Lillesand

Kaldvellfjorden boligfelt A2-A8

Prisantydning
3 600 000 kr
Omkostninger
18 550 kr
Totalpris
3 618 550 kr
Byggeår
2020
P-rom
131 ㎡
Bruksareal
134 ㎡
Tomteareal
Ikke oppgitt
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Prosjekterte neboliger i kjede med garasje - Forhåndsgodkjent i Husbanken! Kun 1 igjen!

Fakta om eiendommen

Oppdragsnummer

31-18-9001

Adresse med betegnelse

Kaldvellfjorden boligfelt A2-A8, Gnr. 44 Bnr. 132 og Gnr. 44 Bnr. 132 i Lillesand kommune

Beliggenhet

Boligene blir oppført i et nytt og populært barnevennlig område ved Kaldvellfjorden. Ny barnehage like ved siden av boligfeltet med plass til 70 barn. Feltet ligger sjønært, og er omgitt med nydelig natur som byr på både skog og sjø med store turopplevelser, bading og sjøliv. Flotte tur- og rekreasjonsområder, bl.a. langs Kalvellelva. Store deler av Lillesands befolkning, og en rekke turister, bruker de fine, opparbeidede turstiene som det er mange av både langs Kaldvellelva og ellers i Kaldvellområdet. Kaldvell er også utgangspunktet for det som tidligere ble kalt Kongeveien mellom Kaldvell og Landvik. I dag kalles veien Vestlandske Hovedvei og fungerer som en flott turvei mellom Lillesand og Grimstad, både til fots og på sykkel. I utløpet av elva er det flotte badeplasser i både ferskvann og i selve fjorden. Til Lillesand sentrum er det ca 4 km. På Tingaker bare ca 1,7 km unna, finner du bl.a. Lillesand senter som har mange butikker.Det er gode bussforbindelser til Lillesand, Arendal og Kristiansand herfra. Køfri bilvei til både Kristiansand og Sørlandsparken (ca 15-20 min kjøring), og til Grimstad og Arendal, alt innen ca 25 minutters kjøring unna.

Adkomst

Fra Lillesand sentrum, følg Jernbanegata, og ta av mot øst på rv 420. Følg gamle E-18 rett frem i to rundkjøringer. Følg veien videre til skilt med Turvei/Friområde ved Engelshei, og ta av til venstre. Boligfeltet ligger da på ventre hånd v/ barnehagen.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Bygninger og byggemåte

Boligene bygges etter Tek 17, og er godkjent/tilpasset lån i Husbanken. Boligene oppføres i tre - byggebeskrivelse ligger vedlagt denne salgsoppgave.

Innhold

1. tg.: Vindfang, hall/trappegang, bad/vaskerom, kjøkken, stue/spisestue (mulighet for ekstra soverom) og bod. 2. etg.: gang, loftstue, 3 soverom og bad. I tillegg er det uitvendig bod og carport.

Standard

Eneboliger i kjede med carport og utvendig bod. Boligene leveres i gjennomgående god kvalitet i hht. vedlagte byggebeskrivelse. Begge bad leveres flislagt på gulv og vegger med varmekabler i gulv. Baderomsinnredning 120 cm fra Foss Bad i 1. etg. og 60 cm i 2. etg., med speil m/ LED-lys og servantbatteri. 90 cm dusjhjørne med dusjvegger og veggmontert garnityr, samt gulvmontert wc på begge bad. På kjøkken leveres det innredning fra Aubo kjøkken med integrert stekeovn, platetopp, oppvaskmaskin og kjøleskap m/ frys (kjøkken kan endres om ønskelig). I gang leveres flislagt gulv med varmekabler, og i øvrige rom 3-stavs eikeparkett type Home Casa fra Boen Parkett. Vegger sparkles og males i hvit utførelse, flere fargevalg kan avtales mot pristillegg. Se forøvrig vedlagte byggebeskrivelse for utfyllende informasjon.

Diverse

Boligene er forhåndsgodkjent i Husbanken, slik at kjøpere kan få tilgang til boliglån med meget gunstige låne og rentevilkår. Gjeldende flytende rentetilbud i Husbanken pr. 01.02.2019 er 1,5%. Dette vil gi en lånekost fra kr. 2.680,- pr. måned. Månedsbeløp er regnet utfra kjøpesum på kr. 3.450.000,- hvorav 80% er husbankfinansiering med rentesats på 1,5% og resterende beløp egenkapital. Videre er det hensynstatt skattefradrag og beregnet 30 års nedbetalingstid med 5 års avdragsfrihet på husbanklånet. Etter 5 år vil månedsbeløpet stige til kr. 10 280,- pr. mnd. Vi anbefaler også våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Det vil bli opprettet velforening for området, og kjøpere er pliktig medlemskap i velforeningen. Velforeningen skal drifte lekeplasser og friområder på feltet.

