Arendal Hisøy

Kirkelia 21

Prisantydning
3 150 000 kr
Totalpris
3 150 000 kr
Felleskostnader
1 397 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2019
P-rom
76 ㎡
Bruksareal
81 ㎡
Tomteareal
3 893 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Helt ny innflyttingsklar selveierleilighet på Hisøy, med carport, stor balkong og sen kveldssol. Kun 1 leilighet igjen!

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet består av totalt 28 prosjekterte leiligheter / Selveierseksjoner. Leilighetene er bygget ut trinnvis i 2 byggetrinn, med felles trappegang og heishus. Leilighetenes benevnelser fremgår av vedlagte tegninger med anvising av plassering i byggene.

Innhold

Alle leilighetene er universelt utformet. De har to eller tre soverom, og er tilrettelagt slik at du kan nyte livet i stilrene, funksjonelle og moderne omgivelser. Stue og oppholdsrom er utformet for å skape en lun, lys og trivelig atmosfære, med særlig vekt på å utnytte de fantastiske solforholdene maksimalt.

Standard

Med Kirkelia 21 som din nye adresse, er drømmen om en moderne, lettstelt leilighet gått i oppfyllelse. De universelt utformede leilighetene er fra 81,3 til 102,3 kvm bruksareal. De har to eller tre soverom, og er tilrettelagt slik at du kan nyte livet i stilrene, funksjonelle og moderne omgivelser. Leilighetene er nå innflyttingsklare med god standard. På gulv er det 3-stavs eik parkett i alle oppholdsrom, og flislagte gulv med varmekabler i entrè. Vegger er ferdig sparklet og malt. Baderom er flislagt på gulv og vegger, med vegghengt wc, dusjvegger og baderomsinnredning. Varmekabler i gulv på baderom. På kjøkkenet er det innredning fra Sentrumsbygg i hvitmalt utførelse, med integrerte hvitevarer. Se forøvrig utførende beskrivelser i prospektets leveringsbeskrivelse. I tillegg til den moderne flotte leiligheten har du fri tilgang på områdets vakre natur, og korte avstander til sjøen, nærbutikker og offentlig transport. Hver leilighet får også egen carport og egen sportsbod i underetasjen.

Ferdigstillelse

Leilighetene er ferdigstilt og klare for innflytting

Oppvarming

Varmekabler  i entre, bad / WC / vaskerom. Vann-til-vann felles varmepumpeanlegg. Leilighetene varmes med varme fra radiatorer i stue/kjøkken med termostat.

Diverse

Opplegg for TV/Data/Tele i hver leilighet. 2 stk. uttak for TV og 1 stk uttak for data/tele. Abonnement fra Get koster kr. 360,- pr. mnd., som faktureres gjennom sameiet.

À-konto for varmtvann og radiatorvarme kommer i tillegg til fellesutgiftene. Man betaler kun for sitt faktiske forbruk.

Kjøpere i prosjektet Kirkeveien 137 vil ha anledning til å kjøpe båtplass i nytt havneanlegg i Nidelva. Båtplassene er eiet og sentralt beliggende med enkel adkomst og flere parkeringsplasser. Vann og strøm tilgjengelig. Pris kr. 39 900,- pr. breddemeter for kjøpere i Kirkeveien 137. Båtplassene kan omsettes fritt til markedspris ved evt. videresalg.

Forsikring

Leilighetene er fullverdiforsikret i Tryg Forsikring

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, følg RV420 til Hisøya. I rundkjøringen ved REMA1000 tar du 2. avkjørsel, og følger Kirkeveien rett frem, og deretter gjennom skarp venstresving. Følg veien videre til rundkjøring, og kjør rett frem. Du får området som skal bygges ut på høyre side like etter rundkjøringen.

Beliggenhet

Beliggende på Hisøya ca. 4,5 km fra Arendal sentrum. Området er svært solrikt med sen kveldssol, og med flotte badestrender, turområder og utsiktspunkter i gangavstand. Butikker, frisør, barnehager og skoler er også i umiddelbar nærhet. Det er kun 4,5 km til Arendal sentrum, og ca 2 km til idylliske Kolbjørnsvik med båtforbindelse til byen. Gode bussforbindelser til Arendal, Grimstad og Kristiansand.

