Arendal Øst

Kalvøysundveien 27

Prisantydning
4 900 000 kr
Omkostninger
138 370 kr
Totalpris
5 038 370 kr
Formuesverdi sekundær
276 762 kr
Kommunale avgifter
13 903 kr / år
Byggeår
1968
P-rom
64 ㎡
Bruksareal
64 ㎡
Tomteareal
815 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

HERLIG SOMMERHYTTE MED FANTASTISK UTSIKT OG BÅTFESTE- KALVØYSUND

Om eiendommen

Innhold

Hytta har alt på en flate og inneholder: Entre med stige opp til hems,  åpen kjøkkenløsning/spisestue,  stue med utgang til stor sol-og utsiktsterrasse, 2 soverom og dusjbad m/wc.
Anneks og frittstående bod/mulldo.

Standard

Hytta er lys og fin og har en praktisk planløsning.
Det er korkfliser på gulv i entre, kjøkken og spisestue. malte furugulv i begge soverommene og belegg i bad. Laminat i stuen.
Veggene er hovedsakelig malt panel. Baderomsplater på toalettrom og i dusjbadet.
Plassbygget kjøkkeninnredning i heltre natur innredning og eldre malt innredning på den andre veggen med overskap.
Inklusiv i denne handel er kjøleskap under benken, komfyr, vaskemaskin og mikrobølgeovn. Stål ventilator.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 64 kvm, Bruksareal: 64 kvm
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 64 m².
P-rom inkl: Bad , 2 stuer, Kjøkken , 2 soverom
Deler av fritidsboligen er bygget inn på GNR 69 BNR 1 i henhold til matrikkel/se eiendom.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Bod, mulldo:
Bra: 5 m² - S-rom: 5 m²
S-rom inkl.: Bod
Bod liten med utedo er bygget på annen eiendom GNR 69 BNR 1.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Uthus:
Bra: 12 m² - S-rom: 12 m²
S-rom inkl.: Bod
Det foreligger ikke tegninger

I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må
takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med
byggeforskriften.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1968 i følge Arendal kommune.

Påkostning og modernisering

Hytta er jevnlig vedlikeholdt og oppgradert gjennom årene.
Hytta er nylig overflatebehandlet

Oppvarming

Jøtul peisovn i spisestuen
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er tinglyst båtfeste, parkering, klausul om samtykke til bygging rundt eiendommen, forkjøpsrett mot sjø, vedrett, rett til å plassere uthus på tidl selgers eiendom, nabo har rett til tilkobling til vannledning mot at vann og avløpsledning krysser naboeiendom.
Båtfeste: festet er en bolt i svaberget ved brygga til 69/1 i Kalvøysund. Det er årlig avgift som indeksreguleres. I 2022 var avgiften kr 420,-.

Diverse møbler kan følge med etter nærmere avtale med selger.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 05.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Fritidsbolig enkel oppført. Utvendig taktekking med shingel der tiltak med omlegging/reparasjoner, anleggelse av takrenner i bakkant, utbytting av råteskadede pannebord anbefales. Videre anbefales anlagt lufting i konstruksjonen ved eventuell omlegging av taktekking. Ved undersøkelse av eldre enkle vinduer ble det registrert skader/råte og kondenserings skader og utbyttinger må påregnes. Manglende rekkverk på trapper/terrasser. Skjevheter i konstruksjonen ble registrert der mangelfull fundamentering og skader i bærende konstruksjoner vurderes årsakssammenheng. Reparasjoner og oppretting må påregnes. Tildekning av grunn og forbedring av terrengforhold under bygning anbefales slik at fukt belastning på stubbeloft minimeres. Synlig lekkasje skader rundt pipe innvendig der eier opplyser om utført utbedringer utvendig. I forbindelse med innføring av vann og avløp ble det anlagt bad, enkelte mangler med hensyn til frost sikring av vann/avløp og vurderes til sommerbruk med behov for avtapping av anlegg. Våtrom har mangler med hensyn til fall forhold, dusjkabinett er anlagt. Bygningen vurderes under ventilert og vegg ventiler
anbefales anlagt. Gjennomgang av det elektriske med el-kontroll anbefales da dokumentasjon på deler av anlegget ikke er fremlagt. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold, rapporten må leses i sin helhet. Se for øvrig punkter nedenfor.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
Utvendig > Taktekking
Deler av skiferen ligger ikke tett nok og klaprer ved sterk vind. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Råte i pannebord i bakkant, manglende bordtakbeslag og takrenner. Utførelse på shingel vurderes ufagmessig utført stedvis med avslutninger.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom underbalkonger
Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er ikke montert rekkverk. Terrasse utfra inngangsdør er skrudd med en skrue midt i bordet.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Ved nivellering i soverom ble det registrert skjevheter 22 mm på 2 meter. Høydeforskjell gjennom stue viser skjevheter over 20 mm. Synlig skjevheter i bjelker under bygningen der eier opplyser om utført oppstøtting på enkelte punkter.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Ingen ventilering utover åpning av vindu. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Det er ikke fremlagt dokumentasjon på anlegget. Undertegnede har ikke elektrofaglig kompetanse og tilstandsvurdering beror på dokumentasjon og visuell undersøkelse av tilfeldig komponenter i boligen. Anbefaler gjennomgang på det elektriske anlegget med en utvidet el-kontroll før bruk (NEK 405)

