Sandøya

Kilveien 25

Prisantydning
6 900 000 kr
Omkostninger
188 970 kr
Totalpris
7 088 970 kr
Formuesverdi
151 686 kr
Kommunale avgifter
19 465 kr / år
Byggeår
1961
P-rom
77 ㎡
Bruksareal
77 ㎡
Tomteareal
3 078 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

BUD MOTTATT - Fritidsbolig med fin sjøutsikt |Parkering| Sjøbod på festet grunn| båtfeste| Innlagt strøm, avløp og vann|

Om eiendommen

Innhold

Hytte
Anneks
Bod utedo (ikke i bruk som utedo, fungerer nå som redskapsbod)
Sjøbod på festet grunn.

Ett båtfeste ihht. tinglyst festekontrakt
Parkering på Hagefjordbrygga

Standard

60 talls fritidsbolig.

Ut fra alder og byggemåte fremstår fritidsboligen med normal standard. Bygningen fremstår som normalt vedlikeholdt, med påregnelig
vedlikehold og oppgraderingsbehov.

Entre:
Det som møter deg ved adkomst til hytta er en lys og hyggelig entre som er i åpen løsning til kjøkkenet og stuen. Rommet har en god atmosfære og romfølelse. Det er overbygg ved inngangspartiet- her er det plass til å fra seg også.

Kjøkken og stue:
Stue og kjøkken i åpen løsning. Innredning: Nyere underskaps innredning med slette lyse fronter. Utstyr: (ikke funksjonstestet) Integrert koketopp, komfyr, oppvaskmaskin, kjøleskap og benkbereder. Utløpt garantitid. Komfyrvakt er installert. Det er ikke etablert avtrekksventilering fra kjøkken / kokesonen. Kjøkkenet og stuen er i en åpen løsning - perfekt for sosiale sammenkomster. Her han man oversikt over gjestene, og god utsikt utover området. Området fremstår som lyst og luftig.

Innvendig:
Innvendige gulv er utført med malte tregulver. Veggflatene er utført med malt trepanel og malte plater. Det er benyttet takessplater i tak / himlinger.
Hoveddelen av de innvendige overflatene er kosmetisk oppusset og vedlikeholdt de senere år.

Vaskerom:
Enkel kombinert vaskerom / toalettromsløsning. Overflater: Malte tregulver. Vegg og takflater er utført med slette malte plater. Utstyr: Nyere standard toalett, servantinnredning og opplegg for vaskemaskin.

Soverom:
Det er tre soverom i fritidsboligen, og ett i annekset. Rommene er lyse og hyggelige.

Anneks:
Annekset er fra 1993.
Bygningen har enkel standard. Bygningen fremstår som normalt vedlikeholdt. Annekset er adskilt fra fritidsboligen og egner seg derfor godt til gjester eller barn og ungdom. Annekset inneholder en lys stue, toalettrom og et soverom.

Bod utedo:
- Redskapsbod. Ukjent oppføringstidspunkt. Bygningen har enkel standard. Bygningen vurderes som renoveringsklar.

Naust/båtbu:
- Bod / lager / båtbu. Ukjent oppføringstidspunkt. Bygningen har enkel standard. Påløpt slitasje i kombinasjon konstruksjonsmessige setninger medfører at bygningen vurderes som renoveringsklar. Båtbua er på festet grunn, se vedlagt festeavtale.

Diverse:
Utedusj.
Ikke internett, men parabolantenne.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 77 kvm, Bruksareal: 77 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. 1. etg.52 m² 
P-rom inkl: Stue/kjøkken, soverom 1, soverom 2, vaskerom, soverom med utvendig adkomst.

Anneks:
Bra: 25m² - P-rom: 25m²
P-rom inkl: Sue, toalettrom og soverom.

Bod utedo:
Bra: 3 kvm. S-rom: 3kvm.
S-rom inkl: Bod utedo.

Naust/båtbu:
Bra: 25 kvm. S-rom: 25kvm.
S-rom inkl: Bod

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

Foreligger tegninger til fritidsboligen, datert 13.08.1974.
Foreligger godkjent tegning for fritidsboligen med tilbygg og anneks, datert 11.07.1992.

Foreligger godkjent søknad om tilbygg til fritidsboligen, datert 06.03. Får ikke antydet årstall på dokumentet.
Foreligger melding om vedtak i byggesak som gjelder tilbygg til fritidsbolig. Det er gitt byggetillatelse av tilbygg.

