Svenevik

Kalvehagsveien 6C

Prisantydning
1 500 000 kr
Omkostninger
50 200 kr
Totalpris
1 550 200 kr
Formuesverdi
371 481 kr
Formuesverdi sekundær
1 411 629 kr
Felleskostnader
450 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2000
Internt bruksareal (BRA‑i)
104 ㎡
Bruksareal
104 ㎡
Tomteareal
783 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Leilighet med 2 soverom, 1. etg. og ingen trapper. Utgang fra stuen til veranda.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1. etg.: Gang, Bod, Gang 2, Gang 3, Vaskerom, bad, Soverom, Soverom 2, gang 4, stue, kjøkken.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Vedovn i stuen. Varmekabel i gulv på bad/wc og i to rom som er tilbygd.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning. Følg hovedveien ut til Svenevik og sving inn i Kalvehagsveien. Leiligheten ligger i bygg nr 2 på høyre side. Parkering mellom byggene og inngang på bakside.

Skolekrets

Berge skolekrets.

Offentlig kommunikasjon

Det er skoleskyss fra hovedveien.

Parkering

Felles parkeringsplass som er asfaltert.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Ytre Svenevik, ca 5 km sør for sentrum. Nærhet til Rosfjorden, men ingen utsikt til sjøen. Etablert boligfelt med eneboliger, tomannsboliger og leiligheter.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 05.07.2000. Ferdigattesten gjelder nybygg, boliger (alle enheter).
At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning og fasade bakside. Det er lukket igjen overbygd areal og tilbygd to rom på baksiden + laget utgang til tilbygget terrasse i ende av bygget.
De tilbygde rommene og terrasse er ikke byggemeldt og godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Vannmåler er installert.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig og iflg. kommuneplankart avsatt til Boligbebyggelse, Nåværende. Det vises til reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for; YTRE SVENNEVIK i Lyngdal kommune, revidert 25.09.20.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4225/62/71/1:
02.12.2003 - Dokumentnr: 4384 - Seksjonering
Opprettet seksjoner: Snr: 1
Formål: Bolig - Sameiebrøk: 25/100

30.01.2012 - Dokumentnr: 83175 - Bestemmelse om parkering
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:62 Bnr:69 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:62 Bnr:69 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:62 Bnr:69 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:62 Bnr:69 Snr:4
Gjelder denne registerenheten med flere.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 37 500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 900,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 50 200,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Boligbebyggelse i nærområdet.

Standard

Innvendig er det gulv av parkett, betong,fliser og belegg. Veggene har trepanel og malte plater. Innvendige tak har himlingsplater. Etasjeskiller er av betongdekke. Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Boligen har elementpipe, vedovn og sotluke/feieluke. Innvendig har boligen malte fyllingsdører.

Kjøkkenet har innredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøleskap, oppvaskmaskin og 2 komfyrer. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Bad: Aktuell byggeforskrift er tekniske forskrifter i perioden 1997-2010. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Veggene har fliser. Taket har himlingsplater. Rommet har flislagt gulv med elektriske varmekabler. Fallforhold til sluk er målt til ca 16 mm fall på 80 cm fra topp slukrist. Fra topp slukrist til topp fug ved terskel er registrert ca 20 mm. Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. Mest sannsynlig er det vinylbelegg fra byggeår som er benyttet som membran.
Rommet har innredning med 2 nedfelte servanter, toalett og dusjkabinett. Det er elektrisk styrt vifte. Hulltaking er foretatt, uten å påvise unormale forhold. Hulltaking er utført i gang.

Vaskerom: Aktuell byggeforskrift er tekniske forskrifter i perioden 1997-2010. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.
Veggene har malte plater. Taket har himlingsplater. Gulvet har belegg med oppbrett. Gulvet i rommet er tilnærmet flatt. I sonen rundt sluk, ca 20 cm er det målt lokalt fall på ca 20mm. Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt. Rommet har opplegg for vaskemaskin. Det er naturlig ventilering. Hulltaking er foretatt, uten å påvise unormale forhold. Hulltaking er utført i gang.

