Lillesand

Kaldvellfjorden boligområde

Prisantydning
1 300 000 kr
Totalpris
1 300 000 kr
Kommunale avgifter
4 455 kr /
Tomteareal
1 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Byggeklare tomter i solrikt sjønært område ved Kaldvellfjorden - Her er det lett å trives!

Fakta om eiendommen

Oppdragsnummer

31-17-9009

Adresse med betegnelse

Kaldvellfjorden boligområde, Gnr. 44 bnr. 132 i Lillesand kommune. Tomtene fradeles etter hvert som de blir solgt, og får eget bruksnummer.

Beliggenhet

Tomteområdet ligger i et nytt og populært barnevennlig område ved Kaldvellfjorden. Ny barnehage like ved siden av boligfeltet med plass til 70 barn. Feltet ligger sjønært, og er omgitt med nydelig natur som byr på både skog og sjø med store turopplevelser, bading og sjøliv. Flotte tur- og rekreasjonsområder, bl.a. langs Kalvellelva. Store deler av Lillesands befolkning, og en rekke turister, bruker de fine, opparbeidede turstiene som det er mange av både langs Kaldvellelva og ellers i Kaldvellområdet. Kaldvell er også utgangspunktet for det som tidligere ble kalt Kongeveien mellom Kaldvell og Landvik. I dag kalles veien Vestlandske Hovedvei og fungerer som en flott turvei mellom Lillesand og Grimstad, både til fots og på sykkel. I utløpet av elva er det flotte badeplasser i både ferskvann og i selve fjorden. Til Lillesand sentrum er det ca 4 km. På Tingaker bare ca 1,7 km unna, finner du bl.a. Lillesand senter som har mange butikker.Det er gode bussforbindelser til Lillesand, Arendal og Kristiansand herfra. Køfri bilvei til både Kristiansand og Sørlandsparken (ca 15-20 min kjøring), og til Grimstad og Arendal, alt innen ca 25 minutters kjøring unna.

Adkomst

Fra Lillesand sentrum, følg Jernbanegata, og ta av mot øst på rv 420. Følg gamle E-18 rett frem i to rundkjøringer. Følg veien videre til skilt med Turvei/Friområde ved Engelshei, og ta av til venstre. Boligfeltet ligger da på ventre hånd v/ barnehagen.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Byggeår

Ubebygde tomter

Diverse

Det vil bli opprettet velforening for området, og kjøpere er pliktig medlemskap i velforeningen. Velforeningen skal drifte lekeplasser og friområder på feltet.

Parkering

Parkering på egen grunn. Plass til å sette opp garasje på egen tomt.

Tomt

Tomtene leveres byggeklare, planert med stedlige masser med  ferdig pukket byggegrop for bolig iht. dagens reguleringskart (byggegrenser), og med vei, vann og avløp inn på tomten. Tilbakefylling av kjellere, planering av garasjer og boder etc, opparbeidelse av utomhusarealer som jordbeslåing, murer, trapper, plattinger, asfaltering etc. er ikke inkludert i prisen. Tomtestørrelser fra 370 - 855 kvm.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål, og tilhører reguleringsplan Tjuholla datert 16.03.2016, sist revidert 14.02.2018.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tomtene tilkobles offentlig vann- og kloakknett.

Tilkoblingsavgift for vann kr. 1000,- pr. mm utvendig vannledning.

Tilkoblingsavgift avløp kr. 1000,- pr. mm utvendig avløpsledning.

Lillesand kommune har vedtatt at alle nybygg skal ha vannmåler. Montering av vannmåler gjøres av rørlegger.

Vannmålerleie kr. 337,50 pr. år

Abbonnementsgebyr vann kr. 833,- pr. år

Abbonementsgebyr avløp kr. 1313,- pr. år

Forbruksgebyr vann kr. 11,79 pr. m3

Forbruksgebyr avløp kr. 21,31 pr. m3

Alle priser iflg. Lillesand kommunes hjemmeside

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 2017/1439365-1/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om medlemsskap i velforening/huseierforening.

Dagboknr.: 2017/1439365-2/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om gjerde. Rettighetshaver Lillesand kommune.

Dagboknr.: 2017/1439365-3/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om bebyggelse. Rettighetshaver Lillesand kommune. Bestemmelse om mur.

Dagboknr.: 2017/1439365-4/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om vannledning. Rettighetshaver Lillesand kommune.

Dagboknr.: 2017/1439365-5/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om kloakkledning. Rettighetshaver Lillesand kommune.

Dagboknr.: 2017/1439365-6/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. Rettighetshaver Lillesand kommune. Bestemmelse om å legge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om gassledning. Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av kabler/ledninger. Antenner av større dimensjoner tillattes ikke oppført uten kommunens godkjenning.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på  at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Rettigheter:

Ingen rettigheter registrert.

Boligkjøperforsikring

Sørmegleren anbefaler boligkjøperforsikring fra Help Forsikring AS. Dette er en rettshjelpsforsikring, som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst, og har ingen egenandel. Mer informasjon kan fås av megler.

Formues verdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Omkostninger

Kjøpers totale kostnader:
Dokumentavgift: 2,5% dokumentavgift av kjøpesum
Tinglysingsgebyr for skjøte: kr. 525,-
Tinglysings- og attestgebyr pr. obl.: kr. 525,-

Offentlige avgifter

Kr. 4 455,-Gjelder husholdningsrenovasjon. Pris 2019. I tillegg kommer vann/avløpsgebyrer beregnet ut fra forbruk, samt eiendomsskatt (fastsettes av kommunen).

Eiendomsskatt

Ikke fastsatt.

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Budgivning

Tomtene selges til fast pris. Midlertidig kjøpekontrakt fra Sørmegleren må benyttes. Regler om bud frister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker, og det brukes midlertidig kjøpekontrakt.

Visning

Tomtene kan fritt besiktiges utenom arbeidstid, om det ikke foregår anleggsarbeid på området. For øvrig ta kontakt med megler for avtale.

Overtagelse

Tomtene er ferdig planert, og leveres byggeklare i hht. avtale med selger.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontakter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende oppdragsavtale med Sørmegleren AS: Provisjon kr.
31 250,-, oppgjørshonorar kr. 4 375,- pr. oppgjør, samt oppdragshonorar kr. 10 000,-.
Markedspakke: Etter utlegg

Lovverk

Tomtene selges i hht. bestemmelsene i Avhendingsloven.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Produksjonsdato

27.12.2018

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Tor Jan Endresen

Sørmegleren AS Org. Nr.

944 121 331

Salgsoppgave og vedlegg

Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Varenummer: 3012697