Grimsby - Solhaug

Kallshaugveien 12

Prisantydning
1 850 000 kr
Omkostninger
62 720 kr
Totalpris
1 912 720 kr
Formuesverdi
558 609 kr
Formuesverdi sekundær
2 010 991 kr
Kommunale avgifter
8 648 kr / år
Byggeår
1967
P-rom
125 ㎡
Bruksareal
189 ㎡
Tomteareal
2 849 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Landlig beliggende enebolig på usjenert og solrik tomt.

Om eiendommen

Standard

Eldre enebolig med gulv hovedsakelig belagt med belegg og laminat. På vegger er det tapet, panel og malte overflater.

Stue med gode vidusflater for godt med dagslys inn og vedvon som gir godt med varme. Trapp opp fra kjelleretasjen opp i stua.
Adkomst til kjøkken med spiseplass fra stuen. Eldre oppmalt kjøkkeninnredning med avsatt plass til enkeltstående hvitevarer.

Badet er todelt, med et toalettrom og innfor baderommet. Innredet med belegg på gulv og plater på vegg. Innredet med baderomsinnredning og badekar med dusjløsning. Toalett i toalettrommet.

I boligen er det 3 soverom og et garderoberom/kontor.

Kjelleren er innredet med kjellerstue, kontor, boder og vaskerom. Kjelleren er ikke godkjent for varig opphold og er fuktig. Utgang fra kjeller til hagen.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 125 kvm, Bruksareal: 189 kvm Sekundærrom: 64 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 92 m²  - 1. etg. 97 m² 
P-rom inkl: Kjeller: peisstue, kontor.
1 etg: vindfang, gang, 3 soverom, bad, kjøkken og stue.
S-rom inkl.: Kjeller: bod, verksted, annet rom med sluk.
1 etg: bod, garderobe.

Garasje:
Bra: 25 m²  - S-rom: 25 m².
S-rom inkl.: garasje, bod, bod/skur.

Kommentar
En bod i garasje faller inn under ikkemåleverdig areal. Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2.utgave - Gjeldende fra 9. februar 2015.
Det foreligger ikke tegninger.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1967 i følge Farsund kommune.

Påkostning og modernisering

Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Renoveringsbehov.

Det er indikasjoner på at det er blitt gjort utskiftinger av enkelte vinduer, kledning og oppført terrasse en gang på slutten av 90 tallet, begynnelsen av 2000 tallet. Ut over det, er konstruksjoner og installasjoner primært fra byggeår. Det er registrert en rekke forhold hvor man på påregne utskiftninger / renoveringer for å få boligen opp i en normal stand.
I kjeller er det påvist fukt, både saltutslag og fukt i utforet / oppforet konstruksjoner. Dette er en sterk indikasjon på at det er svikt i drenering. Vedlikeholdsmessig sett, må man påregne vaske av overflater, lokale utbedringer og overflatebehandling. Viser for øvrig til rapportens enkelte punkter som må nøye gjennomgås.

Boligen har i de senere år blitt benyttet som fritidsbolig.

Oppvarming

Ved og elektrisk.
Vedovn i hovedetasje.
Peis i stue i kjeller.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Det er oljetank på eiendommen. Det foreligger krav om sanering av oljetanken. Sanering vil bli kjøpers ansvar.

Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 20.09.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 (store eller alvorlige avvik)
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Konstruksjonene har skjevheter.
Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.
Grunnet langt spenn på sperrer, er det registrert sig i takkonstruksjon.
Råteskade er lokalisert rundt luftehatt.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er registrert typisk "kjellerlukt"
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.
Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking.

Våtrom > Generell > Annet rom med sluk

Våtrom > Generell > Bad

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Det er påvist skader på innredning.
Det er avvik:
Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Stoppekran er ikke lokalisert eller tilgjengelig.
Det er irr på rør.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Boligen har ingen innvendig stoppekran.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Det er påvist skader eller utettheter på sluk/avløp.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Brannslukkingsapparat er eldre enn 10 år.
Røykvarslere er ute av drift.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.
Terreng under terrasse har fall mot grunnmur.

Tomteforhold > Oljetank
Det foreligger krav om sanering av oljetank.

TG2 (avvik som kan kreve tiltak)

Utvendig > Taktekking
Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er avvik:
Renner og nedløp er befengt med grønske og vekster er i renne.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
Det er avvik: En gavlvegg er befengt med grønske.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist andre avvik:
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Det mangler krabbelister rundt vinduer.
Vinduer er værslitt.
Enkelte vindulister har anrydning til råte.

Utvendig > Dører
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Det er avvik:
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Spor etter stripet borebiller i innvendig belistning.
Dør til kjeller er ikke tett.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det er avvik:
Værslitt og malingflass og befengt med grønske.

Utvendig > Utvendige trapper
Betongtrapp har mindre sprekker/skader
Svak innfestning av rekkverk.
Korrosjon på innfestning av rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er påvist andre avvik:
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Spor etter stripetborebiller i etasjeskille i kjeller.

Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.

Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Annet rom med sluk
Det er avvik:
Kapillært oppsug fra grunn, saltutslag på vegger.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er avvik:
Det er skade på kanal.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør plast
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Enkelte soverom har blendet ventil i yttervegg.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Det elektriske anlegget er hovedsakelig fra byggeår, enkelte installasjoner er av senere tid.
Sikringsskapet er lokalisert i gang.
Anlegget har skrusikringer og enkelte automatsikringer.
Hovedsikring er på 35 Amp.
Ny strømmåler er montert i 2017.

TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak)

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.

Tomteforhold > Septiktank
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ny bryter varmekabler.
2.1 Redgjør for årstall og hva som ble gjort? 2022 - byttet bryter.
2.3 Hvem er arbeidet utført av? Faglært familievenn.

3. Kjenner du til om det har vært/er tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?
Sluk må renses jevnlig.

5. Kjenner du til om det har er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja.
Fuktighet i kjelleren.

7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i  mur, skjeve gulv eller lignende? Ja.
Sprekker i gulv i kjeller pluss grunnmur.

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/innsekter eller skadedyri boligen som: rotter, mus, maur eller lignende: Ja.
Svartsopp i vindu. Mus observert.

17. Er det nedgravd oljetank på eiendommen? Uvisst om det er oljetank.

21. Kjenner du til om det foreligger skaderapport/tilstandsvurdering eller utført målinger? Ja.
Ny tilstandsrapport 2022.

Det er sprekker i flere tak.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund kjør Søndre vei mot Vanse. Etter å ha passert skilt til Grimsby fortsetter man litt til. Ta så til høyre inn på Kallshaugveien  og ta til venstre i Y-krysset. Passèr en gård og kjør til endes av veien. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Landlig beliggenhet med gode solforhold.

Området rundt boligen har mye å tilby.  Kort avstand til Haviksanden og Kviljosanden. Farsunds kilometerlange sandstrender ligger i kort avstand fra eiendommen. I umiddelbar nærhet er turmulighetene mange, og den flotte naturen kan utforskes.

Farsund er en turistby, med mye liv på sommeren, og med mange aktiviteter for både voksne og barn.

Farsund Kommune har mye å tilby med bl.a. Vanse og det amerikanske Lista,  Amfi Nordkapp kjøpesenter og et bysentrum med flere fasiliteter og restauranter. I nabokommunen Lyngdal, ligger det populære Sørlandsbadet, samt et aktivt handelssentrum og handelspark.

Ca. 5 min kjøretur til Vanse og 8 min til Farsund.

Tomt

Areal: 2 849 kvm, Eierform: Eiet tomt
Stor og solrik tomt. Tomten er delvis skrånende og består  for det meste av plen, samt noe beplantning. Drivhus, bod og hønsegård på eiendommen.

Eiendommen er ikke fysisk oppmålt med koordinater, og har unøyaktige grenser. Oppgitt areal er basert på gamle målebrev som kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet. Tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad, noe som må aksepteres av kjøper.

Parkering

I eldre garasje, samt på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
Det er gjort endringer utover originaltegningen.
Trapp til kjeller er i stue og ikke i gang.
Hobbyrom i kjeller er omgjort til peissestue. Utgangsdør er i motsatt ende av bygget.

Det foreligger ingen dokumentasjon på garasjen.

Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i uregulert område og ligger under Kommunedelplan Farsund-Lista 2018-2028, datert  08.03.2018. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei. Tinglyst veirett med vedlikeholdsplikt.
Privat vann. Brønn ligger på naboeiendom. Tinglyst rett.
- Vannkvaliteten er ikke sjekket. Deles med naboeiendom.
Privat avløp. Avløp til septiktank.
- kommunen har ingen dokumentasjon på utslippet. Det er registrert slamavskiller som tømmes i kommunens regi.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr. 3949 Tinglyst 07.12.1994 - Jordskifte - Rettsbok v/Lista jordskifterett, sak nr. 10/1988 L.
Gjelder denne registerenheten med flere
- kan fås i sin helhet ved henvendelse til megler.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Dagboknr.: 1417  Tinglyst: 03.09.1968 - Bestemmelse om veg

Dagboknr.: 1690 Tinglyst: 29.05.1978 - Bestemmelse om vannrett
 

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,-)) 62 720,- (Omkostninger totalt) 1 912 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 648 pr. år Beløpet innbefatter renovasjon, eiendomsskatt, slamavskiller og feie- og branntilsynsavgift pr. 2022.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2008,- pr. år pr. 2022 for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 558 609,- for år 2020.
Sekundær: Kr. 2 010 991,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kallshaugveien 12, Gnr. 16 Bnr. 91 i Farsund kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Eiendommen selges møblert med inventar og løsøre. Enkelte gjenstander blir tatt med av selger.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0175

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0175. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Oppgjørs-og visningshonorar (Kr.11 500) Digital Markedspakke Synlig (Kr.7 450) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 850 000,-) (Kr.46 250) Tilrettelegging (Kr.14 900) Totalt kr. (Kr.87 785)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3064622