Kristiansand-Lund/Justvik

Justvikåsen (tomt B33)

Prisantydning
700 000 kr - 1 810 000 kr
P-rom
33 - 85 m2
Antall soverom
- 3
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
101 3 1. 85 ㎡ 90 ㎡ 4 461 710 kr
102 1 1. 51 ㎡ 55 ㎡ 2 961 710 kr
103 2 1. 65 ㎡ 71 ㎡ 3 511 710 kr
104 2 1. 61 ㎡ 68 ㎡ 3 461 710 kr
105 1. 33 ㎡ 34 ㎡ 1 761 710 kr
106 2 1. 56 ㎡ 61 ㎡ 3 161 710 kr
201 3 2. 85 ㎡ 90 ㎡ 4 486 710 kr
202 1 2. 51 ㎡ 55 ㎡ 2 986 710 kr
204 2 2. 61 ㎡ 68 ㎡ 3 486 710 kr
205 2. 33 ㎡ 34 ㎡ 1 761 710 kr
206 2 2. 56 ㎡ 61 ㎡ 3 186 710 kr
301 3 3. 85 ㎡ 90 ㎡ 4 511 710 kr
302 1 3. 51 ㎡ 55 ㎡ 3 011 710 kr
303 2 3. 65 ㎡ 71 ㎡ 3 561 710 kr
304 2 3. 61 ㎡ 68 ㎡ 3 511 710 kr
305 3. 33 ㎡ 34 ㎡ 1 761 710 kr
306 2 3. 56 ㎡ 61 ㎡ 3 211 710 kr
401 3 4. 85 ㎡ 90 ㎡ 4 536 710 kr
402 1 4. 51 ㎡ 55 ㎡ 3 036 710 kr
403 2 4. 65 ㎡ 71 ㎡ 3 586 710 kr
406 2 4. 56 ㎡ 61 ㎡ 3 236 710 kr
107 2 1. 56 ㎡ 62 ㎡ 3 161 710 kr
108 1. 33 ㎡ 34 ㎡ 1 761 710 kr
109 2 1. 61 ㎡ 68 ㎡ 3 461 710 kr
110 2 1. 65 ㎡ 71 ㎡ 3 511 710 kr
111 1 1. 51 ㎡ 55 ㎡ 2 961 710 kr
112 3 1. 85 ㎡ 90 ㎡ 4 461 710 kr
207 2 2. 56 ㎡ 62 ㎡ 3 186 710 kr
208 2. 33 ㎡ 34 ㎡ 1 761 710 kr
209 2 2. 61 ㎡ 68 ㎡ 3 486 710 kr
210 2 2. 65 ㎡ 71 ㎡ 3 536 710 kr
211 1 2. 51 ㎡ 55 ㎡ 2 986 710 kr
212 3 2. 85 ㎡ 90 ㎡ 4 486 710 kr
307 2 3. 56 ㎡ 62 ㎡ 3 211 710 kr
308 3. 33 ㎡ 34 ㎡ 1 761 710 kr
309 2 3. 61 ㎡ 68 ㎡ 3 511 710 kr
310 2 3. 65 ㎡ 71 ㎡ 3 561 710 kr
311 1 3. 51 ㎡ 55 ㎡ 3 011 710 kr
312 3 3. 85 ㎡ 90 ㎡ 4 511 710 kr
407 2 4. 56 ㎡ 62 ㎡ 3 236 710 kr
408 4. 33 ㎡ 34 ㎡ 1 761 710 kr
409 2 4. 61 ㎡ 68 ㎡ 3 536 710 kr
411 1 4. 51 ㎡ 55 ㎡ 3 036 710 kr
412 3 4. 85 ㎡ 90 ㎡ 4 536 710 kr
404 2 4. 61 ㎡ 68 ㎡ 3 525 960 kr
410 2 4. 65 ㎡ 71 ㎡ 3 575 960 kr

Oversikt

Om eiendommen

48 prosjekterte borettslagsleil. - varierte størrelser fordelt på 2 bygg - p-plass i kjeller inkl. i prisen

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

De 48 leilighetene i Justvikåsen er fordelt på to bygg og utformet som 1-, 2-, 3- og 4-roms leiligheter med effektive og gode planløsninger. Fordi det er et stort utvalg av størrelser, er det enkelt å finne en bolig som passer behovet ditt.

