Lillesand

Justøyveien 553

Prisantydning
3 500 000 kr
Omkostninger
103 370 kr
Totalpris
3 603 370 kr
Formuesverdi
677 400 kr
Kommunale avgifter
1 288 kr / år
Byggeår
1987
P-rom
92 ㎡
Bruksareal
95 ㎡
Tomteareal
4 673 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Smakfull hytte på 4,6 mål tomt - Usjenerte og solrike uteareal - Nytt bad i 2018 - Anneks - Inventar medfølger

Om eiendommen

Innhold

Hytten ligger på et plan og ligger høyt i terrenget. Det er frittstående anneks som i dag er innredet.
Den kan by på moderne preg, god planløsning og høy himling som gjør at rommene virker luftig og romslige.
Det er følgende innhold:
Entré , Stue/kjøkken , Bad , Wc , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Annet rom med sluk. Bod/vaskerom

Flere solrike uteområder og nyere platting på et høyere nivå.
Innventar medfølger med noen få unntak nevnt under punkt om løsøre.

Standard

Fritidsbolig på et plan.
_________________
KONKLUSJON TILSTAND - FRITIDSBOLIG

Boligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden og fremstår i god teknisk stand. Det ble generelt ikke oppdaget større tilstandssvekkelser ved boligen utover den forventede slitasjen på grunnlag av alder, utenom enkelte punkter som fremkommer i rapporten.
Oppsummering av avvik som defineres som TG2 og TG3 vises på side 6 og 7 i rapporten.
Hele rapporten må leses.
______________
Fritidsbolig - Byggeår: 1987

UTVENDIG
Bygning med oppført over bjelkelag av tre understøttet av pilarer i leca, fundamentert stedvis på fjell og ellers antatt naturlige løsmasser.
Hytten har bindingsverk i tre, kledd med liggende kledning. Luftet sperrekonstruksjon tekket med takpapp, Vinduer i tre med 2-lags glass fra 1986, 1993 og 2014. iflg. tidligere rapport og merking i vinduer. Malt hovedytterdør, balkongskyvedører og boddør i tre. Terrasse rundt store deler av hytten med bjelkelag og terrassebord av tre fra ulike byggeår.

INNVENDIG
Hovedsakelig tregulv og malte paneloverflater på vegger og i tak. Boligen har vedovn tilkoblet elementpipe.

VÅTROM
Bad oppusset i 2018 iflg. tidligere rapport. Rommet har våtromsbelegg på vegger i våtsone, vinylbelegg på gulv med oppkant langs vegger. Innredning med nedfelt servant og dusjhjørne. Badet har mekanisk avtrekksvifte, tilluft fra vindusventil.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminert benkeplate. Kjøkkeninnredningen fremstår som nylig malt og med nye håndtak, og utvidet med nytt skap og noe benkeplate av tre. Fastmonterte hvitevarer er komfyr og koketopp, ellers kjøkkenventilator med avtrekk ut.

SPESIALROM
WC rommet har tre gulv, panel på vegger og i tak, innredet med vask og snurretoalett.
Avtrekksvifte i snurredo som hindrer lukt.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Hytten har hovedsakelig vannrør av plast (rør-irør) og noe kobberrør renoveringsår, mulig noe fra byggeår. Avløpsrør av plast.
Naturlig ventilasjon fra luftespalte i vinduer. Hytten varmes opp via vedfyring, panelovner og varmepumpe.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 92 kvm, Bruksareal: 95 kvm Sekundærrom: 3 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 95m²
P-rom inkl: Entré , Stue/kjøkken , Bad , Wc , Soverom , Soverom 2, Soverom 3
S-rom inkl.: Annet rom med sluk. Bod/vaskerom

Anneks.:
S-rom: 7m²
S-rom inkl.: Bod innredet med seng, Redskapsbod i bakkant

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1987 i følge Lillesand kommune.
Hytta er oppført i tre.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming, vedfyring og det er installert varmepumpe. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Fiber etableres for øyeblikket på Justøya og er lagt til tomten og nærmeste strømmast til hytten. Det er A-fiber som står for etableringen. Etter informasjon fra selger skal dette være ferdig i løpet av 2022.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ruben Lossius den 03.04.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
-Utvendig > Terrasse på øverste nivå.
Det er avvik:
- Frittstående platting på øverste nivå mangler rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille - gulv.
Det er avvik:
- Målt høydeforskjell på over 20 mm. innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Spesialrom > Teknisk anlegg > Wc
Det er påvist andre avvik:
- Stikkontakt plassert i våtsone under vask.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det er avvik:
- Spillvann/gråvann ledes tilsynelatende til fritt terreng.
- Rør fra sluk på vaskerom er ikke tilkoblet videre rørforbindelser.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik:
- Stedvis noe mykt treverk.
- Tversgående lekt for musetetting begrenser lufting bak kledning.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er avvik:
- Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er derfor liten mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra innvendig takhimling og utvendig.
- Luftespalte i gesimskasser er noe begrenset i størrelse.

