Lindesnes - Mandal Sentrum, Vestnes

Kastellgata - båthavn

Prisantydning
170 000 kr
Totalpris
170 000 kr
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Annet

Oversikt

Om eiendommen

Kastellgata båthavn - Båtplasser i sentrum

Om eiendommen

Standard

Båthavnen er utstyrt med strømtilkobling og vannforsyning i påler.

Diverse

Båtplassanlegget er registrert som ett tingrettslig sameie, hvor hver båtplasseier er andelseier. Som en del av denne salgsoppgaven er de gjeldende vedtektene for "Sameiet Kastellgaten Båthavn". Vedtektene er bindende for andelseierne i sameiet.

Fellesutgifter til drift, strøm, vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter m.m. er p.t kr 500,- pr båtplass.

På bakgrunn av at bryggeanlegget er bygd ut fra gnr. 160 bnr. 556 snr. 40, er Sameiet Kastellgaten Båthavn andelseier i eierseksjonssameiet Verven 1. Verven 1 består av næringsarealer og borettslag med leiligheter i tilliggende bygninger. Gjeldende vedtekter for eierseksjonssameiet Verven 1 fås ved henvendelse megler. Seksjon 40 har sameiebrøk 19/8394, og hefter for denne andel av fellesutgifter i eierseksjonssameiet Verven 1. Som en del av denne salgsoppgave ligger utdrag av seksjoneringsbegjæringen hvor parkeringsplassene som utgjør seksjon 40 vises. Kopi av komplett seksjoneringsbegjæring for Verven 1 fås ved henvendelse megler.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Selger tar forbehold om å kunne justere priser og betingelser på usolgte båtplasser. Det er ikke mulig å gjøre endringer i bredde på utriggerne/båtplassene.

Beliggenhet

Adkomst

Følg Bryggegata i vestgående retning over i Nygata. Ta så til venstre inn i Kastellgata og deretter andre avkjørsel mot venstre.

Beliggenhet

Verven ligger i Mandalselvens munning, forankret i nylig opparbeidet bryggeanlegg/ strandpromenade ved elvens vestlige bredde. Ved bryggekanten finner man kafeterien Kastellet, samt en flott dagligvarebutikk. Gangavstand også til Mandal sentrum langs strandpromenaden.

Tomt

Båthavnen med båtplassene er forankret i privat eiet brygge på gnr. 160 bnr. 556 snr. 40 i Mandal kommune. Ved kjøp av båtplassen vil en ideell andel av seksjonen overskjøtes kjøper, og man blir eier av båtplass og samtidig sameier i båtplassanlegget.

Parkering

En stk biloppstillingsplass i felles parkeringskjeller i Verven 1 deles mellom andelseierne. Det er styrets oppgave å administrere denne parkeringsplassen. Mulighet for leie/kjøp av parkering. Konf. megler for mer informasjon.

Offentlige opplysninger

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vann, utgifter til dette fordeles i fellesutgiftene.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Sameiet har panterett begrenset oppad til kr. 100 000,- i den enkeltes sameierandel. Kjøper bes gjøre sin bank særlig oppmerksom på panteretten.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Konsesjon

Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Båtplassene selges til faste priser beregnet ut fra antall løpemeter bredde på den enkelte båtplass. Prisene varierer ut ifra om det er oppstrømms eller nedstrøms side, samt lenge på uteliggerne. Uteliggerne har to lengder, ca. 6,2 og 8,2 meter. Bredde på båtplasser på Pir 3 er standard hhv c/c 3,016 og 3,77 meter. På Pir 2 er bredden standard hhv c/c 2,72 og 4,08. Netto lysåpning er ca. 30 cm smalere.

De faste prisene er er likevel ikke å regne som et bindende tilbud til markedet. Selger står fritt til å endre priser på usolgte båtplasser uten forutgående varsel, og står også fritt til å akseptere eller forkaste ethvert kjøpstilbud uten begrunnelse. Full kjøpesum og omkostninger forfaller til betaling innen overtakelse, som er 2 uker etter kjøpekontrakten er underskrevet, dersom ikke annet er avtalt.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter er inkludert i fellesutgiftene.

Formuesverdi

Ligningsverdien er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger som eies). Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 70 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kastellgata Båthavn (Verven - Båtplasser)

Ideell andel av gnr.160, bnr. 556 og snr. 40 i Mandal kommune.

Boligtype

Annet

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Visning

Båtplassene kan fritt besiktiges. For avtale, kontakt megler på tlf. 952 38 976.

Finn.no: Visningstekst

Båtplassene kan fritt besiktiges. For avtale, kontakt megler på tlf. 952 38 976.

Overtagelse

2 uker etter kjøpekontrakt er signert og oppgjør er innbetalt om ikke annet er avtalt.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges i den stand den var ved fremvisning, jfr. avhendingslovens § 3-9. Kjøper kan derfor kun berope seg de bestemmelsene i Avhendingslovens kapittel 3, som er ufravikelige ved forbrukerkjøp i henhold til Avhendingslovens § 1-2, 2. ledd. Selgers ansvar etter Avhendingsloven, blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Åpenbare / synlige feil og mangler ved eiendommen behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor b.l.a fremlegge gyldig legitimasjon. Megler plikter iht. Hvitvaskingsloven 20. Juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-9000

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-9000. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, vedtekter og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Denne salgsoppgave med tilhørende vedtekter, seksjonering m.m. må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3058552