Arendal Nord

Jovanntoppen - Rønningenveien 62 A

Prisantydning
2 680 000 kr
Omkostninger
10 540 kr
Totalpris
2 690 540 kr
Felleskostnader
1 000 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2021
P-rom
90 ㎡
Bruksareal
90 ㎡
Tomteareal
5 711 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Flotte 3-romsleiligheter i prosjekterte 4-mannsboliger på Jovann. Carport inkl. i prisen.

Om eiendommen

Innhold

Alle leilighetene inneholder: gang, vaskerom, bad, 3 soverom, stue m/ åpen kjøkkenløsning. Carport og utvendig bod i rekke på sameiets tomt.

Standard

Leilighetene leveres med normal god standard med parkettgulv i alle beboelsesrom, bortsett fra flislagte gulv med varmekabler i entrè og bad, og bod/vaskerom som leveres med belegg. Veggflater belagt med standard hvite fliser 30x60 cm, forøvrig MDF hvitmalte plater i alle andre rom, bortsett fra vaskerom som er med sparklet og malt gips. Kjøkkeninnredning leveres av BRW i type hvit profil i hht. tegning (fås ved henvendelse megler), uten hvitevarer. I alle baderom leveres vegghengt wc, 90x90 cm dusjhjørne og 60 cm baderomsinnredning type Lind Classic eller lignende m/ speil. Se forøvrig leveringsbeskrivelse og romskjema inntatt i prospektet.

Ferdigstillelse

Etter nærmere avtale

Oppvarming

Varmekabler i entrè og bad. Pipeløp i stue med mulighet for montering av vedovn mot tillegg i pris. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Leilighetene i 1. etg. i bygg 1 er forhåndsgodkjent i Husbanken. Leilighetene i 1. etg. bygg 2 bygges etter Husbankens krav, slik at det er mulig å søke Husbanklån på disse også.

Forsikring

Boligene er forsikret av utbyggers entrepenørforsikring frem til overtakelse. Kjøper tegner egen fullverdiforsikring til overtakelse.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, følg RV420 opp til lyskrysset, og kjør rett frem gjennom krysset inn på Molandsveien. Følg veien videre over sletta forbi Rema1000, og rundt høyresving. Ta deretter av til høyre rundt svingen, og følg veien forbi avkjørsel til Gullsmedhaven og inn til Jovann. Når veien deler seg, holder du til høyre, og følger veien rett frem gjennom neste kryss.. Tomten som skal bebygges ligger på venstre hånd like før Metodistkirken.

Beliggenhet

Boligene bygges på toppen av Jovann boligfelt, som er et nytt boligfelt like nord for Arendal sentrum, med umiddelbar nærhet til flotte naturområder, lysløype og badeplasser. Utbygger har lagt vekt på at dette skal være et flott boligområde som passer for de aller fleste. Jovannet ligger like nedenfor feltet, og her er det sandstrand og flotte bademuligheter for både små og store. Jovann har en svært sentral beliggenhet med kort vei til de fleste fasiliteter en familie trenger: Skole, barnehage, lekeplass, balløkke, lysløype, flott natur, dagligvarebutikk og buss. Det er kun ca 4 km til Arendal sentrum, med alle byens servicetilbud.

Tomt

Areal: 5 711 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

Carport i rekke på sameiets tomt inkl. i prisen

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål, og tilhører reguleringsplan Rønningen boligområde KS6-KS7, datert 31.05.2018, mindre endring vedtatt 05.12.2018.. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttes offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:


Dagboknr. 1966/1954-1/36 tinglyst 29.06.1966. Bestemmelse om bebyggelse  

Dagboknr. 1992/4807-2/36 tinglyst 17.07.199. Erklæring/avtale  
EIENDOMSRETT TIL TOMT KAN KUN OVERDRAS SAMMEN MED
EIENDOMSRETT TIL PÅSTÅENDE BYGG.
 
Dagboknr. 1992/4807-3/36 tinglyst 17.07.1992. Best. om vann/kloakkledn.  
KOMMUNEN FORBEHOLDER SEG VEDERLAGSFRI RETT TIL Å ANLEGGE KABLER , SAMT VANN OG KLOAKK LEDN.
 
Dagboknr. 1992/4807-4/36 tinglyst 17.07.1992. Elektriske kraftlinjer  
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk, samt vederlagsfri rett til grunn for stolpefeste, postkassestativ m.v.
 
Dagboknr. 1992/4807-5/36 tinglyst 17.07.1992. Erklæring/avtale  
Eiendommen overdras pr. 20.07.92, med de vilkår som fremgår av kjøpekontrakt datert 17.07.92.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.
Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2017 (TEK 17).

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Usolgte leiligheter

Selger hefter for løpende kostnader for usolgte enheter

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 680 000,- for leiligheter i 1. etg. (NB: prisen er fast)

Omkostninger
I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp: Dokument avgift: 2,5 % av andel tomteverdi (kr. 375 000,-) kr. 9 370,-, Tinglysningsgebyr skjøte: kr. 585,-, Tinglysningsgebyr pr. pantedok: kr. 585,-.

Totalpris inkl. omkostninger kr. 2 690 540,-

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til gjeldende pris.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum og omkostninger innbetales til overtakelse.

Offentlige avgifter

Ikke fastsatt pr. d.d.

Eiendomsskatt

Ikke fastsatt pr. d.d.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger som eies). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Jovanntoppen - Rønningenveien 62 A, Gnr. 507 Bnr. 660 Snr. 5 i Arendal kommune. Leilighetene vil få tildelt egen adresse av Arendal kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget. Ved Husbanklån benyttes blankett 3427 før boligen er ferdigstilt, og blankett 3428 ved kjøp etter ferdigstillelse.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - innkalle til endringsmøte. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Minimum 50 % av leilighetene i hvert bygg må forhåndsselges. Igangsettingstillatelse foreligger.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 21.
Etter avtale med megler på 40 40 80 21.

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Pga. smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg når de kommer på visning. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0007. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Jan Endresen, tlf. 40 40 80 21

Vederlag

Provisjon (forutsatt salgssum: 2 680 000,-) (Kr.40 000) Totalt kr. (Kr.40 000)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

04.03.2022
Varenummer: 3056987