Arendal Hisøy

Kirkelia 4 - 30

Prisantydning
3 350 000 kr
Totalpris
3 350 000 kr
Byggeår
2022
P-rom
82 ㎡
Bruksareal
90 ㎡
Tomteareal
4 846 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Om eiendommen

Husbankfinansierte tomannsboliger og rekkeboliger med carport - Solrike omgivelser på Hisøya

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Kirkelia 4 - 30 er et boligprosjekt med 12 rekkeboliger planlagt oppført sentralt på Hisøya. 

Dette delprosjektet består av en vertikaldelt tomannsbolig og 1 vertikaldelt tremannsbolig i nedre rekke, med alle funksjoner på 1 plan, og er et godt lettstelt alternativ til leilighet. I øvre plan bygges vertikaldelte boliger over 2 plan, med 2 forskjellige planløsninger/størrelse i u.etg. Bolig nr. 1-3 i øvre rekke inneholder: 1. etg.: entrè, soverom, bad, stue m/ åpen kjøkkenløsning. U. etg.: Hall, 2 soverom, bad, teknisk og utvendig bod. Bolig nr. 4-7 i øvre rekke inneholder: 1. etg.: 1. etg.: entrè, soverom, bad, stue m/ åpen kjøkkenløsning. U. etg.: Hall/allrom, 2 soverom, bad, teknisk og bod. Bolig nr. 8-12 i nedre rekke inneholder: 1. etg.: entrè, stort bad m/ opplegg for vaskemaskin, 3 soverom, walk-in garderoberom, teknisk rom og stue m/ åpen kjøkkenløsning. All nummerering av boliger er sett forfra, fra venstre mot høyre (se situasjonsplan inntatt i prospektet).

Innhold

Bolig nr. 1-3 i øvre rekke inneholder: 1. etg.: Hall, 2 soverom, bad, teknisk og utvendig bod. 2. etg.: entrè, soverom, bad, stue m/ åpen kjøkkenløsning. Bolig nr. 4-7 i øvre rekke inneholder: 1. etg.: Hall/allrom, 2 soverom, bad, teknisk og bod. 2. etg.: entrè, soverom, bad, stue m/ åpen kjøkkenløsning.   Bolig nr. 8-12 i nedre rekke inneholder: 1. etg.: entrè, stort bad m/ opplegg for vaskemaskin, 3 soverom, walk-in garderoberom, teknisk rom og stue m/ åpen kjøkkenløsning.

Standard

Boligene leveres innflyttingsklare med god standard. På gulv leveres laminat type Grand Champselyse 12,3mm i alle oppholdsrom, og flislagte gulv med varmekabler i entrè. Belegg i bod. Vegger leveres i gips, ferdig sparklet og malt. Baderom leveres ferdig flislagt på gulv og vegger, med wc, dusjhjørne og 120 cm baderomsinnredning. Det gjøres oppmerksom på at noe vannsøl på gulv må påregnes ved bruk av dusjvegger. Varmekabler i gulv på baderom. På kjøkkenet leveres innredning i hvit utførelse fra Sigdal, Strai eller tilsvarende kvalitet (tegninger er under arbeid). Frittstående komfyr, kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin og avtrekksvifte. Se forøvrig utførende beskrivelser i prospektets leveringsbeskrivelse. I tillegg til den moderne flotte boligen har du fri tilgang på områdets vakre natur, og korte avstander til sjøen, nærbutikker og offentlig transport.

Ferdigstillelse

Etter avtale med selger

Oppvarming

Stålpipe med vedovn type Duo 5 fra Nordpeis i stue. Varmekabler  i entre, bad og wc. Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i alle boligene.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det leveres opplegg for TV/Data/Tele i hver bolig. 2 stk. uttak for TV og 1 stk uttak for data/tele.

Forsikring

Boligene vil være forsikret som bygg under oppføring frem til overtakelse. Kjøper må tegne egen fullverdiforsikring fra overtakelse.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, følg RV420 til Hisøya. I rundkjøringen ved REMA1000 tar du 2. avkjørsel, og følger Kirkeveien rett frem, og deretter gjennom skarp venstresving. Følg veien videre til rundkjøring, og kjør rett frem. Du får området som skal bygges ut på høyre side like etter rundkjøringen.

Beliggenhet

Beliggende på Hisøya ca. 4,5 km fra Arendal sentrum. Området er svært solrikt med sen kveldssol, og med flotte badestrender, turområder og utsiktspunkter i gangavstand. Butikker, frisør, barnehager og skoler er også i umiddelbar nærhet. Det er kun 4,5 km til Arendal sentrum, og ca 2 km til idylliske Kolbjørnsvik med båtforbindelse til byen. Gode bussforbindelser til Arendal, Grimstad og Kristiansand.

Tomt

Areal: 4 846 kvm, Eierform: Felles eiet tomt
Felles eiet tomt, hvor boligene tildeles eget seksjonsnummer og uteareler ved seksjonering. Opparbeidelse av uteområder fremgår av leveransebeskrivelsen. Viste veier og biloppstillingsplass i hht. situasjonsplan gruses og asfalteres. Adkomst innkjørsel og carporter asfalteres. Foran inngangspartier legges ca 7 kvm areal med betongheller 50x50 cm. Resterende arealer såes til med plenfrø. Utbygger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer og tilpasninger av utforming av utomhusarealene i forbindelse med videre utbygging av området.