Tomt

Areal: 3 893 kvm, Eierform: Fellestomt. Pent opparbeidet tomt med asfaltert adkomst og gjesteparkering

Parkering

Til alle leilighetene medfølger det egen parkeringsplass i felles carportanlegg i byggets underetasje. I tillegg vil det være gjesteparkeringsplasser på fellesområde i hht. utenomhusplan. Utbygger har 1 ekstra parkeringsplass/bod som kan kjøpes mot tillegg i kjøpesum på kr. 250 000,- etter "først-til-mølla" prinsippet. Boder i underetasjen er tildelt hver leilighet i forkant av carport. Uteområder, søppelrom, tekniske rom, heiser, trappeganger m.m. er fellesareal for leilighetene i begge byggetrinn med nødvendige rettigheter for bruk og adkomst.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Leilighetene ligger under reguleringsplan for Kirkeveien 137, vedtatt 26.03.2015. Aralformål: Boligbebyggelse - blokkbebyggelse/konsentrert småhusbebyggelse/frittliggende småhusbebyggelse. Planid: 09062012-6. Planområdet er ca. 30 dekar, og er avgrenset av Trommestadveien, Kirkeveien og boligene i Fyrforvalter Knudsens vei. Reguleringsbestemmelsene og plankart for området ligger vedlagt denne salgsoppgave.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile andre heftelser eller rådighetsinnskrenkninger på tomten enn følgende:
 
(heftelser)

Kopi av grunnboks utskrift fås hos megler, og må leses før det inngås midlertidig kjøpekontrakt.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse - uten at dette anses som en mangel.

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Usolgte leiligheter

Selger bærer ansvar for å dekke fellesutgifter på usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Organisering

Boligene organiseres som et sameie etter Eierseksjonsloven av 23. mai 1997. Det er utarbeidet vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Fremkommer slik:

Leilighetens kjøpesum
                + 2,5 % av andel tomteverdi kr. 220 000,- i dokumentavgift til staten
                + tinglysingsgebyr skjøte kr. 525.-
                + Tinglysing pantobligasjon kr. 525,-
             + pantattest kr. 202.-

Totale omkostninger ved kjøp av leilighet utgjør fast kr 6 752,- pr. leilighet.

I tillegg innbetales engangsbeløp tilsvarende 3 mnd. fellesutgifter til oppbygging av kapital i sameiet.

Betalingsbetingelser

Kr. 100 000,-  av kjøpesummen innbetales meglers klientkonto ved kontraktsinngåelse, restbeløp  + omkostninger innbetales til meglers klientkonto før overtakelse.  Evt. endringsbestillinger må være innbetalt  entrepenør før overtakelse.

Offentlige avgifter

Inkludert i fellesutgifter

Eiendomsskatt

Ikke fastsatt p.t.

Felleskostnader

Kr.1 397 - 1 759,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Dekker utgifter til styrehonorar, revisjonshonorar, felles strøm, driftsutgifter bygg og anlegg, snørydding, renhold, forretningsførsel, kontingenter, vaktmestertjeneste ABBL, vannavgift, kloakkavgift, renovasjon, ventilasjonsfilter, forsikring bygg, etc.

Formuesverdi

Ikke fastsatt

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse vil det påløpe et gebyr fra selger på kr. 40.000,-inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. Videresalg kan ikke gjøres uten selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kirkelia 21, Gnr. 305 Bnr. 1160 i Arendal kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - utarbeide en tilvalgsmeny, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Forbehold om realisering er frafalt. Bygging er i gang!

Overtagelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være sommeren 2020 forutsatt at alle forbehold om realisering er avklart innen 01.03.2019. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt / innflyttingspunkt tilsvarende. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 6 uker før overlevering.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.
Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-18-9014

Salgsoppgave og vedlegg

Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Jan Endresen

Vederlag

Selger har valgt fast provisjon kr. 43 750,- inkl. mva til megler. Tilretteleggingshonorar kr. 20 000,- pr. salgstrinn.
Markedspakke: Etter utlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

11.10.2018
Varenummer: 3027750