Anneks: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Bygningen er opprinnelig omsøkt med oppholdsrom og arbeidsrom. Den faktiske planløsningen består av stue, toalettrom og soverom. Videre er fasadene endret i forhold til opprinnelige tegninger. Opprinnelig i fritidsboligen: entrè, garderobe, kjøkken og spisestue er omgjort til stue/kjøkken i åpen løsning. Videre er sisternen omgjort til eksisterende vaskerom / toalettrom. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Det foreligger kun tegninger for den nyoppførte boden, tilhørende grunneier eller eier av naboeiendommen, dater 22.10.2004.
Foreligger melding om vedtak i byggesak som gjelder oppføring av bod som erstatning for tidligere tilbygg til sjøbod, datert 08.02.2005. Det er gitt tillatelse for oppføring av bod.

Bod utedo: Det foreligger ikke tegninger.

Kommentar fra takstmann:
Det er netto-åpningsmålet på vinduet og takhøyden i den tilbygde soveromsdelen som legges til grunn for vurderingen. Det er ikke etablert tiltak mot brannspredning mellom byggverk.

Byggeår og byggemåte

1961 i følge Tvedestrand kommune.

Taktekking:
- Bærende undertak av trepanel. Taktekkingen består av metallplater, montert over opprinnelige asbestfiberplater / eternittplater.
Nedløp og beslag:
- Takrenner i plast og nyere nedløp i metall.
Veggkonstruksjon:
- Ytterkonstruksjonen er oppført i bindingsverk av tre. Utvendige overflater er utført med stående beiset tømmermannskledning.
Takkonstruksjon/Loft:
- Taket er en plassbygget saltakskonstruksjon, delvis utført med tildekkede skråtak mot innredede rom.
Vinduer:
- Malte trevinduer med enkle glass og 2 lag glass (produksjonsmerket 1982).
Treterrasser:
- Treterrasser i ulike nivåer, fra ulike tidsperioder.
Utvendige trapper:
- Utvendig trapp av betong og stein, tilpasset fjellterrenget.
Bod/skur:
- Ukjent oppføringsår. Bygningen fremgår ikke av tilgjengelige tegninger. Enkel provisorisk trekonstruksjon, oppført på stein mot terreng. Taket er tekket med eternitt / asbestfiberplater.

Overflater:
- Innvendige gulver er utført med malte tregulver. Veggflatene er utført med malt trepanel og malte plater. Det er benyttet takessplater i tak / himlinger.
Hoveddelen av de innvendige overflatene er kosmetisk oppusset og vedlikeholdt de senere år.
Etasjeskille/gulv mot grunn:
- Bjelkelagskonstruksjon av tre mot terreng / kryprom.
Krypkjeller:
- Kryprom under gulv / trebjelkelagskonstruksjonen.
Vannledninger:
- Synlige vannrør i plast (pex) og kobber med utvendig vannfordelerstokk. Tilgjengelige opplysninger tilsier at boligen er tilknyttet kommunalt vann og avløp, via sommervannsledning.
Avløpsrør:
- Synlige avløpsrør i plast.
Byggegrunn:
- Det visuelle inntrykket tilsier at bygningen er oppført over fjellgrunn. Grunnundersøkelser ut over observasjoner på stedet er ikke foretatt.
Fundamenteringen fremstår som stabil.
Drenering:
- Dreneringen ledes på terrengflaten gjennom kryprommet, med påfølgende lokalt overvannstilsig.
Grunnmur og fundamenter:
- Ringmur av betong med tilsats av steinmasser.
Forstøtningsmurer:
- Enkel natursteinsmur av betong og stein.
Terrengforhold:
- Småkuppert fjellterreng og jordmasser med plen. Tomten har en naturlig avrenning, delvis gjennom kryprommet.
Utvendige vann- og avløpsledninger:
- Tilgjengelige opplysninger tilsier at fritidsboligen blir forsynt med kommunalt forbruksvann. Avløp føres til det kommunale nettet. Det er for øvrig uvisst om det er etablert privat avløpspumpe.

Påkostning og modernisering

Nyere el-skap.
Nyere kjøkken, bad og WC.
Malte overflater i nyere tid.
Utført av fagfolk opplyser selger.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Panelovner.

Diverse

Det foreligger en forkjøpsrett knyttet til eiendommen, som omfatter alle gnr. og bnr som selges. Den ene selgeren har forkjøpsrett og har anledning til å gå inn på høyeste aksepterte bud. Rettigheten gis med en frist på 24 timer.

Båtplass:
En tinglyst båtplass på flytebrygge ved sjøbu.

