Kristiansand-Kvadraturen

Kanalbyen 2C

Tomteareal
3 710 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Kanalbyen 2C - Flotte leiligheter igjen! Prosjektets hjemmeside Kanalbyen.no. Visning etter avtale!

Om eiendommen

Innhold

Byggene som skal bygges består av 6 bygg (5 oppganger fra kjeller. Bygg T og U har samme inngang) med til sammen 86 selveierleiligheter, benevnt Bygg T-Y i salgsmateriell. 3. byggetrinn har et samlet bruksareal på ca. 6 950 m2. Byggene varierer  i høyde mellom 4-6 etasjer. Alle leilighetene har privat uteareal på balkong, markterrasse og/eller takterrasse. I tillegg har boligene tilgang til 1 felles takterrasse i bygg X. Felles gårdsrom er allment tilgjengelige. Alle bygg har heisadkomst til kjeller etasje. Byggene T/U, V og X har i tillegg trapper ned til kjelleretasje.

Standard

Innvendige vegger i leilighetene: Alle overflater sparkles og males.

Låssystem/porttelefon: Det installeres låssystem slik at leilighetseier kun benytter en og samme nøkkel til leilighetsdør, postkasse, inngangsparti, sportsbod og kjøreport til kjeller. Det leveres komplett porttelefonanlegg til den enkelte leilighet. Dette anlegget overfører både lyd og bilde.

Kjøkken: Leilighetene leveres med kjøkken som vist på salgstegninger. Strai Kjøkken er leverandør. Kjøkken leveres med planlimt vask med ettgreps blandebatteri og høye overskap samt hvitevarepakke bestående av induksjonstopp, innbyggingsovn, integrert oppvaskmaskin og integrert kombiskap (kjøl og frys). Ventilator med integrert komfyrvakt medfølger. Muligheter for tilvalg i byggefasen.

Bad: Bad utføres som prefabrikkerte kabiner, komplett med fliser beregnet for våtrom både på gulv og vegger. Himling som hvitmalt gips med innfelte downlights (LED). Innredning leveres hvit og har heldekkende benkeplate med integrert servant, se arkitektens tegninger. Veggmonterte toaletter. Dusjvegger av laminert glass. Hjørnesluk i rustfritt stål. Annen innredning som speil, dorullholder og knagger leveres montert. Bad angitt som kombinert bad/ vask leveres med integrert skapinnredning for vaskemaskin og tørketrommel, og med tilhørende opplegg for tilkobling av vann- og avløp for vaskemaskin samt nødvendig stikk til begge. Rom angitt som bod/vaskerom utføres som plassbygde våtrom og er tilrettelagt for tilkobling av vann og avløp for vaskemaskin samt nødvendige stikk for både vaskemaskin og tørketrommel. Det forutsettes for begge tilfeller at det benyttes kondenstørketrommel. Hvitevarer inngår ikke i leveransen. |

Garderober: Det medfølger ikke garderobeskap/skyvedørsgarderober i leveransen, men kan utføres som tilvalg sammen med kjøkkenleveransen. |

Gulv: Gulv i stue, kjøkken, entre/gang og soverom legges det parkett, 14 mm 1-stav eik matt lakk. Parketten legges på mtrinnlyddempende underlag. I bod/vask legges det gulvbelegg med oppbrett på vegg.

Se for øvrig romskjema i salgsprospekt  for mer detaljert informasjon.
|

Oppvarming

Oppvarming/varmt tappevann: Byggene tilknyttes Agder Energi Varme sitt fjernvarmenett i området. Fordelingsskap for vann, energi og vannbåren varme (samt målere) vil bli integrert i eget teknikkskap i badekabinen. Alle rom med vannbåren gulvvarme (se romskjema) vil ha individuell romtermostatstyring i hvert rom. Varmt tappevann via sirkulasjonsledninger, hovedkilde fra fjernvarme. Energiforbruket avregnes sentralt av energileverandøren/forretningsfører, men vil bli fordelt på den enkelte leilighet, med separate fjernavlesningsmålere i leilighetene for varmt forbruksvann og vannbåren gulvvarme.

