SØGNE / JUVIGA

Juviga 38

Prisantydning
8 490 000 kr
Omkostninger
228 720 kr
Totalpris
8 718 720 kr
Formuesverdi
476 356 kr
Kommunale avgifter
8 745 kr / år
Byggeår
1997
P-rom
91 ㎡
Bruksareal
96 ㎡
Tomteareal
825 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Sørlandsidyll m panorama sjøutsikt - Hytte m sjøbu og 3,5 m båtplass. Hagestue og solfylte uteområder - Bilvei helt frem

Om eiendommen

Innhold

Sørmegleren / Jon A. Røsstad presenterer Juviga 38 - Sørlandsidyll i skjærgården. Sol fra morgen til kveld.
Eiendommen har nydelig sjøutsikt og svært fine uteområder.

Det er svært flotte bademuligheter.

Nyere selveiet 3,5 m båtplass samt selveiet sjøbod i bryggeanlegg.

Sjarmerende tomt med vakre omgivelser.

Bygningen går over to plan og har rikelig med sengeplasser.

Hytta omkranses av hage med store terrasser hvor solen kan nytes fra morgen til kveld.

Bygningene er holdt i en gjennomført stil med lekre detaljer som skaper ekstra sjarm.

Området innbyr til sommerlykke med blant annet ferie, bading, fisking og båtsport. 2 p plasser like ved hytta, mens hagearealet ligger godt skjermet fra vei.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 91 kvm, Bruksareal: 96 kvm Sekundærrom: 5 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 96 m² 
P-rom inkl: Stue/kjøkken, gang, soverom, soverom 2, soverom 3, bad/vaskerom, toalettrom.
S-rom inkl.: Bod, kjølerom.

Sjøbod:
Bra/S-rom: 10m²

Hems er ikke måleverdig grunnet lav romhøyde. Gulvarealet på hems er ca 27 m² 

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1997 i følge Kristiansand kommune.
Byggeår sjøbod 1996

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

1: Bryggeforeningen
Kontingent /eller driftstilskudd fastsettes årlig av styret basert på de vedtak som er gjort i årsmøte. Pr i dag er det vedtatt et tilskudd på 10.000 til vedlikeholdsfond av brygga pr . andel som ikke er fakturert ennå.

2: Kloakk
Det er ordning med å dele utgifter til et privat kloakkanlegget ( her er det ikke registrert noe formelt realsameie, men nr 38 har en andel i dette )
Frem til nå har nr 38 dekket strøm og de øvrige brukere har delt serviceavtalen som en praktisk ordning ettersom det ikke finnes egen strømmåler på kloakkanlegget.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Odd-Einar Grefstad den 04.04.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs vurdering:
Hytte fra 1997 som senere ble noe utvidet med mer plass på kjøkkenet. Hytta er konstruert i tre og fundamentert på støpte pilarer. Taket har saltakutforming og er tekket med teglstein. Innvendige overflater av tre panel med malt overflate. Normal slitasje på innvendige overflater. Utvendig er hytta kledd med stående tømmermannskledning, vinduer er er også av tre. Utvendig er det avdekket enkelte mindre råteskader i kledning og vinduer. Det må forventes høyere slitasje og kortere levetid på bygninger i kystnære strøk. Det må påregnes normalt vedlikehold og enkelte utskiftninger. Hytta er tilkoblet privat vann og avløp, og 6 hytter deler på renseanlegget. Baderommet i hytta fungerer til formålet så lenge det nyttes et tett dusjkabinett, men gulv og vegger oppfyller ikke dagens krav til sluk og tetthet.

Hytta fremstår i normalt stand i forhold til alder, de bygningsdeler som har fått merknader er nærmere beskrevet i rapporten.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Våtrom > Generell > Bad/vaskerom. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

TG2:
Utvendig > Taktekking.  Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.

Utvendig > Nedløp og beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

Utvendig > Veggkonstruksjon.  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. Det er avvik: Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er ikke tilgang til å inspisere hulrommet overflate himlinger.

Utvendig > Vinduer. Det er avvik: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er registrert mindre råteskade i enkelte vinduer/glasslister.

Utvendig > Dører. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.  Det er avvik: Mindre råteskader i enkelte dører.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger.  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn.  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Krypkjeller. Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller.

Innvendig > Innvendige dører. Det er avvik: Enkelte dører tar i terskel/karm.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Kjølerom. Det mangler luftespalte mot tilstøtende konstruksjoner, ikke bygd som rom i rom.  Det er avvik: Levetiden på kjøleaggregat er ansett som oppbrukt.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Tekniske installasjoner > Vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg. El-anlegg fra byggetid med automatsikringer.

Tomteforhold > Drenering. Det er påvist andre avvik: Vannansamling under hytta.

Tomteforhold > Terrengforhold.  Det er påvist områder på eiendommen med stående vann.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Gjorde dette selv spylte gjennom avløp til kloakkanlegg da pumpen som skulle sende avløp måtte byttes. dett ble utført av AB elktriske as.