Antatt forbruk KWH siste år: 594,37 KWH.

Eiendommen er fullverdiforsikret i Gjensidige med polisenummer: 89937760.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 18.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Fritidsbolig fra perioden rundt 1961, oppført i en etasje, med tilhørende anneks, redskapsbod og båtbu/naust. Tilgjengelige opplysninger tilsier at den tilbygde soveromsdelen ble oppført i perioden 1975/1976 og Annekset ble oppført i perioden 1993/1994. Kjøkkenet, vaskeromsutstyr, hovedinngangsdør og el tavleskapet med tilhørende automatsikringer er fornyet de senere år. Fritidsboligen fremstår i sin helhet som normalt
vedlikeholdt. Kjøper må være oppmerksom på naturlige aldringssvekkelser for aktuelle bygningsdeler. Det er hovedsakelig skillekonstruksjonen mot kryprommet, vinduer, ytterkledningen og taktekkingen som legges til grunn for vurderingen. Det ble registrert gjenværende takplater av asbestfiber /
eternitt under det eksisterende yttertaket. Viser for øvrig til kommentarer til kryprom, øverloft og tekniske løsningsvalg for vaskerommet. Sjøboden / naustet og den frittstående boden vurderes som renoveringsklare. Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt. Rapporten må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3: Store eller alvorlige avvik

Utvendig> Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er hullboret i isolerglasser for utlufting av kondensfukt. Normale aldringssvekkelser for tettepakninger og glasser. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt for vinduene. Enkel plexiglass løsning som alternativ til prefabrikert vindu i vaskeromsdelen. Det ble registrert stedvis
råte i utvendige vassheller.
Utvendig> Treterrasser
Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Det er ikke montert rekkverk. Manglende rekke / fallsikring hvor avstand til terreng
overstiger 50 cm. Deler av konstruksjonene ligger nær terrengnivå og er tidvis utsatt for ekstra fuktbelastning. Videre utsettes deler av terrassen for
dusjvann fra utedusj.

Våtrom> Generell> Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det mangler ventilering og tilluft til våtrommet. Gulvet er ikke utført med tettesjikt og gulvfall for håndtering av lekkasjevann.
Våtrom> Tilliggende konstruksjoner våtrom> Vaskerom
Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Hulltaking er ikke foretatt ettersom bad/vaskerommet er utført med tekniske løsninger som vil medføre fuktskader ved vannbelastning. Videre er rommet utsatt for kondensfukt fra tilstøtende kryprom.

Tekniske installasjoner> Branntekniske forhold
Det er installert røykversler. Brannslukningsapparat er over 10 år og underdimensjonert.

Tomteforhold> Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.
Tomteforhold> Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.


TG2: Avvik som kan kreve tiltak

Utvendig> Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
Det ble registrert påbegynt delaminering og rust /korrosjon. Eksisterende yttertaksplater er montert over opprinnelig taktekking av asbestfiber / eternitt.
Yttertaket er feilmontert og eternittplater defineres og håndteres som spesialavfall ved eventuell fremtidig takomlegging. Varierende grad av værslitasje i tilknytning til vindskier.
Utvendig> Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
Utvendig> Veggkonstruksjon
Det er avvik: Varierende grad av tørkesprekker. Det mangler musetetting ved kontrollerte deler av veggfoten og deler av veggfoten er utført uten lufting. Datidens byggemåte medfører påregnelige utettheter i vindsperresjiktet.
Utvendig> Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Konstruksjonene har skjevheter. Datidens byggemåte tilsier at konstruksjonen er utført
uten dampsperresjikt, med påfølgende økt risiko for kondensfukt. Tildekkede takkonstruksjoner fra den aktuelle tidsperioden med begrenset eller manglende utlufting er særlig utsatt for kondens/fuktproblematikk og betegnes som risikokonstruksjoner. Det ble registrert noe skjevheter i deler av konstruksjonen. Takutstikkene mangler fluenetting.
Utvendig> Kjøkken og soveromsdør
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
Det mangler utvendig terskelbeslag.
Utvendig> Utvendige trapper
Det er avvik: Naturlig alders slitasje for enkle betongkonstruksjoner. Det ble registrert noe oppsprukket betong.
Utvendig> Bod/skur
Det er avvik: Enkel provisorisk konstruksjon. Bygningen har fukt /råteskader.