Diverse

Ingen forkjøpsretter (kun forkjøpsrett for medlemmer av Sørlandets Boligbyggelag i forbindelse med tildeling av leiligheter ved første salgsstart).

Beliggenhet

Beliggenhet

Kanalbyen er etablert på Odderøya. Det er ei frodig øy i Kristiansands byfjord, tett forbundet til fastlandet og bykjernen med fire små broer. Sørvest på øya ligger Odderøya fyr, og det høyeste punktet i området befinner seg 92 moh. På kryss og tvers av Odderøya snor det seg veier og stier; mange med spektakulære utsiktsforhold mot "Østergabet", innseilingen og fyrene Grønningen, Oksøy og Odderøya fyr.

Kanalbyen har flere unike kvaliteter. På den ene siden er det den umiddelbare nærheten til sjøen og kanalen; med brygger, promenader, sandstrender og svaberg. Så er det skogen og det nydelige turterrenget på Odderøya. På toppen av alt vil den nye bydelen ligge i gåavstand til alle utelivs- og shoppingmulighetene i Kvadraturen. Kanal- og havnepromenaden blir en forlengelse av dagens strandpromenade.

Kanalen er en av de tre attraksjonene i Kanalbyen; skogen, Byfjorden og kanalen. Langs kanalen blir det etablert natur og beplantning som beriker naturmangfoldet og skaper forbindelser til Odderøya. Broene over kanalen markerer at Holmen er en øy i Kanalbyen. Se illustrasjoner i salgsprospektet.

Peisestuen er et sted med historie. En gang var dette et utfartssted med bygg og festplass for byens befolkning. Nå skal området revitaliseres å bli en av Kristiansands flotte parker. Peisestuen er i forlengelsen av strandpromenaden og vil bli et turmål for hele byen, en attraksjon for turister og et samlingssted for beboerne i Kanalbyen

Tomt

Areal: 3 710 kvm, Eierform: Fellestomt
Gårdsrom utføres i bestandige materialer. Frodig vegetasjon skal være sammensatt av arter med variasjon i høyde, utbredelse, farge og vekstform. Belysning utføres med solide og robuste armaturer, både i gårdsrom, ved inngangspartier og på stier/veier. Plassering og utforming avklares i detaljprosjekteringen. Det etableres et felles, nedgravd avfallssystem, med innkastluker plassert mot Sjølystveien ved bygg V. Se ellers utomhusplan for felt 2C.

Det etableres felles takterrasse på taket av bygg X.

Parkering

Antallet parkeringsplasser som kan kjøpes er begrenset. Det er valgfritt å kjøpe parkeringsplass. Parkeringsplass/bruksrett til parkeringsplass må kjøpes separat og kommer i tillegg til kjøpesummen for den enkelte leilighet.

Parkeringsplass til de to gjenværende leiligheter kan kjøpes for kr. 450 000,- (i kjeller)  per p-plass. Kjeller består av 36 parkeringsplasser pluss 2 HC-plasser.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest vil foreligge innen overtakelse.

Reguleringsplan

Reguleringsplan for Silokaia Kanalbyen, Plan ID 1400. Godkjent 16.09.2015. Sak 127/15. Mindre endring av detaljregulering for Silokaia datert 18.02.2016. Silokaia Felt 1A m.fl - reguleringsendring godkjent 23.01.2019. Sak 13/19. Formål: Sentrumsformål

