SØGNE - LANGENES

Kileheia 143

Prisantydning
2 990 000 kr
Omkostninger
91 750 kr
Totalpris
3 081 750 kr
Formuesverdi sekundær
618 728 kr
Byggeår
1978
Internt bruksareal (BRA‑i)
118 ㎡
Bruksareal
118 ㎡
Tomteareal
1 179 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Søgne - Kileheia 143 - Solrik, modernisert og svært innholdsrik hytte med anneks - Nær skjærgård, badevann og turområder

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Fagmessig modernisert hytte med et stort innhold. Det er også fagmessig malt opp innvendig både tak og vegger.

Solrik og flott tomt.

Ligger på et etablert hytteområde like ved flotte turstier og badeplass ved Donevann.

Dette er en hytte med alt på en plan, samt et anneks.

Hytten har en usjenert plassering i et etablert hytteområde med bom opp til hyttefeltet.

Båtfeste i indrekilen etter avtale med grunneier.

2 p plasser på felles p plass etter avtale med grunneier.

Området har flotte turister og badeplasser. Kort gangavstand ned til flotte badeplasser, både ferskvann og saltvann samt nydelige svaberg. Dagligvarehandelen kan gjøres på Kiwi på Langenes, eller på Tangvall som ligger ca. 8 minutter unna med bil. Om man ønsker alt av bymessige fasiliteter går det raskt med bil inn til Kristiansand sentrum.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Eier jobber med å formalisere med grunneier rett til 2 p plasser på felles parkering samt båtfeste i indrekilen. Dette er under arbeid.
Parkering på privat grunn gnr 412 bnr 3. Det jobbes med å få dette i skriftlig form.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger byggetillatelse til hytte datert 3.05.1978.
Melding om mindre byggearbeider på uthus iht § 86 A datert 12.08.1992
Melding om mindre byggearbeider utvidelse av godkjent uthus iht § 86 A datert 01.02.1995
Uthuset står på litt over grensen på gnr 412 bnr 3 mot vest. Hjemmelshaver Kenneth BErge/ Karen N Berge/ Ann Britt W. Berge
I meldingssakene ble det ikke gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, tiltakshaver skulle gi beskjed til kommunen når tiltaket var ferdig.
Bod bak hytta ikke byggesøkt. Terrasser rundt hytta mangler inntegning på situasjonskart. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning i uthuset. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Privat vei. Vei til eiendommen etablert over gnr 412 bnr 3. Veiretten er ikke tinglyst. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med å formalisere avtale vedr. veirett og evt. tinglysning av denne påhviler kjøper.

Eiendommen har innlagt vann fra brønn med privat renseanlegg. Tiltaket er ikke omsøk. Vanntilførsel gjennom yttervegg er krever utslippstillatelse fra kommunen. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuelle pålegg eller søknader til kommunen påhviler kjøper.

Eiendommen har avløp til privat septiktank. Det er privat avtale med tømming av septiktank. Septik blir tømt 1-3 ganger i sesongen og koster kr 2.500,- pr tømming Det gjøres oppmerksom på at Kristiansand kommune har rett til å gi pålegg om kortslutning av septiktank og kreve til tilkobling til offentlig avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som Bebyggelse og anlegg, og er en del av Kommuneplan for Kristiansand 2024-2035 datert 28.02.2024. 
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Eiendommen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4204/412/141:
Heftelser
Ingen heftelser registrert.

Grunndata
08.09.1976 - Dokumentnr: 10054 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:412 Bnr:3

01.01.2020 - Dokumentnr: 1884392 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:12 Bnr:141

Eiendommens rettigheter
Ingen rettigheter registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 74 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 91 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap, oppvaskmaskin, fryseboks og komfyr

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4204/412/141:
Heftelser
Ingen heftelser registrert.