Justvikåsen bygges i et attraktivt område like ved Justvik Skole, som fikk helt nytt skolebygg for kun få år siden og rommer elever fra 1. til 7. trinn.

Fra Justvikåsen er det kort vei til skogsterreng, idylliske badeplasser og friarealer både ved ferskvann og sjø. Det er også enkelt å komme seg til bykjernen med buss, bil eller sykkel. Fra prosjektet tar det ca. 13 minutter med bil inn til Kristiansand sentrum og 13 minutter til Sørlandssenteret.
Foretrekker du to hjul og frisk luft, er det gode sykkelstier hele veien til sentrum. Sykkelstien til bykjernen går også forbi Universitetet i Agder, som er praktisk hvis du studerer eller jobber der.

For beboere i bydelen Justvik er tur- og badeområdene Gillsvann, Ålefjærfjorden og Justneshalvøya populære rekreasjonsområder. Også Jegersberg, med lysløype, flere badevann, utsiktstopper og et praktfullt løypenett, er lett tilgjengelig. Skoleveien til Justvik skole er kort og trygg, og du finner matbutikk, kirke, idrettsplass, småbåthavn, busstopp og rikelig med fritidsaktiviteter i umiddelbar nærhet. Uansett alder - Justvikåsen blir et godt sted å leve og bo.

BoMer Felleshus
BoMer Felleshus skal være et hyggelig, praktisk og kreativt samlingssted for beboerne i Justvikåsen. Felleshuset vil blant annet kunne romme et stort felleskjøkken med spiseplass, og gi mulighet for innredning av gjestehybel, snekker- og hobbyverksted eller annet. Felleshuset til BoMer  representerer essensen av våre kjerneverdier for et godt utviklet boligprosjekt. Målet med konseptet er å bidra til fellesskap, opplevelser og å skape et fristed i hverdagen for alle beboerne. Ved å kjøpe leilighet i et BoMer-prosjekt får du mye rom og livsglede på kjøpet.

Oppvarming

Det leveres system for vannbåren varme med vegghengte, hvite radiatorer. Arealet og størrelsen på radiatorene beregnes ut fra varmebehovet til den enkelte leilighet. Energimåler for måling av oppvarming monteres i fordelerskap i himling på hver enkelt leilighet. Se for øvrig teknisk beskrivelse i prospekt.

Diverse

Sikringsordning: Andelseierne er ansvarlig for å dekke borettslagets kostnader. Dette gjøres ved betaling av månedlige felleskostnader. Hvis
borettslaget lider tap som følge av at en andelseier ikke betaler sine felleskostnader, kan et eventuelt tap medføre at de andre andelseierne må betale høyere felleskostnader. Borettslaget har tegnet forsikring, i henhold til borettslagsloven, mot denne type tap. Leverandør av forsikring:  Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS.

Beliggenhet

Adkomst

Justvikåsen ligger like før nye Justvik Skole med innkjøring fra Ålefjærveien.

Tomt

Utearealet leveres i henhold til egen utomhusplan - se vedlegg i nærværende salgsoppgave.

Det blir felles eiet tomt for borettslaget på ca. 5.614 kvm. iht. matrikkelrapport.

Parkering

Bruksrett til parkeringsplass i kjeller må kjøpes til hver leilighet, og utgjør kr. 200.000,-. Prisen inngår i oppgitt totalpris pr. leilighet. Tildeling av parkeringsplasser og boder foretas av utbygger før ferdigstillelse. Utbygger vurderer også behovet for tildeling av handicap-plasser. Styret har senere rett til å foreta endringer i parkeringsplanen ved behov, se vedtektene. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen tilbeboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i ett regulert område og er godkjent utnyttet til bolig. Eiendommen er en del av reguleringsplan: «Justvik B33» med plan ID 1391 vedtatt av bystyret 23.11.2016 SAK 163/16. Kopi av plan fås ved henvendelse megler.

