Bygland

Jordalsvegen 161

Byggeår
1961
Internt bruksareal (BRA‑i)
130 ㎡
Bruksareal
222 ㎡
Tomteareal
18 239 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Småbruk med helt usjenert beliggenhet. En liten perle av en eiendom - Landlig - Mye potensiale - Oppussingsobjekt

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Eiendommen inneholder 1. etg. gang, kjøkken, stue, 1 soverom, 1 innredet rom (benyttes som soverom) og bad. I underetasjen er det flere boder, gang og et soverom.

Det er også en eldre låvebygning, mulig fra tidlig 1900-tall beliggende på dette tidligere småbruket. Inne i låven er det flere bodrom, silo og lager.

Bygland kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar. 

Oppvarming

Elektrisk og vedfyr.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

På egen eiendom

Beliggenhet

Liten perle av en eiendom, også omtalt i en lokal litteraturbok om Bjørgulv Myhola. Her kommer man tilbake til 60-tallet på et blunk. Eieren har over lang tid omtalt eiendommen som et paradis, og selger med tungt hjerte.

Eiendommen er beliggende på Bygland med skole, barnehage og dagligvare innen kort avstand. I sentrum finner man bl.a. matbutikker, bank,
bensinstasjon og kommuneadministrasjon. Man har også kort vei til badeplass og fine turområder.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Bygland kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar. 

Vei, vann og avløp

Selger opplyser at et er privat vei som deles med nabo.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger under reguleringsplan Lidi, bustadfelt A, ikraftsatt 09.02.1995, som igjen ligger under kommuneplan 2011-2022, ikraftsatt 22.02.2011.

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m. 

100 m2 er regulert til boligformål.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4220/45/15:
31.10.1978 - Dokumentnr: 103582 - Jordskifte
Gjelder denne registerenheten med flere


16.05.1990 - Dokumentnr: 101838 - Jordskifte
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.1923 - Dokumentnr: 800010 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4220 Gnr:45 Bnr:2


01.01.2020 - Dokumentnr: 54197 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0938 Gnr:45 Bnr:15

Kommentar konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Kommentar Bo/Driveplikt

Det er ikke boplikt på eiendommen.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 29 750,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 50 050,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

I Bygland kommune er det per 2024 kun eiendomsskatt for fraftverk og kraftnett.

Nøkkelinformasjon

Standard

Boligen består av to etasjer, underetasje og 1. etasje. I følge takstmann må en påregne en helhetlig renovering og medfølgende kostnader må kunne påregnes for at boligen skal være fullt beboelig etter dagens bruksbehov og -krav.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lossius Takst den 27.06.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato, 26.06.2024. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for eldre byggeperiode, men fremstår med noe lav teknisk stand og med påregnelige avvik mot dagens standard og forskriftskrav. Boligen har også tilstandssvekkelser utover den forventede slitasjen, alder tatt i betraktning. En helhetlig renovering og medfølgende kostnader må kunne påregnes for at boligen skal være fullt beboelig etter dagens bruksbehov og -krav.

UTVENDIG:
Bygning oppført i tre over grunnmur av betongblokker og støpt plate. Bjelkelag mellom etasjer av tre. Yttervegger med isolert bindingsverk kledd med asbestholdige fasadeplater. Taktekke av betongtakstein. Takkonstruksjon av åstakkonstruksjon og taksperrer med bærende undertak av panelbord. Eldre koblede vinduer med karmer og rammer av tre. Inngangsdører i tre.

INNVENDIG:
Laminat/parkett, belegg og tregulv, veggoverflater med tapet eller panel på vegger og i takhimling. Glatte lettdører i 1. etasje fra byggeår og profilerte tredører i underetasjen som innvendige dører. Trapp mellom etasje oppført i mur/betong.

VÅTROM:
Eldre baderom i underetasjen med malt betonggulv, veggplater av spon og panel i tak. Badet er innredet med toalett, badekar og vask.

KJØKKEN:
Eldre kjøkkeninnredning fra opprinnelig byggeår med glatte fronter, og med benkeplate i stål og stedvis laminert tre. Kjøkkenet har ingen fastmonterte hvitevarer eller avtrekksvifte.

TEKNISKE INSTALLASJONER:
Boligen har flere vedovner tilkoblet mursteinspipe. Vannrør av kobber hovedsakelig fra byggeår med unntak av enkelte strekk av nyere dato. Avløpsrør av plast og mulig eldre støpejernsrør. Luftutskifting foregår ved å åpne vinduer og
naturlig utettheter i eldre konstruksjon. Eldre ca. 200 liters varmtvannstank fra 80 tallet.

Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlig avvik): 

Innvendig - Overflater: TG 2 og TG 3: Det ble registrert skader på enkelte vegger, døråpning til bod og annet i underetasjen grunnet fuktvandring i murvegg og mulig tidligere lekkasje fra varmtvannsbereder. Overflater generelt har etterslep på oppgradering.