Innvendig> Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble registrert noe svanker og ujevnheter. Normale symptomer for bygninger fra den aktuelle tidsperioden. Konstruksjonen er utsatt for kondens /fuktbelastning fra tilstøtende kryprom.
Innvendig> Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig> Krypkjeller
Det er avvik: Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig.
Det ble målt 16-17% vektprosent/ i innvendige gulver. Krypromskonstruksjoner har en generell høy skadefrekvens og betegnes derfor som
risikokonstruksjoner. Her skal bemerkes at målingen ble utført ved utgangen av den tørre / kalde årstiden. Opprinnelig tilkomsluke er stengt.
Kjøkken> Avtrekk> Stue/kjøkken
Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet.

Tekniske installasjoner> Vannledninger
Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering. Det er avvik: Røropplegget er utsatt for frostrisiko i den kalde årstiden. utedusj.
Tekniske installasjoner> Avløpsrør
Det er avvik: Avløpsrørene er frostutsatt i den kalde årstiden.
Tekniske installasjoner> Ventilasjon
Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Manglende avtrekksventilering, tilluftsventiler og spalter for luftgjennomstrømning mellom rom. Vurderingen omfatter også soverom med utvendig adkomst.
Tekniske installasjoner> Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
Tekniske installasjoner> Elektrisk anlegg
Hovedsakelig åpent elektrisk anlegg, tilknyttet tavleskap ved entrè/hovedinngang. Nytt tavleskap med automatsikringer. Tilgjengelige kursfortegnelse i
tavleskapet. Det foreligger ingen tilgjengelig anleggsdokumentasjon eller kontrollrapporter fra det lokale el-tilsynet.

Tomteforhold> Drenering
Det er avvik: Terrengforholdene i kombinasjon med tekniske løsninger for bortledning av overvann, medfører at det passerer overvann gjennom deler av kryprommet. Løsningen medfører økt grad av kondensbelastning i kryprommet.
Tomteforhold> Grunnmur og fundamenter
Det er avvik: Naturlige aldringssvekkelser for betongkonstruksjoner.
Tomteforhold> Utvendige vann- og avløpsledninger
Rør/ledninger helt eller delvis synlig utendørs. Fare for frost.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, kun av faglært. Nytt sikringsskap. Tvedestrand elektro.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Ta rutebåt eller taxibåt fra Hagefjordbrygge ut til Sandøya.
Kan gå i land ved Haven og følge Havenveien til første kryss. Ta så inn til Vestergårdsveien på høyre hånd. Ta så inn til Kilveien på venstre hånd. Fritidsboligen ligger så på høyre hånd opp i terrenget.

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Kilveien 25 har en sjønær og usjenert beliggenhet på vestre Sandøya. Befolkningen på Sandøya består av barnefamilier og eldre mennesker opplyser selger om. Ved sommerstid er det betydelig mer liv på øya. 
Beliggenheten gir nærhet til sjølivet. Båtplass og sjøbu gir anledning for å ta båten rett ut i skjærgården for å oppdage Lyngør eller Risør for eksempel - to flotte sørlandsperler. Sandøya kan by på flotte badeplasser og fiskemuligheter, nærbutikk, bakeri, pølsemaker og spisesteder.

Sandøya er en bilfri øy, noe som skaper en egen atmosfære på øya. Videre er det fint å sykle og gå turer på øya. Beliggenheten er perfekt for deg som ønsker å trekke deg tilbake, nyte skjærgården og samtidig ha nærbutikk og koselige spisesteder i nærheten. Kun en kort båttur over til Hagefjordbrygga, og en biltur inn til Tvedestrand sentrum - så kan man oppleve småbysjarm på sitt beste ved sommerstid. I Tvedestrand er det alt fra kjøpesenter, kafe og restauranter til koselige gågater med ulike småbutikker.

Tomt

Areal: 3 078 kvm, Eierform: Eiet tomt

Gnr. 77 og bnr. 295: 475,5 kvm. Hentet fra matrikkelbrev.
Gnr. 77 og bnr 312: 967,7 kvm. Hentet fra matrikkelbrev.
Gnr. 77 og bnr. 199: 1 634,7 kvm.

Gnr. 77 og bnr. 34 og fnr. 1: 90,9 kvm. Naust båthus sjøbu på festet grunn. Årlig festeavgift 10,- pr. 2023. Festeavgift ajour, betalt for år: 2094.
Deler av grensene er hjelpelinje fra vannkant.

Tomtegrenese rundt fritidsboligen er delvis lite og mindre nøyaktige og kan derfor variere i større eller mindre grad.

