Tromøy/Sandstø

K. K. Lien vei 50F

Prisantydning
3 950 000 kr
Omkostninger
9 200 kr
Andel fellesgjeld
1 000 000 kr
Andel fellesformue
15 950 kr
Totalpris
4 959 200 kr
Formuesverdi
781 345 kr
Formuesverdi sekundær
2 969 111 kr
Felleskostnader
8 852 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2007
Internt bruksareal (BRA‑i)
111 ㎡
Bruksareal
131 ㎡
Tomteareal
7 022 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Andel
Eiendomstype
Andelsleilighet

Oversikt

Tiltalende leilighet med fantastisk sjøutsikt og gode solforhold! 3 soverom - 2. etg. Heis. Båt og garasjeplass!

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Leiligheten ligger i byggets 2 etasje og inneholder: Gang, stue med åpen kjøkkenløsning, 3 soverom, bad og vaskerom. I tillegg kommer bod.
Gangen har fliser og parkett på gulv, malte flater på vegg. Praktisk skyvedørsgarderobe. Stue med åpen kjøkkenløsning med parkett på gulv, malte flater på vegg. Dør ut til hyggelig veranda men panoramautsikt utover Tromøysund. (Oppvaskmaskin på kjøkken medfølger) 3 soverom med parkett på gulv, malte flater på vegg. Skap på to av soverommene. Skyvedørsgarderobe på hovedsoverom. Flislagt bad med toalett, vask og dusj. (Oppgradert dusj og toalett i 2021) Flislagt vaskerom med innredning. Skyllekum, toalett og vask. I tillegg kommer innvendig bod. Her er sikringsskap plassert. Praktisk utvendig bod i fellesareal.

Oppvarming

Elektrisk

Beliggenhet

Adkomst

Sandstø Brygge ligger ca. 10 km fra Arendal sentrum. Adkomst: Fra Arendal sentrum. Kjør mot Eydehavn, Kystveien, RV 410 til Krøgenes. Ta her til høyre i rundkjøringen og følg veien over Tromøybroa. Ta så til venstre i første rundkjøring etter broa og følg skilt til Kongshavn. Ta til venstre ved skilt Sandstø Brygge og følger veien helt til endes og ned til sjøen.
Parker ved gjesteparkeringen foran bygget. Leiligheten ligger på høre side i 2 etg.
Velkommen til K. K Liens vei 50F!

Parkering

Parkeringsplass i garasjeanlegg til en bil i byggets 1 etasje. Plass nr. 3 på høyre side. El-billader med egen strømmåler
I tillegg er det rikelig med gjesteparkering i fellesareal

Beliggenhet

Fantastisk beliggenhet helt i strandkanten med panoramautsikt utover Tromøysund. Meget gode solforhold fra tidlig morgen til sen kveld. Sandstø brygge ligger midt i Tromøysund med nærhet til "Sørlandsleia". Herfra har du mulighet for flotte båtturer innaskjærs fra innløpet av Nidelva i vest til Kilsund, Tvedestrand og Lyngør i øst.
Sandstø brygge har fine fellesareal med egen sandstrand og bryggeanlegg samt pent beplantede fellesområder.
Rikelig med gjesteparkeringsplasser like på utsiden av leilighetsbygget.
Fra eiendommen er det kort avstand til dagligvarebutikk, skole, barnehage samt flotte turområder. Ca. 10 km til Arendal sentrum.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 20.12.2007. Ferdigattesten gjelder nybygg leiligheter. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger tillatelse til tiltak - innglassing av balkonger, datert 06.11.2017.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet privat vann og avløp. Det er installert vannmåler i boligen.
Privat vei. Utgifter til vedlikehold og brøyting må påberegnes.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig/forretning/kontor, tilhører reguleringsplan del av Sandstø syd, Tromøy, datert 30.03.2006. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Økonomi

Omkostninger kjøper

Tinglysning av hjemmelsovergang: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-

 HELP Boligkjøperforsikring kr 5 400,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 9.200,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 25.03.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Leilighet fra 2007. Det er selve leiligheten som er undersøkt, utvendig arealer er ikke undersøkt for feil eller mangler og er derfor ikke omtalt i denne rapporten. Leiligheten fremstår normalt vedlikeholdt av innvendige overflater.
Våtrom med mangler på fallforhold der mangelfull fallforhold på bad og motfall på vaskerom ble registrert. Vannrør med mangler på tettemuffer under vask på kjøkken. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må
leses i sin helhet.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
Dører,TG2
Hovedytterdør, balkongdør.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
- Utettheter på tetningslist til utgangsdør.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Forbedret tetningslist på dør.

