Kristiansand-Lund/Justvik

Justviklia 3 (Kvernhuslia 5 og 7)

Prisantydning
687 000 kr
Andel fellesgjeld
1 603 000 kr
Totalpris
2 290 000 kr
Felleskostnader
4 264 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
P-rom
55 ㎡
Bruksareal
55 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Siste byggetrinn på Justviklia er nå utsolgt

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Justviklia har vært en ren salgssuksess - trinn 1 er innflyttet, trinn 2 er utsolgt - og nå er trinn 3 for salg!

Prosjektet, som totalt består av 10 enheter, skal føres opp på Kvernhuslia 5 og 7, gnr: 117 bnr: 208 i Kristiansand kommune. Når byggetrinn 3 er ferdig bygget, blir det totalt 36 enheter i borettslaget.

Begge bygg er plassert med inngangen til boligfeltet og med flotte solforhold, spennende arkitektur samt gode planløsninger. I planleggingen av boligene i Justviklia har vi hatt én spesielt stor utfordring, som også er det endelige prosjektets store fordel - høydeforskjellene. Det gir et særpreget boligområde, med flott utsikt og rikelig med ettermiddags- og kveldssol. Det har fordret nye og forfriskende løsninger, og gir både boliger og uteområder som ikke bare er A4.

Bygningene i Justviklia er utformet og plassert med tanke på å skape et variert og hyggelig gatetun, med en menneskelig skala. Vel er bygningene på oppsiden av veien høyere enn et vanlig hus, men de svever én etasje over veinivå, og det dannes rom med menneskelig skala, både under og mellom bygningene. Det er gjort plass til trær og busker som videre underbygger det hyggelige miljøet, og definerer gangadkomsten til hvert bygningspar.

Velkommen til Justviklia!

Se for øvrig prosjektets hjemmeside www.justviklia.no samt reportasje fra Justviklia og første byggetrinn hvor fornøyde beboere blir intervjuet: https://www.sbbl.no/nyheter/stortrives-i-justvik-2021-10-14/

Standard

Iht. byggebeskrivelse vedlagt i prospekt.  Boligen leveres i henhold til krav TEK 17. 

Tømrerarbeid
- Vinduer og terrassedører -sorte ute og sprøytet sorte inne.  Åpnevinduer etter tegning.
- Ytterdører. Ral 6005 Slett dør.
- Innerdører - Slette standard sprøytet hvit m/pakning i karm, dørvrider børstet stål.
- Innvendig trapp, vanger og trinn sprøytet hvite
  Returrekke i spiler.
- Parkett 1 stavs Opus eik i stue 3 stavs Opus Eik på soverom
- Overgang vegg/tak og vegg/vindussmyg bygges i gips uten listverk.
- Innvendig tak- og veggflater leveres med gips.
- Dørlister 15x58mm rettkant sprøytet standard hvite
- Gulvlister i eik, 15*45 fotlist "med pølse"
-  Beiset Kledning fra Alvdal 148mm, satt opp som låvekledning
- Terrassebord på veranda og mellombygg 28x120mm furu imp terrassebord
- Verandarekke vil ha spiler og topprekke i utførelse som kledning
- "mellombygg" og verandaer er beregnet i impregnerte materialer, åpen løsning.
- Utvendige trapper: vanger laget i tre med galvaniserte stål trinn.
- Boder er vindtettet og utvendig kledd som bolig. Ingen isolering eller innvendig panel.
- Beslag ved gesims, nedløp og renner mm. Leveres plastbelagt stål i standard sort
- Papptekket yttertak

Elektro
- Opplegg i henhold til Nek 400
- 10 spotter per leilighet (leil. type 55 kvm). 20 spotter pr. leilighet (leil. type 106 kvm.).
- Utvendig lys: Ett lys per trappeoppgang, ett lys på veranda og ett ved inngangsdør.

Rørlegger
- Vegghengt toalett med demping i sete
- 90*90 dusjvegger som kan slås inn og ut.
- 80 cm baderomsmøbel

Maler
- Sparklet og malt gips
- Listefri overgang vegg / Tak, samt vinduer.
- Flekksparklet og malt dørlister, skarpkant 15*58
- Full våtroms-behandling på badevegger som ikke har flis.