Vei / Vann / Avløp

Blir tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Det er tinglyst flere heftelser registrert på tomtens grunnbok. Disse følger eiendommen. Videre vil følgende tinglyses ved overtakelse:
  • Pantedokument til banken for borettslagets totale fellesgjeld
  • Pant for andelseiernes borettsinnskudd

Kopi av grunnboks utskrift fås ved henvendelse megler og kjøperinteressenter oppfordres til gjennomgang av denne. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst ytterligere nødvendige erklæringer/avtaler tilknyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Servitutter som ikke slettes, følger eiendommen.

Utleie

Bruksoverlating/utleie av leilighetene vil reguleres av borettslagsloven og borettslagets vedtekter og forvaltes av borettslagets styre.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Odel

Ikke aktuelt her.

Konsesjon

Ikke aktuelt her.

Om borettslaget

Husdyrhold

Iht. vedtekter.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Totalprisen på boligen består av innskudd og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader.

Omkostninger skal innbetales sammen med kjøpesum før overtakelse, og utgjør:

Gebyr for tinglysning av andel kr 480,-
Gebyr for tinglysning av 1 pant kr 480,-
Dokumentbehandlingsgebyr forretningsfører kr 5.750,-
Andelskapital til borettslaget kr 5.000,-
Totalt omkostninger kr 11.710,-

For medlemskap i SBBL koster det kr 700,- pr. person ved innmelding. Innmelding gjøres enkelt på www.sbbl.no.

Betalingsbetingelser

Kr. 100.000,- skal innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Utbygger skal stille garanti for oppfyllelse av kontrakten i samsvar med bustadoppføringslovas § 12. Dersom Utbygger ønsker å
disponere innbetalt beløp før andelen blir overført, må Utbygger stille sikkerhet overfor Kjøper i samsvar med bustadoppføringslovas § 47.

Offentlige avgifter

Avgifter for vann, renovasjon, kloakk og eiendomsskatt er inkludert i de estimerte felleskostnadene til borettslaget ut fra en foreløpig beregning. Beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt er p.t. ikke fastsatt.

Felleskostnader inkluderer

• Fellesstrøm fellesareal
• Utvendig forsikring
• Kommunale avgifter
• Forretningsførsel
• Revisjon
• Andre driftskostnader

Felleskostnadene for den enkelte leilighet er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre ved overtakelse.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse vil det påløpe et gebyr fra utbygger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. Videresalg kan ikke gjøres uten utbyggers samtykke og bankens samtykke av transport § 12. garantien. Utbygger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men Utbygger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Justvikåsen (tomt B33), i Kristiansand kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - utarbeide en tilvalgsmeny, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Utbygger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet og beslutning om byggestart.

• Det tas forbehold om at det gis rammetillatelse for prosjektet
• Det tas forbehold om at tilfredsstillende antall leiligheterforhåndsselges (ca. 50%)
• Det tas forbehold om endelig byggebeslutning hos utbyggingsselskapet.

Endelig byggestart besluttes når det er oppnådd tilstrekkelig salg til at utbyggingsselskapet vedtar byggestart. Forholdene skal være avklart av utbygger innen 1.12.22. Dersom ikke ovennevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan kjøper velge å trekke seg fra kontrakten.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Antatt ferdigstillelse vil være 18 måneder etter byggestart. Ferdigstillelse/innflytting vil være i løpet av 2. kvartal 2024. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 4 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 4 uker før overlevering.  Partene er kjent med den pågående Covid-19 pandemien og påvirkning på leveransesikkerheten som følge av krigen i Ukraina. Dersom disse eller tilsvarende forhold i betydelig grad påvirker fremdriften i byggeprosjektet har selger rett til tilleggsfrist i medhold av bustadoppføringslovas bestemmelser.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp
av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-22-9006

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-22-9006. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Even Kristensen, tlf. 48 25 20 12

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig

Tor Even Kristensen

Vis profil
Varenummer: 3057408