Utvendig > Vinduer
Det er avvik:
- Eldre vinduer fra 1986. Alder til vinduer gjør at det må kunne påregnes at det kan være eller kan bli punktering i glass.

Utvendig > Dører
Det er avvik:
- Skyvedør tilknyttet soverom i påbygg var noe vanskelig å lukke. Denne døren hadde også noe utvendig slitasje på overflater.
- Glass i eldre skyvedør antatt fra 1986. Alder gjør at det må kunne påregnes at det kan være eller kan bli punktering i glass.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik:
- Eldre terrassebord er stedvis myke, stedvis svikt og er værslitte.
- Det er åpninger i rekkverk som avviker fra dagens forskriftskrav til sikkerhet. Gjelder også for trapp.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er avvik:
- Noe nedbøyning og fuktutslag på stubbloftsplater registrert. Ukjent årsak. Det ble for øvrig ikke målt fukt i konstruksjonen på befaringsdagen.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er avvik:
- Våtromsbelegg går ikke helt til tak i dusj.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år


For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
- Nytt bad 2018 utført av faglært.
- Utredet feil på pipe.
- Gulv er litt skjeve.
- Oppgradering av elektrisk annlegg i 2018 og 2019.

Beliggenhet

Adkomst

Hytten er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Tomt

Areal: 4 673 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Godt med parkering til både eier og besøk på egen tomt ca. 40m fra hytten.
Det er også tinglyst rettighet på 2 parkeringsplasser.

Adkomst til hytten via trapp fra parkeringen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd.  Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

536 kvm av eiendommen er regulert til "Spredt boligbebyggelse", tilhører reguleringsplan "Kommuneplan for Lillesand kommune 2018 - 2030", datert 05.12.2018 .
Resterende 4138 kvm ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen har innlagt vann fra brønn. Tiltaket er ikke omsøk. Vanntilførsel gjennom yttervegg krever utslippstillatelse fra kommunen. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuelle pålegg eller søknader til kommunen påhviler kjøper.
Toalett er snurredass.

Privat vei. Vei til eiendommen etabelert over naboeiendommen(er). Veiretten er tinglyst.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

1965/1836-2/37  Bestemmelse om veg 13.08.1965 
Rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:10 Bnr:112  
Bestemmelse om vannrett
- Gammelt rett fra 1965 til å ha veirett over hovedbrukes grunn og til å ta vann i brønnen.

1986/517-1/37  Bestemmelse om veg 22.01.1986 
Rettighetshaver :Knr: 4215 Gnr:10 Bnr:112  
Med flere bestemmelser
Gir rett til å legge vei over gnr. 10 bnr. 29.

1986/8231-1/37  Best om garasje/parkering 17.11.1986 
Rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:10 Bnr:112
- Gir rett til to parkeringsplasser.

1996/4739-1/37  Bestemmelse om veg 21.08.1996 
Rettighetshaver:Knr:0926 Gnr:10 Bnr:245  
Rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:10 Bnr:112
- Gir veirett frem til hytten.

Eiendommen er overbeheftet. Det er en forutsetning for gjennomføring av salget at kreditoren(e) aksepterer å slette sitt pant mot nettoproveny. Dersom det blir tinglyst ytterligere pant/utlegg i eiendommen, kan handel kun gjennomføres forutsatt at disse aksepterer å slette sitt pant uten å få innfrielse av det underliggende kravet. Megler vil holde kjøper orientert om eventuell utvikling i saken. For i best mulig grad å sikre gjennomføring av handelen, er det et ønske og en fordel at overtagelse blir satt til snarest mulig.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,-)) 103 370,- (Omkostninger totalt) 3 603 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 1 288,08 pr. år Eiendomsskatt 1 088,08 kr Feiing 200,00 kr I tillegg kommer renovasjon som er levert av Libir på: 2355 kr

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2358,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 677 400,- for år 2020. Sekundær: Kr. ,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Justøyveien 553, Gnr. 10 Bnr. 112 i Lillesand kommune.

Boligtype

Fritidseiendom

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap og komfyr.
Inventar følger hytten foruten pynt og nips. Selger ønsker også å ha med seg en vegghengt hylle i stua.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 94 88 47 70.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-22-0031

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-22-0031. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Runar Høygilt, tlf. 94 88 47 70

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 500 000,-) (Kr.64 750) Tilrettelegging (Kr.18 000) Totalt kr. (Kr.93 235)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3057057