Innvendig - Rom Under Terreng: TG 2 og TG 3: Det er konstatert høyt fuktnivå og synlig skade i vegg. Det gjøres også oppmerksom på at på foret gulv i soverom er en risikokonstruksjon, særlig da det mulig ikke er diffusjonsperre og isolasjon under påstøp.

Våtrom - 1. etasje - Bad - Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tomteforhold - Drenering: Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):

Utvendig - Taktekking: Taktekke er slitt og har tilvekst av mose. Ellers er taket fra byggeår, noe som tilsier at mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak og taktekke

Utvendig - Nedløp og beslag: Nedløpsrenner fra tak avsluttes ved hushjørne uten å bli ledet bort fra boligen. Det mangler snøfangere på taket. Renner, nedløp og beslag er over 25 år, noe som tilsier at mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt.

Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Det ble registrert indikasjon på aktivitet fra mus ifm. av muselort, musegift og gnagemerker. Se også selgers egenerklæring vedr. mus i kjeller. Enkelte plater i gesims er løse eller mangler.

Utvendig - Vinduer: Vinduer er gamle med påregnelig alderslitasje, dvs. at over halvparten av forventet levetid er utgått på treverk og glass. Enkelte vinduer var noe vanskelig å lukke. Det ble registrert noe fuktmerker i treverk på enkelte vinduer, utvendige kittfalser er stedvis noe oppsprukket/dårlige og rust på stålbeslag.

Innvendig - Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.

Innvendig - Innvendige dører: Det ble påvist skade på en av dørene i underetasjen. Også omtalt i punkt for overflater. Enkelte dører henger noe i karm ved lukking.

Våtrom - 1. etasje - Bad - Tilliggende konstruksjoner våtrom: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

Kjøkken - 1. etasje - Kjøkken - Avtrekk: Rommet har kun naturlig avtrekk.

Tekniske installasjoner - Vannledninger: Vurdering er basert på alder på eldre kobberrør med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse utenom stedvis noe irr, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner - Avløpsrør: Vurdering er basert på alder da avløpsrørene har passert 25 år. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner - Varmtvannstank: Varmtvannstank er fra 80-tallet, over 20 år, dvs. at over halvparten av forventet levetid er utgått. Varmtvannsbereder er plassert i rom uten sluk eller annen form for lekkasjesikring.

Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg: Generelt for eldre el-anlegg som ikke er kontrollert av el-tilsyn, og der det ikke foreligger samsvarserklæring, anbefales det kontroll av fagkyndig kontrollør/el-takstmann. Undertegnede har
ikke elektrokompetanse, vurdering/svar på spørsmål om el-anlegg i rapporten må ikke forveksles med en el-kontroll.

Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter: Deler av grunnmuren mangler murpuss mot øst.

Tomteforhold - Terrengforhold: Terrenget faller inn mot bygningen noe som gjør at grunnmur er utsatt for vanninntrenging fra overliggende terreng.

Tomteforhold - Utvendige vann- og avløpsledninger: Det foreligger ikke dokumentasjon på kontroll av vannkvalitet fra brønnvann. Det kan ikke utelukkes at utvendige vann/avløpsledninger er fra byggeår (over 25 år). Det vil si at over halvparten av forventet levetid er utgått.

Tomteforhold - Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Septiktank var ikke mulig å lokalisere på grunn av vegetasjon.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):

Utvendig - Veggkonstruksjon: Kledning består av plater med asbestfibre.

Utvendig - Dører: Døren er gammel og har ikke tette løsninger som dagens dører. Dør i underetasjen har noe justeringsbehov.

Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Høydeforskjell målt på 2 meters lengde var stedvis mellom 10 - 20 mm. og mellom 15 - 30 mm. i hele rom. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 2 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig - Radon: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på radonmålinger. Boligen ligger for øvrig i et område skravert gult, som betyr aktsomhet "moderat til lav" iht. DSA, som vil si, "lite sannsynlig skadelig", eller "normale forekomster".

Innvendig - Innvendige trapper: Deler av trappen mangler rekkverk og håndløper på vegg.

Kjøkken - 1. etasje - Kjøkken - Overflater og innredning: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.

Tekniske installasjoner - Ventilasjon: Det er ikke montert ventiler i oppholdsrom. Luftutskifting baseres kun på utettheter i konstruksjon eller ved at vinduer åpnes.

Låve:
Eldre låvebygning mulig fra tidlig 1900-tall beliggende på et tidligere småbruk. Bygningen er i hovedsak bygget av trevirke, med et fundament av stein og betong og et tak dekket med stålplater.

