomten kan ikke opplyses om, da eiendommen ikke er fradelt og oppmålt, men vil utgjøre ca 2000 - 2300 kvm. Tomten leveres opparbeidet i hht. utomhusplan.

Parkering

Det avsettes inntil 1 parkeringsplass for hver av leilighetene i byggets parkeringskjeller. Det vil være en parkeringsplass ekstra i parkeringskjeller som skal selges som ekstraplass, med bod, til en pris kr 250.000,-. Her er det "førstemann til mølla som gjelder". Det vil fremkomme av situasjonskart og tegninger hvilken P-plass som selges utenom. For øvrig så vil det være 4 gjesteparkeringsplasser utendørs, inkl handicap-parkering, med tillegg av 1-P plass for handicappede under tak. P-plassenes bredde er for dette prosjektet noe bredere enn vanlig. Dvs en bredde på ca 3m.

Arkitekt i samarbeid med selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse.
Det vil være handicapplasser tilgjengelige i boligsameiet. Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen til beboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.

Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod i kjeller som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Størrelsen på sportsbodene varierer iht. krav i TEK-17. Sportsboder i kjeller vil bli tilknyttet seksjonene gjennom vedtektene, ettersom arealet for bodene vil bli organisert som fellesareal.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Dersom eiendommen skal seksjoneres/re-seksjoneres vil saksbehandling og endelig tinglysing av dette i enkelte tilfeller kunne ta noe tid ut over overtakelse.

Reguleringsplan

Prosjektet ligger under reguleringsplan for Kirkeveien 137, vedtatt 26.03.2015. Arealformål: Boligbebyggelse - blokkbebyggelse/konsentrert småhusbebyggelse/frittliggende småhusbebyggelse. Planid: 09062012-6. Planområdet er ca. 30 dekar, og er avgrenset av Trommestadveien, Kirkeveien og boligene i Fyrforvalter Knudsens vei. Områdene BK2, BK5 a og b skal bygges ut senere med hhv. eneboliger og leilighetsbygg i hht. gjeldende reguleringsplan. Reguleringsbestemmelsene og plankart for området ligger vedlagt denne salgsoppgave.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttes offentlig vei, vann og avløp. Utgifter til vedlikehold og brøyting av vei må påregnes innenfor egen tomtegrense.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:

DAGBOKNR. 1876/910004-1/36 UTSKIFTING TINGLYST 23.05.1876
OVERFØRT FRA: 4203-305/18. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

DAGBOKNR. 1957/312-1/36 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST 30.01.1957
OVERFØRT FRA: 4203-305/18. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

DAGBOKNR. 1975/4305-1/36 ELEKTRISKE KRAFTLINJER TINGLYST 17.06.1975
Rettighetshaver Aust- Agder Kraftverk. OVERFØRT FRA: 4203-305/18. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

DAGBOKNR. 1977/2038-1/36 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 11.03.1977.
Rettighetshaver: Televerket. Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v. OVERFØRT FRA: 4203-305/18. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

DAGBOKNR. 1980/5025-5/36 SKJØNN TINGLYST 07.07.1980
OVERFØRT FRA: 4203-305/18. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

DAGBOKNR. 1982/3240-1/36 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE TINGLYST 11.05.1982
:Knr:4203 Gnr:305 Bnr:759. OVERFØRT FRA: 4203-305/18. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

DAGBOKNR. 1983/3960-1/36 ELEKTRISKE KRAFTLINJER TINGLYST 19.05.1983
Rettighetshaver Aust-Agder Kraftverk. OVERFØRT FRA: 4203-305/18. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

DAGBOKNR. 2008/278492-1/200 ELEKTRISKE KRAFTLINJER TINGLYST 08.04.2008
RETTIGHETSHAVER:GLITRE NETT AS, Org.nr: 982974011. OVERFØRT FRA: 4203-305/18. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

DAGBOKNR. 2015/1199757-1/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST 22.12.2015
:Knr:4203 Gnr:305 Bnr:759. OVERFØRT FRA: 4203-305/18. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

DAGBOKNR. 2017/55170-1/200 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 18.01.2017
RETTIGHETSHAVER:GLITRE NETT AS, Org.nr: 982974011. Rett til å legge høyspent 22 kV jordkabel over eiendommen. Bestemmelse om adkomstrett. Bestemmelse om bebyggelse. OVERFØRT FRA: 4203-305/18. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

DAGBOKNR. 2017/55214-1/200 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 18.01.2017
RETTIGHETSHAVER:GLITRE NETT AS, Org.nr: 982974011. Bestemmelse om trafostasjon/kiosk. Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. Bestemmelse om adkomstrett. Bestemmelse om bebyggelse. OVERFØRT FRA: 4203-305/18. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).
Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Konsesjon

Kjøp av leilighet utløser ikke konsesjon. Det er ikke boplikt i området.

Usolgte leiligheter

Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi kr. 3.385.000,-. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. leilighet mellom ca. kr. 4300,- på den minste og ca. kr. 7910,- på den største leiligheten. Dvs. ca kr. 86 pr. kvm BRA. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-

I tillegg kommer et beløp tilsvarende 3 mnd. felleskostnader (ekskl. kostnader til felles fjernvarme) / kr. 50,- pr.kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Eiendomsskatt

Ikke fastsatt p.t.

Faste løpende kostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne.

Felleskostnadene utgjør ca. kr. 25-30,- pr. kvm BRA pr. mnd. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er ett utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Arendal kommune for nærmere info.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv/data. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett tjenester med en leverandør.

Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger som eies). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 10 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kirkelia - Hisøy, Gnr. 305 Bnr. 1162 i Arendal kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Selveier Leilighetene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23.

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått.

Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Innen gitte frister vil tilvalg og endringer være mulig etter nærmere avtale med utbygger/entreprenør. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Administrasjonspåslag til utbygger/entreprenør må påregnes for endringer/tilvalg.

Selgers rett til endringer

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter uten varsel.

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Minimum 50% av leilighetsprosjektets totale verdi må forhåndsselges, byggelån innvilges og igangsettingstillatelse må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven. Selger tar også forbehold om at styrende organer hos selger godkjenner og beslutter byggestart.

Forbeholdene skal være avklart av Selger innen 01.12.2023. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Siste frist for overtagelse er 4. kvartal 2024 forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Overtagelse kan skje inntil 4 måneder før denne fristen. Senest 2 måneder før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Finansiering

Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Kjøper er ansvarlig for å innbetale hele kjøpesummen til meglers klientkonto innen overtakelse. Den del av kjøpesummen som eventuelt skal finansieres ved hjelp av lån i Husbanken, vil normalt sett ikke bli utbetalt fra Husbanken før i etterkant av overtakelsen. Kjøper må derfor ordne med en mellomfinansiering i annen bank for denne perioden. Kontakt megler for ytterligere informasjon, eller for å bli satt i kontakt med Sparebanken Sørs finansieringsrådgivere.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema "Kjøpetilbud til fastpris". Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-9002

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-9002. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Tor Jan Endresen, tlf. 40 40 80 21

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

19.05.2023
Produktnr: 3070789