---------------------------------
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen, befaring den 16.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen på Kalvehagsveien 6 C er en del av en 4 manns bolig fra 1999 - 2000 og ligger i 1. etasje. Det er blitt opplyst om at boligen ble bygget ut i 2015, men det ligger ikke noen godkjent byggemelding. Ut over det er det registrert enkelte forhold hvor man må
påregne utbedringer. Følgende er: Det er usikkert på hvordan lufting på tilbygg er etablert. På et tidspunkt har sotluke blitt flyttet, slik at avstand til brennbart er under kravet. Avtrekksvifte på bad er defekt. (Vifte har fungert for eier). På bad er det fare for at vann kan trenge inn i bakenforliggende konstruksjoner. På kjøkken er det spor etter en vannskade, her er det blitt opplyst at dette oppstod da kommunen renset avløpsrør i området. Det oppfordres at man innhenter informasjon vedrørende dette og undersøker om dette kan dekkes av skadeforsikring. Brannslukker må skiftes. Ut over det er det enkelte forhold hvor man må påregne alminnelig utskiftning eller vedlikehold.
Viser for øvrig til rapportens enkelte punkter som må nøye gjennomgås.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon.
Vurdering av avvik:
• Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
• Det er ingen lufting i konstruksjonen.
• Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
I dette tilfellet kan det være at ventileringen går opp bak kledning og videre over tak og opp bak kledning på selve hovedbygget.
Konsekvens/tiltak
• Lufting/ventilering bør forbedres.
• Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
Åpning av konstruksjon i gesims på tilbygg, samt ved overgang tak vegg på bygg, vil kunne bekrefte dette.

Utvendig > Andre utvendige forhold
Fliselagt område ved utvendig ved terrasse.
• Det er avvik: Sprekk og skader i fliser.
Konsekvens/tiltak
• Tiltak: Fliser må skiftes.

Innvendig > Pipe og ildsted
Boligen har elementpipe, vedovn og sotluke/feieluke.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.
• Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
• Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen.
Konsekvens/tiltak
• Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.
• Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
• Ildsted med sprekk må skiftes.
Et tiltak kan være å montere ildfast plate på vegg, samt montere stein i luke.

Våtrom > 1. Etasje > Bad > Ventilasjon
Det er elektrisk styrt vifte.
Vurdering av avvik:
• Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.
• Avtrekksvifte er defekt.
Konsekvens/tiltak
• Det må gjøres tiltak for å lukke avviket.
Avtrekksvifte må skiftes.

Våtrom > 1. Etasje > Vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt
Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
• Sluk er ikke tilgjengelig for inspeksjon.
• Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
• Det er avvik:
Belegg ved terskel har ikke oppbrett.
Konsekvens/tiltak
• Tiltak:
• Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring.
Utskiftning av belegg bør vurderes for å sikre konstruksjoner ved en eventuell lekkasje.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Boligen har brannslukningsapparat og røykvarsler. Brannslukningsapparat er eldre enn 10 år.

Utvendig > Nedløp og beslag
Renner, nedløp og bordtakbeslag er av plast.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Konsekvens/tiltak
• Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Terrasse i tre på mark. Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Malingflass på kantbord
Konsekvens/tiltak
• Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Overflatebehandling.

Innvendig > Overflater
Innvendig er det gulv av parkett, betong,fliser og belegg. Veggene har trepanel og malte plater. Innvendige tak har himlingsplater.
• Det er avvik:
Glipe og misfarging på parkett i stue. Mangler fug i overgang ved flis og parkett
Konsekvens/tiltak
• Tiltak: Man må kunne påregne å måtte skifte parkett i stue. Skifte fuger mellom flis og parkett.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Konsekvens/tiltak
• Det bør gjennomføres radonmålinger.

Innvendig > Innvendige dører
Innvendig har boligen malte fyllingsdører.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Styrepinne på skyvedør er defekt, eller ikke i spor. Døren gynger frem og tilbake og tar i karm.
Konsekvens/tiltak
• Enkelte dører må justeres.

Våtrom > 1. Etasje > Vaskerom > Overflater vegger og himling
Veggene har malte plater. Taket har himlingsplater.
Vurdering av avvik:
• Det er avvik: Tape dekker over hull i plater.
Konsekvens/tiltak
• Tiltak: Et tiltak kan være å skifte overflater på rommet.

Våtrom > 1. Etasje > Vaskerom > Overflater Gulv
Gulvet har belegg med oppbrett. Gulvet i rommet er tilnærmet flatt. I sonen rundt sluk, ca 20 cm er det målt lokalt fall på ca 20mm.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Forskrift fra byggeår opplyser følgene vedrørende fallforhold. Det må være tilfredsstillende fall på gulv mot sluk. Tilfredsstillende fall vil være 1:50 minst 0,8 m ut fra sluket.
Konsekvens/tiltak
• Det må foretas utbedring av fallforhold.