Andre utvendige forhold,TG2
Det er ikke fremlagt tilstandsrapport, vedlikeholdsplaner for fellesdeler i bygget. Det henvises til vedtekter, vedlikeholdsplaner som sameiet har ansvar for.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.
Tiltak
- For å lukke avviket ihht NS 3600.2018 må det utarbeides en Tilstandsanalyserapport/vedlikeholdsplan for fellesdeler i bygget. Da dette er opp til borettslag/sameie å rekvirere er kostnadsestimat ikke satt.

Innvendig
Radon,TG2
Bygget er ikke opplyst oppført med radon duker utfra byggeår. Det er ikke utført radonmålinger som er fremvist.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "usikker" aktsomhetsgrad
- Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak
Tiltak
- Det bør gjennomføres radonmålinger.

Våtrom
2. etasje > Bad
Overflater Gulv,TG2
Plastsluk, synlig belegg ved dør og klemring til belegg. Det er ikke fremlagt dokumentasjon og ukjent videre utførelse i underliggende konstruksjoner.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
- Fallforhold mot sluker. Ikke 1:50 lokalt i dusjnisje og vann vil kunne renne noe utenfor dusjdører.
Tiltak
- Det må foretas utbedring av fallforhold.

2. etasje > Vaskerom
Overflater Gulv,TG3
Flislagt gulv.
Vurdering av avvik:
- Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall).
- Både fallforhold og motfall mot sluk ble registrert. Oppkant ved dør og ved eventuell lekkasje vil man måtte tørke opp eventuelle overskytende vann.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Vær oppmerksom ved bruk. Gulvet må bygges om for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at vaskerommet bygges med riktig fall til sluk.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner
Vannledninger,TG2
Vannrør av plast rør i rør besiktiget i rørskap.
Vurdering av avvik:
- Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system.
Tiltak
- Det må monteres tettemuffer i enden av varerørene.

Avløpsrør,TG2
Avløpsrør av plast.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Ved eventuell behov for staking av avløpsanlegg ved tetting vil normalt sluk kunne brukes til formålet.

Varmtvannstank,TG2
200 liters varmtvannstank fra 2007
Vurdering av avvik:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
Tiltak
- Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.

Leilighet
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

Leilighet
Standard : Normal standard
Vedlikehold : Normalt vedlikeholdt.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Diverse

Styreleder nevner at felleskostnader muligens vil øke i løpet av 2024.

Tilhørende båtplass nr.15. 3 meters bredde.
(Det er ikke tillatt med seilbåt i båthavnen). Se vedtekter og reglement for båtforeningen.

Legalpant

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierne har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Info kommunale avgifter

Kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt for 2024 betales i sin helhet av Sørlandet boligbyggerlag.

Polisenummer

SP588276

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2: Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
Svar: Ja.
Pkt. 2.1.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 2.1.2: Årstall.
Svar: 2021.
Pkt. 2.1.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 2.1.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Byttet toalett og dusj.
Pkt. 2.1.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Flow Bredesen VVS, AS.
Pkt. 2.1.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Ja.

Pkt. 4: Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?
Svar: Ja.
Pkt. 4.1.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 4.1.2: Årstall.
Svar: 2019.
Pkt. 4.1.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 4.1.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Innglassing av veranda.
Pkt. 4.1.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: ABA-tech.
Pkt. 4.1.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Ja.

Pkt. 5: Har sameiet eller borettslaget hatt problemer med fukt, vann eller oversvømmelse i kjeller eller underetasje?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Lekkasje ved hovedinngang. Lekkasje i bodbyggning p.g.a. tett nedløp fra tak.

Pkt. 12: Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Var lekkasje ut fra privat pumpehus.

Pkt. 13: Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?
Svar: Ja.
Pkt. 13.1.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 13.1.2: Årstall.
Svar: 2015.
Pkt. 13.1.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 13.1.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Kjenner ikke til da det var styret i borettslaget som stod for dette.
Pkt. 13.1.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Bringsværd.
Pkt. 16.1.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Nei.

Pkt. 20: Har det vært skadedyr i fellesområdene til sameiet eller borettslaget?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Larver og lus på hekker på uteområdet.
Produktnummer: A3C13D45-574F-4696-86F7-F2647C1AC5EA