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er påvist andre avvik: Trepilarer direkte mot grunn, skjevheter i konstruksjonen som tyder på disse har gitt etter. Sprekker i overflater på betongsøyler, ukjent om det er underliggende skader eller om bare søyle fundamenteringen som har sprukket.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er påvist skader i beslagløsninger. Manglende takrenner i bakkant.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Utførelse med utbyttet kledning der overbord ikke dekker underbord. Sprekker i kledning stedvis. Råte stedvis ble registrert.

Utvendig > Dører Gå til side
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Mdf brystning på dobbel balkongdør med fuktskader. Falmet inngangsdør.

Innvendig > Overflater Gå til side
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Fuktskader i himling rundt pipe der eier opplyser om tidligere skade som er utbedret rundt pipe utvendig. Det er ikke utført innvendig reparasjoner. Enkelte manglende avslutninger og påregnelig bruksslitasje.

Innvendig > Radon Gå til side
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Bygningen ligger i et område som ifølge radon aktsomhets kartet vurderes til høy radon område. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke. Det er påvist at pipe har sprekker og riss. Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er påvist avvik i fuger. Manglende fuge imellom bunnlist og våtromsplater stedvis.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det ble ikke registrert 1:50 lokalt 80 cm fra sluk. Dusjkabinett er anlagt og fuktbelastning på vegg/gulv er ikke tilstede.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er avvik: Pga. ikke tilgang er ikke varmtvannsbereder undersøkt, anbefales anlagt tilrettelagt tilgang.

Tomteforhold > Byggegrunn
Det er avvik: Anlagt både trepåler og lettklinker blokker på terreng.

Tomteforhold > Drenering
Det er utifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Rør/ledninger helt eller delvis synlig utendørs. Fare for frost.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom: Ja, kun av faglært. Beskrivelse autorisert rørlegger. Arbeid utført av Egil Bringsverd, Arendal.
Pkt. 2.1: Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet: nyinnredning 2012.
Pkt. 2.2: Er arbeidet byggemeldt: Påkobling offentlig vann og avløp, gravearbeider osv.
Pkt. 4: Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp: Ja, kun av faglært. Beskrivelse VVS arbeid, ferdigmelding er sendt kommunen. Arbeid utført av Bringverd, Arendal.
Pkt. 6: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade: lekkasje ved pipa og ved overgang til tilbygg samt på uthus Utbedret-delvis av forrige eier.
Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende: har sett maur, satt ut maurlokkeboks. Ikke stokkmaur.
Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon): Ja, kun av faglært. Beskrivelse Nytt sikringsskap og hovedsikringer, installasjoner på bad, uttak på tilbygg. Arbeid utført av Tvedestrand Elektro, samt forrige eier som var elektroingeniør.
Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse Tak over terrasse, terrasse, takshingel, montering pipehatt. Arbeid utført av Kjell Trygve Kollane, Tørdal (snekker) og egeninnsats.
Pkt. 23: Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger: Tilstandsrapport ved kjøp i 2010.
Pkt. 24: Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler): Det er tinglyst båtplass, parkering, klausul om samtykke til bygging rundt eiendommen, forkjøpsrett mot sjø, vedrett, rett til å plassere uthus på selgers eiendom, nabo har rett til tilkobling til vannledning mot at vann og avløpsledning krysser naboeiendom. Det kan være innestengt lukt i hytta når den har stått avstengt. Rørleggerarbeid på grunn av lekkasje i pakninger oppdaget ved tilkobling av vann om våren. Utført av Bringsverd i 2018 og 2021. Det ble da installert drenering av røranlegget for vinteravstenging.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal følger man RV 410 fra Barbu og Kystveien forbi Krøgenes og videre forbi Saltrød senter. Ta til venstre ved broa på Eydehavn og følg skilt til Strengereid. Følg veien utover her til du kommer til skilt Flostad kirke og Narestø. Ta inn til høyre her og over en bro. Fortsett forbi Narestø og følg Flosterøyveien til Kalvøysundveien kommer på din høyre hånd.