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja. Beskrivelse: vi har ikke kjeller da eiendommen står på påler. Det blir vann som står i det ene hjørnet av eiendommen Dette har ikke vært noe problem da det er stor avstand til eiendommen.

9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja. Beskrivelse: Har hatt inne mus da de har gått inn gjennom terrassedør som har stått åpen mens vi har vært på eiendommen.

11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: Bytttet alle sikringer til automatsikringer samt skifte av elektriske pumpe på kloakkanlegg og sensorer til anlegget. Arbeid utført av AB Elektriske as

12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja. Beskrivelse: Hadde kontroll fra Rejlers i 2019.

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Vi har selv skiftet terrassebord på terrasen på en del av terrassen. Arbeid utført av Øyvind Bakkevoll as

24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)? Ja. Beskrivelse: Vi har ett privat kloakkanlegg hvor dette er koblet til vårt el.anlegg ,det samme gjelder lys på parkeringplass. Dette blir fordelt mellom vi 6 som har kloakkanlegget.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagte kart. Bilvei helt frem.

Beliggenhet

Fantastisk beliggenhet i rolig hytteområde - Juviga som ligger vest i Søgne. Tilbaketrukket i med flott utsikt mot sjøen, svært solrikt.

Tomt

Areal: 825 kvm, Eierform: Eiet tomt

Fellestomt sjøbu: 348 kvm

Parkering

2 p plasser like ved hytta på felles p plass. 

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). Det foreligger midlertidig brukstillatese datert 17.03.1997. Brukstillatelsen gjelder Nybygg Hytte.

Godtatt melding om tilbygg til kjøkken  og byging av halvtak bruttoareal er beregnet til 7 kvm. Datert 04.01.2000

Det foreligger ferdigattest datert 03.12.2020. Ferdigattesten gjelder Bryggeanlegg slik det er beskrevet i tillatelse 05.06.2020. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Fritidseiendom:
Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan Brønnevika Hytteområde del av gnr 31 og bnr 1- Oftenes , datert 11.06.1992. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Eiendommen grenser til friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.

Sjøbod:
Eiendommen er regulert til Brygge/sjøbod , tilhører reguleringsplan Brønnevika Hytteområde del av gnr 31 og bnr 1- Oftenes , datert 11.06.1992. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Eiendommen ligger innenfor 100-metersbelte mot sjø/vassdrag. Kjøper må være oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner på eiendommener i 100-metersbeltet. All utvikling, herunder terrengendringer, bygging m.m. er søknadspliktige tiltak som krever dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Kommuneplan for Søgne 2018-2030. Datert: 28.02.2019

Vei / Vann / Avløp

Sjøbod: Gnr 431 og bnr 313
Privat vei over gnr 431 og bnr 1. Hjemmelshaver: Helge Nygård.

Fritidseiendom: Gnr 431 og bnr 92
Privat vei over gnr 431 og bnr 1  Hjemmelshaver: Helge Nygård. Vei over gnr 431 og bnr 107- Hjemmelshaver Nina Haslerud. Veiretten er ikke tinglyst

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen gnr 431 og Bnr 922:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Rettigheter på 4204-431/97

1999/850-3/93  Erklæring/avtale. Tingyst 20.01.1999 
Rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:431 Bnr:92  vedr. fjerning av vegetasjon m.v.


2022/1472021-1/200  Opprettelse av realsameie. Tinglyst 29.12.2022
Denne matrikkelenhet har andel 1/7 i: Knr:4204 Gnr:431 Bnr:313

Utleie

Eiendommen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

8 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 212 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 490 000,-)) 228 720,- (Omkostninger totalt) 8 718 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 745 pr. år

Beløpet inkluderer eiendomsskatt, abonnementsgebyr vann, forbruk vann stipulert og abonnementsgebyr slamtømming, tilsynsgebyr private avløpsanlegg.

Eiendomsskatten er per i dag iht takst som enebolig og kommunen har varslet at en omtaksering iht verdi som fritidsbolig kan bli utført på et senere tidspunkt.

Minirenseanlegget er koblet til strøm på denne hytta ,så eier betaler ikke årlig gebyr på serviceavtalen. De andre 5 betaler dette siden denne hytta betaler strømforbruket.

Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr var for 2023 kr. 1.682 ,-.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5.618,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 476 356,- for år 2021. Sekundær: Kr. ,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Juviga 38, Gnr. 431 Bnr. 92 og Gnr. 431 Bnr. 313 i Kristiansand kommune.
Denne matrikkelenhet har andel i realsameie: Gnr: 431 og Bnr: 313 Andel 1/7

Boligtype

Fritidseiendom

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, oppvaskmaskin, frys og komfyr medfølger i handelen.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 02 00 59.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

14-23-0049

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/14-23-0049. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Jon Andreas Røsstad, tlf. 90 02 00 59

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.3 990) Oppgjør (Kr.10 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.16 900) Provisjon (forutsatt salgssum: 8 490 000,-) (Kr.127 350) Totalt kr. (Kr.159 725)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3070613