Kristiansand

Kapelløya 1K

Prisantydning
1 990 000 kr
Omkostninger
66 220 kr
Totalpris
2 056 220 kr
Felleskostnader
1 013 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2012
P-rom
34 ㎡
Bruksareal
34 ㎡
Tomteareal
689 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Ny hellesund / Verftet - Ferieleilighet på Verftet. Fullt møblert og 3m båtplass. Felles sandstrand og strandlinje

Om eiendommen

Innhold

1.etasje: gang/ entre, stue og kjøkken, bad
2.etasje: 2 soverom

Primærrom: 34 kvm, Bruksareal: 34 kvm
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 22 m² - Loft 12 m².
P-rom inkl: 1.etg- Stue/kjøkken/gang, bad. Loft- Soverom , Soverom 2
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Kommentar: På loftetasje er det ikke satt opp lettvegg mellom trapp og ene "soverom" Har ikke betydning med tanke på søknadsplikt og lignende.
Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Elerktrisk.. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Med privat båt eller ferge / taxibåt fra Høllen brygge.

Parkering

Offentlig parkeringsplass på land i Høllen. Ved evt leie av båtplass Høllen / Solta båthavn medfølger 2 p-plasser for bil.

Beliggenhet

Ny-Hellesund ligger kun en liten båttur med rutebåten fra Høllen i Søgne, og det er kort vei både til Kristiansand dyrepark med badeland, Kristiansand sentrum eller tilden sjarmerende sørlandsbyen Mandal. Selve båtturen med rutebåten er en opplevelse i seg selv der den kjører innom flere av øyene i Søgnes skjærgård. Se ellers: http://www.nyhellesund.com

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 09.05.2016. Ferdigattesten gjelder: Utleiebygg med ferieleiligheter, serveringssted og konferanserom, samt brygge- og uteanlegg. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vannverk. Tilknyttet privat kloakkanlegg.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til industri/ næring, tilhører reguleringsplann Ny Hellesund m.m. - Søgne kommune. Stadfestet av Miljøverndepartementet 23.08.02, revidert av Søgne kommunestyre 27.03.2008, landskapsvernområde. Oksøy-Ryvingen er tatt ut av planen og Søgne kommunestyret 22.10.2009, plankrav for noen eiendommer på Skarpøya.
Planer under arbeid: Detaljregulering - Ny Hellesund
Kristiansand kommune har hatt ute endring av reguleringsplanen på høring, denne har ikke vært behandlet politisk ennå.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Leilighetene inngår i et felles konsept og leveres fullt møblert. Forslag opprinnelig kjøpekontrakt/leiekontrakt/årsmøtepapirer må leses før budgivining. Utleieklausel: Minimum 9 mnd. utleie (se egen leieavtale som overtas av kjøper)

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/401/7/3:
31.01.2008 - Dokumentnr: 89570 - Jordskifte
Saknr 1000-2007-0019NY-HELLESUND
Overført fra: Knr:4204 Gnr:401 Bnr:7
Gjelder denne registerenheten med flere


04.11.2016 - Dokumentnr: 1022184 - Fredningsvedtak
Gjelder denne registerenheten med flere


08.03.2023 - Dokumentnr: 252953 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


28.06.2012 - Dokumentnr: 521346 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 3
Formål: Næring
Sameiebrøk: 50/740


Info energiklasse

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke g.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
12 500,- (boligkjøperforsikring help (valgfritt))
2 800,- (boligkjøperforsikring pluss (valgfritt tillegg))
585,- (tingl.gebyr pantedokument)
585,- (tingl.gebyr skjøte)
49 750,- (dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))

66 220,- (omkostninger totalt)

2 056 220,- (totalpris inkl. omkostninger)
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2.352- pr. år for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

1. etg.: Leiligheten er i en stilig utførelse med møbler fra Sundays design. Det er pusset betonggulv med varmekabler i hele etasjen. Bad har flislagt gulv og dusj med varmekabler. Kjøkken fra Strai med hvitevarer i åpen løsning.
2. etg.: Eik plank parkett på alle gulv. Malt gips på vegger.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Sven Bentsen den 23.03.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
Bygningssakskyndigs beskrivelse: Leilighet beliggende i bygg fra 2012. Leiligheten fremstår med normal stand og slitasje ut fra alder. Ingen vesentlige avvik registrert. Det er kun leiligheten som er kontrollert (innvendig). Evt. tilhørende boder, båtplass ol. er ikke kontrollert eller befart.
For øvrig må hele rapporten leses
Følgende avvik har fått TG2:
Innvendig > Innvendige trapper. Det er påvist andre avvik: Trappen har ikke utforming iht til krav ved vanlig boligstandard og må derfor anses som en enkel loftstrapp. Det er bratt helning på trappen og ikke tilstrekkelig sikring mot fall.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad. Det er påvist andre avvik: TG2 gis grunnet alder over 10 år i sammenheng med dusjløsning direkte på overflater.
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Legalpant

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant kan tinglyses i seksjonene. 

Boligselgerforsikring

selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/14230018. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/401/7/3:
31.01.2008 - Dokumentnr: 89570 - Jordskifte
Saknr 1000-2007-0019NY-HELLESUND
Overført fra: Knr:4204 Gnr:401 Bnr:7
Gjelder denne registerenheten med flere


04.11.2016 - Dokumentnr: 1022184 - Fredningsvedtak
Gjelder denne registerenheten med flere


08.03.2023 - Dokumentnr: 252953 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


28.06.2012 - Dokumentnr: 521346 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 3
Formål: Næring
Sameiebrøk: 50/740


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter og renovasjon til Avfall Sør er inkl. i fellesutgiftene. Eiendomsskatt faktureres hver enkelt seksjon

Polisenummer

14075378

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

Fremtind

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

pakke finn blink markedsføring (kr.4 000)
digital grunnpakke (kr.6 850)
oppgjør (kr.11 900)
panterett med urådighet - statens kartverk (kr.585)
provisjon (forutsatt salgssum: 1 990 000,-) (kr.67 625)
tilrettelegging (kr.16 900)
totalt kr. (kr.107 860)
Produktnr: B792DC88-62F7-4D8A-9BBF-1FC57412010C