Murer
- Fliser i gang
- Fliser på badegulv og i dusj-sone
- Nedsenket område for dusj

Kjøkken/ Garderobe
-  Strai kjøkken: færder, scala, hvit. Etter vedlagte tegninger.
Hvitevarer er ikke inkludert.
-garderobeskap: Et stk 100cm kombiskap fra Strai per soverom

Fliser
Medtatte fliser er:
- Gang/entre: 30*30 lys grå fra fliskompaniet
- Badegulv: 30*30 lys grå, 10*10 i dusjsone
- Dusjvegger:30*30 lys grå

Ferdigstillelse

Antatt ferdigstillelse vil være ca. 16 måneder etter byggestart. Ferdigstillelse/innflytting vil være i løpet av tredje kvartal 2023.

Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 4 uker før overlevering.

Oppvarming

Vannbåren varme i gang, bad og stue/kjøkken. Komplett med el.kassett 4.5kW. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i boligen. 1 anlegg per enhet.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom borettslaget, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Adkomst

Boligområdet ligger like bak nye Justvik Skole med innkjøring til Kvernhuslia.

Beliggenhet

Som nærmeste nabo i syd får beboerne i Justviklia en lekeplass, opparbeidet i overgangen mellom urørt skogsterreng, stier og ny gang/sykkelvei ned  mot den nye skolen.

Lekeplassen vil få forskjellige funksjoner som kan brukes i forskjellige årstider, og som relaterer seg til naturen rundt. Forøvrig ligger lekeplassen også slik, at den vil få et utsiktspunkt med oversikt over Justvik sentrum, såvel som både Gillsvannet og Hemningsvannet.

Gaten blir en blindvei, som går over i en trygg gang og sykkelsti ned til skolen. Gode parkeringsforhold og solrik beliggenhet vil gjøre leilighetene ekstra hyggelige å bo i.

Tomt

Det blir felles eiet tomt for borettslaget på ca. 5065 kvm. Arealet er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling. Selger vil foreta de nødvendige sammenføyninger eller fradelinger.

Parkering

Bruksrett til 1 parkeringsplass på gate følger med til hver leilighet. Tildeling av parkeringsplasser og boder er foretatt av utbygger:
"               Leilighetene i bygg 1 får én fast parkeringsplass pr. boenhet, lokalisert under eller rett nord for bygningene, ca. 15-25 m fra inngangspartiet.
"               Leilighetene i bygg 3 får én fast parkeringsplass pr. boenhet, lokalisert under bygningene, ca. 15-20 m fra inngangspartiet.
"               Alle leilighetene får i tillegg tilgang til felles parkeringsplasser, samt offentlige gjesteparkeringsplasser.
"               Det blir totalt 4 HC-plasser, hvorav to er avsatt til gjesteparkering, og to felles eller faste parkeringsplasser.

Jfr. oversiktsplan som et vedlegg til salgsoppgaven. Utbygger vurderer også behovet for tildeling av handicap-plasser. Styret har senere rett til å foreta endringer i parkeringsplanen ved behov, se vedtektene.

Til hver leilighet følger det med sportsbod på minimum 5 m². Sportsbodene blir lokalisert i sokkelen av bygningene.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det vil foreligge midlertidig brukstillatelse/ferdigattest ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe midlertidig brukstillatelse/ferdigattest på boligen før overtakelsen. Det gjøres oppmerksom på at evt. tilbakeholdt beløp i denne forbindelse, må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at en attest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer midlertidig brukstillatelse/ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i ett regulert område og er godkjent utnyttet til bolig. Eiendommen er en del av reguleringsplan: "Justvik B33" med plan ID 1391 vedtatt av bystyret 23.11.2016 SAK 163/16.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig

Heftelser / Rettigheter

Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile andre heftelser eller rådighetsinnskrenkninger på tomten enn følgende:

* Pantedokument til banken for borettslagets totale fellesgjeld
* Pant for andelseiernes borettsinnskudd.

Kopi av grunnboks utskrift fås hos megler - og må leses før det inngås midlertidig kjøpekontrakt. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst ytterligere nødvendige erklæringer/avtaler tilknyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Servitutter som ikke slettes, følger eiendommen.

Utleie

Bruksoverlating/utleie av leilighetene vil reguleres av borettslagsloven og borettslagets vedtekter og forvaltes av borettslagets styre.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Odel

Ikke aktuelt

Konsesjon

Ikke aktuelt

Om borettslaget

Rettigheter og forpliktelser

Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget som er bindende for kjøper. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter.