Parkering

Parkering i carport og på egen grunn

Oppvarming

Varmekabler i gang og begge bad. Pipeløp med mulighet for vedovn. Forøvrig elektrisk oppvarming med f.eks. panelovner (medfølger ikke).

Tomt

Eierform: Eiet tomt
Tomtene leveres med asfaltert innkjørsel og bilioppstilling. Jordbeslått uteareal. Tomtene vil få matrikkelnummer etter hvert som de blir solgt. Se prisliste for anslått tomteareal. Målebrev utstedes før overtakelse, og kan avvike fra oppgitt areal, da tomtene ikke er nøyaktig oppmålt enda.

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet ved salget. Ved husbankfinansiering benyttes NS3427.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Tilvalg / Endringer

Mulig tilvalg vil være avhengig av fremdrift av innredningsarbeidene på kjøpstidspunktet. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og Kaldvellfjorden Eiendom AS i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål, og tilhører reguleringsplan Tjuholla datert 16.03.2016, sist revidert 08.02.2017. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei / Vann / Avløp

Boligene tilknyttes offentlig vei, vann og kloakk

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2017/1439365-1/200 Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening Tinglyst
22.12.2017 21:00
2017/1439365-2/200 Bestemmelse om gjerde Tinglyst
22.12.2017 21:00
Rettighetshaver:Lillesand Kommune
Org.nr: 964965404
2017/1439365-3/200 Bestemmelse om bebyggelse Tinglyst
22.12.2017 21:00
Rettighetshaver:Lillesand Kommune
Org.nr: 964965404
Bestemmelse om mur
2017/1439365-4/200 Bestemmelse om vannledning Tinglyst
22.12.2017 21:00
Rettighetshaver:Lillesand Kommune
Org.nr: 964965404
Bestemmelse om vedlikehold av ledninger/anlegg
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av kabler/ledninger
Bestemmelse om overvann

2017/1439365-5/200 Bestemmelse om kloakkledning Tinglyst 22.12.2017 21:00
Rettighetshaver:Lillesand Kommune
Org.nr: 964965404
Bestemmelse om vedlikehold av ledninger/anlegg
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av kabler/ledninger

2017/1439365-6/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Tinglyst 22.12.2017 21:00
Rettighetshaver:Lillesand Kommune
Org.nr: 964965404
Bestemmelse om vedlikehold av ledninger/anlegg
Bestemmelse om gassledning
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av kabler/ledninger
Antenner av større dimensjoner tillattes ikke oppført uten kommunens godkjenning

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger som eies). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no

Prisantydning og omkostninger

3 600 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 17 500,- (Dokumentavgift) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 18 550,- (Omkostninger totalt) 3 618 550,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen + omkostninger forfaller til betaling ved overtakelse

Offentlige avgifter

Ikke fastsatt

Eiendomsskatt

Ikke fastsatt

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Utleiemulighet

Boligen har ingen egen utleiedel.
Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Visning

For visning, kontakt megler på tlf. 40 40 80 21 for avtale

Overtagelse

Etter avtale med selgerEtter avtale.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Finansiering

Boligene er forhåndsgodkjent i Husbanken, slik at kjøpere kan få tilgang til boliglån med meget gunstige låne og rentevilkår. Gjeldende flytende rentetilbud i Husbanken pr. 01.02.2019 er 1,5%. Dette vil gi en lånekost fra kr. 2.680,- pr. måned. Månedsbeløp er regnet utfra kjøpesum på kr. 3.450.000,- hvorav 80% er husbankfinansiering med rentesats på 1,5% og resterende beløp egenkapital. Videre er det hensynstatt skattefradrag og beregnet 30 års nedbetalingstid med 5 års avdragsfrihet på husbanklånet. Etter 5 år vil månedsbeløpet stige til kr. 10 280,- pr. mnd. Vi anbefaler også våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Produksjonsdato

17.12.2019

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Jan Endresen

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Salgsoppgave og vedlegg

Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Varenummer: 3012920