Beliggenhet

Idyllisk beliggenhet ved Brårvik, Kalvøysund på Flosterøya. Her har man båtleia og sommer- båttrafikken like utenfor stuevinduene,  men likevel langt nok unna så man kan nyte stillheten. Flott skjærgård og vakre turområder - vakker utsikt over havet, Målen og skjærgården innenfor.
Det er 7 minutters gange fra hytta og ned til båtfeste. Herfra kommer man seg raskt via båt til både Arendal og Tvedestrand. Det er ca 30 min kjøretur fra Arendal (21 km) og ca 20 min kjøretur herfra og til Tvedestrand. Hyggelig spredt bebyggelse i området med både helårsboliger og fritidseiendommer.

Tomt

Areal: 815 kvm, Eierform: Eiet tomt Denne eiendommen består av gnr 69 bnr 134 som har et areal på 514 m2 og bnr 148 som har et areal på ca 300 m2. Totalt utgjør dette ca 814 m2. Tomten er helt unik med fantastisk utsikt, supre solforhold fra morgen til kveld og usjenert beliggenhet.
Tomten består av naturtomt og fine svaberg rundt hytta. Flatt og fint terreng rundt hytta men skrånet og bratt ned til sjøen like foran hytta. Bading og båtfeste ligger bare en liten spasertur unna.

Parkering

Tinglyst 2 p-plasser på gnr 69 bnr 1.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 04.10.19. Ferdigattesten gjelder Tilbygg og vann- og avløpsanlegg, en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som Landbruks-, natur- og friluftsområde, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp.
Arendal kommune vil pålegge alle abonnenter å installere vannmåler i løpet av de neste årene.
Privat vei. Utgifter til vedlikehold og brøyting må påregnes.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2012/505236-2/200  Best. om vann/kloakkledn.  
25.06.2012
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:69 Bnr:128  
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

1967/2195-3/36  Forkjøpsrett  
 26.06.1967 
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:69 Bnr:134  
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:69 Bnr:148  
CA 4 MÅL
Gjelder denne registerenheten med flere

1967/2195-6/36  Forkjøpsrett  
 26.06.1967 
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:69 Bnr:134  
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:69 Bnr:148  
CA 4 MÅL
Gjelder denne registerenheten med flere

1967/2195-7/36  Bestemmelse om veg  
 26.06.1967 
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:69 Bnr:134  
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:69 Bnr:148  
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om båt/bryggeplass og parkering
Bestemmelse om forkjøpsrett til ca.4 mål

1969/5217-1/36  Bestemmelse om bebyggelse  
 23.10.1969 
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:69 Bnr:134  
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:69 Bnr:148  
Bestemmelse om båt/bryggeplass, bro og friluftsområde

1970/3644-1/36  Erklæring/avtale  
 29.07.1970 
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:69 Bnr:134  
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:69 Bnr:148  
Bestemmelse om strandlinje og trapp

1971/6037-1/36  Erklæring/avtale  
 21.10.1971 
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:69 Bnr:134 
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:69 Bnr:148  
RETT TIL Å HUGGE VED

2012/505052-1/200  Erklæring/avtale  
 25.06.2012 
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:69 Bnr:134  
Bestemmelse om tilkopling til pumpenanlegg for avløp

2012/505236-1/200  Best. om vann/kloakkledn.  
 25.06.2012 
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:69 Bnr:134  
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:69 Bnr:136  

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 122 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 900 000,-)) 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 138 370,- (Omkostninger totalt) 5 038 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 13 902,97 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 11.242,92,-,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Sekundær: Kr. 276 762,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kalvøysundveien 27, Gnr. 69 Bnr. 134 og Gnr. 69 Bnr. 148 i Arendal kommune.

Boligtype

Fritidseiendom

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/ kombiskap, Fryseskap/-boks, Komfyr/ stekeovn/ koketopp, Oppvaskmaskin, Vaskemaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 25.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0122

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0122. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Helga Sverdrup Hvass, tlf. 40 40 80 25

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 4 900 000,-) (Kr.156 800) Tilrettelegging (Kr.13 900) Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse 180622 (Kr.8 900) Totalt kr. (Kr.190 085)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3059517