Tak: Taket er tekket med eldre stålplater, lagt over åstak) Platene er gamle med slitasje deretter noe. Fra innsiden av tak ble det registrert flere hull i taktekke. Dette vil normalt føre til lekkasjeproblemer.
Vegger: Ytterveggene består av tømmerstokk konstruksjon kledd med låvekledning (stående kledningsbord med gliper/lufting) Kledning ved låvekvist er av stålplater. Kledningen og stålplatene er gamle og har varierende tilstand. Enkelte av tømmerstokkene kan vise noe tegn til råte og insekt angrep.
Vinduer: Vinduene er originale, men mange av dem er knust eller mangler helt. Vindusrammene er preget av råte og flassing av maling.
Dører: Låvedørene og stalldørene er slitte, med hengsler og låsemekanismer som er rustne og til dels ødelagte. Enkelte dører kan være vanskelige å åpne og lukke.

Innvendig:
Gulv: Gulvet i låven består av treplanker som er betydelig slitt etter bruk. Noe synlige hull og sprekker som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.
Vegger: Innvendige vegger er også laget av trevirke. Enkelte bærende konstruksjoner kan være svekket eller kan trenger forsterkning ut fra videre bruk.

Oppsummert: Kjøper må påregne vedlikehold, utbedring og oppgradering etter eget behov og ønske. Videre bruk av bygningen avgjør hvor prekært det vil være med utbedring. Samlet sett er låven og stallen i behov av omfattende vedlikehold og reparasjoner for å sikre bygningens fremtidige bruk og bevaring.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Diverse

Eiendommen er et dødsbo. Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligen er ferdig vasket før visning, og vil ikke bli vasket mer før overtakelse.

Byggeår er i følger selger 1961, men dette er ikke dokumentert. Da byggeår er noe usikkert, tar vi forbehold om at dette kan være feil.

Randonmåling

Ikke foretatt radonmåling

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4220/45/15:
31.10.1978 - Dokumentnr: 103582 - Jordskifte
Gjelder denne registerenheten med flere


16.05.1990 - Dokumentnr: 101838 - Jordskifte
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.1923 - Dokumentnr: 800010 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4220 Gnr:45 Bnr:2


01.01.2020 - Dokumentnr: 54197 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0938 Gnr:45 Bnr:15

Info kommunale avgifter

Privat avløp og privat vei.

Kommunale avgifter inkluderer: Gebyr for renovasjon kr 2 631. Feieavgift kr 548.

Gebyret for tømming av septiktank faktureres i forhold til antall tømminger. Pris per tømming kr 2 248 per 2024.

Byggemåte

UTVENDIG:
Bygning oppført i tre over grunnmur av betongblokker og støpt plate. Bjelkelag mellom etasjer av tre. Yttervegger med isolert bindingsverk kledd med asbestholdige fasadeplater. Taktekke av betongtakstein. Takkonstruksjon av åstakkonstruksjon og taksperrer med bærende undertak av panelbord. Eldre koblede vinduer med karmer og rammer av tre. Inngangsdører i tre.

INNVENDIG:
Laminat/parkett, belegg og tregulv, veggoverflater med tapet eller panel på vegger og i takhimling. Glatte lettdører i 1. etasje fra byggeår og profilerte tredører i underetasjen som innvendige dører. Trapp mellom etasje oppført i mur/betong.

VÅTROM:
Eldre baderom i underetasjen med malt betonggulv, veggplater av spon og panel i tak. Badet er innredet med toalett, badekar og vask.

KJØKKEN:
Eldre kjøkkeninnredning fra opprinnelig byggeår med glatte fronter, og med benkeplate i stål og stedvis laminert tre. Kjøkkenet har ingen fastmonterte hvitevarer eller avtrekksvifte.

Info strømforbruk

Selger har ikke bebodd eiendommen og kan derfor ikke oppgi strømforbruk.

Polisenummer

5069996

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
1 Har det være feil på bad, vaskerom eller toalettrom: Ja - Fukt på vegg, mugg.
3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt eller utettheter? Det kommer fukt gjennom muren i trapp. Aldri drenert.
4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu, terrasse eller annen fasade? Ja!
4.2 Fortell kort hva som ble gjort: Skiftet vannbord
4.3 Hvis utført av faglærte, hvilke (t) firma utførte jobben? Gjort av snekkerfirma. Husker ikke hvem.
6.1 Beskriv feilen og omfanget: Noe på et rom - usikker.
10 Kjenner du til om eiendommen har privat vannforsyning, septik, pumpekum, avløpskvern eller liknende? Ja!
10.1 Beskriv feilen og omfanget: Privat vannforsyning, brønn. Septiktank på tomt.
18 Har det vært skadedyr i boligen? Ja!
18.1 Mus er observert i kjelleren.
20 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen?
20.1 Antakelig på badet i kjelleren. Vindu soverom må skiftes.

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor utfylt etter beste evne.
Solgt
Produktnummer: E1346380-0CF7-4BEB-A9D6-03E1474C9D60