Kastellgata båthavn

Kastellgata - Båthavn

Prisantydning
170 000 kr
Omkostninger
5 420 kr
Totalpris
175 420 kr
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Båtplass

Oversikt

Om eiendommen

Kastellgata båthavn - Båtplasser i sentrum

Beliggenhet

Parkering

En stk. biloppstillingsplass i felles parkeringskjeller i Verven 1 deles mellom andelseierne. Det er styrets oppgave å administrere denne parkeringsplassen. Mulighet for leie/kjøp av parkering. Konf. megler for mer informasjon.

Beliggenhet

Verven ligger i Mandalselvens munning, forankret i nylig opparbeidet bryggeanlegg/ strandpromenade ved elvens vestlige bredde. Ved bryggekanten finner man kafeterien Kastellet, samt en flott dagligvarebutikk. Gangavstand også til Mandal sentrum langs strandpromenaden.

Følg Bryggegata i vestgående retning over i Nygata. Ta så til venstre inn i Kastellgata og deretter andre avkjørsel mot venstre.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Itillegg til det påløpe følgende kostnader:

Dokument avgift: 2,5 % av kjøpesum
Tinglysningsgebyr skjøte: kr. 585,-
Tinglysningsgebyr pr. pantedok: kr. 585,-

Omkostninger kjøper er beregnet ut fra pris på kr 170.000,-

Båtplassene selges til faste priser beregnet ut fra antall løpemeter bredde på den enkelte båtplass. Prisene varierer ut ifra om det er oppstrøms eller nedstrøms side, samt lenge på uteliggerne. Uteliggerne har to lengder, ca. 6,2 og 8,2 meter. Bredde på båtplasser på Pir 3 er standard hhv c/c 3,016 og 3,77 meter. På Pir 2 er bredden standard hhv c/c 2,72 og 4,08. Netto lysåpning er ca. 30 cm smalere.

De faste prisene er er likevel ikke å regne som et bindende tilbud til markedet. Selger står fritt til å endre priser på usolgte båtplasser uten forutgående varsel, og står også fritt til å akseptere eller forkaste ethvert kjøpstilbud uten begrunnelse. Full kjøpesum og omkostninger forfaller til betaling innen overtakelse, som er 2 uker etter kjøpekontrakten er underskrevet, dersom ikke annet er avtalt.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Båthavnen er utstyrt med strømtilkobling og vannforsyning i påler.

Info kommunale avgifter

Offentlig vann, utgifter til dette fordeles i fellesutgiftene

Vilkår og betingelser

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Provisjon kr. 28.750,- pr. enhet inkl. oppgjørshonorar.
Produktnr: FB745422-85C2-470E-B0EB-04F41043EFE4