Parkering

Til alle boligene medfølger det egen carport i rekke. I tillegg vil det være gjesteparkeringsplasser på fellesområde i hht. situasjonsplan. Uteområder vil være fellesarealer for boligene med nødvendige rettigheter for bruk og adkomst.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Prosjektet ligger under reguleringsplan for Kirkeveien 137, vedtatt 26.03.2015. Arealformål: Boligbebyggelse - blokkbebyggelse/konsentrert småhusbebyggelse/frittliggende småhusbebyggelse. Planid: 09062012-6. Planområdet er ca. 30 dekar, og er avgrenset av Trommestadveien, Kirkeveien og boligene i Fyrforvalter Knudsens vei. Områdene BK2, BK5 a og b skal bygges ut senere med hhv. eneboliger og leilighetsbygg i hht. gjeldende reguleringsplan. Reguleringsbestemmelsene og plankart for området ligger vedlagt denne salgsoppgave. 

Vei / Vann / Avløp

Boligene tilknyttes offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det blir installert vannmålere.

Heftelser / Rettigheter

Kopi av grunnboksutskriften kan fås ved henvendelse til Sørmegleren. På hovedeiendommen som denne eiendom er fraskilt fra kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremkommer av grunnboken for denne eiendom. På denne eiendom vil det være tinglyst lovbestemt panterett til sameiet.

Utleie

Boligene har ikke egen utleiedel
Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2017 (TEK 17). Energiattest for boligene foreligger. Be evt. megler om kopi.

Usolgte leiligheter

Usolgte enheter er utbyggers eiendom og ansvar.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Fremkommer slik:
Kjøpesum i hht. prisliste
+ 2,5 % av andel tomteverdi kr. 260 000,- i dokumentavgift til staten
+ tinglysingsgebyr skjøte kr. 525.-
+ Tinglysing pantobligasjon kr. 525,-
Totale omkostninger ved kjøp av leilighet utgjør fast kr 7 550,- pr. rekkebolig.

Betalingsbetingelser

Kr. 100 000,- av kjøpesummen innbetales meglers klientkonto ved kontraktsinngåelse, restbeløp + omkostninger innbetales til meglers klientkonto før overtakelse. Evt. endringsbestillinger må være innbetalt entrepenør før overtakelse.

Offentlige avgifter

Ikke fastsatt pr. d.d. Leilighetene tilkobles offentlig vann- og kloakknett.
Arendal kommune har vedtatt at alle nybygg skal ha vannmåler.
Vannmålerleie kr. 206,75 pr. år
Abbonnementsgebyr vann kr. 1156,- pr. år
Abbonementsgebyr avløp kr. 2375,- pr. år
Forbruksgebyr vann kr. 12,60 pr. m3
Forbruksgebyr avløp kr. 20,50 pr. m3
Standard renovasjonsabonnement 140 liter restavfall kr. 4347,35,- pr. år.
Alle priser pr. november 2021, iflg. Arendal kommunes hjemmeside

Eiendomsskatt

Ikke fastsatt.
For 2021 er eiendomsskatten for bebygde bolig- og fritidseiendommer 4 promille av eiendomskatte-grunnlaget. For mer info se: https://www.arendal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/eiendomsskatt/

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse vil det påløpe et gebyr fra selger på kr. 40.000,-inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. Videresalg kan ikke gjøres uten selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kirkelia 4 - 30, Gnr. 305 Bnr. 1161 i Arendal kommune. Eiendommen har 1/2 andel i realsameie på gnr. 305/1165 og 1/3 andel i gnr. 305/1166.

Boligtype

Rekkehus

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått på selgers standard kjøpekontrakt eller midlertidig kjøpsbekreftelse som vil bli benyttet ved salg. Selgers kontrakts dokument forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m.

Tilvalg / Endringer

Selger vil før innredningsarbeidene startert, innkalle til endringsmøte, hvor priser og frister for beslutning av endringer vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15% av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Kirkeveien 137 AS tar ingen påslag ved slike endringer.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet:

Minimum 50 % av boligene i hver rekke med bygg må forhåndsselges.

Forbeholdene skal være avklart av selger innen 01.10.2022. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge og ikke realisere prosjektet. Etter 01.10.2022 har kjøper 2 uker på og skriftlig trekke seg fra avtalen dersom Selger ikke har avklart sine forbehold. Dersom kjøper velger å stå ved avtalen aksepteres også tilsvarende endring i overtakelse.

Visning

Etter avtale med megler på tlf. 40 40 80 21

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale med selger

Finansiering

Boligene er forhåndsgodkjent i Husbanken. Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse fra Sørmegleren må benyttes. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker og det brukes kjøpsbekreftelse. Alle kjøpsbekreftelser må inngis skriftlig sammen med legitimasjon og bekreftelse på finansiering.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-16-9002

Salgsoppgave og vedlegg

Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Tor Jan Endresen

Vederlag

Selger har valgt fast vederlag kr. 35 000,- + mva pr. solgte enhet til megler
Markedspakke: Etter utlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

16.11.2021
Varenummer: 3011724