Vei / Vann / Avløp

Offentlig tilknyttet vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Det vil bli tinglyst heftelser på den enkelte boligseksjon vedr. bla. vei, vann og kloakk, plikt til å bidra til drift og vedlikehold av havnepromenade, samt øvrig nødvendig teknisk infrastruktur. Det vil bli tinglyst rett for gjennomkjøring i p-kjeller for beboere i 2A, 2B og 2C samt tilgang for utbygger i forbindelse med anleggsfasen. Det er tinglyst rett for allmennheten til fri ferdsel og opphold på eierseksjonssameiets eiendom. I praksis gjelder dette i hovedsak allmennhetens rett til å ferdes langs Havnepromenaden, samt offentlig tilgjengelig gjennomgang i gårdsrommet. På eierseksjonssameiets eiendom kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremkommer av grunnboken for den enkelte boligseksjon. Det følger av eierseksjonsloven at eierseksjonssameiet har lovbestemt panterett i den enkelte boligseksjon. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.Kopi av grunnboken samt heftelser som er tinglyst på boligseksjonen og eierseksjonssameiets eiendom kan fås ved henvendelse megler.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2017 (TEK 17).

Konsesjon

Kjøpet krever ikke konsesjon.

Om sameiet

Organisering

Leilighetene selges som selveierleiligheter. Det etableres ett eierseksjonssameie for tredje byggetrinn, felt 2C.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Se vedlagte prisliste. I tillegg til kjøpesummen skal det betales følgende: Dokumentavgift til staten med 2,5% av andel tomteverdi. P.t. er dokumentavgiften beregnet til å utgjøre i størrelsesorden kr 250 pr. kvm BRA av leiligheten. Tinglysningsgebyr for skjøte med kr 585,- Tinglysningsgebyr pr. pantedokument kr 585,- Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige omkostninger og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted.

Eiendomsskatt

Felleskostnadene inkluderer ikke eiendomsskatt .

Felleskostnader inkluderer

Årlige felleskostnader er stipulert til ca. kr 25,- pr. kvadratmeter pr. måned. Felleskostnader skal bl.a dekke kommunale avgifter, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, vaktmester,snørydding, andre driftskostnader.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er bosatt ihht folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger som eies). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no

Øvrige mulige kostnader

Felleskostnadene inkluderer ikke abonnement til tv, bredbånd, telefoni, renovasjon og eiendomsskatt (listen er ikke nødvendigvis uttømmende). Slike kostnader skal faktureres og betales av den enkelte seksjonseier direkte. Strømkostnader til evnt el-bil plass, og fjernvarmekostnader som inkluderer oppvarming og varmt vann i og til leilighetene, kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kanalbyen 2C, Gnr. 150 Bnr. 1907 og Gnr. 150 Bnr. 1871 og Gnr. 150 Bnr. 1922 og Gnr. 150 Bnr. 1923 og Gnr. 150 Bnr. 1924 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp av leilighet og parkeringsplass forutsettes inngått i henhold til kjøpekontraktsformular som kan fås ved henvendelse megler.

Tilvalg / Endringer

Det vil bli muligheter for tilvalg på flere leveranser. Utførende entreprenør vil kalle inn til tilvalgsmøte for de enkelte fag/leveranser. Tilvalg er selvsagt styrt av fremdriften i prosjektet, og på hvilket tidspunkt man som kjøper tiltrer kjøpekontrakt
i byggeprosessen. Alle tilvalg skal være signert av begge parter, og pris skal være avtalt på forhånd. Det tillates kun tilvalg som tilfredsstiller de ulike regulerings- og forskriftskrav

Overtagelse

Planlagt ferdigstillelse er ca. 24 måneder etter varslet igangsettelse. Forutsatt tilfredsstillende salg og beslutning om/tillatelse til igangsetting senest innen 01.07.21 er planlagt overtakelse satt til senest 1.7. 2023.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Leilighetene selges til fast pris. Bindende avtale er inngått ved budaksept. Kjøpekontrakt inngås i kontraktsmøte hos megler.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøperne. Eiendomsmeglerne ble i 2009 underlagt bestemmelsene i hvitvaskingsloven. Det innebærer bla at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-19-9014

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-19-9014. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Rolf R. Elieson, tlf. 99 09 91 07

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3031249