Våtrom > 1. Etasje > Vaskerom > Ventilasjon
Det er naturlig ventilering. Vurdering av avvik:
• Rommet har kun naturlig ventilasjon.
• Rommet har kun naturlig avtrekk.
Konsekvens/tiltak
• Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.

Kjøkken > 1. Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning
Kjøkkenet har innredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøleskap, oppvaskmaskin og 2 komfyrer.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
• Det er ved bruk av fuktindikator rundt utsatte hvitevarer påvist indikasjoner på fuktighet.
Eier opplyser om at dette oppstod i forbindelse med spyling av rør som ble utført av Lyngdal kommune. Det er ikke opplyst når dette skjedde.
Konsekvens/tiltak
• Påviste skader må utbedres.
• Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.
• Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.

Kjøkken > 1. Etasje > Kjøkken > Avtrekk
Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.
Vurdering av avvik: Rist har skader. Ventilator henger skjevt
• Tiltak: Utbedring eller utskiftning.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør). Det er besiktiget i rørskap.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Drenshull er blendet slik at vann ved en eventuell lekkasje ikke renner til sluk.
Konsekvens/tiltak
• Det bør foretas tiltak på anlegget som sikrer bedre løsning på eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Det elektriske anlegget er fra byggeår. Sikringsskapet er lokalisert i gang. Anlegget har automatsikringer og overspenningsvern. Ny strømmåler er montert i 2018.
På generelt grunnlag kan det anbefales en gjennomgang av det elektriske anlegget for å forsikre seg at komponenter og installasjoner er sikre. En autorisert elektriker har tilstrekkelig utstyr for å eventuelt avdekke svakheter i installasjoner som for eksempel sikringer.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:

Våtrom > 1. Etasje > Bad > Overflater Gulv
Rommet har flislagt gulv med elektriske varmekabler. Fallforhold til sluk er målt til ca 16 mm fall på 80 cm fra topp slukrist. Fra topp slukrist til topp fug ved terskel er registrert ca 20 mm.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Konsekvens/tiltak
• Våtrommet fungerer med dette avviket.

Våtrom > 1. Etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt
Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. Mest sannsynlig er det vinylbelegg fra byggeår som er benyttet som
membran.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
• Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet.
Konsekvens/tiltak
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
• Det må gjøres nærmere undersøkelser.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Boligen har installert en varmtvannstank på ca 200 liter. Tanken er fra 2001.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Konsekvens/tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Renovert

2016

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap, oppvaskmaskin, 2 stk komfyr.

Diverse

Boligen er en del av et boligsameie. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.
Forr.fører opplyser at det ikke er opprettet sameie enda.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort. Den selges som forevist.

Legalpant

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant kan tinglyses i seksjonene. 

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4225/62/71/1:
02.12.2003 - Dokumentnr: 4384 - Seksjonering
Opprettet seksjoner: Snr: 1
Formål: Bolig - Sameiebrøk: 25/100

30.01.2012 - Dokumentnr: 83175 - Bestemmelse om parkering
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:62 Bnr:69 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:62 Bnr:69 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:62 Bnr:69 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:62 Bnr:69 Snr:4
Gjelder denne registerenheten med flere.

Info kommunale avgifter

Gjelder for offentlig renovasjon, vann og avløp, samt feiing pipe. Beløp vil variere etter vannforbruk.

Byggemåte

Taktekkingen på tilbygg er av pvc-duk. Renner, nedløp og bordtakbeslag er av plast. Veggene på tilbygget har bindingsverkskonstruksjon fra 2015. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon.
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har malt hovedytterdør,malt balkongdør i tre og skyvebalkongdør i malt tre. Terrasse i tre på mark. Terrasse på mar i tre med to nivåer. Fliselagt område ved utvendig ved terrasse.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Parabol medfølger.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger opplyser bl.a dette:
Spørsmål 24: Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom? Ja
Navn på arbeid: Nytt arbeid, Årstall: 2015.
Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Tilbygg bakside med to rom. Bygd terrasse i ende av bygget. Hvilket firma utførte jobben? Sky Bygg. Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei. Har du fått innvilget tillatelse fra kommunen for ombyggingen? Nei.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Visning

mandag 27. mai
kl. 16:00-16:30
Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!
Produktnummer: 9D6FC251-7902-4C15-9FD4-AF94CDBEB7F9