Parkering

2 stk. parkeringsplasser på Hagefjordbrygga.
En av de to parkeringsplassene har en kostnad på ca. 2 000,- i året.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger i dag en rekke søknadspliktige tiltak som ikke er avsluttet
med ferdigattest jf. kommunens arkiv (merk unntak fra krav om ferdigattest
for visse tiltak jf. saksbehandlingsforskriften SAK 10 § 8-1).


Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

Foreligger tegninger til fritidsboligen, datert 13.08.1974.
Foreligger godkjent tegning for fritidsboligen med tilbygg og anneks, datert 11.07.1992.

Foreligger godkjent søknad om tilbygg til fritidsboligen, datert 06.03. Får ikke antydet årstall på dokumentet.
Foreligger melding om vedtak i byggesak som gjelder tilbygg til fritidsbolig. Det er gitt byggetillatelse av tilbygg.

Anneks: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Bygningen er opprinnelig omsøkt med oppholdsrom og arbeidsrom. Den faktiske planløsningen består av stue, toalettrom og soverom. Videre er fasadene endret i forhold til opprinnelige tegninger. Opprinnelig i fritidsboligen: entrè, garderobe, kjøkken og spisestue er omgjort til stue/kjøkken i åpen løsning. Videre er sisternen omgjort til eksisterende vaskerom / toalettrom. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Det foreligger kun tegninger for den nyoppførte boden, tilhørende grunneier eller eier av naboeiendommen, dater 22.10.2004.
Foreligger melding om vedtak i byggesak som gjelder oppføring av bod som erstatning for tidligere tilbygg til sjøbod, datert 08.02.2005. Det er gitt tillatelse for oppføring av bod.

Bod utedo: Det foreligger ikke tegninger.

Kommentar fra takstmann:
Det er netto-åpningsmålet på vinduet og takhøyden i den tilbygde soveromsdelen som legges til grunn for vurderingen. Det er ikke etablert tiltak mot brannspredning mellom byggverk.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan "kommunedelplan for kystsonens byggeområder 2011-2023" , datert 15.05.2012. Plan ID: 128.
Eiendommen ligger i hensynsone 570 - bevaring av kulturmiljø. Dette innebærer at tiltak må være i tråd med sted og miljø og følge byggestilen som gjelder for området.

Deler av eiendommen ligger utenfor planens begrensning (100 meters belte), se kart.

Vei / Vann / Avløp

Vei. Privat vei forbi eiendommen.
Vann. Offentlig. Ingen vannmåler.
Avløp. Offentlig.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Gjelder gnr. 77 og bnr. 199
Dagboknr.: 2145 Tinglyst: 02.07.1973. Rettigheter iflg. skjøte.

Gjelder gnr. 77 bnr. 34 og fnr. 1
Dagboknr.: 1805 Tinglyst: 26.05.2004. Festekontrakt -vilkår.

Gjelder bnr. 77 bnr. 312
Dagboknr.: 2917 Tinglyst: 15.09.1993. Bestemmelse om vei. 
Dagboknr.: 1715 Tinglyst: 03.06.1997. Jordskifte.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Gjelder gnr. 77 bnr. 34 og fnr. 1
Dagboknr.: 1805 Tinglyst: 26.05.2004. Festekontrakt.

Rett til ferdsel rundt sjøbua. Festeren har rett til en ikke-eksklusiv fri ferdsel rundt sjøbua. Les fullstendig festekontrakt for utfyllende informasjon.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger eller dokumentasjon som omfatter radonmålinger eller radontiltak. Eiendommen ligger i et område med høy grad av radonforekomster, i henhold til Nasjonalt aktsomhetskart for radon.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Tvedestrand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

6 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 172 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 900 000,-)) 188 970,- (Omkostninger totalt) 7 088 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 19 465 pr. år
Prognose på eiendommen for inneværende år (2023)

Vann sommer forbruk: 4 287,5,-
Kloakk sommer forbruk: 5 512,5,-
RTA: 2 945,-

Eiendomsskatt: 6 720,-

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 6 720,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Faste løpende kostnader

Kostander vedrørende en parkeringsplass på Hagefjordbryga.
Ca. 2 000,- i året.

Formuesverdi

Kr.  151 686,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kilveien 25, Gnr. 77 Bnr. 199 og Gnr. 77 Bnr. 295 og Gnr. 77 Bnr. 312 og Gnr. 77 Bnr. 34 Fnr. 1 i Tvedestrand kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin og vaskemaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 47 65 72 50.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

41-23-0034

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-23-0034. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen, tlf. 92 80 63 23

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.9 000) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 6 900 000,-) (Kr.103 500) Tilrettelegging (Kr.14 250) Totalt kr. (Kr.137 235)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3069390