Grunndata
08.09.1976 - Dokumentnr: 10054 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:412 Bnr:3

01.01.2020 - Dokumentnr: 1884392 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:12 Bnr:141

Eiendommens rettigheter
Ingen rettigheter registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter kr 3.303,- pr 2024 inkluderer eiendomsskatt, feie og tilsynsavgift fritidsbolig.
Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2024 er kr. 1.681,-

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Våtrom
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja. 2019- Try rør AS har gjort alt VVS arbeid. Lagd 2 komplette bad og en gjeste WC

Tak, yttervegg og fasade
3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja. Det var lekkasje ved pipehatt før vi kjøpte. denne ble byttet av tidligere eier og vært tett siden. Vet ikke hvem som utførte jobben. Fukt i bjelker (pre-lagt) mot øst og nord. Snekker skar ut mindre, berørte områder og felte inn nye bjelkepartier. Furutre som stod nære østsiden ble fjernet for å bedre solforhold.

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja. 2019- Bytte av alle vinduer i hovedhytta. Vinduer i stue og kjøkken ble kjøpe brukt (usikker på årstall). Øvrige vinduer ble kjøpt nye fra samme leverandør som de brukte. Vindu mot øst i stuen ble felt inn, det var ikke vindu der fra før. Ny ytterdør mot sør. Utført av- Byggmester Dagfinn Eftevand. 2022- Byttet yttertak på anneks. Fra torvtak og shingel (takbelegg). Grunnen til bytte var primært av vedlikeholdsgrunner, da vi ikke ønsket fremtidig vedlikehold av torvtaket. Ingen lekkasje eller feil på tak. Utført av Byggmester Dagfinn Eftevand. 2020- Bytte av terrasse rundt hele hytta. Utført av Byggmester Dagfinn Eftevand. 2022- Kledd hytte med kledningsbord. Hytten er bygd i pre-laft. Utført av Byggmester Dagfinn Eftevand. 2021- Bygget bod mot anneksets vestside. Boden ble bygd for renseanlegg til vann. Utført av Byggmester Dagfinn Eftevand. 2023- Ytterdør og dør fra grovkjøkken byttet. Utført av Byggmester Dagfinn Eftevand

Elektrisitet
10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja. 2019- Mydland Elektriske byttet alle brytere, kontakter, ledninger, automatisk strømmåler, flere nye kurser bla til elbillader.

Rør
11 Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? Ja. Egen brønn. Ligger på 92 meter. Byttet også brønnpumpe i 2022

13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja. 2019- Det var ikke lagt inn vann i hytta når vi kjøpet den. Try Rør har montert alt nytt, dvs innlagt vann, vannklosett, dusj. Innvendig og utvendig arbeid i hovedhytta og anneks. Anneks er klargjort utvendig, under annekset (med rør) for å kunne legge inn kjøkken i annekset. I 2021 installerte de også renseanlegg til drikkevann. Vi syntes at vanne smakte rart og det ble sendt inn vann prøve til Norvann og de satte sammen renseanlegget slik at vannet nå smaker godt.

Skjevheter og sprekker
18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja. Tok bort deler av peisen som hadde funksjon som oppbevaringsplass av ved. og fjernet dagoljetank som var plassert på grovkjøkken. Selve oljebrenner er integrert i peis ( ved gulvet) og ikke i bruk ( ikke mulig å bruke).

Sopp og skadedyr
19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja. Hadde sukkermaur i veggen 2021. Hadde Antisimex på befaring. De bekreftet sukkermaur. Felt inn nytt trevirke der maurene hadde oppholdt seg. Det har ikke vært maur i hytten etter det.

21 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja. Fukt og noe antyding til sopp i bjelker (pre-lagt) mot øst og nord. Snekker skar ut mindre, berørte områder og felte inn nye bjelkepartier. Furutre som stod nære østsiden ble fjernet for å bedre solforhold.
Produktnummer: 45FCA6F0-F6C6-46A6-BE87-F54658E52EC1