Forsikring mot felleskostnader

Andelseierne er ansvarlig for å dekke borettslagets kostnader. Dette gjøres ved betaling av månedlige felleskostnader. Hvis borettslaget lider tap som følge av at en andelseier ikke betaler sine felleskostnader, kan et eventuelt tap medføre at de andre andelseierne må betale høyere felleskostnader. Borettslaget har tegnet forsikring, i henhold til borettslagsloven, mot denne type tap. Leverandør av forsikring: Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS.

Organisering

Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier boligdelen av bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet "borettslag". Beboerne eier en del av borettslaget derav navnet "andelseier". Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi. Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning samt velger et styre som er ansvarlig for den daglige driften, inkludert økonomien. Styret treffer alle vedtak vedrørende borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet. Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget, disse er bindende for kjøper.

Utbygger tar alt ansvar for eventuelle overskridelser på byggekostnader og merkostnader begrunnet i prisstigning i byggeperioden, da du som kjøper av bolig har fast pris.  Borettslaget løper derfor ingen risiko dersom slike situasjoner oppstår. Ved innflytting har selger på vegne av borettslaget inngått avtale med SBBL om forretningsførsel for borettslaget.

Selger blir eier av de boligene som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse, og er forpliktet til å betale felleskostnadene for slike boliger. Det betyr at borettslaget ikke har ansvaret for kostnader vedrørende usolgte boliger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Omkostninger skal innbetales sammen med kjøpesum før overtakelse.

Gebyr for tinglysning av andel                                                                            kr      480,-
Gebyr for tinglysning av 1 pant                                                                           kr      480,-
Dokumentbehandlingsgebyr SBBL                                                                  kr   5.750,-
Andelskapital til borettslaget                                                                              kr   5.000,-
Totalt omkostninger                                                                                             kr. 11.710,- 

For medlemskap i SBBL koster det kr. 700,- pr. person ved innmelding. Innmelding gjøres enkelt på www.sbbl.no under medlemskap.

Betalingsbetingelser

Kr. 100. 000,- skal innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.
 
Selger skal stille garanti for oppfyllelse av kontrakten i samsvar med bustadoppføringslovas § 12. Dersom Selger ønsker å disponere innbetalt beløp før andelen blir overført, må Selger stille sikkerhet overfor Kjøper i samsvar med bustadoppføringslovas § 47.

Felleskostnader

Kr. 4 264 - 7 737,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

-  Fellesstrøm fellesareal
-  Utvendig forsikring
-  Kommunale avgifter
-  Forretningsførsel
-  Revisjon
-  Andre driftskostnader

Felleskostnadene for den enkelte leilighet er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre ved overtakelse.

Det som ikke er inkludert i felleskostnadene er:

- TV og bredbåndsleveranse fra Telenor pt. kr 379,- pr. mnd.
- Oppvarming, varmt vann, strøm etc.  
- Innboforsikring

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Justviklia 3 (Kvernhuslia 5 og 7), Orgnr. 927063328 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges iht. Bustadoppføringslova, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått på selgers standard kjøpekontrakt eller midlertidig kjøpekontrakt som vil bli benyttet ved salg. Selgers kontraktsdokument forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m.

Tilvalg / Endringer

Forutsatt at kjøpekontrakt inngås i rett tid, vil kjøpere få anledning til å gjøre tilvalg. Entreprenør/selger innkaller til tilvalgsmøte, opplyser om beslutningsfrister, og gir kjøper anledning til å gjøre egne valg for sin leilighet. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen. Endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene. Utbygger krever et administrasjonspåslag for alle tilvalg.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Minimum 2 leiligheter i bygg 1 (Kvernhuslia 5) samt minimum 3 leiligheter i bygg 3 (Kvernhuslia 7) må forhåndsselges og igangsettingstillatelse må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven. Selger tar også forbehold om at styrende organer hos selger godkjenner og beslutter byggestart.

Forbeholdene skal være avklart av Selger 1. april 2022. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet. Etter 1. april 2022 har kjøper 2 uker på å skriftlig trekke seg fra avtalen dersom selger ikke har avklart sine forbehold. Dersom kjøper velger å stå ved avtalen, aksepteres også tilsvarende endring i overtakelse.

Visning

Visning/presentasjon ved avtale meglere.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Boligene selges til fast pris. Kjøpstilbudsskjema fra Sørmegleren må benyttes. Regler om bud frister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker og det brukes midlertidig kjøpekontrakt. Alle kjøpstilbudsskjemaer må inngis skriftlig sammen med legitimasjon.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-21-9027

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-21-9027. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Even Kristensen, tlf. 48 25 20 12

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig

Tor Even Kristensen

Vis profil
Varenummer: 3050914